Hyppää pääsisältöön

Palmuöljypulmia

EU-komissiolla on ongelma: Se haluaisi, että uusiutuvan energian direktiivi vähentäisi kasvihuonekaasuja.

Biopolttoaineiden käytön lisääminen näytti alkuun oivalta keinolta. Mutta mitä enemmän biopolttoaineiden käyttöä lisätään, sitä enemmän niiden tuottamiseen tarvitaan raaka-ainetta. Ja mitä enemmän biopolttoaineiden raaka-aineita kasvatetaan, sitä enemmän ne vievät tilaa elintarvikkeiden viljelyltä – tai soilta ja sademetsiltä. Mitä enemmän soita kuivatetaan ja sademetsää kaadetaan, sitä enemmän ilmakehään vuotaa kasvihuonekaasuja.

Maapallon pinta-ala ei riitä kaiken kysynnän tyydyttämiseen.

Jos kasvihuonekaasupäästöt oikeasti haluttaisiin kuriin, ratkaisu ei tietenkään ole biopolttoaineista luopuminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön suosiminen. Ratkaisu on energian kulutuksen vähentäminen ylipäätään. Helppoa?

Neste Oilillakin on ongelma: Se varmaankin haluaisi tuottaa kestävän kehityksen mukaista polttoainetta taloudellisesti kannattavasti.

Palmuöljybiodiesel näytti alkuun oivalta keinolta. Sitten ympäristöjärjestöt alkoivat puhua orankien puolesta – palmuöljyviljelmät kun laajenivat ihmisapinoiden asuinalueille. Ja tutkijat huomasivat, että vaikka yksittäinen plantaasi tai palmuöljy-yhtiö olisi kuinka hyvin hoidettu, kasvava palmuöljyn kysyntä lisää väistämättä maankäytön muutosta epäsuorasti. Sitten asiaan havahtui myös EU-komissio. Nyt pohditaan, pitäisikö uusiutuvan energian direktiiviin lisätä pykälä epäsuorasta maankäytön muutoksesta. Se tekisi biopolttoaineiden tuottamisesta entistä hankalampaa.

Neste Oil korostaa tuottavansa maailman moderneinta uusiutuvaa polttoainetta maailman moderneimmissa laitoksissa. Niin se varmasti tuottaakin. Sen raaka-aine tulee silti Malesiasta ja Indonesiasta, missä palmuöljyä tuotetaan ihan niin kuin ennenkin.

Öljypalmun hedelmät pitää toimittaa puristamoon viimeistään muutaman päivän kuluttua poimimisesta, muuten ne pilaantuvat. Siksi palmuöljypuristamoiden on oltava hajallaan, lähellä viljelmiä. Ne ovat enimmäkseen pieniä laitoksia, joihin olisi kannattamatonta rakentaa kalliita metaanin talteenottomekanismeja. Nyt EU-komissio näyttää kuitenkin vaativan, että metaani on otettava talteen, jos aikoo myydä EU:n alueella palmuöljybiodieseliä, kuten energiakomissaarin tiedottaja Marlene Holzner ohjelmassa sanoo.

Neste Oil on ajautumassa pattitilanteeseen. Varatoimitusjohtaja Jarmo Honkamaa muotoili sen haastattelussa näin: ”Kun tätä lainsäädäntöä tehdään, EU:n on huomioitava se että jostainhan tämän raaka-aineen on tultava jos on velvoittava lainsäädäntö. Muuten tilanne ajautuu mahdottomuuteen.”

Myös kuluttajalla on ongelma: mitä tankata?

Kysyin ohjeita Nesteen pulmaöljy – ohjelman haastateltavilta. Yksi neuvo oli, että kuluttajan pitää ottaa selvää, miten hänen tankkaamansa polttoaine on valmistettu. Hyvä, mutta miten tuon selvität, kun Neste Oil ei kerro tuottajiaan, eikä sillä ole myöskään elinkaarilaskelmaa näytettäväksi?

Toistaiseksi on siis luotettava yhtiön sanaan – tai ajettava pyörällä.  

Toimittaja Kati Juurus

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä

Päätin jatkaa tästä palmuöljy-aiheesta vähän edellistä kommenttiani tarkemmin. Tässä blogikirjoitus "Mihin tietoon luottaa palmuöljydieseliin liittyen?"

http://ilmastotieto.wordpress.com/2010/10/25/mihin-tietoon-luottaa-palmuoljy/

Lähettänyt käyttäjä

Ohjelman taso oli taas yhtä harakanpaskaa.
Suosittelen, ettei MOT tuota ohjelmia paikoista, joihin toimittaja ei pääse polkupyörällä.

Tongitaan hiukkasen tätä tunkiota.

Kati Juurus / MOT: "Minne laitatte jätteen?"
Rochman: "Jätteenkö? Taakse. Meillä on lampi, lietelampi."
Suurista lietealtaista nousee voimakas viemärin haju: metaania.
Kati Juurus / MOT: Onko teillä keinoa ottaa metaania talteen?

Metaani (CH4) on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani. Se on hajuton, ilmaa kevyempi kaasu. / Wikipedia.

Yle siis pystyy haistamaan metaanin??????

Suomessa oli joskus suo, jussi ja kuokka. Jos suomalaisilla oli oikeus muokata suot tuottavaan käyttöön, niin millä oikeudella valkoinen imperialistinen MustaSota kieltää Indonesiaa tekemästä samaa maanmuokkausta?

Backman voisi tutkia kuinka hyvä bisness Gaia Ltd on Lassi Linnaselle ja Pasi Rinteelle. Rinne on Pekka Haaviston entinen avustaja.

Lähettänyt käyttäjä

Tästä julkisesta konferenssiartikkelista ja -esitelmästä näppärä voi laskea, että Neste Oil tulee pääsemään 35% laskennalliseen päästövähenemään vaikkei metaania otettaisi talteen palmuöljypuristamojen jätevesialtailta:

http://dl.dropbox.com/u/3470549/OD2.1_paper.pdf , http://dl.dropbox.com/u/3470549/OD2.1_presentation.pdf

Table I (tai dian 8) luvut ynnättynä Fig 6 (tai dian 7) mukaiseen haarukkaan puristamon päästöille. Jos ei osoita itse päästöjä tällaisella elinkaarilaskelmalla, laskee komissio tälle prosessointivaiheelle 140% päästöt (ns. default-arvot) ja silloin ei 35% laskennallinen päästöraja enää ylity. Tästä johtuvat nuo ohjelmassa haastatellun EU:n ihmisen ja Neste Oilin tiedotteen ristiriitaiset viestit.

Laskentasäännöt eivät vaan tällaisinaan kerro todellisista päästöistä mitään, koska niihin ei ole (ainakaan toistaiseksi) sisällytetty suorista ja epäsuorista maankäytön muutoksista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Jo lukuisat vertaisarvioidut tutkimustulokset antavat viitteitä siihen suuntaan, että maankäytöstä aiheutuvat päästöt ovat monta kertaluokkaa näitä puristamon metaanipäästöjä suurempia.

EU:n laskentasääntöjen täyttäminen ja todelliset ympäristövaikutukset ovat siis kaksi täysin eri asiaa. Nuo nykyiset laskentasäännöt ovat vaan sellaiset, että palmuöljyä raaka-aineena käyttävä NExBTL-diesel tulee ne varmasti täyttämään ilman metaanin talteenottoakin.

Lähettänyt käyttäjä

Ei siitä ole pääteltävissä vielä yhtään mitään, ettei Neste Oil antanut elinkaarilaskelmaa Ylen nähtäväksi. Aiemmassa työpaikassani tehtiin elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskelmia teollisuusyrityksille, ja joka ikinen itse laskelmista oli salainen. Lopputulokset saatettiin sitten julkistaa tai olla julkistamatta. Jos laskelma tehdään asianmukaisesti, se sisältää niin paljon yksityiskohtaista tietoa yrityksen toiminnasta ja prosesseista, ettei mikään täysipäinen yritys sitä antaisi kenen hyvänsä ulkopuolisten lueskeltavaksi. Sitä paitsi jos Neste Oil yrittää saada palmuöljydieselille hyväksyntää EU:n voluntary schemen kautta, elinkaarilaskelma on ihan aikuisten oikeasti pakko olla olemassa. Tuollainen vihjailu on aika tyhjäpäistä.

Sinällään palmuöljyn käytöstä polttoaineen raaka-aineena kyllä voi olla montaa mieltä, enkä itsekään kyllä allekirjoittaisi sitä tuosta vain. Toisaalta on hienoa, että joku taho oikeasti investoi tämän teknologian kehittämiseen, toisaalta ainakin tässä tapauksessa näyttäisi olevan kohtalaisen isoja ongelmia. Toisaalta EU:n ja Suomen biotavoitteet ovat niin kovia (ilman energiansäästötavoitteita!) että ongelmatona biopolttoainetta ei taida olla olemassakaan. Rumaa jälkeä sen kotimaisenkin raaka-aineen tuottaminen tekisi suomalaisissa metsissä.

Lähettänyt käyttäjä

oltteko tietoisia mitä tapahtuu tuhottujen metsien eläimille ? Saksalainen näyttelijä Hannes Jaenicke on tehnyt dokun Orang Utahien sukupuutton heidän asuinalueitten tuhoamisesta ! taas uusi näytös mikä paholainen ihminen on.nm: Mutifuu

Lähettänyt käyttäjä

[quote=MOT suomalaisia yrityksiä vastaan]"Nyt EU-komissio näyttää kuitenkin vaativan, että metaani on otettava talteen, jos aikoo myydä EU:n alueella palmuöljybiodieseliä" Ei pidä paikkaansa.

Kyllä tämä sinänsä pitää paikkansa. EU:n oletusarvoissa on otettu huomioon metaanipäästöjen vaikutus, eli jollei metaania oteta talteen, palmuöljydiesel ei ylitä EU:n asettamaa päästövähennysten raja-arvoa biopolttoaineille annetuissa oletusarvoissa. Neste Oil ei siis voi käyttää EU:n oletusarvoja, koska metaania ei oteta talteen heidän tuotantoketjussaan.

Huomionarvoista on kuitenkin se, että vaikka eri biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutuksille on annettu oletusarvoja, ne ovat käyttökelpoisia vain, mikäli raaka-ainetuotanto ei ole vaatinut viljelyalan raivaamista. Tästä johtuen näitä oletusarvoja voidaan hyödyntää sellaisenaan ainoastaan jäteperäisiä raaka-aineita käytettäessä. Esimerkiksi palmuöljyn tapauksessa useat tutkimukset todistavat, että kasvavan tuotannon tieltä raivataan lisää viljelypinta-alaa.

Kansainvälisiä riippumattomia tutkimuksia voi katsastaa vaikka täältä: http://www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/palmuoeljy/tutkimuksia-palmuoljysta

Direktiivin oletusarvoissa ei huomioida biopolttoaineiden kasvavan käytön suurinta ongelmaa eli sen aiheuttamia suoria ja epäsuoria muutoksia maankäytössä. Sademetsien ja turvesoiden raivaaminen öljypalmuplantaaseiksi tai vastaavasti muun ruuantuotannon siirtyminen polttoainetuotannon tieltä uusille alueille aiheuttaa valtavat kasvihuonekaasupäästöt.

On toki hyvä,että vapautuva metaani otetaan prosessointivaiheessa talteen ja näin vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä metaanipäästöt kuitenkin ovat murto-osa siitä määrästä, mitä sademetsien ja turvesoiden raivaaminen aiheuttaa. Lisäämällä palmuöljyn kysyntää polttoaineeksi Neste Oil pahentaa entisestään katastrofaalista tilannetta Kaakkois-Aasiassa.

Suorien vaikutusten lisäksi Euroopan unionissa kartoitetaan tällä hetkellä myös sitä, miten biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvat epäsuorat vaikutukset maankäyttöön sisällytetään lainsäädäntöön.

Ohjelmassahan muuten pyydettiin Neste Oilin johtoa toimittamaan vaadittava elinkaarilaskelma, mutta sitä ei ollut olemassa, vaikka näin haluttiin antaa ymmärtää.

Maija Suomela, Greenpeace

Lähettänyt käyttäjä

Mites olis jo se Hamppuöljy... IDIOOTIT KUN EI VAAN TAJUA!
Pelastus luonnontuhoamiselle niin puualalla, muovialalla, autoalalla, kuin myös biodiesel alalla, mut kun raha ratkasee ja öljy- ja muoviteollisuus ei vaan anna periks ja taivu ajatukselle... Ja kuituhamppuhan EI OLE mikään huume, niin uskovat ainoastaan epätietoiset. Hampustahan siis saa kaikkia näitä, ja on siis täysin luonnontuote ja hajoaa luonnossa!

Lähettänyt käyttäjä

"Nyt EU-komissio näyttää kuitenkin vaativan, että metaani on otettava talteen, jos aikoo myydä EU:n alueella palmuöljybiodieseliä"

Ei pidä paikkaansa. Neste vastaa:

"Jos jätevesien käsittelyssä ei ole metaanikaasun talteenottoa, teollisuuden on osoitettava direktiivin määrittelemällä elinkaarilaskelmalla, että kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät EU:n edellyttämällä tavalla. Neste Oil käyttää palmuöljyä juuri tällaisten laskelmien perusteella."

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35;52;88;100;101;13290;16054

Kuluttajana luotan ennemmin Nesteen korkeatasoiseen tekniikkaan ja uusiutua raaka-aineita koskevaan tutkimukseen kuin monen muun maailmalla sotkevan öljy-yhtiön aikaansaannoksiin.

Lähettänyt käyttäjä

Arvoisa anonyymi. Mitään ei ole kadonnut. Kaipaamanne kolesteroli-MOT on alun perinkin sijoitettu lähetettäväksi 25.10.

Matti Virtanen
tuottaja, MOT

Lähettänyt käyttäjä

Kaikki paasaavat palmuölystä energia muotona. Miksei kukaan nosta kissaa pöydälle ja kerro kuinka vaarallinen öljy tuo ruokaöljy on ihmiselle. Nyt kun kaikki itseään kunnioittavat ruoan valmistajat (tehtaat) ovat luopumassa tuosta öljystä sen huonojen arvojen vuoksi. (rasvahapot). Minusta sen voisi hyvin siirtää biopolttoaineen käyttöön. Kuulemani mukaan noin 80% palmuöljystä käytetään ruoan valmituksessa. Vielä tuosta riisi peltojen tuhoamisesta. Näissä maissa riisin syönti vähenisi kummasti jos heillä vain olisi varaa syödä muutakin kuin riisiä, palmuöljystä viljelijät saisivat huomattavasti paremman katteen ja täten elinkeinon nousun myötä jotain muutakin pöytään. Olen ehdottomasti myös sademetsien tuohoamista vastaan, minulla olisikin tähän ongelmaan pientä apua jos vaikka Nestettä kiinnostaisi. timokoskinen@yahoo.com

Lähettänyt käyttäjä

Pakko lisätä kun tuolla MOT:llä on tuo kolestroli juttu esillä, miksei kukaan puutu piilo kolestroliin. Suklaissa, kekseissä ym. rasvatuottethan kaikki tietävät. Siitä saa käsityksen mihin tuo 80% öljystä menee.

 • Petäjä kiistää jyrkästi tilanneensa epo-hormonia

  Petäjä ja Kyrö edelleen sanasodassa

  MOT kävi läpi vanhojen doping-käräjien esitutkintamateriaaleja, joista löytyi hiihtoliiton kunniapuheenjohtajaa, Lahden 2001 käryjen aikaan puheenjohtajana toiminutta Paavo M. Petäjää koskeva kova väite. Väitteen mukaan Petäjä olisi tilannut epo-hormonia hiihtoliiton käyttöön 90-luvun puolivälissä.

 • Skandaalikisat varjostavat yhä Lahtea

  ”Aina voi sattua myös vahinkoja.”

  Suomen maastohiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä myöntää, että voimakkaasti parantuneen testaustoiminnan ansiosta kilpahiihdossakin voi paljastua uusia doping-käryjä.

 • Urheilumanageri lyttää huippu-urheilun nykymenon

  Mediaa jallitettiin korulauseilla

  Suomen johtaviin urheilumanagereihin kuuluva Jukka Härkönen pitää olympiakomitean ja sen huippu-urheiiluyksikön tavoitteita täysin epärealistisina. Olympiakomitean mukaan Suomen pitäisi olla urheilullisesti paras pohjoismaa vuoteen 2020 mennessä.