Hyppää pääsisältöön

Halvat potkut

Yllättävän moni itseään kunnioittava suomalaisyritys tarjoaa jo lakisääteistä parempia etuja irtisanotuille, kuten MOT:n kokoamasta tausta-aineistosta ilmenee. Tästä voi päätellä ainakin sen, että lainmukaiset peruspotkut tulevat työnantajalle halvaksi. Niin halvaksi, että yrityksillä on varaa laman keskelläkin tarjota vähän parempaa potkupolitiikkaa.

Toinen juttu on se, johtaako potkujen halpuus automaattisesti siihen, että Suomesta siirretään työpaikkoja halpatyömaihin helpommin kuin muista läntisen Euroopan maista. Ohjelmassa haastatellun EU-työoikeuden asiantuntijan Jari Hellstenin mukaan tälle väitteelle ei välttämättä löydy tukea. Irtisanomiskustannukset ovat kertakustannuksia, ja liiketoiminta suunnitellaan yleensä pysyvien kustannusten varaan. Sen sijaan yksittäisille irtisanottaville työntekijöille irtisanomispaketin laatu ja koko ovat äärettömän tärkeitä.

Saksassa Nokia Siemens Networksin työntekijä saa potkujen jälkeen suunnitella elämäänsä kaikessa rauhassa palkkaa nauttien kolmen vuoden ajan siirtymäyrityksessä, ja saa sen jälkeen vielä reilun könttäkorvauksen. Hänen suomalaiskollegansa saa enimmillään puolentoista vuoden palkan (joka siis sisältää irtisanomisajan palkan), ja saa siitä hyvästä luopua eräistä muista eduista.

Ihan kiva siis, että edes jotkut yritykset ovat Suomessakin ruvenneet antamaan edes vähän ylimääräistä pois potkituille. Reilua olisi, etteivät ne asettaisi paketin ehdoksi sitä, että työntekijä irtisanoutuu itse. Tempulla työnantaja välttää takaisinottovelvollisuuden, jättää työntekijän yhteiskunnan tarjoamien välittömien työllistämistoimien ulkopuolelle ja pienentää vielä tulevaa ansiopäivärahaa. Paketti sopii yleensä parhaiten niille työntekijöille, joilla on uusi työpaikka valmiiksi katsottuna. Nykytilanteessa aika harvalla on.

Eurooppalaiset potkukäytännöt poikkeavat niin paljon toisistaan, että yhdessä ohjelmassa on mahdotonta syvällisesti esitellä kaikkia. Nyrkkisääntö on kuitenkin se, että Pohjoismaissa laki tai vakiintunut käytäntö ei pakota maksamaan erillisiä irtisanomiskorvauksia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yhteiskunnan tarjoama työttömyysturva olisi meillä automaattisesti parempi kuin muualla Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa saa vuoden, kun Suomessa sitä saa 500 päivää. Ansiosidonnaisen turvan taso on kuitenkin Saksassa Suomea parempi. Peruspäivärahalle tipahtaneen suomalaisen ja saksalaisen elintaso on suunnilleen samaa luokkaa, eli huono.
 

Toimittaja Kati Juurus

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä

Tervehdys !

Aivan suuri kiitos mainiosta ohjelmasta yleensä ja myös tästä irtisanomiskorvausten epäoikeudenmukaisuudesta.

Olen myös samaa mieltä siitä kuten eräs kirjoittaja kertoi, että me suomalaiset emme uskalla pitää yhtä tällaisissakaan asioissa, vaan ajattelemme aina enemmän omaa etua.

YT-neuvotteluissa mennään hyvin usein työnantajan ehdoilla. Ei panna hanttiin, ei vaadita parempia korvauksia, ei pidetä yhteisiä neuvotteluita työntekijöiden kesken. Puhumattakaan työnseisauksista ym. sen kaltaisista painostustoimista.

Myös AY:ltä saatu apu monissa asioissa on ollut melko mitätöntä. Tuntuukin siltä että siellä helposti unohdetaan yksilö, puututaan vain suuriin asioihin, ja politikoidaan vähintääkin vaalien alla.

Itse olen aina pyrkinyt puuttumaan epäoikeudenmukaisuuksiin työpaikoilla ja muuallakin. Kertonut mielipiteeni rehellisesti ja kiihkoilematta. Tällä on kuitenkin ollut useasti kielteinen vaikutus esimiehiini, ja nytkin se osaltaan on vaikuttanut irtisanomiseeni nykyisestä työpaikastani.

Haluan kertoa oman irtisanomistarinani nykyisestä työnantajastani, jossa vuodenvaihteessa tuli oltua kymmenen vuotta.

Koen kokeneeni vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta asiassa, missä voimassaolevaa Vuorottelusopimuslakia on rikottu, ja lisäksi Ay-liitto(toimihenkilöunioni) ja L-U työsuojelupiiri eivät myöskään voi asiassa auttaa, toteavat vain että kohdallani on toimittu väärin ja lainvastaisesti.

Työnantajani on Parma Oy, jonka kanssa olen tehnyt kirjallisen, molemminpuolisen allekirjoitetun vuorottelusopimuksen.

Vuorotteluvapaan hakuun ovat johtaneet 11/2007 diagnosoitu keskivaikea masennus, joka on jatkunut vaikeana pari vuotta. Masennukseen vaikuttavat monet asiat, suurimpana on sietämättömät univaikeudet.
Ennen 2008 kesälomia kävin kolmikantakeskusteluita (esimies, työterveyspsykologi, työterveyslääkäri), ja siellä vuorotteluvapaa tuli yhtenä asiana esille.
Tästä tehtiin elokuussa 2008 kirjallinen sopimus, joka siis allekirjoitettiin molempien osapuolten toimesta. Vuorotteluvapaa olisi alkanut 1.10.2008.
29.09.2008 minut pyydettiin talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan puheille, tosin edellisenä perjantaina kotiin lähtiessäni töistä, henkilöstöjohtaja kävi nopeasti kertomassa että vuorotteluvapaaseen saattaa tulla muutoksia alkamisen suhteen, esim. että se alkaisi vasta vuodenvaihteessa.
Tämä olisi kyllä minulle sopinut, olinhan työnantajan toiveesta aikaistanut alkua yhdellä kuukaudella.
Maanantain neuvottelussa minulle sitten yksioikoisesti ilmoitettiin että vuorotteluvapaata ei tule, koska työvoimatoimisto hylkäsi työnantajalle sopivan henkilön palkkaamisen ja työvoimatoimistosta oli saatu väärää(lainvastaista) ohjetta.
Ja vielä koska markkinatilanne on nyt muuttunut, niin toistakaan henkilöä ei siihen voida ottaa.
Minua myös syyllistettiin kertomalla että minusta on tehty valituksia, ja kun kysyin milloin, kuka ja mistä asiasta, ei kyselyyni vastattu.
Kysyin asiaa myöhemmin myös esimieheltäni, mutta hänkään ei tiennyt tuommoisista valituksista mitään.
Minulle tarjottiin sopimusta, jos olisin sanoutunut irti, olisin saanut 4kk:den palkan ilman työssäoloehtoa. Tähän en tietenkään voinut suostua.

Seuraavana päivänä(30.9.08) kerroin luottamusmiehelle asian ja pyysin häntä järjestämään uuden palaverin ko. henkilöiden kanssa mukaan lukien luottamushenkilö.
Kokoontuminen järjestyi mutta yhtä laihoin tuloksin. Luottamusmies ei ottanut minkäänlaista kantaa näihin työnantajan syytöksiin eikä vuorottelulain rikkomiseen.
Ainoa korjaus työnantajapuolelta oli se, että vuorotteluvapaa saattaa olla joskus mahdollista. Mitään päivämäärää ei ilmoitettu.
Työnantaja on hyvin tietoinen masennuksestani ja toinkin esille asian että tämä ei mitenkään edistä toipumistani sairaudesta.

Lähin esimieheni ei ollut näissä neuvotteluissa mukana koska oli silloin vuosilomalla. Jälkeenpäin olen saanut kuulla että esimiehelleni on kerrottu henkilöstöjohtajan kertomana ja talousjohtajan kertomana erilaiset tarinat tapahtumista.
Esimieheni oli jopa hetken ollut sitä mieltä että minulta poistettaisiin kaikki oikeudet tietokoneisiin. Olen siis toiminut ko. yrityksessä it - mikrotukena.

Toimihenkilöunionin asiamiehen mukaan minulla olisi ollut oikeus jäädä vuorotteluvapaalle 1.10.2008 alkaen. Työttömyyskassa ei kuitenkaan maksa minulle vuorotteluvapaakorvausta, koska työnantaja ei ole palkannut työtöntä henkilöä tilalleni.
Mikäli olisin kuitenkin sopimuksen mukaan jäänyt vuorotteluvapaalle, minun olisi pitänyt hakea vahingosta korvausta suoraan työnantajalta. Mikäli työnantaja ei maksa korvauksia, niitä on haettava oikeusteitse. Oikeusavun olisin saanut Toimihenkilöunionilta.
Tällaisesta asiasta ei ole kuulemma ennakkotapausta, joten oikeudenkäynti olisi saattanut kestää 2:kin vuotta ja lopputuloksesta ei olisi ollut varmaa tietoa. Minä en vuorotteluvapaan aikana olisi saanut minkäänlaista korvausta mistään.

Meillä aloitettiin yt-neuvottelut toimihenkilöiden osalta 20.11.2008, ja pyrkimys oli n. 30 henkilön työsuhteen lopettaminen ja kaikkien toimihenkilöiden lomautukset 1-3kk / henkilö.
Viimeinen yt-palaveri oli 16.12. ja irtisanomiset alkaisivat 7.1.09 jälkeen.
Osasin kaiken minulle tapahtuneen jälkeen odottaa kohdalleni irtisanomista ja sainkin kirjallisen irtisanomisilmoituksen 12.1.2009.
Minulla ei ole työvelvoitetta ja virallinen työsuhteen päätymispäivä on 12.5.2009.
Lisäksi kaikille irtisanotuille maksetaan bonuksena työsuhteen päättymisen jälkeen kertakorvauksena 50% irtisanomisajan palkasta.

Minun työni siirrettiin ulkopuoliselle yritykselle ja tuskinpa siinä säästöä saadaan.

Ihmettelen miksi ei edes L-U:maan työsuojelupiiri ota asiaa hoitaakseen, myöntää kyllä rikkeen tapahtuneen ja myöntää myös henkisen työsuojelurikkeen mahdollisuuden, ja lupaa käsitellä asiaa kokouksessaan ja palata asiaan kanssani, mutta mitään sieltä ei kuulu. Aina kun kysyn asiasta, niin se on hautautunut tai unohtunut jonnekin pöydälle ja luvataan kyllä ottaa käsittelyyn.
Puhutaan ja kirjoitetaan paljon henkisestä työsuojelusta, mutta puheet ja teot ovat tässäkin asiassa eri tasolla.

Miksi tehdään tällainen laki (vuorotteluvapaa) josta ei seuraa minkäänlaisia sanktioita rikkojalle, ja josta ainoa kärsijä olen minä, joka pyrin vaan noudattamaan lakia.
Jos tavallinen kansalainen rikkoo lakia, sanktiot ovat aina silloin olemassa ja niitä kyllä noudatetaan.

Nyt jää sellainen kuva itselle että työnantaja voi tehdä mitä se haluaa, saamatta minkäänlaista rangaistusta rikkomuksesta.
Mielestäni myös työnantajan pitäisi lakia noudattaa.

Minulle voi sähköpostia ko. asiasta lähettää, kysyen tai komentoiden.

"irtisanomis ajalla"

tesal@wippies.fi

Lähettänyt käyttäjä

Olen samaa mieltä eli saksalaiset ovat syystäkin tyytyväisiä. Yhteistyöllä ja samaan hiileen puhaltamalla ovat saaneet nykyisen edut neuvoteltua mutta siellähän se taitaa olla perinne. Ei onnistu Suomessa varsinkaan Nokialla ja NSN:llä, niin kehno on porukan halu toimia yhdessä eli tuijotetaan vain omaan napaan. Itse olen ollut em. firmassa yli 20 vuotta ja onpahan tullut nähtyä. Esimerkiksi vuosi sitten NSN:llä olleiden YT:den aikana osa ylemmistä teki vähin äänin ylitöitä, kun samalta osastolta oltiin laittamassa väkeä pihalle eli se siitä solidaarisuudesta :-)

Lähettänyt käyttäjä

Omahyväisyyteen on saksalaisilla aihetta: he ovat hoitaneet leiviskänsä hyvin, jota me suomalaiset emme ole pystyneet tekemään, johtuen siitä, että olemme kateellisia, itsekkäitä ja lammasmaisia nöyristelijöitä.
Voitaisiinko nämä ominaisuudet nyt kääntääkin voimiksi eli kun kateilemme saksalaisille ja muille eurooppalaisille, joilla on on ollut yhteishenkeä asioiden hoitoon toivotulla tavalla, olisimmekin valmiita tukemaan ammattiyhdistysliikettä pääsemään näihin tavoitteisiin, sillä emmehän toki halua jäädä huonommiksi kuin muut eurooppalaiset, emmehän?
Siispä suunnatkaamme kateus oikeaan kohteeseen niin, että siitä on hyötyä meille kaikille: tukea sinne missä sitä tarvitaan eli meidän kaikkien edustajillemme ammattiliitoissa!

Lähettänyt käyttäjä

Näissä irtisanomisaikakeskusteluissa esiintyy useimmiten sellainen hyvin yleinen väärinkäsitys, että Suomessa ovat lakisääteiset, työsuhteen keston mukaisesti porrastetut irtisanomisajat.
Työsopimuslain irtisanomisaikoja koskeva luku (6, 3$ alkaa näin: ”Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:...”

Toisaalla (luku 13, 3$) samassa laissa sanotaan: ”Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän lain mukaan tulevia oikeuksia ja etuja, on mitätön, ellei tästä laista johdu muuta.”

Eli irtisamisaikoja ei ole laissa pakotettu vaan ne ovat vain suositus, josta voidaan poiketa TES:lla, paikallisesti sopien tai työssopimuksella

Tegnologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden TES:ssa on asia todettu näin: ” Työsopimuksen irtisanomisajat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain mukaisesti.”

Koska laki ja TES eivät määritä eksaktisti mitään, jäävät jäljelle paikallinen sopimus ja yksittäisten ihmisten työsopimukset. Vain silloin kun irtisanomisajoista ei ole missään sovittu mitään, jää lain suositus voimaan.

Pienemmissä IT-alan firmoissa (usein Nokian alaihankkijoita), ei paikallisia sopimuksia ole tehty joten voimaan jää työsopimuksiin kirjattu, useimmiten yksi kuukausi. Työsopimus on se, jonka mukaan eletään työsuhteen kestosta riippumatta.

No, voidaan tietenkin sanoa, että itsepähän olet sopimuksen hyväksynyt. Näinhän se on. Mutta toisaalta monellako nuorella vastavalmistuneella on tietoa tai varaa kieltäytyä kirjoittamasta sopimusta, kun työnantaja ojentaa valmiin työsopimuksen ja toteaa, että tämä on meidän käytäntömme, ota tai jätä?

Vihoviimeinen mahdollisuus sopia muusta eli pidemmistä irtisanomisajoista, ovat yt-neuvottelut. Joskus sinä onnistutaan, joskus ei.

Yleinen virhekäsitys on, että työsopimuslaki määräisi irtisanomisaikojen minimipituudet ja että työntekijän eduksi voidaan sopia vain pidemmistä irtisanomisajoista. Tällainen käsitys minullakin oli, kunnes juuri käytyjen yt-neuvotteluiden seurauksena saimme karvaasti havaita, että näin ei suinkaan välttämättä ole.

Toinen väärinkäsitys on, että vaikka työsopimuksessa lukeekin kuukaisi, niin se tarkoittaisi vain alkua ja karttuu siitä työsuhteen keskäessä.

Pitkän, jopa vuosikymmenien mittaisen työsuhteen omaavan ylemmän toihenkilön irtisanominen Suomessa voi pahimmillaan olla todella halpaa. Vain yhden kuukauden irtisanomisajan palkka ja lopputilissä pitämättömät lomat rahana. Loma-ajan palkatkin työnantaja voi säästää, jos irtisanominen tapahtuu lomakaudella ja henkilö ei ole kiinni laskutettavassa projektissa – Määrätään loma pidettäväksi irtisanomisajalla ja pakollisia menoja on vain lomaraha.

Voimme vain unelmoida Nokian Suomeen ja Saksaan tarjoamista irtisanomispaketeista vaikka rinta rinnan istummekin samoissa projekteissa vuosien ajan.

Lähettänyt käyttäjä

Juuri näin

"Ilman tämänkaltaista "kiristystä" ei työnantajilla olisi ollut mitään syytä tarjota työntekiköille esimerkiksi sellaisia aikoinaan ennen kuulemattomia etuja kuten kaksi lepopäivää viikossa, palkallinen vuosiloma tai kahdeksan tunnin työpäivä.

Suomalaiset ovat liian kiltisti juosseet yritysten pillin mukaan. "

Juuri näin. Suomalaisten tulisi asettaa tavoitteet hieman kunnianhimoisemmin. Halutaaanko me olla kuten Intia/Kiina/Unkari/Romania vai Saksa ? Varmaan löytyy niitä joiden mielestä Intian malli on parempi, mutta minä mielummin ottaisin Saksalaiset työehdot kuin Intialaiset. Kyllä Saksalaisetkin firmat tekee businessta mailmalla, vaikka työntekijöillä on nämä paremmat ehdot. Eilen tuli mieleen että me keskiluokka ollaan Suomessa XXXvetin tyhmiä kun ollaan lähdetty mukaan tähän "firman etu on tärkeämpi kuin minun omaetu" lauluun.

Lähettänyt käyttäjä

Minulta jäi kyllä näkemättä tuo omahyväisyys ja kiristämisen maku. Saksalaiset ay-edustajat näyttivät kyllä olevan tyytyväisiä neuvottelemiinsa etuihin, mutta mielestäni siihen on kyllä aihettakin noilla tuloksilla. Jos tarkoitat kiristämisellä sitä, että saksalaiset ovat olleet valmiita työtaistelutoimenpiteisiin puolustaakseen työntekijöiden etuja, niin täytyy todeta että työtaistelu on ihan laillinen toimenpide.

Ilman tämänkaltaista "kiristystä" ei työnantajilla olisi ollut mitään syytä tarjota työntekiköille esimerkiksi sellaisia aikoinaan ennen kuulemattomia etuja kuten kaksi lepopäivää viikossa, palkallinen vuosiloma tai kahdeksan tunnin työpäivä.

Suomalaiset ovat liian kiltisti juosseet yritysten pillin mukaan.

Lähettänyt käyttäjä

Turha meillä on ainakaan työttömäksi jäävän näitä rahallisia tukipaketteja kaipailla.
Ammattiliitot kun kuittaavat itselleen koko paketin. Esim 6 kk:n palkkaa vastaavan erokorvauksen saaja ei voi hakea korvausta liitolta kuin vasta n 12 kk:n jälkeen.

Eli paketista on hyötyä vain jos työllistyy välittömästi irtisanoutumisen jälkeen.
Tästäkin olisi ohjelmassa voinut mainita. Mitenköhän liitot toimivat esim Saksassa?

Lähettänyt käyttäjä

olisi hyvä että kansakunnan päättäjät huomaisivat tänän epäkohdan.ja että eu-alueet olisivat näin tasa-arvosempia.
ites olen irtisanottu ja viellä omasta mielestä todella tökeröllä tavalla.
olin kesälomalla ja mulle ilmotettiin että olis hyvä tulla kuulemaan ratkasu sen hetkisestä yt-neuvottelusta.sain tietää että olin lähtevien listalla.sitten kun palasin kesä lomalta niin tylysti ilmotettiin että joko kirjotat irtisanomisen tai sitten todistajat todistavat että olin paikalla.(en kirjottanut)jouduin kummiskin lähtemään.
kaikista inhottavinta on se että olen kahden lapsen yksinhuoltaja (vuoro viikkosin tosin)ja viellä on asuntolainaa.olisi ollut mukavaa edes saada jonkun näkönen kultainen käden puristus tai edes kunnollinen pahoittelu asiasta.mutta ei tullut mitään.työnantaja oli bilia.
varmasti työnantajalla olisi ollut töitä tarjota.kun olen koulutukseltani autopeltiseppä ja maalari.kaiken kukkuraksi pidin työstäni.ja yritin ajatella työnantajani etuja.ja monesti venytin päivääni siitä syystä.mutta se tuntu kyllä masentavalta kun jouduin lähtemään.ja toipuminen vie varmaa aikaa.
kun viellä tällä hetkellä näillä aloilla on hyvin heikosti töitä tarjolla.ja kun on vähän rajoittavia tekijöitä(lapset).ja kun ei voi venyttää lastentarha päivää kauheen pitkäksi.

ps.ohjelma oli kyllä hyvä ja toivottavasti joku ottaa asian tosissaan ja tekee tämmöselle epäkohdalle jotain.suomi on kummiskin aika vauras maa.
mutta jotkut asiat vaatisivat hiomista.

Lähettänyt käyttäjä

Otetaan saksalaisista mallia, kyllä kaikki on ulosmitattava mitä irti on saatavissa. Suomalaiset lepsuilee ja menee kuin lampaat lahdattavaksi.

Lähettänyt käyttäjä

Ei ollut juhlavaa ei.

Mitä tästä ohjelmasta jäi mieleen? EU:n perusajatuksena on ollut työvoiman, tavaroiden ja rahan vapaan liikkuvuuden takaaminen koko EU:n alueella. Kysymys ei ole rahasta, vaikka siihen kaikki materialistisessa yhteiskunnassa kiteytyykin. Kysymys on epätasa-arvosta, siitä kuinka työvoiman vapaata liikkuvuutta säädellään esim. irtisanomisoikeuden rajoittamisella.

Mielestäni ohjelman esille nostamat ongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista Arkadianmäellä tai Euroopan parlamentissa, lainsäädännön kautta.

Mieleen jäi saksalaisen kollegan omahyväisyys ja kiristämisen maku. Millä oikeudella saksalainen luulee olevansa oikeutettu parempaan kuin hänen tulosta tekevä kollegansa Suomessa. Globaalissa toimintoympäristössä toimiva yritys tekee tuloksen siellä missä se on kannattavaa. Jokainen kivi on käännettävä, jotta tulos olisi tyydyttävä.

Yritä tässä nyt tukea sitä jäykkää saksalaista kollegaa joka yhteiskunnan tukemana kuppaa leivän pöydästäsi. Vaikeaa on.

Lähettänyt käyttäjä

Maanantaina 30.3. oli Iltasanomissa mielenkiintoinen paljastus joka selvitti lisää miksi Suomessa noita eropaketteja tarjotaan isoissa firmissa eläkeikää lähestyville. Ne kun ovat niille halvempia kuin irtisanoa niitä ihmisiä. Jos nimittäin YT:ssä irtisanovat 57 v työntekijän jonka kuukausipalkka on vaikkapa 4000 euroa/kk eikä kyseinen henkilö saa enää työpaikkaa ja on työttömyyskorvauksella eläkeikään saakka. Meillä onkin keksitty niin hyvä kikka, ettö isoilla työnantajilla maksatetaan pitktittyneen työttömyyden ns lisäpäivä jos henkilö on itse irtisanoutunut "vapaaehtoisesti". IS:n mukaan kustannukset olisivat 70400 euroa työnantajalle jos irtisanotaan 57 v 4000 euroa/kk ansaitseva. Kyllä siinä on halvempaa maskaa 6 kk palkka bonuskena oamsta irtisanoutumisesta..

Ihme ettei tällaista ole havaittu aikaisemmin.

 • Petäjä kiistää jyrkästi tilanneensa epo-hormonia

  Petäjä ja Kyrö edelleen sanasodassa

  MOT kävi läpi vanhojen doping-käräjien esitutkintamateriaaleja, joista löytyi hiihtoliiton kunniapuheenjohtajaa, Lahden 2001 käryjen aikaan puheenjohtajana toiminutta Paavo M. Petäjää koskeva kova väite. Väitteen mukaan Petäjä olisi tilannut epo-hormonia hiihtoliiton käyttöön 90-luvun puolivälissä.

 • Skandaalikisat varjostavat yhä Lahtea

  ”Aina voi sattua myös vahinkoja.”

  Suomen maastohiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä myöntää, että voimakkaasti parantuneen testaustoiminnan ansiosta kilpahiihdossakin voi paljastua uusia doping-käryjä.

 • Urheilumanageri lyttää huippu-urheilun nykymenon

  Mediaa jallitettiin korulauseilla

  Suomen johtaviin urheilumanagereihin kuuluva Jukka Härkönen pitää olympiakomitean ja sen huippu-urheiiluyksikön tavoitteita täysin epärealistisina. Olympiakomitean mukaan Suomen pitäisi olla urheilullisesti paras pohjoismaa vuoteen 2020 mennessä.