Hyppää pääsisältöön

YLE, HS ja ilmastojournalismin kriisi

YLE TV1:n A-studio ja YLEn verkkouutiset kertoivat äskettäin (29.7.), että ilmastonmuutos on pysähtynyt. YLEn jutuissa jopa hämmästeltiin sitä, että Suomen ”hallituksella ei ole suunnitelmia sen varalle, että ilmasto jäähtyisikin”. Tästä alkoi pienimuotoinen kohu, kun esimerkiksi Helsingin Sanomat reagoi uutiseen ensin ”tyrmistyneenä” (30.7.) ja sitten (1.8.) tilannetta selkiyttämään pyrkineellä juttukokonaisuudella. Valitettavasti selkeytyksistäkin jäi selkeys kauas. Kaikesta päätellen suomalainen ilmastojournalismi on kriisissä. Me olemme pulassa.

Kuva: NASA.

Kohua on toki käsitelty muuallakin mediassa, mutta yhteiskunnallisen merkittävyytensä takia YLE ja HS kiinnostavat minua eniten. Käsittelen alla sinänsä positiivisemman tapaus Hesarin ensin.

Tapaus Helsingin Sanomat – ilmastokeskustelun takapakki

Torstaina 1.8. Helsingin Sanomien laaja kolmen jutun kokonaisuus pyrki tekemään selkoa syntyneestä sekavasta tilanteesta. Oliko maapallo lämpenemässä vai ei? Ei vain ihan onnistunut.

On tietysti hyvä, että Hesari pyrkii korjaamaan YLEn ilmiselvää töppäystä. Mutta toisaalta, kyseisen laatulehden päätyminen vielä vuonna 2013 uutisoimaan, että ”ilmasto lämpenee”, on tragikoomista. Tämä on ollut tiedossa jo pari vuosikymmentä. Yhtään kunnianhimoisemmassa toimituksessa YLEn onnettomaan uutisankkaan olisi löydetty vaikka mitä muita, ilmastokeskustelua nykytilassa aidosti edistäviä näkökulmia. Nyt astuttiin useita askelia taaksepäin.

Eniten takapakkia liu’uttiin Jenni Virtasen jutussa Selkoa käppyröistä, jossa hän tarjoili lukijoilleen kaksi huonoa ja kaksi hyvää ”uutista”. Huonot uutiset olivat, että ”il­mas­ton­muu­tos on ole­mas­sa ti­las­to­jen vai­kea­tul­kin­tai­suu­des­ta huo­li­mat­ta”, ja että sen ”tor­ju­mi­sek­si on teh­ty hä­lyt­tä­vän vä­hän”. Ei siis mitään uutta. Ei uutista.

Erityisesti kiinnittäisin kuitenkin huomion sanoihin ”ti­las­to­jen vai­kea­tul­kin­tai­suu­des­ta huo­li­mat­ta”. Rohkenen olla vahvasti eri mieltä. Ei ilmastokysymys ole vaikea. Ei, jos siihen on kunnolla perehtynyt. Silloin se näyttäytyy päinvastoin kristallinkirkkaana kokonaisuutena, jossa kaikki palaset loksahtavat kauniisti kohdilleen.

Jenni Virtasen kaksi hyvää uutista puolestaan olivat, että vuoden sisään, kun IPCC julkaisee viidennen suuren arviointiraporttinsa, ”tie­däm­me taas vä­hän enem­män”, ja että ”kun tiedäm­me enem­män, on hel­pom­pi myös teh­dä jo­ta­kin”. Virtanen tuumasi: ”Mi­tä ilmastonmuu­tos tar­koit­taa il­ma­ke­häs­sä, me­ris­sä ja jää­ti­köil­lä? Näi­hin pe­rus­ky­sy­myk­siin kaiva­taan nyt ki­peäs­ti vas­taus­ta.”

Minullapa on uutinen J. Virtaselle ja Helsingin Sanomille: Me tiedämme jo tarpeeksi. On tiedetty jo vuosia. IPCC:n seuraavassa(kaan) arviointiraportissa asioista perillä oleville tuskin tulee muuta uutta, kuin joitakin sinänsä intresantteja, täydentäviä yksityiskohtia. Ja silti, kaikesta tiedosta huolimatta, maailma ei ole reagoinut. Miksiköhän?

Tulkintoja ja silkkihansikkaita

Suhteessa YLEn uutiseen ilmastonmuutoksen pysähtymisestä Jenni Virtanen kirjoitti näin: ”Osa ne­tin kes­kus­te­li­jois­ta kii­reh­ti tul­kit­se­maan: eh­kä on käy­nyt niin, et­tei ilmas­ton­muu­tos­ta ole­kaan.” Tosiasiassa tulkinta ei tosin ollut ”nettikeskustelijoiden” tekemä, vaan tätähän YLE de facto väitti. Että ilmastonmuutos oli ja meni jo – sikäli kuin sitä koskaan olikaan – nyt voisi ihan yhtä hyvin viiletä.

Itse asiassa YLE jopa kehotti suhtautumaan epäilevästi ”ilmaston lämpenemisen ja hiilidioksidipäästöjen yhteyteen” eli suomeksi sanottuna kasvihuoneteoriaan, jonka se väitti olevan mukamas maailmalla laajankin kiistelyn kohteena. Miksi siis turhat silkkihansikkaat, Virtanen?

Tämän jälkeen J. Virtanen vielä jatkoi: ”Tul­kit­si­joi­ta ei voi syyt­tää. Il­mas­to­tie­de on jo pit­kään jät­tä­nyt ta­val­li­sen ih­mi­sen tuu­lia­jol­le.” Väärin. Taas. Ja pahasti. Nimenomaan tulkitsijoita pitää syyttää, silloin kun tulkinta on tarkoitushakuista ja vääristelevää, mitä se YLEn humpuukiuutisen tapauksessa oli.

Väitteeni on, että juuri näiden ilmastotieteen tuloksia omien tarkoitusperiensä kannalta sopivasti vääristelevien ”tulkitsijoiden” takia maailma ei ole reagoinut. Nämä niin sanotut ilmastoskeptikot, joihin YLEn uutisen kasaan keittänyt ajankohtaisohjelmien toimituspäällikkö Matti Virtanen ilman muuta lukeutuu, ovat jo vuosikymmeniä onnistuneet luomaan ilmatieteen ympärille epävarmuuden ilmapiirin, jonka vuoksi yhä uudestaan hoetaan, että tarvitaan lisää tutkimusta ja että ”kun tiedäm­me enem­män, on hel­pom­pi myös teh­dä jo­ta­kin”. Tämä keino tepsi jälleen. Taas huudetaan lisää tietoa.

Kuolemanvakavaa sabotaasia

Koko tulkitsemis- ja vääristelemissotku alkoi vuonna 1988 Torontossa pidetyn kansainvälisen Muuttuva ilmakehä -konferenssin jälkeen. Siellä ilmakehätutkijat ja maailman johtajat ensimmäisen kerran päätyivät yhdessä vaatimaan, että tarvitaan ”kiireellinen toimintasuunnitelma” kasvihuoneilmiön voimistumisen pysäyttämiseksi. Kokous vaatikin, että maailman kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava 50 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

Täten ilmastokysymyksestä tuli ensi kertaa poliittinen. Maailmalta vaadittiin muutosta. Mutta alkoikin ”tulkitseminen” ja vääristely. Tämän tihutyön primus motoreina toimivat maailman suurimmat auto- ja öljy-yhtiöt, muiden muassa BP, DaimlerChrysler, Exxon, Ford Motor Company, General Motors Corporation ja Shell, jotka heti vuonna 1989 perustivat mukatieteellisen lobbausjärjestön nimeltä Global Climate Coalition. Ryhmän mukaan ilmatieteeseen liittyi epävarmuuksia ja siksi tarvittiin lisää tietoa.

Sittemmin vastaavia tieteellisiksi organisaatioiksi naamioituja organisaatioita on toiminut useita. Samoin liikkeellä on yksittäisiä väärintulkitsijoita, joiden vaikuttimia toimintaansa voi vain arvailla. Jotkut ovat ehkä vain harhautuneet kaiken heille tuputetun pseudotieteen alle. Kuka tietää.

Ja entä se lopputulos? Se maailman reagointi? Kaiken jo neljännesvuosisadan jatkuneen inttämisen jälkeen maailman kasvihuonekaasut eivät ole sitten Toronton kokouksen suinkaan tutkijoiden vaatimusten mukaisesti vähentyneet 50 prosenttia, vaan kasvaneet 50 prosenttia.

Yleinen tunnelma ilmastotutkijoiden keskuudessa onkin ollut jo useamman vuoden, että peli on ohi. Meni jo. Ihmiskunnan on nyt vain otettava vastaan, mitä tuleman pitää.

Minä vaadin tästä hyvästä tahallaan ilmastonmuutoksen hillintää haitanneiden skeptikoiden päitä vadille. Heitä pitää syyttää, ja raskaasti.

Median vastuu

Toinen instanssi, jonka suuntaan syyttävä sormeni kohdistuu, on media. Kun Jenni Virtanen kirjoittaa, että ”ilmas­to­tie­de on jo pit­kään jät­tä­nyt ta­val­li­sen ih­mi­sen tuu­lia­jol­le”, ja että ilmastonmuu­tos­ta ”ei ole nä­ky­nyt kotisoh­val­le”, hän unohtaa sekä oman että työnantajansa roolin tiedonvälittäjänä. Ei se tieteen vika ole. Vaan hänen, heidän, ja minunkin – meidän.

Ilmastoskeptikoiden suhteen tiedotusvälineet puolestaan ennättivät tuudittautua aivan liian pitkään niihin sinänsä yleviin, mutta ilmastokysymyksen tapauksessa vahingollisiksi osoittautuneiisiin periaatteisiinsa tasapuolisuudesta ja moniäänisyydestä.  Jos kuultiin kasvihuoneteorian ymmärtävää tutkijaa, tavattiin kuulla myös skeptikkoa.

Tämä on ollut sikäli pöljää, että aidosti ja oikeasti tiede on ollut ilmastokysymyksen päälinjoissa yksimielinen jo ainakin mainitut 25 vuotta. Tai sitten samaan tapaan pitäisi aina, jos puhutaan vaikkapa evoluutiosta, kuulla myös älyllisen suunnittelun kannattajaa, tai holokaustista puhuttaessa, koko juutalaisten joukkotuhon kiistäjää. Eikö?

Kuten Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalo on todennut jo vuosia sitten, ilmastoskeptisyys on yksinkertaisesti modernin tieteen halveksuntaa. Ei muuta. Piste.

Yksittäisen toimittajan kannalta median vastuu tietenkin merkitsee sitä, että hänen tulee ottaa asioista selvää, pitää päänsä kirkkaana ja tehdä parhaansa. Hyvän toimittajan toivoisi myös osaavan erottaa, milloin puhutaan asiaa, milloin kukkua. Joka tapauksessa, se suurempi vastuu sälyttyy mediatalojen ylemmille portaille, joiden olisi huolehdittava, että ilmastojournalismiin on riittävästi resursseja.

Toimituksiin tarvitaan ilmasto-osaajia

Kaikkiaan Hesarin Jenni Virtasen Selkoa käppyröistä -juttu jäi niin kauas ilmatieteen pitkään tunnetusta todellisuudesta, että päättelen hänen kirjoittaneen sen jonkinlaisen ulkomaanosaston yleistoimittajan osaamisen pohjalta. Samaa yleistoimittajuutta huusi myös HS:n juttukokonaisuuden hapuilevan kömpelö pääjuttu. Homma vain ei ole hallussa. Ilmastokysymyksen osaajat puuttuvat. Vaikka HS on sentään valtakunnan ykköslehti.

Olen viime vuosina useaan otteeseen ehdottanut, että ainakin suurimpien mediatalojen tulisi palkata toimituksiinsa erityisiä ilmastotoimittajia. Vain täten keskustelulla on minkäänlaista mahdollisuutta edetä tai edes säilyttää tasonsa. Tuskin satsaus mitenkään kohtuuton olisi. Kyse on sentään maailman kohtalonkysymyksestä. Onhan meillä urheilutoimittajiakin melkein joka lajille erikseen, ja kulttuuritoimitusten alta löytyy erikseen muun muassa kirjallisuus- ja musiikkitoimittajia.

Eikä mielestäni edes yksi ilmastotoimittaja taloa kohti riitä. Pelkästään ilmastotiede on hurjan laaja kenttä: meteorologiaa, ilmakehän fysikkaa, paleoklimatologiaa, paleontologiaa, oceanografiaa, glasiologiaa, biogeokemiaa, ekologiaa ja niin edelleen. Tämän päälle pitäisi sitten hallita niin kansainvälinen kuin kotimainen ilmastopolitiikka kaikkine sopimuskoukeroineen ja päästökauppoineen sekä koko varsinainen kysymys ilmastonmuutoksen hillinnästä: ilmastonmuokkaustekniikat, erilaiset energiamuodot, energiansäästötekniikat ja niin edelleen. Pari kolme henkeä olisi hyvä alku. Keskittymään ainoastaan tähän aihepiiriin.

Valitettavasti tiedän, että todellisuudessa trendi kulkee ainakin ympäristöjournalistien keskuudessa juuri päinvastoin. Erikoistehtäviä puretaan ja jo erikoistuneista tehdään tarvittaessa näppärästi siirreltäviä yleishenkilöjantusia.

Tapaus YLE – kirsikanpoiminnan lyhyt oppimäärä

Entä sitten itse sylttytehdas: YLE ja yksi sen kruununjalokivistä, A-ohjelmien A-studio? Mitä kyseisestä rimanalituksesta pitäisi sanoa?

Lyhykäisyydessään kyse oli siitä, että toimituspäällikkö Matti Virtanen sai puskettua ohjelmaan vanhan ideansa, jonka mukaan maapallon alailmakehän lämpenemisen hidastuminen viime vuosina todistaa, että koko ilmastonmuutos on pysähtynyt – ja täten kasvihuoneteoria on väärässä. Lisäksi hän sai juttunsa läpi myös YLEn verkkouutisiin.

Todellisuudessa tämä uutisankka käy lähinnä loistavasta esimerkistä kirsikanpoiminnasta – eli siitä, että esitetään vain ne valikoidut faktat, jotka sattuvat tukemaan omia tarkoituksia. Samalla laajempi kokonaiskuva unohtuu ja myös valitut ”faktat” tuppaavat helposti vääristymään.

M. Virtasen uutisen ensimmäinen kirsikka on tarkoitushakuinen ajanajakson valinta, joka alkaa aivan poikkeuksellisen lämpimästä el niño -vuodesta 1998. Tarkoitus ei siis ole häivyttää tulkinnasta kohinaa, ilmastojärjestelmän luontaista vaihtelua, vaan korostaa sitä. Näin ei tietenkään tulisi tehdä.

Lisäksi, yleensä meteorologisesti merkitsevänä ajanjaksona pidetään 30 vuotta eli valittu 16 vuoden jakso on kovin lyhyt. Erikoista onkin, että ilmastodebatin alkuaikoina 1980- ja 1990-luvuilla skeptikot itse tapasivat aina muistuttaa, että ei maailman vielä voi todeta lämpeneen, koska havaintojakso on liian lyhyt. Sittemmin, kun tämä oppi ei ole enää tukenut omia intressejä, se on ”yllättäen” unohdettu. M. Virtanen on itsekin tehnyt tämän takinkäännöksen.

Maapallon pintalämpötilan muutos pitkällä aikavälillä (NASA/GISS).

Toinen kirsikka on se, että alailmakehän lämpötila on toki vain yksi maapallon lämpenemisestä kertova tekijä. Lämpeneminen näkyy toki muuallakin, kuten maanpinnan, merten ja yläilmakehän lämpötiloissa. Kuka vielä muistaa, kuinka jokunen vuosi sitten skeptikot tapasivat julistaa kasvihuoneteorian vääräksi  juuri liian vähän lämmenneen yläilmakehän takia. No, nyt kun tämä ristiriita on selvinnyt, eikä teoria kaatunut, vuorossa on vaihteeksi alailmakehä.

Lisäksi lämpöä uppoaa esimerkiksi suurten jäätiköiden sulattamiseen, mistä aihepiiristä en ole huomannut suomalaisessa mediassa uutisoidun sitä äskeistä havaintoa, että Grönlannin mannerjäätikkö on läpeensä pehmennyt sen sisäosia myöten kuin voiksi. Tämä hälyttävä muutos on vienyt valtavasti energiaa, joka on poissa alailmakehästä.

Lisää kirsikanpoimintaa löytyy siitä skeptikoille tyypillisestä argumentoinnista, että silloin, kun mittarit näyttävät lämpenevää, tämän on tavattu selittää johtuvan vain auringon luontaisesta aktiivisuudesta (kuten M. Virtanenkin on aiemmin tehnyt MOT-ohjelmissaan). Mutta, nyt kun lämpeneminen näyttäytyykin yhdessä mittarissa odotettua vähäisemmältä, siitä ollaan visusti hiljaa, että viime vuosina auringon aktiivisuus on itse asiassa ollut poikkeuksellisen heikkoa.

Vanhan kierrätystä

Tämä kaikki on toki ollut M. Virtasen tiedossa jo ennen kuin hän teki viimeisimmän kohujuttunsa. Nyt tapetille noussut väittämä ilmastonmuutoksen pysähtymisestä on ollut M. Virtasen lempilapsi aina hänen vuonna 2006 tekemästä ohjelmastaan MOT: Al Goren epämiellyttävä puolitotuus alkaen. Hänen väitteensä yksisilmäisyys on tehty hänelle usean tahon toimesta moneen kertaan selväksi, mutta ei tämä ole häntä hetkauttanut.

Varsinkin ottaen huomioon M. Virtasen koko ilmastoskeptisen MOT-historian on päivänselvää, että hänen harrastamansa ilmatieteen tulosten vääristely on täysin tietoista ja tahallista. Mihinkään kokonaisuuksien ymmärtämiseen hän ei pyri.

Tällä kertaa suorastaan huipaisaksi koko episodin tekee se, että vain vajaa viikko ennen kohu-uutista YLEn verkkouutiset olivat jo käsitelleet saman alailmakehän vähäisen lämpenemisen tapauksen – ihan asiallisesti. ”Asiantuntijat uskovat suurimman syyn liittyvän valtameriin, jotka imevät itseensä valtavan määrän lämpöenergiaa. Niiden lämpeneminen on nähtävissä merenpinnan nousun kautta”, tämä aiempi uutinen (23.7.) kertoi. Myös mainitsemani yhteys auringon aktiivisuuden heikkouteen kävi ilmi.

Onkin käsittämätöntä, ettei uutistoimituksessa seurata edes omia uutisia. Vai uskottiinko YLE Uutisissa tosiaan, että M. Virtanen oli nyt löytänyt jonkin yllättävän viisastenkiven? Olisiko ehkä ilmastotoimittajalle käyttöä?

Kasvojen pesua, selittelyä…

YLE sai höpöuutisestaan rutkasti kriittistä palautetta ja uutisesta tehtiin YLElle myös ainakin yksi oikaisupyyntö. Miten YLE siis reagoi? A-studio ei mitenkään, mutta YLE Uutiset puolestaan meni jonkinlaiseen paniikkiin.

Ensin, 30.7. verkossa julkaistiin uutinen, joka kumosi Virtasen uutisen. ”Lämpeneminen ei ole kadonnut mihinkään”, kertoivat haastatellut Helsingin yliopiston tutkijat. Sitten, 2.8. ilmestyi Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalon haastattelu, jossa hän muistutti – taas kerran – että ”ilmastotutkijat ovat yksimielisiä ilmastonmuutoksesta”. Lisäksi 3.8. Alestalon haastattelu julkaistiin vielä uutena versiona. YLE Uutiset pesi kasvojaan.

Toisaalta, tällä tavoin mitään virhettä toimituksen taholta ei ole myönnetty eikä minkäänlaista oikaisua tehty. Oikeastaan päinvastoin, Uutiset antoivat vielä M. Virtasen jatkaa ristiretkeään ja kirjoittaa sivuilleen blogin.

Uudessa kirjoituksessaan Saat potkut, valehtelija, denialisti (3.8.) M. Virtanen selitteli väittämänsä oikeutusta kahdella tekijällä. Näistä ensimmäinen oli se, että alailmakehän lämpenemisen hidastuminen on ollut tieteelle yllätys. On, kieltämättä, mutta entä sitten? Aivan loogisia selityksiä on olemassa rutkasti. Ei sen vuoksi koko ilmatiedettä tarvitse heittää romukoppaan.

Myös vaikkapa se, että pohjoiset manneralueet ovat viime aikoina olleet suhteellisen viileitä ja erityisen lumisia, oli alkuun yllätys. Kuitenkin, kun asiaa on tutkittu, kuvio sopii aivan loogisesti ilmastonmuutoksen kokonaisuuteen. Pohjoisen jäämeren sulamisen seurauksena Arktis on lämmennyt, yläilmakehän suihkuvirtaukset muuttuneet ja talviset matalapaineet työntyneet etelämmäksi.

… ja taas lisää vääristelyä

M. Virtasen toinen selityslinja oli yrittää perustella hänen käyttämänsä lyhyt, 16 vuoden tarkastelujakso oikeutetuksi. Hän siteerasi muun muassa ilmastotutkija Ben Santerin johtaman ryhmän tutkimuksen ”johtopäätöstä” vuodelta 2011:

“Yksi vuosikymmen alailmakehän lämpötilahavaintoja on riittämätön osoittamaan hitaasti etenevää ihmisen aiheuttaman lämpenemisen signaalia. Tuloksemme osoittavat, että tarvitaan vähintään 17 vuoden mittainen lämpötila-aikasarja osoittamaan ihmisen vaikutus alailmakehän globaaliin keskilämpötilaan.”

Tämän perusteella M. Virtanen sitten tulkitsi, että jos lämpenemistä ei havaita 17 vuoteen, ”niin teoriaa kasvihuonekaasupäästöjen – etenkin nopeasti lisääntyvän hiilidioksidin – aiheuttamasta globaalista ilmaston lämpenemisestä on pakko tarkistaa”.

Tämä on kuitenkin alkeellinen virhetulkinta. Sitaatissahan vain sanotaan, että ainakaan 17 vuoteen asiaa on ihan turha pohtia! Ei heti sen jälkeen mitään pakkoa ilmatieteen perusteiden kyseenalaistamiseen synny. Tämän tajuaminen ei luulisi vaativan kovin kummoista luetun ymmärtämistä.

Sekin, että M. Virtanen ilmoittaa lainaamansa kohdan olevan tutkimuksen johtopäätös, on silkkaa vääristelyä. Todelliset johtopäätökset, jotka muuten vakiintuneeseen tapaan löytyvät tutkimuksen lopusta, kertovat näin:

”Ilmaston signaali ja kohina -suhteen analyysimme selvä viesti on, että ihmisen vaikutusten havaitsemiseksi troposfäärin lämpötilasta tarvitaan useampien vuosikymmenten havaintoja.”

Jostain syystä tätä M. Virtanen ei kuitenkaan huomannut. Ei sopinut agendaan, oletan.

YLE tienhaarassa

Mielestäni varsinkin YLE Uutiset on tullut tienhaaraan. Tällä hetkellä se sekä kuuntelee tiedettä että halveksuu sitä. Mutta molempia ei voi saada. Kun kumartaa yhdelle, pyllistää toiselle. Kumpaa ilmastoasiassa siis kannattaisi uskoa, tutkijoita vai toimituspäällikkö M. Virtasta? Siinäpä pulma.

Entä A-studio? Miten YLEn ajankohtaisjournalismin eettiset pelisäännöt sanovatkaan: ”Tärkein edellytys tehtävän onnistumiselle on yleisön luottamus. Yleisön tulee voida luottaa ajankohtaisjournalismin välittämiin tietoihin ja toimintatapoihin. … meidän on tunnettava vastuumme ja pidettävä ohjelmasisältömme ja toimintatapamme läpivalaisun ja kritiikin kestävinä.” Niinpä. Harkinnan paikka sielläkin?

Pian ”ilmastonmuutos on pysähtynyt” -kohun alettua havaitsin jokusen yleläisen konkaritoimittajan ilmaisseen sosiaalisessa mediassa tyytyväisyytensä siihen, että herätettiinpä ainakin keskustelua. Mutta tämä on laiha lohtu – eikä oikeastaan lohtu ollenkaan kun synnytetty keskustelu vain polkee paikallaan. Sen sijaan ilmastokeskustelun aito edistäminen olisi ollut jotain, josta taputtaa itseään ja kollegoitaan olkapäille.

Kaiken kaikkiaan koko tämä umpisurullinen episodi jälkimaininkeineen osoittaa, että ilmastojournalismi on maamme keskeisimmissä medioissa syvässä kriisissä. Ja me – ja maapallo – pahassa pulassa.

 

Kirjoittaja on ilmastoasioihin perehtynyt tiedetoimittaja, joka on muun muassa kirjoittanut kirjan Ilmastonmuutos. Nyt. (Otava, 2007 ja Seven, 2008) ja kirjoittaa parhaillaan kirjaa ekologisesta rakentamisesta.

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä

Pasi Toiviainen kirjoitti:
"M. Virtanen selitteli väittämänsä oikeutusta kahdella tekijällä. Näistä ensimmäinen oli se, että alailmakehän lämpenemisen hidastuminen on ollut tieteelle yllätys. On, kieltämättä, mutta entä sitten? Aivan loogisia selityksiä on olemassa rutkasti."

Varmasti saamme pian paljon selityksiä sille, miksi ilmasto ei ole lämmennyt mallien mukaan enää 16 vuoteen. Kiinnostavinta olisi kuitenkin arvio siitä, milloin lämpeneminen mahtaa jatkua uudelleen? Selvää lienee se, että lämpenemisen on syytä jatkua huomattavan rajuna, jos uskomme edelleen katastrofiskenaarioihin ja siihen, että maapallo tulee lämpenemään vähintään 2 ja luultavimmin 3-4 astetta vuosisadan loppuun mennessä.

Tai sitten voi olla, että hiilidioksidin lämmittävä vaikutus on arvioitu reilusti yläkanttiin, kuten monet uudet tutkimukset arvioivat.

Lähettänyt käyttäjä

Hyvä Pasi Toiviainen, tiedätköhän mitä skeptikko-sanalla tarkoitetaan? Skeptisyyden tarkoitus on esim. Skepsiksen toiminta-ajatusta lainatakseni "Edistää kriittistä ajattelua, tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta." Ilmasto"skeptikoilla" ei siis ole varsinaisesti mitään tekemistä tällaisen ajattelun kanssa. Olisi pätevämmän kuuloista tekstiä, jos et rinnaistaisi skeptikoita ihmisiin jotka ajattelussaan ovat varsin kaukana skeptikoista.

Lähettänyt käyttäjä

Petteri Järvisen tuore blogi kertoo paljon. Kyse on uskonnosta tai politiikasta. Ei tieteestä eikä edes älyllisestä tominnasta. Itse olen Mensan jäsen ja minua jotenkin huvittaa kaikki se, joilla ilmastomuutosta perustellaan. Vanhan testamentin Nooakin on sotkettu asiaan.

Yle ja Virtanen teki aivan oikein, kun riipumattomana tiedotusvälineenä toi esiin myös ilmastomuutosta kritisoivat ja kumoavat näkökohdat. 1960 luvulla Kairon yliopistossa vielä opetettiin, että aurinko kiertää maata. Totuudesta ei voi äänestää, kuten ilmastofatalistit yrittävät argumentoida.

Fakta on, että ilmastomuutos korreloi negatiivisesti sitä väittävän tutkijan älykkyysosamäärään.

Lähettänyt käyttäjä

Tällaiselta uskossaan vahvalta kolumnistilta olisi kiinnostavaa saada vastaus yksinkertaiseen kysymykseen. Noin teoreettisesti, kuinka pitkän ajan ilmakehän lämpötila voi polkea paikallaan, että ilmastonmuutosteorian uskotaan olevan pielessä? Ilmeisesti 17 v ei riitä. Onko se sitten se 30 vuotta? Hyvä on sitten, mutta joku takaraja olisi hyvä lyödä kiinni jolloin uskotaan että luonto ei tottelekaan teoriaa,

Tämä siksi, että joku rajahan sille on oltava kuinka kauan mittaustulokset saavat olla ristiriidassa teorian kanssa ennen kuin uskotaan että teoriaa on korjattava. Nythän mittaustulosten ristiriita vain selitetään pois. Vedotaan pitempiin aikasarjoihin, satunnaisvaihteluihin, merten absorptioon jne... Mutta jos tällaiset selitykset sallitaan niin tämä farssihan jatkuu ikuisesti, aina keksitään uusia syitä miksi ilmasto ei ole lämmennyt, vaikka ilmastonmuutos tosin taustalla jatkuu entistä uhkaavampana.

Lähettänyt käyttäjä

Blogi arvostelee ilmastotiedotusta, mutta tuo samalla hyvin esin yhden sen perusongelmista. Tässä näytettäisiin puoltavan sitä periaatetta, että vain sisällöltään oikeanlainen uutisointi on sallittua ja kriittiset puheenvuorot, erityisesti nk. denialistit, tulisi vaientaa. Mutta tällainen yhden totuuden viljely ja erimielisten leimaaminen jonkinlaisiksi friikeiksi kääntyy itseään vastaan.
Jos asia on hyvä ja perustelut vedenpitävät, eihän erimielisiä tarvitse väkipakolla vaientaa vaan kritiikki ja keskustelu on helppo kohdata. Sen sijaan kielletään selvät faktat, väännellään ja käännellään tilastoja, selitellään, vedotaan auktoriteetteihin ja epämääräisiin konsensuksiin ja käytetään tiedettä lyömaseena tyyliin joka saa entisen tieteilijän kauhistumaan. Eivät denialistit tee ilmastonmuutoksesta epäuskottavaa, vaan sen puoltajat mustavalkoisella maailmankuvallaan ja onnettomilla mediataidoillaan.
Auttaisiko pieni nöyryys ja sen tunnustaminen, että nykyistä tilannetta ei ihan osattu ennustaa. Siitä lähtökohdasta saa aikaan ihan hyvääkin keskustelua joka voisi viedä asiaa eteenpäin ja auttaa osapuolia löytämään toisensa, eikä vain jatkamaan juupas-eipästelyä.

Lähettänyt käyttäjä

Hyvä Epqrs, kysyit: "kuinka pitkän ajan ilmakehän lämpötila voi polkea paikallaan, että ilmastonmuutosteorian uskotaan olevan pielessä?"

Itse nyt odottaisin ainakin nykyisen aurinkosyklin puoliväliin, jotta saadaan edes yksi olennainen luontainen vaihtelu nähtyä.

Lähettänyt käyttäjä

Älykkyysosamäärä korreloi negatiivisesti yksilön nopeaan käytännön toimintaan? Mielenkiintoista ei ole nämä itseohjautuvat ego-ohjukset osoitanpas-sinun-olevan-väärässä-argumentointien muodossa, vaan positiivinen fokus ratkaisujen löytämiseksi. Mitäpäs jos sitä ollaan seuraavat 50 vuotta kuin sammakot kiehuvassa vedessä? Ei paljon kiinnosta oltiinko oikeassa vaiko väärässä. "Eikö parasta olisi hankkia vakuutus tulipalon varalta"?

Lähettänyt käyttäjä

Itse ilmastomuutokseen ottaisin esiin huomattavasti laajemman aika-perspektiivin. Tammikuussa 2013 Helsigin Yliopiston (Aalto yliopisto) päärakennuksessa Tieteen Päivillä käsiteltiin asiaa, että maapallolla etelänapa ja pohjoisnapa ovat useasti vaihtaneet paikkaansa. Tämä on niin radikaalimuutos, että se myös muuttaa maapallon ilmasto-olosuhteita. Meillä on todisteita, että aikanaan Oulun korkeudella on kasvanut palmupuita, jne. Missähän vaihessa maapallon napojen vaihtuminen on nyt menossa. Sitä ei Tieteen Päivillä osattu täsmällisesti määrittää, paitsi sanoilla, että sen aika pitäisi jo kiottaa, mutta ei ole vielä tietoa milloin.

Toisaalta noin 150 vuoden ajalta meillä on valokuvia Alppien jäätiköistä. National Geographic lehti vertaili heidän vanhoja valokuvia nyt otettuihin valokuviin samoista jäätiköistä. Aivan selvästi jäätiköt olivat huomattavasti pienentyneet.

Helsingin Sanomat kuvitti äskettäistä ilmastokirjoitustaan pohjoisnavan jäätikön jatkuvalla pienemisellä.

Myös etelä- ja pohjoisnapojen yläpuolella todetut otsooniaukot vaihtelevat hyvin paljon kooltaan vuosittain. Tätä ei oikein osata selittää, mistä se johtuu.

Auringolla on oma pitkän ajan syklit. Vain tietyssa vaiheessa auringossa on paljon auringonpilkkuja, joista purkautuu avaruuteen (mm. kohti maata) huomattavaa säteilyä ja energiamääriä. Tämäkin vaikuttaa maapalloon ja ilmastoon.

Eli tiede on löytänyt paljon erilaisia havaintoja, mutta vielä niitä ei ole onnistuttu yhdistämään maapallolla nyt havaittuihin ilmastomuutoksiin.

Ajatelkaa Suomen viime talvea. Se alkoi hyvin aikaisin, lumi säilyi maassa Helsingissäkin koko ajan aivan kevään alkuun saakka (tämä on Helsingissä harvinaista). Edellinen kesä oli hyvin ailahtelevainen. Kesä 2013 on ollut yksi aurinkoisimmista vuosiin. Näin nämä vuosien säät vaihtelevat.

Lähettänyt käyttäjä

Edellä sivutaan ainakin parissa kohtaa talvien kylmenemistä Suomessa viime vuosina. Itse olen hämmästellyt, minkä takia tiede ei huomaa että näin tulisikin käydä. Ilmakehä on sen itse demonstroinut empiirisesti useamman kerran. Nimittäin kun suurten tulivuorenpurkauksien jälkeen palataan ”normaalin” tilanteeseen. Silloin globaalisti lämpenee (vuoden ympäri, aivan pohjoisessa eniten) mutta meillä talvet kylmenee. Siis varsinaisestihan on tutkittu purkausten välittömiä vaikutuksia (globaalisti viilenee (aivan pohjoisessa eniten) mutta meillä talvet lämpenee) mutta pitäisi osata nähdä myös kääntöpuoli eli paluu normaaliin. Eihän muutokset pysyviä ole. Tuossa normaaliin tilanteeseen paluussahan säteilypakotteet vaikuttavat juuri kuten ilmastonmuutoksessa. Tulivuoritapauksessa vain aloitus on hiukan alemmasta globaalista lämpötilasta (ja korkeammasta Suomen talvilämpötilasta) mutta vaikutuksien pitäisi olla samansuuntaisia. Ei kai juuri nykyilmaston kohdalla ole mitään jyrkkä mutkaa syy/seuraussuhteissa näiden säteilypakotteiden osalta. Itse huomasin tämän jo 1988 Suomen osalta Pro gradussani ja Pinatubo-tulivuoren purkauksen jälkeen 1991 tuloksia on vahvistettu koskemaan yleisemminkin meidän leveysasteita. Siis toistan vielä että on puhuttu ja kirjoitettu vain tulivuorenpurkausten primäärisistä vaikutuksista mutta ei paluusta normaaliin (=ilmastonmuutos).

Lähettänyt käyttäjä

Ei maapallo ole hädässä. Maapallo on ollut täällä yli 4,5 miljardia vuotta ja tulee olemaan vielä pitkän tovin. Ihmiset sen sijaan saattaa joutua "hätään" monesta eri syystä vähän pienemmilläkin tarkastelujaksoilla. Peace :)

Lähettänyt käyttäjä

Toiviainen nostaa esiin tärkeän kysymyksen: miksi toimituksissa ei ole ilmastonmuutokseen perehtyneitä toimittajia vaan asian käsittely jätetään yleistoimittajien harteille? Kyseessä on tiedemaailman mukaan kuitenkin ihmiskunnan kohtalon kysymys. Nyt olisi todellakin journalismin jo aika siirtyä juupas-eipäs -keskustelusta ja yksittäisten uutisten ripottelusta seuraavalle asteelle, jossa ilmastonmuutoksesta uutisoitaisiin samalla ammattimaisuuden asteella kuin politiikasta, taloudesta tai urheilusta. Onhan esim. Hesarilla jopa autotoimittajia! Eikö nyt ainakin HS:llä ja Ylellä pitäisi olla asiaan vihkiytyneet ilmastotoimittajat, jotka tekisivät asiasta ymmärrettävän kansalle?

Lähettänyt käyttäjä

Kauhuskenaariot eivät ole seurausta ainoastaan alailmakehän lämpötilojen kohoamisesta. Kuten tekstissä mainitaan "lämpöä uppoaa esimerkiksi suurten jäätiköiden sulattamiseen". Vaikka ilmakehän lämpötila ei kohoaisikaan tällaiset muutokset vaikuttavat suuresti ilmastoon. Ja eiköhän se alailmakehän lämpötila sieltä lähde reippaasti kohoamaan, kun tehokkaat lämpönielut poistuvat.

Lähettänyt käyttäjä

Tuollaisia lämpötilan tasaantumisperiodeja on ollut ennenkin ilmakehässä viimeisten 50-60 vuoden aikana; ne kuuluvat lämpötilan nousun luonteeseen. Välillä nopeamin, välillä hitaammin. Keskimäärin nousu on ollut +0.15 °C/10v. Jos katsotaan lämpötilan aikasarjoja (maanpinta ja satelliitit) niin nähdään, että viimeiset 12 vuotta trendi on ollut 0 tai negatiivinen, mutta sitä pitemmillä ajanjaksoilla kasvua on ollut. Viimeiset 16 v nousunopeus on ollut +0.06 °C/10v ja viimeiset 20 v näyttää lähelle samaa kuin pitkän ajan trendi +0.11 °C/10v. Voidaan siis sanoa, ettei 12 vuoteen ole ollut kasvua, mutta tällaisia jaksoja on ollut ennenkin; ei siis mitään uutta, mutta on epätarkkaa väittää, ettei 16 vuoteen ole ollut kasvua. Sitä on tapahtunut tosin hitaammin kuin keskimäärin, mutta tällainen heilahtelu kasvunopeudessa kuuluu ilmaston globaalin lämpenemisen luonteeseen, kun ilmakehä ja valtameret vuorottelevat lämmön varastoijana. Meriinhän uppoa kaikkiaan yli 90 % kasvihuoneilmiön voimistumisesta tulevasta lämmöstä. Lämpötilahan ei ole ainoa ilmastonmuutosindikaattori. On napajäät pohjoisessa, vuoristojäätiköt ja merenpinnan nousu.

Lähettänyt käyttäjä

Kun Toiviainen sanoo olevansa valmis tarkistamaan kantaansa aurinkosyklin puolivälin jälkeen, niin se tarkoittaa ilmeisesti vuotta 2014.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hathaway_Cycle_24_Prediction_%28Feb_2011%29.png

Lähettänyt käyttäjä

Uutisia tehdään myös heille, jotka eivät ole perillä asioista esimerkiksi siksi, että ovat niin nuoria. On siis aivan ok kirjoittaa yhä uudestaan otsikolla "Ilmasto lämpenee".

Lähettänyt käyttäjä

[quote=Matti Virtanen]Kun Toiviainen sanoo olevansa valmis tarkistamaan kantaansa aurinkosyklin puolivälin jälkeen, niin se tarkoittaa ilmeisesti vuotta 2014.

Tätä minäkin mietin että viittaako Toiviainen todella 11 vuoden aurinkosykleihin, mikä on aika reilusti luvattu jos tarkistuspiste on jo lähivuosina. Vai tarkoitetaanko näitä pitempiä vaihteluita, kuten yli 100 v kestänyt aktiivinen kausi, joka taas siirtää tarkastuspisteen hamaan tulevaisuuteen kun sen taite on nyt ilmeisesti tapahtumassa.

Lähettänyt käyttäjä

Ettei vaan Toiviainen syyllistyisi itse kirsikoiden poimintaan?? Tuo lämpötilahistoria-kuva pitäisi laittaa oikeaan kontekstiin, eli katsoa asiaa proksien (hapen isotoopit jääkairauksista) avulla vähän pitemmällä
aikavälillä. Jos mennään ajassa taaksepäin, nähdään ettei mitään merkittävää trendiä ylöspäin ole välttämättä olemassa, vaan kyseessä voi aivan hyvin olla autoregressiivisen aikasarjan luonnollinen vaihtelu. Tässä linkki kuvaan: http://muller.lbl.gov/pages/iceagebook/Image2.gif

Lähettänyt käyttäjä

Hyvä nimimerkki "skeptikko" - Ylen toimituspäällikkö Matti Virtanen on Skepsis ry:n perustajajäsen, joten eiköhän voi todeta skeptikko -luonnehdinnan menneen kohdalleen.

Kokonaan toinen kysymys sitten on, minkä verran skeptikoksi ilmoittautuvien toiminnalla on tekemistä kriittisen ajattelun ym. kanssa.

Lähettänyt käyttäjä

Toiviainen on aivan oikeassa siinä, että toimitusten ja toimittajien osaaminen ja keskittyminen ilmastoasioihin liittyen on hyvin heikkoa. Jopa yksittäisiä urheilijoita seurataan mediassa tarkemmin ja suuremmin resurssein, kuin koko ilmastonmuutosaihetta. On tietenkin täysin mahdollista, ettei ilmastonmuutosjutuilla saa kovin hyviä lukija- ja katsojalukuja. Aihe on kuitenkin tämän ja tulevien vuosisatojen tärkeimpiä, ellei tärkein uutinen. Isompia uutisia voisivat olla vain maapalloa uhkaava suuri meteoriitti, supertulivuori, vakava pandemia tai ydinsota tms. Ilmastotieteeseen perehtyminen ei ole vaikeaa, mutta vaatii kuitenkin helposti jonkinlaisen tieteellisen koulutuksen ja siihen päälle lukuisia tunteja tieteellisten tutkimusten lukemista ja alan raporttien seurantaa. Oikean ilmastotieteen raportointi voi tietenkin olla siinä mielessä tylsää, etteivät johtopäätöksen muutu dramaattisesti vaan pikkuhiljaa tiedon karttuessa. Viime vuosien suuria ja yllättäviä uutisia ovat olleet mm. Jäämeren jääpeite 2012, sekä suihkuvirtausten muutokset ja siitä seuranneet sääilmiöt.
Jos media hoitaisi tehtävänsä, yleisö tietäisi laajemmin mm. nämä keskeiset asiat:
Ihmistoiminta sekä lämmittää että viilentää maapalloa. Kasvihuonekaasut lämmittävät, pienhiukkaset viilentävät. Maapallo on lämpöepätasapainossa, tänne kertyy enemmän lämpöä kuin poistuu. Suurin osa lisälämmöstä kertyy meriin, osa menee jäätiköiden sulamiseen jne. Merenpinta nousee koska merivesi lämpölaajenee ja koska mannerjäätiköt sulavat. Ilmakehän kohoava hiilidioksidipitoisuus happamoittaa merivettä. Mm. Meriveden liikkeet vaikuttavat siihen miten lämpöä vaihtuu ilmakehän ja meriveden välillä. Maapallo voi lämmetä sellaisinakin vuosina, jolloin ilmakehän lämpötila on edellisvuodesta laskenut. Lämpö vaan kertyy mereen. Ja niin edelleen. Paljon kiinnostavia asioita, joita olisi syytä selostaa useissa tiedotusvälineissä. Ja uutta kiinnostavaa tietoa tulee kuitenkin aika tiuhaan, vaikkei se mitään mullistuksia johtopäätöksiin tuokaan.

Lähettänyt käyttäjä

Kiitos täsmennyksestä.
IPCC:n skenaarioiden mukaan alailmakehän pitäisi kuitenkin lämmetä vähintään 0,2 astetta/vuosikymmen, joten siitä ollaan tällä hetkellä vielä kaukana. Tämän hetkisen teorian mukaan suurin osa lämmöstä katoaa siis meriin, mutta ymmärtääkseni sitä ei ole kiivaista etsinnöistä huolimatta havaittu. Argo-poijujen mukaan pintavedet eivät ole lämmenneet ja yli kilometrin syvyydestä saatu data on varsin puutteellista.

Lähettänyt käyttäjä

Tulin istuneeksi YLE:n Pallo kuumana -tilaisuudessa taannoin, jossa paikalla oli muutama oikein loistavan esitelmän pitänyt asiantuntija. Ilmaston lämpenemistä pohdittiin lukuisasta hyvästä näkökulmasta. MEP Hassi myös piti hyvin kompaktin mutta tehokkaan kertauksen lukuisista eri tutkimuksista ja tilastoista, joita on monen monta kertaa todennettu julkisesti ja osana tätä keskustelua. Sitten paikalle saapui antamaan "kommentin" eräs Matti Virtanen, jonka antina oli lähinnä asettaa omilla väitteillään asiaan perehtyneiden tiedot vääriksi ja että ilmaston lämpeneminen on yhtä suurta huijausta. Lopulta koko tapahtuman anti päätyi negatiiviseksi pannukakuksi, koska loppukeskustelu ja kommentaari oli lähinnä Virtasen argumenttien kumoamista muiden läsnäolijoiden toimesta ja M.V.:n päällehuutamista. Mitä kovempi ääni ja huonommat väittelytaidot sitä luokattomampi sanoma. Yksi iso pohjanoteeraus koko tapahtuma, joka kyllä osoittaa sen, että YLE:n johtoportaan pitää katsoa peiliin ja syvään. Tapahtuman häirikkö oli järjestäjän oma edustaja.

Lähettänyt käyttäjä

Itse asiassa skenaarioiden lämpenemisvauhti toteutuneilla päästöillä on 0.15 - 0.2 astetta / vuosikymmen, jos muistan oikein.

Data vuodesta 1970 alkaen kertoo seuraavaa (HADCRU4 woodfortrees.org sivustolta):

#File: hadcrut4_monthly_ns_avg.txt
#
#Time series (hadcrut4) from 1850 to 2013.5
#Selected data from 1970
#Averaged and compressed in 120-sample sections
1970 -0.0769583
1980 0.0953417
1990 0.2726
2000 0.457583
#Data ends

Eli toteutunut lämpökehitys vuosikymmentittäin on ollut hyvin linjassa ennusteen kanssa, sarja on 0.172 (1970-1979 > 1980-1989), 0.177 (1980-1989 > 1990-1999) ja 0.185 (1990-1999 > 200-2009) astetta per vuosikymmen, jos laskin oikein.

Jos halutaan tarkastella dataa tähän päivään asti, voidaan vertailla viimeisiä kymmentä vuotta sitä edeltäneisiin kymmenen vuoden jaksoihin:

#Averaged and compressed in 120-sample sections
1973.5 -0.0213333
1983.5 0.134975
1993.5 0.343442
2003.5 0.47415
#Data ends

Tällöinkin sarja on samansuuntainen: 0.156 (1973-1983 > 1983-1993), 0.209 (1983-1993 > 1993-2003) ja 0.131 (1993-2003 > 2003-2013) astetta per kymmenen vuoden jakso - jälleen jos laskin erotukset oikein.

Jälkimmäisessä sarjassa 0.209 on hieman yli ennustetun vaihteluvälin, 0.131 hieman alle sen. On melko selvää, että tämä johtuu vuodesta 1998, joka oli selvästi keskiarvosta poikkeava lämpöpiikki.

Nämäkin sopivat kuitenkin hyvin yhteen pitkäaikaisen 0.15 - 0.20 asteen lämpenemisennusteen kanssa - ennuste ei koske yksittäsiä poikkeamia tilastosta, vaan pitkän ajan lämpökehitystä.

Käyttämääni tilastoa voi katsella graafina täällä, ja käyttämiäni parametrejä voi myös itse muokata jos haluaa tarkastella asiaa jostain muusta lähtökohdasta:

http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/last:480/compress:120/plot/hadcrut4gl/from:1970/compress:120

Dataa voi tarkastella täällä:
http://woodfortrees.org/data/hadcrut4gl/last:480/compress:120/plot/hadcrut4gl/from:1970/compress:120

Lähettänyt käyttäjä

Ilmastomallit laskevat pitkän aikavälin keskiarvoista muutosta. Niiden on tarkoituskin tehdä juuri niin, sillä emme voi ennustaa esimerkiksi tulivuorenpurkauksia, El Nino -ilmiöitä tai muita kaoottisia vaihteluita. Ei kevään edetessäkään jokainen päivä ole edellistä lämpimämpi, silti kevään etenemistä voi kuvata keskiarvoisena lämpenemisenä.

Toinen huomioitava asia on se, että "alailmakehän" lämpö on itseasiassa aika heikko indikaattori ilmastonmuutokselle. Sitä mitataan lämpömittareilla, jotka ovat yleensä kahden metrin korkeudessa. Sitä käytetään kuitenkin, sillä se on intuitiivinen, ilmanlämpömittareita on tihein verkko ja tiedoista on pisimmät historiatiedot. Oikeasti ilmaston kannalta merkittävää on lämpöenergia, ei alailmakehän lämpötila. Lämpöenergia kasvaa esimerkiksi jään sulaessa vedeksi tai veden haihtuessa vesihöyryksi, vaikka näissä olomuodonmuutoksissa lämpötila ei kasvaisi yhtään.

Ilman lämpökapasiteetti on esimerkiksi veteen verrattuna pieni. Sen huomaa kevään edetessä siitä, että vedet ja järvet ovat tyypillisesti ilmaa kylmempiä. Kesällä voi tulla päiviä, joina ilma on viikon takaiseen verrattuna kylmempää, mutta vedet lämpimämpiä. Vaikuttaisi siltä, että jotain tällaista on viime vuosina käynyt ilmastonkin kanssa.

Lähettänyt käyttäjä

Kyllä, se on tieteellisen näytön valossa täysin oikea tapa ilmaista asia.

PS: Yllä oleva nimimerkki "Anonyymi" olen minä - jäi täyttämättä tuo nimikenttä.

Lähettänyt käyttäjä

Äh, siis ALLA olevan viestin

Anonyymi (ei rekisteröitynyt)
Ma 05.08.2013 @ 11:58

...eivät näköjään menekään kronologisessa järjestyksessä nämä kommentit.

Lähettänyt käyttäjä

Jotkut kommentoijat kiinnittivät huomiota siihen, että alailmakehän lämpötilannousu on pysähtynyt. Heiltä meni kuitenkin ohi täysin se pointti, että näin ei ole tilanne objektiivisesti, vain ainoastaan tiettyjen (tarkoitushakuisten) vertailuvuosien välillä. Ei liene ihme, että erityisen lämmintä lähtövuotta ja viileää loppuvuotta vertailemalla saadaan näyttämään tilanne siltä, että ilmaston lämpeneminen olisi pysähtynyt. Tämä on kuitenkin vähän kuin Helsinki-Lahti junan keskinopeutta mittaisi vain täydessä vauhdissa ja pysähdyksissä Keravan asemalla. Onkin huvittavaa, että väitetään lämpötilannousun taittuneen samalla kun mittaushistorian lämpimimmät vuodet osuvat lähes poikkeuksetta 2000-luvulle.

Ilmasto on muuttunut useilla eri mittareille (esim. manner- ja vuoristojäätikköjen sulaminen, merenpinnannousu, sadannan muutokset). Myös tuo lämpötila on noussut vuosikymmenittäin. Tämän voi tarkastaa vaikka maailman ilmatieteen järjestön tuoreesta raportista: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

Ihmettelen, että YLE:n tv:n puolella ei ole aiemmin tai nyt ollut tarvetta oikaista harhaanjohtavia tietoja hyvän toimittajatavan mukaisesti. Kiitos kuitenkin Toiviaiselle hyvästä kirjoituksesta ja YLE:n sivuille sen julkaisusta.

Lähettänyt käyttäjä

Olisi ihan mielenkiintoista saada uskontotieteilijältä näkemys siihen, missä määrin ilmastotutkimukseen liittyy uskontoihin liittyviä piirteitä. Ilmastonmuutos vaikuttaa olevan monille nykypäivän Suuri Totuus, mutta myös Paholainen, jota vastaan on tehtävä kaikkensa. Ja vaikka mitään ei juuri itse tekisi - sillä onhan niin miellyttävää matkustaa kerran vuodessa lentsigalla etelään, syödä Aasiasta importattua soijaa ja ajaa autolla töihin - niin ainakin puhetta ja paasausta siitä miten muiden pitäisi elää riittää. "Ole itse muutos jota ajat", sanoi Gandhi näin vapaasti suomennettuna.

No anyways, ilmastotutkimusta puoltavat vaikuttavat olevan ihan hukassa. He eivät hyväksy kritiikkiä, pohjautuu se tieteeseen tai ihan maalaisjärkeen. Heti vaaditaan päitä vadille, jos on Suurta Totuutta vastaan.

Tässä YLEä vastaava uutinen kolmen vuoden takaa. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-global-warming-email-row-admits-data-organised.html. Ainiin, Antarktinen jää on muuten ennätyslukemissa mitä tulee sen kokoon: http://www.thegwpf.org/antarctic-sea-ice-extent-breaking-records/

Lähettänyt käyttäjä

Mielenkiintoisinta asiassa on , että esitetään käppyröitä joiden virhemarginaali on suurempi kuin itse muutos!

Kuka luulee, että edes 50 luvulla päästiin KATTAVASTI alle asteen tarkuuteen mittaushavainnoissa? Vasta joskus 80-luvulla aletiin saada kattavasti mittareita jotka ylisivät alle puolen asteen virhemarginaaliin.

Ja tämän asian nämä "asiantunitjat" tietysti jätävät huomioimatta! Oikein ilamstoasiantuntijoita!

Lähettänyt käyttäjä

Uutisen kirjoittaja ohjaa meitä hyvin lysenkolaiseen näkemykseen tieteestä. Se kuvataan valmiiksi tieteeksi, missä ei ole mitään vialla. Tälläinen fundamentalismi on todella pelottavaa, vastaavaa nähtiin muistaaksi viimeksi eugeniikan parissa puoli vuosisataa sitten.

1. Ei saa kritisoida ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, on olemassa vain yksi totuus. Tämä ei ole tiedettä vaan fundamentalistista ideolgian paloa. Tiedettä PITÄÄ kysenalaistaa jatkuvasti.
2. Jos mallit eivät osanneet ennustaa nykyistä lämpötilakehitystä, niin miten ihmeessa ne onnistuisivat ennustamaan paremmin tulevaisuudessa?
3. Ilmastonmuutosta ei voi falsisifoida. Se on tieteellisen menetelmän halventamista.
4. Konsensusta ilmastotieteessä ei ole mistään muusta kuin siitä että ihmisen CO2-lämmittää jonkiverran ilmastoa. Arvaukset vaikutuksesta vaihtelevat välillä 0.5-6 C per pitoisuuden tuplaus. Alemmat arvot eivät vaadi mitään toimenpiteitä. Jos hajonta on noin isoa EI ole olemassa yhtä konsensusta.

Toivoisin vihdoinkin yleltä asian uutisointia niin että toimittajien omat mielipiteet eivät tule näin karkeasti läpi. YLE:n tehtävä on välittää tietoa ei valistaa kansalaisia tietyn ideologian mukaisesti. Tutkivaa ja kyseenalaistavaa journualismia tulee tukea, eikä lytätä kasaan.

Pasi Toiviaisen milipiteet ovat hyvin odottavissa. Hän on kirjoittanut asiasta ja upottanut siihen koko uskottavuutensa. Jos ilmastonmuustos osoittatuu ylimitoitetuksi panikoinniksi, niin Toiviaisen ura ja uskottavuus on lopussa, siksi hän puollustaa omaa näkemystään harvinaisen raivokkaasti.

Lähettänyt käyttäjä

Hei Halkka. A-studion viesti oli, että lämpeneminen on ollut käytännössä pysähdyksissä "vuoden 1997 jälkeen". Osassa lämpötila-aikasarjoista viimeisten 15 (kokonaisen) kalenterivuoden trendiin etumerkki on plussa, osassa miinus. Poimin tähän ne negatiiviset, vaikka nekään eivät ilmeisesti ole tilastollisesti merkitseviä. Mutta riittää journalistille kysymysten esittämisen pohjaksi.

http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1998/trend

http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:1998/trend

http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:1998/trend

Pointti on se, että verrattuna ennusteisiin lämpötila on jäänyt junnaamaan paikalleen. Asteen sadasosien nylkemisellä emme pääse tässä minnekään.

Lähettänyt käyttäjä

Tarkkasilmäiset huomaavat uutisgrafiikasta sen että vuosina 1910-1940 tapahtui aivan yhtä suurta lämpenemistä kuin vuosina 1970-2000.

IPCC taas on sitä mieltä että ihmisen CO2-päästöt alkoivat vasta vaikuttaa oleellisesti ilmastoon 1950-luvulla. Se ensimmäinen lämpeneminen johtui luonnollisesta vaihtelusta. Nyt tätä toista (lähes identtistä lämpemistä) käyteään perusteluna siitä että ihminen on asiaan syypää ja maapallo on tuhoutumisvaarassa.

Ilmastonmallinnuksen ongelma on siinä että he eivät ymmärtäneet mitä mallinsivat ja ottivat CO2-vaikutukseen mukaan luonnista vaihtelua. Nyt kun vaihtelu onkin mennyt negatiiviseksi niin nähdään että todellinen CO2-vaste ei vastaa sitä mitä malleissa ennustettiin. Asiasta on kuitenkin tullut poliittinen ja arvovalta-asia, joten asian kriittistä tarkastelua ei voida enää suorittaa.

Lähettänyt käyttäjä

Ilmastonmuutos myytiin meille sillä perusteella että yli 2C ala-ilmakehän lämpeneminen on haitallista. IPCC:n mallien päätulos on alilmakehän lämpeneminen.

Nyt kun mallit ja mittaukset eroavat toisistaan niin et näe siinä mitään syytä ottaa lakkia kauniiseen käteen ja käydä tarkistamaan malleja. Ei sitä voi ennustaa yhtä asiaa ja sitten kun ennustukset eivät osu kohdaleen niin sanoa, että kyllä näissä muissa asioissa se näkyy.

Ilmaston lämpenemisen piti tulla juuri esiin pitkällä aikavälillä ja koko maapallon laajuisesti. Alailmakehän lämpö valittiin juuri näillä perusteilla optimaaliksi mittariksi. Nyt kun tulokset eivät täsmää niin olet sivuuttamassa koko asiaa. Tuo on huonoa tiedettä, etsit asioita jotka tukevat omaa kantaasi ja sivutat muut.

Lähettänyt käyttäjä

Älykäs ihminen ymmärtää ettei itselleen vastakkaisen mielipiteen edustaja ole tyhmä vaan hänen mielipiteensä on ärsyttävä tai tyhmä. Älykäs ihminen myös tietää, ettei voi väittää asian olevan fakta, mikäli siitä ei löydy ensimmäistäkään tutkimusta. Vai voiko Waldemar esittää yhdenkin tutkimuksen, jossa väitettäisiin ilmastonmuutoksen puolestapuhuvien tutkijoiden älykkyysosamäärän olevan keskimääräistä alhaisempi verratuna vastakkaista näkökulmaa edistävien älykkyysosamäärään?

Ihmisen väittäminen tyhmäksi vain hänen mielipiteensä takia on tunnepohjaista, pienet lapset tekevät niin, mutta aikuiset pyrkivät pitämään asiat asioina. Joten pidettäisiinkö nyt asiat asioina?

Lähettänyt käyttäjä

Yrittääkö Toiviainen muuten taas Vihreiden listoilla Europarlamentiin? Missä menee muuten mainostuksen rajat YLE:ssä?

http://www.vihrealanka.fi/uutiset/pasi-toiviaisen-vaalimainos-voitti-ja-paasi-televisioon

"Vihreiden listoilta europarlamenttiin pyrkivän Pasi Toiviaisen vaalivideo on valittu parhaaksi Yleisradion A-Tuubi-palvelussa. "

Huomautan, että YLE:n kuuluu olla tasapuolinen ja puolueeton.

Lähettänyt käyttäjä

Pistänpä tänne myös tämän muualla esitetyn kommenttini siitä, miten lömpömäärä on siirtynyt ilmakehästä meriin:

Miten paljon manneralueiden sateet ja niiden vaihtelu vaikuttavat lämmönvaihtoon (havaittava, ei latentti) mannerten ja merien välillä. Mantereiden pinta taas on yhteydessä troposfääriin. Jospa siis lisääntyneet sateet ovat kuljettaneet lämpöä mantereilta+troposfääristä meriin (normaalia tehokkaammin). Lisäntyneillä sateillahan nimenomaan selitettiin muutama vuosi se, ettei merenpinta parina vuonna ollut noussut ennakoitua vauhtia (olikohan vaje 1 cm luokkaa?). Vesi oli mantereiden järvissä ja joissa (ja otti samalla lämmön joka olisi kuulunut maahan ja ilmaan (ilmahan lämpiää maanpinnan kautta) ja vähitellen kuljetti sen lämmön meriin).

Lähettänyt käyttäjä

Keskustelussa jää unohduksiin se seikka että ilmastonmuutos on vain oire paljon laajemmasta ongelmasta. Ilmakehän saastumisesta. Ihmiskunnan päästöissä ilmakehään on myös paljon muita haitallisia aineita, jotka eivät ole kasvihuonekaasuja.

Pelkästään fossiilisten polttoaineiden pienhiukkaspäästöistä aiheutuvat kymmenet tuhannet ennenaikaiset kuolemat vuosittain pelkästään Euroopassa pitäisi olla riittävän painava syy vähentää päästöjä. Siinä sivussa kasvihuonekaasupäästötkin pienenisivät.

En ymmärrä näitä ilmastonmuutoksen kieltäviä ihmisiä. Eikö puhtaampi ilmakehä ole kaikkien etu?

Lähettänyt käyttäjä

JrM. 14:09

Jos ilmasntonmuutoksen käytetyt rahat olisi käytetty oikeaan luonnonsuojeluun niin saavutettu ympäristön parantuminen olisi järjettömän suurta. Sinun tulee ymmärtää että CO2 ei ole saaste, siitä ei ole suoranaisesti haitta ihmisille, eikä eläimille.

Pienpartikkelit, NOx, SOx jne. ovat saasteita. Niille kannattaisi tehdä jotakin, mutta nyt kaikki resussit ja huomio menee CO2-uskon alttarille. Olen syvästi surullinen siitä että vihreä liike on unohtanut aidon luonnonsuojelun.

Lähettänyt käyttäjä

Mielikuvasi on ymmärrettävä, mutta virheellinen. Yksittäisen mittauksen virhemarginaali on toki suuri, mutta lämpötilastot tehdään tuhansien mittarien tuloksista laskien, yleensä vielä niin, että lasketaan kuukauden mittaustulosten keskiarvo - yksittäisiä mittauksia on siis kutakin lämpösarjan arvoa kohti kymmeniätuhansia.

Yksittäisen mittauksen virheen merkitys on tällöin myös vain kymmenestuhannesosien luokkaa lopputuloksessa.

Lähettänyt käyttäjä

Kysymysten esittämisen pohjaksi ehkä, muttei väitteen.

Pointti on virheellinen, ja johtuu kirsikanpoimitusta, liian lyhyestä tarkastelujaksosta, trendin aloittamisesta poikkeusvuodesta 1998. Poikkeuksellista ilmaston lämpenemistrendin suhteen tässä jaksossa eivät ole niinkään 2000 -luvun lämpötilat vaan tuo vuoden 1998 lämpenemistrendistä huimasti ylös noussut lämpöpiikki.

Jakson alkupäässä lämpötilat olivat pitkäaikaista nousevaa trendiä hieman korkeammalla (ja se 1998 poikkeuksellisen korkea), loppupäässä pääosin hieman sen alla. Samanlaisia tilanteita on koko ilmaston lämpenemisen ajalta useita. Käyttämälläsi logiikalla jokainen vuosi mittaushistoriasta on ollut osa tasaista tai viilenevää trendiä, jos alku- ja loppukohdat valitaan "sopivasti".

Lähettänyt käyttäjä

Ei yritä. Vaikka toki minulla olisi siihen täysi oikeus. Samoin kuin hoitaa työni YLEssä. Toimittajuus ei ole este luottamustehtäviin pyrkimiselle. Ei minulle, eikä muillekaan kollegoilleni.

Lähettänyt käyttäjä

Vastaus kysymykseesi on hyvin todennäköisesti "ei lainkaan". Ilmastonmuutostieteen vastustajien ja evoluutiotieteen vastustajien väliltä taas löytyykin jo paljon yhtymäkohtia.

Lähettänyt käyttäjä

Ällös huolehdi: Ilmatieteenlaitos on jo vuosia kurssittanut kaikkia mahdollisia toimittajia oikeaoppiseen ilmastomuutoksen tiedottamiseen. Oikeaoppisessa tiedottamisessa ei epäilykselle jätetä sijaa; ilmastonmuutos on väistämätön toisiasia, jota ei sovi epäillä tai olet denialisti.

http://ilmatieteenlaitos.fi/koulutus-toimittajille

Lähettänyt käyttäjä

Jäi vielä mainitsematta, että toteutunut lämpökehitys on vastakkaisista väitteistä huolimatta ollut hyvin tarkkaan sellainen kuin tiedeyhteisö on ennustanut. Viime vuodet ovat olleet sangen lähellä ennusteiden trendiviivaa, etenkin kun ottaa huomioon toteutuneen päästökehityksen.

Lähettänyt käyttäjä

Erkki Halkka. 15:07

Eli viimeisen 16 vuoden aikana ihmiskunta on päästänyt ilmakehään 1/3 koko olemassaolonsa aikasista päästöistä. Samaan aikaan lämpeneminen on ollut alle +0.05 C. Ilmaston olisi pitänyt IPCC:n mukaan lämmitä n. +0,3 astetta (varovaisen ennustuksen mukaan). Lämpeneminen on 1/6 ennustetuista ja sinä kutsut tätä loistavaksi onnistumiseksi? Päästökehityshän oli suurempaa kuin ennustettiin, joka tekee virheestä vielä isomman. Mallien historiallista osumatarkkuutta voidaan tarkastella vaikka James Hansenin 1988 tekemästä ennusteesta, joka ennustaa todella rankasti yli.

Oletko ihan tosissasi että 16 vuotta sitten meille luvattiin että ei lämpötilassa tapahdu mitään muuta kuin satunnaisvaihtelua seuraavaan 16 vuoteen? Mielestäni asiasta tiedoittaminen oli kyllä ihan eri linjoilla.

Lähettänyt käyttäjä

Tähän mennessä en ole onnistunut saamaan uskottavaa vastausta kysymykseen, miten maapallon ilmaston lämpötila mitataan? Hienoilta teorioilta on pohja pois, jos ja kun maapallon ilmaston lämpötilaa ei kyetä mittaamaan.

Lähettänyt käyttäjä

"rimanalitus", "uutisankka" "höpöuutinen" - kyseisten sanojen käyttö ei nyt ainakaan vahvista kenenkään uskoa "tiedeblogin" kirjoittajan pätevyyteen :)
Faktat on faktoja - maapallon lämpötila on vaihdellut pitkällä aikavälillä useita kymmeniä asteita suuntaan jos toiseen. Dinosaurusten aikaan täällä oli paljon paljon korkeampi keskilämpötila kuin nyt ja jääkausien aikaan paljon alhaisempi. Itse en tosin ollut paikalla, mutta uskon kyllä niitä tutkijoita, jotka näin ovat asian tutkineet.

Nykyisessä "ilmastotutkimuksessa" on yksi asia väärin. En väitä, että ilmasto ei muuttuisi. Enkä epäile, että etteivätkö ihmisen aiheuttamat saasteet olisi ainakin osasyyllinen tähän muutokseen.
Se mikä on pielessä on se, että asialle, pitäisi tehdä jotain.
Ilmasto lämpenee, mitä sitten? Haittaako se - siis maapalloa? EI todellakaan. Osa eliölajeista kuolee ja uusia syntyy tilalle. Sitten kun maapallo on lämmennyt omasta mielestään tarpeeksi - se järjestää asiat niin, että se taas viilenee. Se voi tosin tapahtua paljon ennen kuin tuo lämpenemisen huippu saavutetaan. Oletetaan vaikka suurtulivuoren purkausta joka peittää ilmakehän tuhkaan edes puoleksi vuodeksi... mitäköhän mahtaa käydä maanpinnalla :)

Eli tämä kaikki "vihreä" mantra ja "ilmastouskovaisuus" on aika koomistakin pelleilyä, etenkin kun katsoo, millaista on näiden "vihreiden" politiikka ja ratkaisumallit. Vähän saastuttava teollisuus ajetaan euroopasta aasiaan ja afrikkaan joissa saasteilla ei ole ylärajaa :D

Oikeasti on vaikea uskoa yhtään "tieteentekijää" joka ei ymmärrä ilmakehän olevan yhteinen euroopalle ja kiinalle... mutta tervetuloa lämpimämpi ilmasto - eikö se muka ole ihan hyvä asia? Ja joo, joo, joku alkaa kuitenkin vaahtoamaan niitä taloudellisia menetyksiä siitä tulee kun puoli maapalloa hukkuu mereen... no tärkein saasteita lisäävä tekijä onkin väestön liikakasvu - joten vähenee samalla saasteet kun niiden käyttäjät vähenevät (jos joku ei ymmärrä sarkasmia ja huonoa huumoria, ei voi mitään).

Lähettänyt käyttäjä

Pasi Toiviainen on aivan oikeassa yhdessä asiassa: Suomalainen ilmastoviestintä on kriisissä. Pasi itse osoittaa erinomaisesti miksi se on kriisissä - Pasin kaltaiset vihamielisesti faktoihin suhtautuvat "tiedetoimittajat", vihreiden jäsenet ja lobbarijärjestöjen (Greenpeace, WWF jne) edustajat pääsevät ohjaamaan uutisointia surullisen voimakkaalla kädellään.

Tässäkään tapauksessa ei ole minkään sen ihmeellisemmän asian tunnustamisesta, kuin 15-17 tauosta lämpenemisestä. Kuitenkin tämän faktan esilletuominen tuo esille sen luokan purkauksia, kun olisi syytetty jotakin tahoa kansanmurhasta.

Lämpenemisen pysähtyminen on tieteellinen fakta. Se mikä on vielä hupaisempaa on oletus, jossa ikäänkuin luonnon vaihtelut ovat päättyneet 1970-luvulla ja kaikki sen jälkeen tapahtunut on ihmisen syytä.

Lämpenemisen pysähtymisen tunnustaa lähes koko tiedeyhteisö, kuten:
- IPCC:n johtaja Rajendra Pachauri: http://www.theaustralian.com.au/news/nothing-off-limits-in-climate-debate/story-e6frg6n6-1226583112134
- Met Office: http://www.metoffice.gov.uk/research/news/recent-pause-in-warming
- CRU:n professori Phil Jones: Ei tilastollisesti merkittävää lämpenemistä 15 vuoteen (nyt siis jo 16 vuotta): http://news.bbc.co.uk/2/hi/8511670.stm
- Professori Judith Curryn lausunto USA:n senaatille: Ei tilastollisesti merkittävää lämpenemistä sitten vuoden 1998: http://curryja.files.wordpress.com/2013/04/curry-testimony-2013-il.pdf
- Professori Richard Lindzenin lausunto Brittien edustajahuoneelle:Ei tilastollisesti merkittävää lämpenemistä sitten vuoden 1997: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02148/RSL-HouseOfCommons_2148505a.pdf

Esimerkkejä löytyy lisää aivan riittävästi. Ilmastotieteessä on varsin selvä konsensus tästä lämpenemisen pysähtymisestä. On aivan järjetöntä väittää vastaan.

Lähettänyt käyttäjä

Itse toimittajan kuin monien kommentoijienkin kannattaisi varmaankin vilkaista, mitä brittien ilmatieteenlaitos (MetOffice) toteaa asiasta:
http://www.metoffice.gov.uk/research/news/recent-pause-in-warming

MetOfficen mukaan pintalämpötilojen nousu on siis pysähtynyt viimeisen 15 vuoden aikana. Selityksiä tälle on etsitty monista tekijöistä ja MetOfficen tutkijoiden kanta näytää olevan se, että suurin selittävä tekijä löytyy meristä. Samalla toki todetaan, ettei minkään selittävän tekijän tueksi ole vielä riittävän kattavia ja pitkäkestoisia mittaustuloksia.

Uteliasta asianharrastajaa tietysti kiinnostaisi tässä vaiheessa tietää kuinka paljon nuo mahdolliset selittävät tekijät ovat vaikuttaneet aiempaan ilmastonmuutokseen - ja miten ne tulevat vaikuttamaan tulevaan kehitykseen. Mutta tätä tietoa saanemme ilmeisesti vielä tovin odottaa...

Tauon pituuden suhteesta ilmastomallien luetettavuuteen MetOfficen raportit toteavat, että 10-15 vuoden tauot ovat vielä ok, mutta 20 vuoden tauko vaatisi nykyisten oletusten (mm. ilmastoherkkyys) tarkistamista. Eli jokunen vuosi tässä olisi vielä odotettava.

Lähettänyt käyttäjä

Minäkin olen tainnut missata tuollaisen tiedotuksen, koska muistan vain julistukset siitä, että ihmiskunnan CO2-päästöt ovat jyränneet luontaisen vaihtelun alleen ja ko. ajankohdasta eteenpäin tiedossa olisi vain yhä nopeammin nousevia lämpötiloja. Ehkäpä muisti tässä suhteessa reistaa - eiväthän tutkijat ja asiansa osaavat tiedetoimittajat toki olisi tällaisia perättömiä menneet väittämään.

Lähettänyt käyttäjä

Väitteesi on yksinkertaisesti väärin asetettu: se ei koske ilmastoa joka on ilmiö jota tarkastellaan vuosikymmenten perspektiivillä, vaan yksittäisiä vuosia, lyhyitä poikkeamia trendilinjasta.

Tarkasteluvälisi alku on reilusti ennusteen trendin yläpuolella ja siksi virheellinen. IPCC ei ennustanut, tai yrittänytkään ennustaa vuoden 1998 lämpöpiikkiä josta aloitat laskelmasi, eikä muitakaan lyhyitä satunnaisvaihteluita, vaan kehityksen yleisen suunnan.

Ihmiskunnan aiheuttama lämpökehitys on tutkimusten mukaan jatkunut entisellään myös viimeisten 16 vuoden ajanjakson, vaikka satunnaisvaihtely juuri tällä jaksolla onkin vaikuttanut päinvastaiseen suuntaan: jakson alussa lämpötilat olivat korkeampia kuin pitkäaikainen trendi, nyt ennusteen linjalla, tai hieman ali. Kuten sanottu aiemmin, vastaavia jaksoja on aikasarjassa ollut ennenkin.

Rahmstorf et al. (2012) tutkivat ennusteiden tarkkuutta paperissaan ja havaitsivat lämpenemisennusteiden osuneen sangen hyvin kohdilleen kun tunnetut toteutuneet tekijät (pakotteet, ENSO syksi ja tulivuorenpurkaukset) otetaan huomioon:

http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/4/044035/article

Lähettänyt käyttäjä

Ilmastotieteestä kiinnostuneille:
http://jokimaki.wordpress.com/2013/08/05/ilmaston-lampeneminen-ei-ole-pysahtynyt/

Lähettänyt käyttäjä

Tämä kiinnitti minunkin huomioni. Ilmaston lämpenemisen vuosikeskiarvot ilmoitetaan sadasosa-asteen tarkkuudella vaikka jokaisen pitäisi tietää, etteivät keskiarvot voi olla tarkempia kuin havainnot.

Lähettänyt käyttäjä

Ovatko mielestäsi ilmastotukijat (mm. brittien MetOfficessa) kirsikan poimijoita, jos he puhuvat lämpötilojen kehitysestä tyyliin "apparent lack of warming" tai "recent pause in warming" ja viittaavat tilanteeseen toteamalla "implying ... disagreement with anticipated global temperature rise"?

Tai ehkä asia on vain niin, ettei "denialistit" vain pysty käsittämään ilmastotutkijoiden kirjoituksia ilman, että joku netti-erkki ne heille selventää. Nuokin asiayhteydestä erotetut lainaukset varmaankin tarkoittavat oikeasti ihan päinvastaista kuin kouluttamaton maallikko näin kylmiltään ne ymmärtäisi.

Lähettänyt käyttäjä

Tuosta Rahmstorf:n ja kumppaneiden paperista tulee jotekin niin mieleen v.Neumann:n suuhun pantu lausahdus: "With four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk."

Kun mallissa on riittävästi parametrejä, niin olisi suorastaan ihme, jos sitä ei saisi sovitettua vaikka kuinka kummalliseen dataan. Tulee vain jotenkin mieleen monissa ilmastotutkimuksen tilaa koskeneissa selvityksissä olleet huomautukset siitä, että on kummallista, etteivät ilmastotutkijat tee yhteistyötä tilastotieteen asiantuntijoiden kanssa vaikka ilmastotiede nojaa monessa suhteessa vahvasti tilastotieteen menetelmiin.

Noh, taisihan joku kotoisen ITL:n tutkija todeta jossain haastattelussa, että heidän käyttämän menetelmän on pakko olla oikea, koska se löytää datasta "fysikaalisen signaalin"...

Lähettänyt käyttäjä

Tapoja alailmakehän lämpötilan mittaamiseen on kaksi: toinen on maailmanlaajuisen sääasemien verkon ja laivojen alailmakehästä tekemät suorat mittaustulokset, joita kerätään tuhansia joka päivä, toinen satelliittimittauksista laskennallisesti saatu tulos. Nämä ovat hyvin lähellä toisiaan.

Oleellista on myös huomioida se, että ilmaston lämpenemisen suhteen ei ole ole oleellista mikä mittaustulos on lämpöasteina, vaan se miten mittaustulokset muuttuvat ajan myötä.

Tilaston kannalta muutos 15 asteesta 14 asteeseen on täysin sama asia kuin muutos 18 asteesta 17 asteeseen. Tästä syystä lämpötilastot eivät ole kovin herkkiä mittarien sijainnin suhteen. Vaikka esimerkiksi sisämaassa oleva mittari voi näyttää korkeampaa lämpötilaa kuin rannikolla oleva, molempien lämpötila muuttuu yleensä suunnilleen saman verran säätyypin vaihtuessa.

Lähettänyt käyttäjä

Eli voit varmaan osoittaa 30 vuoden ajanjakson jolloin ilmaston lämpeneminen on ollut yli kriittisen rajan 0,2 C per vuosikymmen. Ai niin sellaista ajankohtaa ei ole olemassa. Ennustetunlaista ekspontiaalista lämpenemisen kiihtymistä (IPCC:n positiivisten takaisinkytkentöjen oletus) ei viimeisen 30 vuoden datasta voi erottaa-

Toisekseen jos otetaan noita pakotteita mukaan niin vuonna 1993 oli juuri iso tulivuorenpurkaus (Pinatubo), joka vaimensi ilmaston lämpenemistä. Kun tämä otetaan huomioon niin päästäänkin jo yli 20 vuoden tilastollisesti merkittävään taukoon. Mutta eihän se nyt käy kun lämpenemisen pysähtymistä pitää todistaa epätodeksi, niin silloin tälläiset asiat pääse vaikuttamaan.

Toisekseen, missä troporfäärin kuuma piste luuraa? Mallien mukaanhan sen pitäisi olla olemassa, jos takaisinkytkennät ovat malleissa oikein. Useiden vuosikymmenien mittauksilla sitä ei ole pystytty havaitsemaan. Tälläisten räikeiden poikkeavuuksien mallien ja todellisuuden välissä pitäisi soittaa hälytyskelloja, ainenkin niin tapahtuisi jokaisella aidosti itsekriittisellä tieteenalalla.

Sivutat myös iloisesti ne tuoreet tutkimukset joiden mukaan ilmastoherkkyys on todennäköisimmin alle 2C per pitoisuuden tuplaaminen. Samalla syytät sitten muita kirsikanpoiminnasta.

Lähettänyt käyttäjä

"Pause" ei ole sama asia kuin "Stop". On ihan oikein tulkita Met Officen kirjoittaneen että pintalämpötilojen kasvussa on viime aikoina ollut taukoa (pause), mutta sen muuttaminen väitteeksi että lämpeneminen on pysähtynyt (stop) on virhekäännös.

Lähettänyt käyttäjä

Entäpä sitten lämmön "meneminen meriin"? Esim. kaiken vuosien 1955-2010 aikana valtameriin sitoutuneeksi oletettu lämpöenergia riittäisi nostamaan veden lämpötilaa 2000m syvyyteen asti 0,09°C. Aika tarkaan homma on mitattu... (ei ihme, että kaikissa esityksissä yksikköinä käytetään jouleja (J))

Lähettänyt käyttäjä

http://www.sanakirja.org/search.php?q=pause&l=3&l2=17

pause

Käännös
Verbit
1. pysähtyä
2. pitää tauko
3. tauota
Substantiivit
4. tauko
5. keskeytys
6. pysähdys
7. väliaika
8. lepoaika
9. katko
jne....

Lähettänyt käyttäjä

Toiviainen käyttää hauskaa kieltä: "Kaikesta tiedosta huolimatta MAAILMA ei ole reagoinut." Kuka se maailma" on? Voiko sille soittaa (ja pyytää reagoimaan)?

Olen vuosikausia kritisoinut kuluttavia, vastuun itsensä ulkopuolelle siirtäviä cityhippejä lässyttämisestä ilman (ilmasto)tekoja. On vuorenvarmaa, että jos ilmastonmuutos olisi ihmiskunnan tämän hetken pahin kriisi, se näkyisi ainakin ilmastotutkijoiden ja asiaa ymmärtävien aktivistien käytännön toimissa. Vaan eipä näy. Huolestuneet eivät ole ollenkaan huolestuneita omasta hiilijalanjäljestään. He päivystävät lentokentillä matkalla kaikenkarvaisiin ilmastoseminaareihin. Palkkatöissään he kehittävät Monsantolle siemeniä, Fordille moottoreita ja Shellille bensaa.

Testasin taannoin asiaa Imastonmuutos käytännössä -kirjan (Gaudeamus 2011) tiedotustilaisuudessa kysymällä, kuinka moni kirjaan kirjoittaneista asiantuntijoista mahdollisesti lentää tai yksityisautoilee viikonloppuisin kesämökille. Asiantuntijoiden suut sulkeutuivat. Eräs sanoi,että jos on lapsia, on oltava auto.

Amen.

Jouko Kämäräinen
kansalaisajattelija, toimittaja, omavaraisviljelijä
Vantaa

Lähettänyt käyttäjä

Eivät toki. Jälleen kyse on pitkälti luetun ymmärtämisestä.

Tuota viimeistä lausettasi en Met Officen "recent pause in warming" -sivulta tai siihen liittyvistä raporteista löytänyt, joten en oikein voi kommentoida sitä.

"Pause" käsiteltiinkin jo.

Tässä Googlen näkemys sanan "apparent" merkityksestä:

1. Clearly visible or understood; obvious.
2. Seeming real or true, but not necessarily so.

On virhe olettaa asiayhteyttä tuntematta että kyse on ensimmäisestä. Asiayhteys selviää jo lukemalla otsikkosivua:

"The first paper shows that a wide range of observed climate indicators continue to show changes that are consistent with a globally warming world, and our understanding of how the climate system works."

Jep, tältä näyttää - itsekin olen tosiaan maallikko, vaikka asiasta käytävä keskustelu kiinnostaakin ja olen siksi tutustunut aiheeseen keskivertotallaajaa enemmän. Yksi syy monen maallikon saamille virheellisille mielikuville on se, että asiasta on esitetty mediassa kyseenalaista tietoa, hyvänä esimerkkinä tämä viimeisin A-Studio siihen liittyvine blogikirjoituksineen.

Lähettänyt käyttäjä

Online-mittauspisteitä pitäisi olla äärettömästi luotettavan tuloksen saavuttamiseksi. Tämä ei ole mahdollista. Mahdollista ei ole myöskään saadun tiedon käsittely ja muuttaminen maapallon ilmaston lämpötilan tai lämpötilan muutoksen keskiarvoksi. Nykyinen mittaaminen on toisin sanoen täyttä hakuammuntaa. Lämpötilasäädetyn laboratoriotilankin vastaava mittaaminen on käytännössä hyvin haasteellista maapallon ilmakehästä puhumattakaan.

Lähettänyt käyttäjä

IPCC ei tietääkseni koskaan ole esittänyt väittämiäsi asioita: lämpenemisen nopeudeksi nykyaikana on arvioitu 0,15 - 0,20 astetta, mitään väitettä siitä että tähänastisen lämpenemisen olisi pitänyt ylittää 0,2 astetta ei ole tehty.

Ei päästä. Kyllä Pinatubo oli mukana aiemmin mainitsemassani paperissa, jossa tutkittiin ennusteiden paikkansapitävyyttä.

Miksi haluat vaihtaa puheenaihetta?

En sivuuta. Nuo tutkimukset ovat mukana mm. IPCC:n raporteissa - siis ne joita oli tehty ennen viimeisimän raportin julkaisemista - jos vuoden 2007 jälkeen on tehty vastaavia tutkimuksia, ne oletettavasti ovat mukana syksyllä julkaistavassa seuraavassa raportissa.

Herkkyyden vaihteluväli on viime raportin mukaan 1,5 - 4,5 astetta, joista noin 3 asteen herkkyyttä pidetään todennäköisimpänä, jos muistan oikein.

Lähettänyt käyttäjä

Se olikin täältä http://www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2008.php

Myöntänet olleesi väärässä?

Tietysti, mutta on se merkittävää, jos jälkimmäinenkin vaihtoehto pitää paikkaansa - käytännössähän se tarkoittaa sitä, että pitää osoittaa miksi asia on "not necessarily so". Tässä tapauksessa ko. selvitykset toivat tietoomme sen, että on olemassa tietty olemattoman lämpenemisen ajanjakso, joka asettaa ilmastomallien perusoletukset kyseenalaiseksi. Aiemmin tällaista tietoa ei tuntunut mistään löytyvän.

Jaa'a... kumpaankohan suuntaa sitä virheellistä tietoa on enemmän liikkunut? "Uutisia", jotka perustuvat ilmastoaktivismiin taipuvaisten toimittajien ylitulkintoihin liioitellusta lehdistötiedotteista ja jotka eivät saa juuri nimeksikään tukea varsinaisesta tutkimusraportista? Entäpä kissankorkuisin otsikoin uutisoidut ilmastotutkimusankat, jotka tutkimusmaailmassa kumotaan varsin pian, mutta jotka jäävät toimittajien "tarustossa" elämään - puhumattakaan siitä, että joskus viitsittäisiin kirjoittaa asiasta oikaisu?

Lähettänyt käyttäjä

Äärettömän tarkasti luotettavan tuloksen saamiseksi toki. Mutta täyden 100% varmuuden vaatiminen on aika outoa - emme toimi niin missään muussakaan asiassa, ja silti kykenemme tekemään järkeviä päätöksiä.

Maapallon ilmakehän absoluuttisen keskilämpötilan määrittäminen on tosiaan kertaluokkia vaikeampi ja monisyisempi ongelma kuin sen muutosten määrittäminen. Siksi sitä ei yritetäkään.

Muutosten havaitseminen taas on paljon yksinkertaisempaa, ja tulokset ovat melko luotettavia massiivisen rinnakkaisuuden ja ilmaston muutoksen aikaskaalalla tiheän näytteenottotaajuuden johdosta.

Lähettänyt käyttäjä

Tarkoitus ei ole nyt ollenkaan vinoilla, mutta kait sinulle lienee sanan "pysähtyä" merkitys tuttu?

http://www.suomisanakirja.fi/pys%C3%A4hty%C3%A4

Vai onko tarkoituksesi vain vängätä asiasta kunnes toinen luovuttaa turhautumisen vuoksi?

Lähettänyt käyttäjä

Erkki Halkka 17:10

Se juttu on siinä että haitallisen ilmastonlämpenemisen rajan IPCC on laittanut 2 C:een. Useimmat IPCC:n ennustukset ovat tämän yli. Kaikki 1990 luvulta aloitetut ilmastosimuloinnit (skenaariot) ovat ennustaneet lämpenemisnopeuden suuremmaksi kun ne ovat. Normaalissa tieteessä teorioita muutetaan miittautiesdon pohjalta. Ilmastomallit ovat epäonnistuneet.

Troporfäärin kuuma piste on oleellinen asia. Jos sitä ei ole olemassa niin ilmastomallit ovat väärässä. Ymmärrän kyllä miksi haluat olla keskustelematta asiasta. Sen troporfäärin kuuman pisteen kun pitäisi edeltää alailmakehän lämpenemistä.

IPCC:n keskeinen olettama on siinä että CO2-pakote domonoi koko maapallon ilmastoa ja sen olisi jo pitänyt hukuttaa alleen 10-15 vuotta pitemmät ei merkittävät tilastollisen lämpenemisen jaksot. Se että näin ei ole käynnyt osoittaa taas kertaalleen että mallien olettamissa on selkeitä puutteita.

Tuo parikymmennen vuoden aikana 'kadonneen' lämpenemisen määrä on jo nyt 1/3 koko viime vuosisadan lämpenemisestä, mistä puoelt tapahtui ennen ihmisen vaikutusta. Teen työkseni matemaattista mallintamista ja juuri tälläisen asiat pistävät pahasti silmään.

Se että asiaa selitellään parhain päin ei mitenkään muuta sitä että mittaustulokset eivät vaikuta tukevan yli 2C ilmastoherkkyyttä. Jos malli ja mittaukset ovat ristiriidassa, niin malli on silloin väärässä. Ei se siitä miksikään muutu vaikka 100% ilmastonmuutoksesta rahoituksensa saavista tutkijoista sanoisi päinvastaista.

Lähettänyt käyttäjä

Toki. Miten tämä liittyy tuohon paperiin? Kyse ei ole ilmastomallista vaan toteutuneiden mittaustulosten tilastoanalyysistä.

Lähettänyt käyttäjä

Miten kuvittelisit tällaisen tilastoanalyysin tapahtuvan?

Vinkki - tästä voisi olla apua: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tilastollinen_malli

Sitten, kun olet kerinnyt kuvittelemaan, niin palannet pohtimaan paremmin taustatiedoin kysymystä siitä, miten käsite "malli" liittyy asiaan.

Lähettänyt käyttäjä

Jos tarkoitit "pause" -sanaa vastaavaa väliaikaista pysähtymistä, myönnän toki virheeni ja hyväksyn tulkintasi - päättelin asiayhteydestä tässä tapauksessa väärin tarkoittamasi merkityksen.

Lähettänyt käyttäjä

Tuota, eikös ilmastotutkijat ole jo viimeset 25 vuotta väittäneet ettei auringolla ole vaikustusta ilmaston lämpötilaan? Samoin tulivuorillakaan ei ole ollut siihen mitään vaikutusta?

Lähettänyt käyttäjä

Ei sitä kukaan satunnaisvaihtelun loppumista luvannut, tahdot ilmeisesti ymmärtää asian tarkoituksella väärin. CO2-pakotteen piti olla itseään ruokkiva (positiivinen takaisinkytkentä), jolloin juuri näiden taukojen merkityksen piti käydä entistä epätodennäköisesemmäksi. IPCC itse totesi että 10-15 vuoden tauot ovat odotettavissa lämpenevässä maailmassa. Nyt ollaan siitä jo selvästi yli. Jos pitemmät taout on odotettavissa, niin asiasta olisi kannattanut tiedottaa aiemmin.

Olet myös vielä kovin hiljaa troposfäärin puuttuvasta kuumasta pisteestä? Oliko liian ikävä kysymys?

Lähettänyt käyttäjä

Kyllä neljännessä arviointiraportissa (2007) kerrottiin tällaista:

For the next two decades, a warming of about 0.2°C per decade is projected for a range of SRES emission scenarios. Even if the concentrations of all greenhouse gases and aerosols had been kept constant at year 2000 levels, a further warming of about 0.1°C per decade would be expected.
...........
Continued greenhouse gas emissions at or above current rates would cause further warming and induce many changes in the global climate system during the 21st century that would very likely be larger than those observed during the 20th century.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spmsspm-projections-of.html

Lähettänyt käyttäjä

Moro Tolvana err Toiviainen montako näistä aineista olet opiskellut meteorologiaa, ilmakehän fysikkaa, paleoklimatologiaa, paleontologiaa, oceanografiaa, glasiologiaa, biogeokemiaa, ekologiaa. Kerrotko tutkintosi näistä aineista.

Että onko sitä TIETEELLISTÄ asiantuntijuutta.

Lähettänyt käyttäjä

Niin. Mutta yksikään niistä ei ennusta yli 0.2 asteen lämpenemisvautia ajalle ennen nykyhetkeä.

Skenaarioita muutetaankin jonkin verran uuden tiedon pohjalta. Isompia muutoksia tehtiin alkuaikoina, 90 -luvun alkupuolella, mutta 1995 raportissa sesitellyt ja sitä tuoreemmat projektiot ovat jo osuneet hyvin kohdalleen.

Projektioiden ei ole tarkoitus yrittää ennustaa yksittäisiä anomalioita, vaan yleistä kehitystä.

Mutuna, kuuma vuosi 1998 oli käsittääkseni paljon kauempana sitä edeltävien, toteutuneita parametrejä vastaavien projektioiden trendistä ylöspäin kuin mikään vuosi sen on ollut jälkeen alaspäin. Korjaa jos olin väärässä.

Asia on ihan hyvä keskustelunaihe, mutta mielestäni se on aika OT tässä keskustelussa. Tutkijoiden mukaan todennäköisin syy erolle mallin ja mittausten välillä on mittausten epävarmuustekijöissä:

http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap1-1/finalreport/sap1-1-final-execsum.pdf

Lähettänyt käyttäjä

Mietin tässä, että voisinkohan mä alkaa huomenna vaikka pääministeriksi. Tai lääkäriksi, tai johkin turhaan hommaan niin kuin arkkitehdiksi? Meinaan vaan, kun kuka tahansa voi alkaa ihan tosta vaan ilmastoasiantuntijaksi ilman mitään koulutusta tai kokemusta tai tietoja tai taitoja! Siis sillai kun tää meidän bloggari on tehnyt. No, onhan se Vihreän puolueen jäsen, joten se antaa sille varmaan pätevyyden näihin hommiin. Ja puolueettomuuden.

Se on muuten hyvä aloittaa ilmastonmuutoksen tutkiminen aina tuosta ns. pienen jääkauden loppumiskohdasta. On se juu kumma, kun normaali huomattavasti kylmemmän ajan jakson jälkeen lämpötilat nousee mystisesti! Mistäköhän se voisikaan johtua?

Lähettänyt käyttäjä

Niin?

Noista vuoden "noin 0.2" -arvion kahdesta vuosikymmenestä on nyt kulunut viitisen vuotta. Toisen lainauksen 21. vuosisadasta on kulunut 13 vuotta.

Lähettänyt käyttäjä

Seison toki korjattuna, jos tarkoitit "mallilla" tilastoanalyysiä, jossa useamman mitatun osatekijän aikaansaamasta lopputuloksesta eritellään kunkin tekijän vaikutus laskemalla niiden korrelaatio.

Lähettänyt käyttäjä

Mittaustilastot esitellään alusta asti - niitä ei ole olemassa tuon pidemmälle riittävän kattavasti.

Mittauksia edeltävää aikaa tutkitaan ns. proxyjen avulla - ne eivät ole sama asia kuin suorat lämpömittaukset, ja eri rekonstruktioiden välillä on aika isoja eroja, mutta kyllä niistä yleiskuvan saa.

Lähettänyt käyttäjä

As cause always must precede effect, this observation demonstrates that modern changes in temperatures are generally not induced by changes in atmospheric CO2. Indeed, the sequence of events is seen to be the opposite: temperature changes are taking place before the corresponding CO2 changes occur.
Koko tutkimus:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658

Lähettänyt käyttäjä

Onpa ylimielistä sössötystä. Ai että J. Virtasen jutulla mennään takapakkia? Huomattavasti enemmän mennään takapakkia tällä blogipostilla.

"Ei ilmastokysymys ole vaikea. Ei, jos siihen on kunnolla perehtynyt. Silloin se näyttäytyy päinvastoin kristallinkirkkaana kokonaisuutena, jossa kaikki palaset loksahtavat kauniisti kohdilleen."

Miksi oletat, että rivikansalaisella olisi aikaa saatikka halua perehtyä asiaan kunnolla? Ei faktat ilmastonmuutoksesta vaikuta minun arkielämääni millään tavalla. Ja jos ilmastonmuutoksen asiaa ajavat blogikirjoittajan kaltaiset ihmiset, jatkan vähät välittämistä.

Lähettänyt käyttäjä

Helsingin yliopistolla ja Aalto-yliopistolla ei ole mitään tekemistä keskenään. Aaltoyliopiston ympäristötekniikan tutkijat eivät ilmastomuutosta kyseenalaista.

Lähettänyt käyttäjä

Voi hyvää päivää. :D Tiedät siis totuuden ilmastomuutoksen Mensan jäsenyyden tuoman pätevyyden perusteella? Fakta on, että Mensan jäsenyys korreloi suoraan sen kanssa, kuinka besserwisser on, riippumatta siitä, onko asiasta mitään todellista tietoa ja koulutusta vai vain se "ylivertainen" älykkyys. Itse tiedän vain viiden ympäristötutkijan (jotka ystäviäni) äo:t ja ne kaikki ovat yli 150. Selvää on, ettei kukaan heistä kuulu Mensaan, eikä epäile ilmastomuutosta. Eiköhän tämä asia ole enemmän kiinni asioihin perehtymisestä, kuin älykkyydestä.

Lähettänyt käyttäjä

Huomauttaisin myös ettei yhden Mensalaisen mielipiteen pohjalta todellakaan kannata vetää johtopäätöstä Mensan koko jäsenkunnan, tai edes sen enemmistön mielipiteestä.

Lähettänyt käyttäjä

En oleta. Päinvastoin, vaadin isoja mediataloja palkkaamaan erikoistuneita ilmastotoimittajia, jotta nämä voivat nykyään ilmastosta kirjoittavia yleistoimittajia paremmin palvella niitä rivikansalaisia.

Lähettänyt käyttäjä

Ihan suoraan sanottuna ei nykyäänkään päästä 0.2 kelvinin tasolle mittaustarkuuksissa eikä sitä edes edellytetä. Sitten kun heittään ympäruistövariaabelit ja hoitamattomat asemat ympäristöineen niin ollaan monessa tapauksessa puuta-heinää datassa. Kaikenlisäksi kaupungistuminen on yliedustettuna mittausasemissa. Miksikähän sodankylässä ilmasto ei ole muutunut? Olisi aika helppo ajaa vertailudata kaupunkiasemat versus eräm,aassemat ja saada siitä tulos mikä on kaupungin itsensä lämpövaikutus. Kaupungin lämpövaikutus on yleensä lokaalia eli ei globaalia vaikka kaupungin lämmön saataakin havaita tietyissä tapauksissa satojen kilometrien päästä lämpötilan perusteella.
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/gruanmanuals/CIMO/CIMO_Guide-7th_Edition-2008.pdf

Lähettänyt käyttäjä

Minulla ja puolisollani on viiden lapsen perhe. Meillä ei ole autoa. Minulla ei ole edes ajokorttia. Hyvin pärjäämme. Ulkomaan lomamatkoille on tullut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lennettyä muistaakseni jopa kahdesti.

Lähettänyt käyttäjä

Mutta kun näitä polarisoituneita toimittajia tuntuu olevan pilvin pimein siellä politisoituneessa YLE:ssä. Pitäisi pyrkiä objektiivisuuteen, mutta harvapa sitä YLE:ssä edustaa.

Ja uskomattomin asia on se että kritiikkiä ei löydy dataa kohtaan jota on alkaen1880-luvulta!

Lähettänyt käyttäjä

Et vastaa kommenttini asiasisältöön, toistat vain väitettäsi uudelleen hieman eri sanoin.

Näin on tehtykin. Tulokseksi tuli että UHI -ilmiön vaikutus globaaliin lopputuloksen on enimmillään 0.02 astetta, jos muistan oikein.

Lisäksi, jos lämpeneminen johtuisi mittausvirheistä, miksi täysin lämpömittareista riippumattomat satelliittimittaukset antavat samoja tuloksia?

Mitä Sodankylään tulee, en ole tutustunut sen mittaustuloksiin, mutta joka tapauksessa yksittäisten paikkakuntien lämpötilastosta on aika turha vetää globaaleja päätelmiä suuntaan tai toiseen.

Lähettänyt käyttäjä

Vai olisiko se ollut 0,06 K? Joka tapauksessa vaikutus ei ollut mitenkään merkittävä - itseasiassa tuo 0,06 K antaisi maalla oleville asemille harhaksi noin 0,2 K, koska merialueiden mittauksia UHI ei kiusaa. Itseasiassa tämä taitaa olla aika lähellä mitä monet pintalämpötilamittaustilastoja kritisoivat itse väittävät harhaksi - ja tässä suhteessa en oikein aina pysty seuraamaan mikä oikeastaan olikaan riidan aihe...

Tässä ongelmaksi tulee vain se, että nykyisten teorioiden mukaan satellittimittausten, jotka mittaavat ilmakehän lämpötilaa n. 3 km korkeudelta, pitäisi lämmetä globaalisti 1,2 kertaa nopeammin kuin pintamittausten. Tropiikissa eron pitäisi olla jopa 1,5 kertainen. Valitettavasti satelliittimittaukset näyttävät korkeintaan yhtänopeaa lämpenemistä kuin pintamittaukset ja kysymys onkin, että jos mittaustulokset ovat paikkansapitäviä, niin onko teoriaa tulkittu väärin vai voisiko siinä olla kenties jotain häikkää.

Joo - mitä mittaussarjoja on ihmetellyt, niin yksittäisten mittausasemien sarjoilla vaikuttaisi harvoin olevan merkittäviä autokorrelaatiokomponentteja - kun taas laajempien alueiden keskiarvoilla näyttää olevan aikaslaisen voimakasta autokorrelaatiota. Tässä mielessä yksittäisen aseman mittaussarja ei siis liene kovinkaan edustava näyte edes alueellisen ilmaston vaihteluista.

Lähettänyt käyttäjä

Koska ymmärretään, että ihmisiä ei ilmaston lämpeneminen kiinnosta? Ihminen on perusluonteeltaan itsekäs, eikä mitään muutosta ihmisten käyttäytymisessä ei tapahdu, ennen kuin itselle koituu merkittävää _rahallista_ haittaa. Raha pyörittää kaikkea. Nykyään kun ostetaan vähäpäästöinen auto, niin kukaan ei osta sitä puhtauden ja ympäristön takia, vaan sen takia, että polttoaineisiin menee vähemmän _rahaa_. Ilmastonmuutoksesta puhumisen voisi yhtä hyvin lopettaa. Itse olen sitä mieltä, että ilmasto lämpenee ihmisen takia, mutta enpä minäkään elintapojani muuta. Tosin ei minulla ole nyt autoakaan.

Lähettänyt käyttäjä

Teepä se.

En ole Vihreä liitto rp:n enkä minkään muunkaan puolueen jäsen. Taannoin olin vaaleissa mukana sitoutumattomana ehdokkaana.

Lähettänyt käyttäjä

Niin suurin CO2-lähde on teollisuusmaiden väestö. Mitäs jos jokainen maapallolla perustaisi sen 5 lapsen perheen? Silleenhän ne ongelmat katoaisivat. Jokunen kun noista lapsista lisääntyy ja tuottaa lisää ihmisiä tuottamaan CO2:sta. Väestönkasvu ei varmaankaan mitenkään korreloi käytettyjen resurssien kanssa? Asuminen ja ifra ovat suurimmat CO2-lähteet, etenkin kylmässä pohjoisessa.

Lähettänyt käyttäjä

Miksi täällä keskustellaan onko lämpenemistä tapahtunut viimeisen 12 vuoden, tai edes 150 vuoden aikana ja kuinka merkittävää on jos maailma lämpenee 2 astetta.

Jos joku uskoo osaavansa selittää maapallon ilmastoa, ole hyvä ja kerro, mitä ja miten näkyy se, kun jääkausi on alkamassa?
Niitä on ollut täällä useita, niistä on jäänäytteistä kerättyä dataa. Millainen on ilmasto sanotaan vaikka 100 vuotta ennen jääkautta, noin suurinpiirtein?

Maapallon ilmasto on vaihdellut aina - ja maapallon mittayksiköillä - 10 000 vuotta on lyhyt tovi. Täällä kuvittelevat jotkut besserwisserit, että ymmärtävät jotain maapallon toiminnasta kun ovat katselleet tuloksia 150 vuoden ajalta... herätkää pahvit - oikeasti. Kaikki niin ilmastonmuutoksen puolesta puhujat kuin vastustajatkin - te arvaatte. Kuka uskaltaa myöntää sen?

Kiitos, ei mulla muuta.

Lähettänyt käyttäjä

Ilmasto muuttuu se on selvä. Mutta miksi... no katsotaas historiaa, Viikingit löysivät Grönlannin kuten he sen myös nimesivät. Siellä kasvoi puita joista he saivat raaka-aineita paatteihinsa, siellä viljeltiin..Ei ollut tietoakaan JÄÄSTÄ! 1000-1500 vuotta sitten. Tekivätkö sen aikaiset ihmiset jotain väärin..Alkoi kylmenemään, Grönlanti sai jääpeitteen.. Nyt kun se jääpeite sulaa, täällä huudetaan maailmanlopusta! Ei Hyvää Päivää, Mitä uskomatonta paskaa kaadetaan kansan niskaan, ja joku vielä uskoo! Ja mikä hulluinta jotkut näistä paskan puhujista elättävät itsensä tällä! (menisivät oikeisiin töihin) Auringon aktiivisuus,Planeettojen liikkeet,niille ihminen ei voi mitään.

Lähettänyt käyttäjä

No, mut hei - aina niin luotettavien vihervasemmistolaisten toimittajien mukaan Grönlannissa ei ole ollut puita, ylhäällä Alppien rinteillä keski- tai roomalaisaikaista asutusta saati sitten jäämeren rannoilla metsiä. Kyse on vain siitä, että öljy-yhtiöiden rahoittamat denialistiretkikunnat ovat käyneet jemmaamassa kyseiset väärennetyt artefaktit jään alta paljastuville alueille ihan vaan viljelläkseen epäilyksiä Oikeaa Erehtymätöntä Ilmastonmuutostiedettä vastaan. Oikeastihan puolensataa täysin toisistaan riippumatonta lätkämailaa todistaa, ettei maapallolla ole ikupäivänpäivänä ollut niin lämmintä kuin nyt ja ettei lämpötilan muutos ole ikuna ollut niin ekstraterestiaalisenhypereksponentiaalista kuin juuri nyt.

Vai mitenkäs se nyt olikaan toimittaja Toiviainen?

Lähettänyt käyttäjä

Minulla on kaksi biologista lasta. Saanko pitää ne? Puolison kolme lasta ovat hänen aiemmasta elämästään. Eli yhteenlaskien porukassa on useamman ihmisen lapset.

Lähettänyt käyttäjä

Ja siis minulla ja puolisolla on yksi yhteinen lapsi. :) Täsmennykseksi. Vaikkei näiden yksityisasioiden sinänsä tänne pitäisi kuulua.

Lähettänyt käyttäjä

Martti Tiurin kuvastosta löytyy käyrä jossa CO2 ja ilmaston lämpeneminen menee yhtä jalkaa 1960- 1998. Sitten käyrät erkanevat eli CO2 jatkaa nousuaan ja mutta ei lämpötila. Mutta tuo auringon aktiivisuus ja lämpötila menevät yhtä jalkaa.

Lähettänyt käyttäjä

No yksityisasiathan ne vasta kuuluvatkin! Olin vastikään eräässä aktivistien tapaamisessa, jossa ilmoitettiin, että ympäristötoimijoiden henkilökohtainen tulotaso ei kuulu ympäristökeskustelun piiriin. Väärin! Siitähän juuri on kysymys: ylikulutuksesta. Reaktio kertoi omalla tavallaan ongelman syvyydestä. Tulotaso mielletään keskusteluun kuulumattomana yksityisasiana, vaikka on melko yksiselitteisesti todettu tulotason korreloivat hiilijalanjäljen kanssa, Suurin tabu on tietenkin työ. Jos tuloista voi hyvänä päivänä puhua sivulauseessa, kulutuskapitalismia palvelevasta työstä ei voi puhua. Näin kuka tahansa (vaikka se Monsantolle gm-siemeniä kehittävä tutkija) voi ottaa osaa kollektiiviseen viherpesuun.

Näin se kapitalismi toimii. Yhteisistä asioista tulee yksityisiä asioita. Ongelmat ovat aina jossakin muualla.

jouko kämäräinen

Lähettänyt käyttäjä

Hyvä Jouko Kämäräinen, pidät siis ihan oikeutettuna, että kirjoitustani on täällä kommenteissa mustamaalattu monin väärin, kuvitelluin perustein? Odottaisin pikemminkin pahoittelua moisesta touhusta.

JA KAIKILLE KOMMENTOIJILLE TIEDOKSI: OLETTE KENTIES HUOMANNEET, ETTÄ OLEN OMISSA VASTAUKSISSANI LÄHINNÄ VAIN KORJANNUT HENKILÖSTÄNI ESITETTYJÄ VÄÄRIÄ TIETOJA. VARSINAISEEN "ASIADEBATTIIN" EN OLE OSALLISTUNUT. TÄMÄ ON PERIAATEPÄÄTÖS. OLEN OSALLISTUNUT KYSEISEEN INTTÄMISEEN PUHTAASTI SIVIILINÄ JO VUODESTA 1988 JA TOIMITTAJAN OMINAISUUDESSA VUODESTA 1998. TIEDÄN SEN TYHJÄNPÄIVÄISEKSI TOUHUKSI, MITÄ NÄKEMYSTÄ OLEN PERUSTELLUT MUUN MUASSA NÄISSÄ JUTUISSA:
http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/tiede/tiede-blogit/kuumat-paikat/jaahyvaiset-ilmastoankyroille-%E2%80%93-juna-meni-jo
http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/tiede/tiede-blogit/kuumat-paikat/hiiria-poydalla-%E2%80%93-jaahyvaiset-ankyroille-2
http://pasitoiviainen.wordpress.com/2011/01/29/skeptikkovapaa-alue-%E2%80%93-ilmastoepaily-on-vastedes-kielletty/

TÄLLÄ HETKELLÄ SAATAN HARKITA ERILLISEN VASTAUSBLOGIN RUSTAAMISTA. KATSOTAAN. TYÖTEHTÄVIINI SE EI KUULU JA MINULLA OLISI KYLLÄ PAREMPAAKIN TEKEMISTÄ...

SUURIMPAAN OSAAN KYSYMYKSISTÄ LÖYTYVÄT TOSIN VASTAUKSET MYÖS KIRJASTANI "ILMASTONMUUTOS. NYT". SUOSITTELEN.
http://nurmiainentoivela.wordpress.com/ilmastonmuutos-nyt/

Parasta jatkoa!

Lähettänyt käyttäjä

Jos Toiviainen itse myöntää että ilmastotiede on monialainen ja vaikeasti hallittavissa, niin kuinka hän toisessa yhteydessä voi väittää että asia on kirkas kuin taivas kunhan vain vähän asioita tutkii? Monialaisuus avaa tulkintavaikeudet.

Selvää lienee, että valtameret puskuroivat ja siten hillitsevät alailmakehän lämpötilan muutosta? Itseäni askarruttaa, että voidaanko näistäkään luonnonelementeistä muodostaa suljettua järjestelmää jonka tulkinta olisi selvää kuin pläkki?

Kysyisin, kuinka auringon lämpömäärä siirtyy alailmakehästä valtamerten kautta maankuoreen ja -ytimeen? Tai onko esim. mannerlaattojen lämpökapasiteettia otettu huomioon ilmaston lämpenemismalleja nikkaroitaessa?

Lähettänyt käyttäjä

Jos "uskolla" tarkoitetaan "luottamusta" objektiiviseen, analyyttiseen ja vertaisarvioituun tieteeseen, niin juuri tästä ilmastonmuutos keskustelussa kyse. Luotammeko tieteeseen vaikka sen tuottama tieto on "epämiellyttävää" tai "vastoin talonpoikaisjärkeä"? Tässä on kyse taistelusta rationaalisuuden puolesta sitä järjettömyyttä vastaan missä muutamalle "satunnaisen-datapisteen-väärinlainaavalle-kriitikkolle" annetaan sama painoarvo kuin valtaisalle määrelle varsin yksimielistä vertaisarvioitua tiedettä.

Trollshofdan, sinä olet juuri näitä "satunnaisen-datapisteen-väärinlainaavia-kriitikkoja":

Siteeraat linkissäsäsi tunnettua anti-ilmastonmuutos-propagandan levittäjää (Global Warming Policy Foundation). Itse data Antarktiksen jäätikön suuruusennätyksestä pitää paikkansa ja on peräisin NSIDC:n tutkimuksesta. NASA:n Earth Observatory käyttää samaa dataa ja laittaa sen _kontekstiin_:

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=79369

“The year 2012 continues a long-term contrast between the two hemispheres, with decreasing sea ice coverage in the Arctic and increasing sea ice coverage in the Antarctic,” ... "Still, the long-term trends are clear, but not equal: the magnitude of the ice losses in the Arctic considerably exceed the magnitude of the ice gains in the Antarctic.”

Trollshofdan, tarvitseeko vääntää rautalangasta? Yritit vetää mattoa ilmastotutkimukselta yhdellä kontekstista ulosrevityllä datapisteellä, mutta vaivainen 5 minuutin Googletus paljasti sinun "datapisteen" olevan tunnettu tosiasia mikä ei mitenkään kumoa ilmastonmuutosteoriaa. Olit VÄÄRÄSSÄ.

Ja juuri tästä ilmastonmuutos"keskustelussa" on kyse. Yksi sun toinen ilmastonmuutos-kieltäjä huutelee puskista väärällä datalla ja heikoilla argumenteilla jotka tieteellinen yhteisö ampuu alas kerta kerran jälkeen. Kyse on informaatiotaistelusta ihmisiä vastaan jotka joko kieltävät ilmastonmuutoksen koska eivät halua uskoa siihen tai joilla on paljon hävittävää mikäli ilmastonmuutosta vastaan taisteltaisiin voimakkaammin. Vaan kuinka kauan nämä jarruhenkilöt saavat torpedoida edistystä? Vähemmistön diktatuuri ei ole demokratiaa.

Sitten Pasi Hakala vetäisi yllä toisen "datapisteen" irti kontekstistaan Mullerin tutkimuksista. Kannattaa lukea miten samainen Richard A. Muller kirjoittaa Wall Street Journalissa otsikolla "The Case Against Global-Warming Skepticism- There were good reasons for doubt, until now."

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204422404576594872796327348.html

Lähettänyt käyttäjä

Ei vähän, vaan paljon. Juuri siksi tarvitaan erikoisosaajia. Onpa vaikea asia.

Kirjastani sanottua:

”Tiedetoimittaja Pasi Toiviaisen teos ilmastonmuutoksen vaikutuksista nykyiseen ja tulevaan maailmaamme on suursaavutus. Toiviaisen keräämä tietoaines on päätähuimaava, ja siitä näkyy paitsi Toiviaisen paneutuneisuus asiaansa, myös itse asian suurenmoinen monimutkaisuus ja -ulotteisuus.”
- Jyrki Alenius, Kymen Sanomat 23.12.2007

”Ilmastonmuutoksen mekanismit aukeavat kirjassa selkeästi. Sitä on helppo lukea. Suoritus on kunnioitettava, sillä ilmastonmuutos aiheena on hurjan moninainen ja laaja. … Kasvutarina Toiviaisen maailmankuvan myllerryksestä imaisee lukijan otteeseensa.”
- Tomi Savolainen, Tekniikka ja Talous 3.12.2007

”Luonnontieteilijälle lukeminen on helppoa ja jopa nautinnollista, vaikka teos käsitteleekin monimutkaisia ja ikäviäkin asioita. … Teos tarjoaa eväitä pohdiskeluun aina luonnontieteilijältä uskonnolliselle moralistille.”
- Toni Eerola, Geologi-lehti 4/2008

”Tämän hetken arvokkain tietoteos ilmastokeskustelun kokonaisuuteen … hyvin arvokkaalla ja aidolla tavalla se edustaa myös tulevaisuudentutkimusta – tavalla johon muilla ei ole ollut otetta.”
- Pentti Malaska, Tulevaisuuden tutkimusseuran ja Rooman klubin kunniajäsen

Jne, jne.
http://nurmiainentoivela.wordpress.com/ilmastonmuutos-nyt/

Lähettänyt käyttäjä

Vau, loistava Denialisti! "Ei faktat ilmastonmuutoksesta vaikuta minun arkielämääni millään tavalla".

Tästä tässä on kyse. Denialistit EIVÄT HALUA uskoa faktoja. Irrationaalisuus vastaan rationaalisuus. Loppuun vielä Ad Hominem: "ilmastonmuutoksen asiaa ajavat blogikirjoittajan kaltaiset ihmiset, jatkan vähät välittämistä".

Tämä on kuin otos kirjasta miten väitellä fundamentalistin kanssa? [et mitenkään]

Lähettänyt käyttäjä

Tsekkasin. Ei se ollut edes noin iso kuin muistelin, vaan kymmenesosa siitä, 0.006°C maalla, 0.002°C globaalisti:

"Accordingly, this assessment adds the same level of urban warming uncertainty as in the TAR: 0.006°C per decade since 1900 for land, and 0.002°C per decade since 1900 for blended land with ocean, as ocean UHI is zero."

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-2-2-2.html

Ne satelliittimittauksista tehdyt globaalit lämpösarjat joita tarkoitan ovat alailmakehän lämpötiloja, vaikkakin laskennallisesti saatuja.

http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_temperature_measurements

Minulle on uusi tieto, että näiden sarjojen pitäisi näyttää nopeampaa lämpenemistä kuin mittaridatan. Onko sinulla antaa lähdettä, jossa asiaan voisi tutustua tarkemmin?

Suunnilleen näin olen itsekin ymmärtänyt.

Lähettänyt käyttäjä

Eiköhän tämä nimenomaan ole yksi syy sille, miksi asiaa yritetään hoitaa kansainvälisen lainsäädännön ja talouspakotteiden keinoin?

Yksityisautoilu ei ole se merkittävin asia hiilidioksidipäästöjen kannalta, vaikka sillä toki oma osansa onkin ja kaikki keinot päästöjen vähentämiseksi ovat askel oikeaan suuntaan. Kaiken liikenteen (maa, meri, ilma) yhteisosuus päästöistä on alle kolmanneksen, ja henkilöautojen kolmannes tästä - siis noin kymmenesosa kokonaispäästöistä.

Vajaat kaksi kolmasosaa päästöistä tulee sähköntuotannosta ja teollisuudesta. Kaikki edellinen siis sillä varauksella että muistin oikein, en tarkistanut näitä lukuja.

Lähettänyt käyttäjä

Asia (eli oman mediakriittisen mielipiteen muodostaminen) muodostuu vaikeaksi, kun kaksi väitettyä erikoisosaajaa päätyy vastakkaisiin tulkintoihin.

Lähettänyt käyttäjä

Koska ilmastossa on tapahtunut poikkeuksellisen nopeaa lämpenemistä jo vajaan asteen verran, iso osa tästä on ihmisen aiheuttamaa ja tuota kahden asteen lämpenemistä pidetään todennäköisenä aika lähitulevaisuudessa.

Koska otit jääkaudet puheeksi, graafien vilkuilun perusteella jääkausien aikana maapallon ilmasto on ollut noin 4-8 astetta viileämpi kuin nyt - pieneltä kuulostava aste-ero aikaansaa niissä ison muutoksen.

Ei oikein ole olemassa tuollaista aikaa "100 vuotta ennen jääkautta". Siirtymä interglasiaalista jääkauteen kestää tuhansia vuosia, ei ole olemassa tiettyä hetkeä jolloin voi sanoa "Hep! Jääkausi alkoi nyt!".

Lähettänyt käyttäjä

Raha se on se joka tätä ilmastonmuutoskusetustakin pyörittää, mieti paljonko rahaa liikkuu päästökaupassa, älyttömän tuuli- ja aurinkoenergian tukiaisissa, YK haluaa että teollisuusmaat maksavat 100 miljardia vuodessa kehitysmaille jne...

Lähettänyt käyttäjä

Näinkin voi käydä. Mutta en ole tällaiseen tilanteeseen vielä törmännyt. ;)

Sitä paitsi, jos erikoisosaajia on paljon, niin eiköhän sieltä löydy noin 97-prosenttinen konsensus.

Lähettänyt käyttäjä

1. Kyllä se jäätikkö siellä oli silloinkin.
2. Grönlannissa kasvaa nytkin puita ja siellä myös viljellään.

Ks. vaikka tämmönen video jonka löysin kuukkelihaulla:
http://www.youtube.com/watch?v=bUKvq1ynz9Y

Lähettänyt käyttäjä

Suuruus riippuu tietysti siitä puhutaanko per sata vuotta vaiko per vuosikymmen...

Niin - ja se alin satellittimittaussarja TLT on juuri muutaman km korkeudesta.

Täältä löytyy linkki yhteen paperiin ja siihen julkaisuihin oikaisuihin: http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/04/27/response-by-john-christy-to-a-comment-regarding-the-lower-tropospheric-temperature-data-at-climate-abyss/

Lähettänyt käyttäjä

Kun viimeinen jääkausi loppui, ilmasto lämpeni seitsämän astetta viidessäkymmenessä vuodessa, nyt ei ole lämmennyt edes yhtä astetta 150:ssä vuodessa, joten tämänhetkinen lämpeneminen ei ole mitään poikkeuksellisen nopeeta, päinvastoin.

Toisekseen vieläkän ei ole esitetty mitään konkreettisia todisteita ihmisen syyllisyydestä tähän lämpenemiseen, ainoastaan tieokonemalleihin perustuvia väitteitä,tietokonemalleilla ei ole mitään todistevoimaa.

Lähettänyt käyttäjä

Minun mielestä ongelma on siinä, että julkisuuteen asiasta koitetaan luoda kuvaa, joka ei vastaa sitä mitä "tiede sanoo".

Päinvastoin asiasta pyritään luomaan suurta katastrofitarinaa unohtamalla kaikki epävarmuudet ja painottamalla kaikkein kauhistuttavimpia uhkia. Näin saadaan luotua suuria pelkoja asian ympärille - vaikka kysessä olisikin yksittäisten tutkijoiden tai ryhmien äärimmäisiä skenaarioita, joita tutkijoiden enmmistö ei pidä mitenkään realistisina (mm. äärimmäiset merenpinnan nousut, metaniklaraattien äkillinen sulaminen jne.) Joskus uutisten pääaiheeksi nostetaan jopa uhka, jota varsinaisessa tutkimuksessa pidetään äärimmäisen epätodennäköisenä (mutta sellaisena jota - tietenkään - ei voida täysin sulkea pois).

Vastaavasti aiemmin synnytettyjä pelkoja alasampuvia uusia tutkimustuloksia ei juuri koskaan vaivauduta uutisoimaan eikä esimerkiksi muiden tutkijoiden kritiikkiä äärimmäisiä katastrofiskenaarioita vastaan.

Ei siis ihme, että ihmisillä on yleensä varsin kummallinen kuva ilmastonmuutoksen oikeista uhista, tieteen tilasta ja siitä miten tiedettä yleensäkin tehdään. Jos tämä kuva joutuu kyseenalaiseksi ja paljastuu ristiriitaiseksi, kun asiaan paremmin perehtyy, niin ei ihme, että reaktiot ovat joskus aika äärimmäisiä. Kyllä vähemmästäkin tulee tunne, että on joutunut huijatuksi.

Lähettänyt käyttäjä

Toki - itse puhuin vuosikymmenistä.

Vilkaisin linkattua Pielken paperia...

http://pielkeclimatesci.files.wordpress.com/2009/11/r-345.pdf

...enkä ainakaan äkkipäätään löytänyt siitä mitään väitteeseen viittaavaa.

Lähettänyt käyttäjä

Kuinkahan perusteellisesti sinä sitten olet asiaan perehtynyt? Vai onko se niin, että oikeita asiantuntijoita ovat vain puhdasoppiset konsensuksen kannattajat ja erimieltä olevat ovat vain öljy-yhtiöiden rahoittamia denialisteja, joiden mielipidettä ei lasketa?

Toki tiedetoimittajana olet perehtynyt siihen kuinka tuo "konsensus" laskettiin?

Kysymyksiähän oli kaksi:
1) Onko ilmasto lämmennyt viimeisen sadan vuoden aikana?
2) Onko ihmisen toimilla ollut vaikutusta lämpenemiseen?

Jos vastasi molempiin kyllä, niin lukeutui konsensuksen kannattajiksi. Tässä mielessä minäkin ole vahvasti konsensuksen kannalla, niin kuin tietääkseni jokainen IPCC:n johtopäätöksiä kyseenalaistava ilmastotutkijakin.

Lähettänyt käyttäjä

Väitteesi ei kuulosta todenmukaiselta. Pikaisesti graafia vilkaisten, näyttäisi että lämpenemisessä meni tuhansia vuosia:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Ice_Age_Temperature.png

[quoite]Toisekseen vieläkän ei ole esitetty mitään konkreettisia todisteita ihmisen syyllisyydestä tähän lämpenemiseen, ainoastaan tieokonemalleihin perustuvia väitteitä,tietokonemalleilla ei ole mitään todistevoimaa.[/quote]

Näitä konkreettisia, mittaustuloksiin eikä malleihin perustuvia todisteita on esitelty tässäkin kommenttiketjussa.

Lähettänyt käyttäjä

Sivustahuuto: Älkääpä pojat sekoittako paikallisia lämpötiloja ja globaalia lämpötilaa. Paikalliseti on toki ollut hurjiakin lämpötilamuutoksia

Lähettänyt käyttäjä

Kiitos - pikalukaisulla näyttää siltä aiheen ymmärtäminen näyttää vaativan hieman opiskelua - tämä on tosiaan minulle uusi aihe. Jos tuo kerroin pitää paikkansa, onko se jo otettu huomioon julkaistuissa lämpötilakäyrissä (esim. woodfortreesissä helposti katsottavissa olevat satelliittisarjat), vai pitäisikö se lisätä satelliittimittauksiin niitä lämpömittaridataan vertaillessa?

PS: oman ennakkoasenteen tunnustuksena täytyy kyllä mainita että itselläni tulee aina vahva tarve tarkistaa myös muita lähteitä asian tiimoilta silloin kun keskustelussa esitellään tutkimustuloksia joissa vilahtelee think tankeihin sidoksissa olevia nimiä kuten Christy, Pielke ja McKitrick - silloinkin kun kyse on vertaisarvostellusta paperista.

Lähettänyt käyttäjä

Kiitos - taas oppii uutta. Nuo eivät taida kuitenkaan olla se siirtymä jääkauden lopussa, vaan piikkejä keskellä jääkautta.

Lähettänyt käyttäjä

Erittäin hyvä pointti... ihmettelinkin jo hieman miksen moisista heilahteluista ollut kuullut.

Vaan ihan kiinnostavaa asiaa tämäkin, taas yksi paikka oppia uutta.

Lähettänyt käyttäjä

Piti tarkistaa, että onhan, mutta, hups, eipä olekaan. Sori. Rajasinkin ne aikoinaan pois. Vaikka niiden mekanismi on toinen, tavallaan niitäkin tulee käsiteltyä, kun puhun muista Pohjois-Atlantin seudun nopeista muutoksista, kuten nuorempi dryaskausi jne., suhteessa aidosti globaaleihin muutoksiin.

Lähettänyt käyttäjä

Olipas harvinaisen typerä kommentti. Päätös olla osallistumatta keskusteluun on ... no, päätös olla osallistumatta keskusteluun. Denialismi on eri asia.

Lähettänyt käyttäjä

Kuulepas kirjoittaja. Älä luule tietäväsi, jos et maapalloa tunne kuin tuon näyttämäsi graafin
ajalta. Tiesitkö esim, että 1500-luvulla GRÖNLANNISSA oli niin lämmintä, että siellä
kukoisti viljapellot jne... Maapallon pintalämpötila on viilentynyt jo 5v. olemme 30v keskiarvoa
kylmemmissä oloissa jnejne. Jos ei tiedä mistä kirjoittaa, pahentaa tilannetta, etää luulee tietävänsä.

Lähettänyt käyttäjä

Olipahan uskomaton kirjoitus. Tälläisen olisin olettanut lukevani vaikkapa jonkin uskonnon harjoittajan kirjoittamana, kun joku on mennyt kyseenalaistamaan jumalan olemassaolon....

Lähettänyt käyttäjä

Tuossa on kyse maapallon magneettisten napojen vaihtumisesta. Se on eri asia kuin maantieteellisten napojen muuttuminen (jota ei ole tapahtunut, ei ainakaan sen jälkeen kun Kuu on syntynyt).
Maantieteellisten napojen muuttuminen, siis Maan "keikahtaminen" suhteessa kiertorataan Auringon ympäri, vaikuttaisi radikaalisti ilmastoon. Magneettisten napojen muuttuminen vaikuttaa paljon vähemmän, lähinnä kai Auringosta ja muualta avaruudesta tulevien hiukkasten kulun kautta

Lähettänyt käyttäjä

Luitko noita Pasin muita blogeja, kuten esimerkiski tämän:

http://pasitoiviainen.wordpress.com/2011/01/29/skeptikkovapaa-alue-%E2%80%93-ilmastoepaily-on-vastedes-kielletty/

Tuo jos mikä on sitä todellisuuden kieltämistä.

Lähettänyt käyttäjä

Toiviaisen taustat voi jokainen lukea. Kun keskustelijat ovat eturistiriidassa itse asiaan, syntyy
yleensä jääviys ottaa puolueettomana kantaa. Nyt on niin, että koko vihreä poliittinen aate,
useat teollisuuden alat, monet tieteen alat ymsyms saavat rahansa juurikin ilmastomuutosteeman
kantamana. FAKTA on kuitenkin absoluuttinen ja sitä on edunsaajien vaikea hyväksyä:
1. Maapallon ilmasto oli 1500-luvulla huomattavasti lämpimämpi
2. Maapallon nykylämpötila on alle 30v keskiarvon.
3. vuonna 2007 vaikutti "el nino, josta tämä porukka sai tilausuutensa
4. ilmasto on viilentymään päin ollut jo viisi vuotta
5. totuus kaivetaan esille vaikka väkisin.
6. ilmastomuutoskeskustelun varjolla on ollut hyvä syy lisätä tasaveroja kansalle.

Lähettänyt käyttäjä

Kyllä tämä aihepiiri on enemmän kuin uskontojen aivopesu. Katselin juuri ylen dokumentin
vuodelta 2007, käsittääkseni Toiviaisen käsialaa. Ei voi kuin ihmetellä tätä aivopesua.
Luultavasti jokainen dokumentin tekijä on jo nyt, vain 6v dokumentin jälkeen häpeissään.
Aivan järkyttävä kauhufilmi, jolla lapsia pelotellaan tukemaan tätä alaa. Faktat on vain
pöyrähtäneet toisin päin sitten filmin teon=grönlannin jäätiköt ovat kasvaneet ja maapallo
merkittävästi viilentynyt heti "el nino"n jälkeen. Helsingissä rajut pakkastalvet ja pitkät
hiihtokaudet kertovat osan totuudesta. Sama ilmiö on näkynyt joka puolella.

Lähettänyt käyttäjä

Toiviaisen kirjoituksen pääajatus, ilmastojournalismin kriisi, heijastuu ikävästi myös blogin keskusteluun: pahimmillaan heitellään nimimerkin suojista henkilökohtaisuuksia.

Toivottavasti ilmastojournalismi kehittyy ja mediassa näkyy lisää alan erikoistoimittajia.

Lähettänyt käyttäjä

Juu, olisi hyvä, että vain totuus on määrittelevä tekijä. Toivottavasti edunsaanti ei ohjaa ilmasto-
keskustelua. Tässä pistän kuitenkin FAKTAA,. Auringon aktiivisuus on ollut 1900 merkittävin
lämpenemisen syy ja nyt olemme menossa kylmää jaksoa kohden:
http://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/2013/06/auringon-magneettinen-passiivisuus-h%C3%A4mm%C3%A4stytt%C3%A4%C3%A4-ouluun-kokoontuneita-tutkijoita

Lähettänyt käyttäjä

Jälleen kerran yksi mutu-viskelijä-denialisti lainaamassa väärin yksittäisiä uutisia/datapisteitä. Linkkisi EI väitä, että auringon passiivisuus on merkittävin lämpenemisen syy vaan:

"Aurinko tekee elämälle sopivan ilmaston maapallolle ja Auringon toiminnan muutoksella on suuri merkitys myös maapallon ilmastonmuutokselle. Auringon suuri aktiivisuus 1900-luvulla on osaltaan aiheuttanut ilmaston lämpenemistä sadan viime vuoden aikana. Avaruusilmaston nykyinen heikko aktiivisuus voi siis viilentää ilmastoa ja vaikuttaa maapallon ilmaston ennustettuun kehitykseen", Mursula sanoo.

Huomaa sana "OSITTAIN".

NASA kirjoittaa aiheesta enemmän:
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate/

"In the galactic scheme of things, the Sun is a remarkably constant star." ... "the luminosity of our own sun varies a measly 0.1% over the course of the 11-year solar cycle. " ... "while the variations in luminosity over the 11-year solar cycle amount to only a tenth of a percent of the sun's total output, such a small fraction is still important. "Even typical short term variations of 0.1% in incident irradiance exceed all other energy sources (such as natural radioactivity in Earth's core) combined"

Mutta mitä tulee auringon osuudesta ilmastonmuutokseen:

"The NRC report suggests, however, that the influence of solar variability is more regional than global. The Pacific region is only one example."

"If there is indeed a solar effect on climate, it is manifested by changes in general circulation rather than in a direct temperature signal."

Grönlanti, hyvä. Huudat täällä kurkku punaisena omia "faktojasi" vaikka pelkkä lähettämäsi lähteen lukeminen osoittaa sinun väittävän muuta kuin mitä lähde sanoo. En yhtään ihmettele miksi Pasi Toiviainen on tehnyt periaatepäätöksen olla osallistumatta tähän "väittelyyn" (lue. huutokilpailuun).

Tämä ilmastonkeskustelu olisi paljon antoisampaa jos lähteen lainaamisen edellytys olisi lähteen lukeminen ja ymmärtäminen.

Lähettänyt käyttäjä

Grönlanti, voisitko kertoa mikä on lähteesi väittelle, että Grönlannin jäätiköt ovat kasvaneet?

Tai antaa olla. Puhut täyttä roskaa.

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/arctic-antarctic-ice.html

Antarctic = etelänapa (jääpeite kasvaa vähän)
Arctic = pohjoisnapa (jääpeite pienenee nopeasti)

"The Antarctic minimum extents, which are reached in the midst of the Antarctic summer, in February, have also slightly increased to 1.33 million square miles in 2012, or around 251,000 square miles more than the average minimum extent since 1979.

The numbers for the southernmost ocean, however, pale in comparison with the rates at which the Arctic has been losing sea ice – the extent of the ice cover of the Arctic Ocean in September 2012 was 1.32 million square miles below the average September extent from 1979 to 2000. The lost ice area is equivalent to roughly two Alaskas."

Lähettänyt käyttäjä

Muutamat täällä huutelevat, etten tunne menneitä ilmastoja. Jaa, paleoklimatologia on kylläkin suuri intohimoni.

Lukekaa oikeasti se kirja, siellä esiintyvät kaikki merkittävimmät ilmastolliset mullistukset aina arkeeisesta ja proterotsooisesta ajoista alkaen (luku 7. "Maapallon kaltainen planeetta"). Mukana ovat muun muassa lumipallo-Maa-episodi ja kambrikauden räjähdys (luku 7), jääkausijaksot (luku 8. "Sammuvan meren rannalla"), Saharan kuivuminen (luku 9. "Metsiä ja aavikoita"), paleoseeni- ja permikauden päättäneet hirmulämpenemiset (luku 12. "Metaanisokki"), viime jääkausijakson ilmastoheilahdukset, keskiajan lämpöjakso (mukaan lukien tapaus Grönlanti) ja pieni jääkausi (luku 15. "Avaimena menneisyys") sekä muita paleoklimatologian klassikoita.

Kirjan saa sitä paitsi kirjastosta, joten mulle ei edes kilahda tästä senttiäkään (varsinkaan koska en ole liittynyt Teoston jäseneksi).

Tai jos tietokirjallisuus on liian raskasta, niin tämänkin voi kurkata:
http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/tiede/tiede-blogit/kuumat-paikat/mika-sulatti-lumipallo-maan-%E2%80%93-kommentti-toisinajattelija

Lähettänyt käyttäjä

Oikaistaan nyt nuo yksilöidyt väitteet vielä varmuuden vuoksi...

Tietääkseni yksikään tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistu menneisyyden lämpötilojen rekonstruointi ei tue väitettäsi. Kaikissa niissä 1500 -luku näkyy selvästi 2000 -lukua viileämpänä.

Lisäksi ajatus siitä että menneisyyden korkeat lämpötilat toimisivat todisteena ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta vastaan on virheellinen - asia on päin vastoin. Jos menneisyydessä ilmasto olisi ollut epävakaampi kuin nyt oletetaan, siis herkkä eri syistä aiheutuneille lämpötilanvaihteluille, olisi syytä olettaa että myös ihmisen aiheuttaman muutoksen seuraukset olisivat nyt arvioitua suuremmat.

Tämä väite on yksiselitteiseesti väärä.

Sekä viimeisten 12 kuukauden (eli vuosi tästä taaksepäin) että viimeisten 60 kuukauden (viiden vuoden) keskilämpötila on HADCRUT4 lämpötilaston mukaan 0,15 astetta korkeampi kuin 30v keskiarvo.

http://woodfortrees.org/data/hadcrut4gl/last:360/plot/hadcrut4gl/last:60/plot/hadcrut4gl/last:12

El Nino -vuosi oli 1998, ei 1997. "Tämä porukka" tosiaan sai siitä tilaisuutensa, mutta "tämä porukka" on eri koin tarkoitat - tieteen tuloksia tarkoituksellisesti vääristelevät voivat tarttua tuohon poikkeuksellisen lämpimään vuoteen väittäessään sen jälkeisen lämpenemiskehityksen pysähtyneen.

Johtuen suuresta vuosittaisesta vaihtelusta, viiden vuoden trendin perusteella ei voi vetää mitään johtopäätöksiä ilmastosta suuntaan tai toiseen.

Niin - maailmanlaajuinen tutkijayhteisö on käyttänyt vuosikymmeniä tuon totuuden sevittämiseen. Mikset hyväksy heidän tuloksiaan?

En ole kiinnostunut kommentoimaan politiikkaa, vaan tiedettä.

Lähettänyt käyttäjä

Jokaisesta lainauksesta tilitetään nykyään muutamia senttejä tekijälle. Ja Teosto kuuluu vain musiikintekijöille, ei mitenkään kirjailijoihin.

Lähettänyt käyttäjä

Ei tilitetä kirjailijoille, vaan edunvalvontajärjestö Sanastolle, joka sitten eteenpäin jäsenilleen. Minä en ole jäsen. Sekoitin Sanaston Teostoon.

Lähettänyt käyttäjä

Tätä keskustelua lukiessa viimeistään vakuuttuu, että jos johonkin kannattaa luottaa niin asiaa vuosikymmeniä selvittäneisiin tutkijoihin.
Siellä ei näin tärkeän asian "isosta kuvasta" ole epäselvyyttä.

Lähettänyt käyttäjä

"Minä vaadin tästä hyvästä tahallaan ilmastonmuutoksen hillintää haitanneiden skeptikoiden päitä vadille. Heitä pitää syyttää, ja raskaasti."

Kuulun itse tuohon ihmisryhmään joiden päät haluat vadille.

Katsoin aikoinaan Al Goren elokuvan ja säikähdin. Sitten selasin kaikki artikkelit aiheesta lävitse, mm. IPCC:n raportit, kaikki mitä löysin. Ja skeptikkohan minusta tuli. Al Goren elokuvakin on tieteellisyydestä niin kaukana kuin voi vain olla.

Joten nyt asiaan syvästi perehtyneenä kuulun kansanryhmään jota vastaan joku Toiviainen kiihottaa.

Toiviainen, olet kaiketi nähnyt 10:10-kampanjan (10:10 climate change campaign) tekemän verisen videon? Se on juuri sopiva sinunlaistesi kiihkoilijoiden tekemäksi.

Lähettänyt käyttäjä

Niin - kannattaa tutustua vaikkapa suomalaisen pitkäjänteisen tutkimuksen tuloksiin: http://www.maol.fi/fileadmin/users/EDimensio/Dimensiossa_julkaistua/ilmastonmuutos_DM1202.pdf

Lähettänyt käyttäjä

Mielikäisellä oli vastaava juttu myös Tiede -lehdessä, ja varmaan hän oikeasti on tuota mieltä, vaikka valtaosa tutkijoista ei näkemykseen yhdykään. Käsittääkseni hänkään ei kuitenkaan ole varsinaisissa tutkimusjulkaisuissaan esittänyt ihan noin rohkeita maailmanlaajuisia johtopäätöksiä yhden lustosarjan pohjalta...

Lähettänyt käyttäjä

uota kuvaa kun katsoo, niin vahvasti näyttää siltä, että uutta jääkautta kohti ollaan jo menossa. Kyseessä on sen sulavan Grönlannin jäätiköstä kairattujen näytteiden perusteella laadittu käppyrä, joka on kuulemma moneen kertaan vertaisarvioitu. Mielenkiintoista tuossa kuvassa on CO2:n käyttäytyminen .

http://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif

Lähettänyt käyttäjä

On totta että olemme hyvin todennäköisesti matkalla kohti uutta jääkautta, mutta siihen on nykytietämyksen mukaan vielä aikaa useampia tuhansia vuosia.

Tuo laittamasi graafi on varmaan ihan oikein, mutta samalla vain yhdestä aikasarjasta ja siten indikoi lähinnä paikallisia lämpötiloja, ei globaalia ilmastoa - lämpötilan heilahtelut näyttävät oletettavasti juuri siksi myös aika rajuilta. Jos koko maapallon ilmasto käyttäytyisi noin, se olisi aika huolestuttavaa. Näyttäisi myös siltä ettei tuossa ole mukana viime ajan lämpenemistä.

Maailmanlaajuinen kehitys näkyy aika hyvin tuoreessa Marcottin ja kumppanien tekemässä globaalissa rekonstruktiossa (Science, 2013):

http://www.realclimate.org/images/Marcott_s3.jpg

Tämäkään rekonstruktio ei oikein tavoita viimeaikaista lämpenemiskehitystä täysin, johtuen käytetystä 50 vuoden tasoituksesta. Kun rekonstruktion oheen liitetään mittaridatasta saadut lämpötilat, havaitaan nykysen lämpenemisen poikkeavuus aika selvästi:

http://skepticalscience.com//pics/regemcrufull.jpg

Tämä on itseasiassa hyvä uutinen, sillä se viittaa siihen suuntaan ettei globaali ilmasto ole kovin epävakaa.

Mitä tarkoitat? Sitä että tuon mukaan grönlanti on viilennyt samalla kuin CO2 -pitoisuudet ovat nousseet, vai sitä että tuosta puuttuu viimeisten parinsadan vuoden jyrkkä hyppäys ylöspäin pitoisuuksissa?

CO2 ei tietenkään ole ainoa ilmaston lämpötilaan vaikuttava tekijä. Muut seikat kuten auringon aktiivisuus, kiertoradan muutokset jne. vaikuttavat toki myös.

Viime aikojen lämpenemisessä on merkillepantavaa se, että CO2 pitoisuuksien nousu näyttäisi nyt olleen se kaikkein voimakkaimmin muutokseen vaikuttava tekijä.

Lähettänyt käyttäjä

Kannattaisi kuitenkin tutustua hieman kritiikkiin ennen kuin alkaa hehkuttelemaan uutta lätkämailaa:
http://climateaudit.org/?s=marcott

Mielenkiintoista, ettei Marcottin alkuperäisessä väitöskirjassa jukaistussa rekonstruktiossa ollut minkäänlaista lätkämailaa havaittavissa vaan ennemmin tasaista jäähtymistä:
http://climateaudit.files.wordpress.com/2013/03/thesis-short1.png?w=594&h=377

Vasta kun Marcott ja kumppanit päättivät lähteä "uudelleenpäivittämään" proxyja ihan omilla algoritmeillään, lätkämaila "yllättäen" ilmestyi. Kumma juttu, että tällaista yksikertaisia virheitä sisältäviä roskajuttuja jaksetaan edelleen julkaista.

Lähettänyt käyttäjä

McIntyren blogi on McIntyren blogi... hän voi kirjoittaa siellä ihan mitä haluaa, ilman että väitteiden tarvitsisi olla todenmukaisia. Jos hänellä oikeasti on validia kritiikkiä, hän varmaan julkaisee sen jossain vertaisarvistellussa tiedelehdessä.

Koska tuo blogikritiikki on kuitenkin saanut julkisuutta, Marcott on julkaissut siihen vastineen, niinikään blogissa (mielestäni kertaluokkia luotettavammassa kuin Climateaudit):

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/03/response-by-marcott-et-al/

Lähettänyt käyttäjä

Kaikki McIntyren analyyseissään käyttämä koodi on vapaasti saatavissa CA:n kuten myös datalähteet. Siitä vaan vapaasti kumoamaan esitettyä kritiikkiä - tosin moni on yrittänyt ja vain harva onnistunut - ja onnistumisten kohdalla blogin pitäjä on auliisti myöntänyt ja korjannut virheensä.

Sen sijaan lätkämailatehtailijat ovat jatkuvasti pyrkineet piilottamaan datansa ja istumaan koodinsa päällä niin, ettei kukaan vaan vahingossa pääsisi tarkastamaan tulosten paikkaansa pitävyyttä. Lisäksi monet paperi on kuin tahallaan kirjoitettu niin, että lukija saa parhaansa mukaan arvailla mitä missäkin analyysin vaiheessa on oikeasti tehty. Ja tietysti heti kun joku uskaltaa epäillä tuloksia, alkaa hillitön mustamaalauskampanja "kerettiläistä" kohtaan.

Kumpikohan näistä lähestymistavoista muistuttaa enemmän sitä oikeaa (luonnon)tieteellistä prosessia?

Lähettänyt käyttäjä

YLE on kuin Ev.lut.kko siinä mielessä, että annetaan kaikkien liiankin kirjavien kukkien kukkia vuodesta toiseen. Virtasen poppoon on annettu tuhota ilmastotiedenäkemyksen lisäksi myös kansanterveyttä

HS on jollakin oudolla sanomattomalla tavalla muuttunut mielenkiinnottomaksi jo 2000-l puolivälissä. En tiedä miksi mutta en ole ainut luonnontiedeihminen joka huomasi. Maakuntalehdissa on taas taso ja kiinnostavuus noussut. (Internetiä ei voi syyttää kaikesta).
Yksi huvittavan huolestuttava merkki oli se kun HS:ssä 3 vkl:a pähkäiltiin ja lehtitilaa tärvättiin sen miettimiseen montako metriä on metrin levyinen hehtaari. (Tarvittiin lopulta ulkopuolinen insinöörituttu ratkomaan se: 10 km).

Lähettänyt käyttäjä

Kaikki ilmastoanalyyseissä käytetyt datat ovat ilmaisia ja verkosta saatavissa.

Ilmastomalleja on noin 20 kpl. Niitä kehittävät mm. USA:n, Saksan, Britannian, Venäjän, Japanin, Australian, Kiinan jne. viranomaisten tutkimuslaitokset sekä niistä riippumattomat yliopistot. USA:ssa mallintajia on jopa useita, valtion sääpalvelulla, NASA:lla, ilmavoimilla ja laivastolla kun on omat tarpeensa.

Kaikki nämä tutkijaryhmät ovat yksimielisiä siitä että ilmakehän on nopeasti lämpenemässä ja että syy on päästöissämme. Se asia on tieteen kannalta loppuun käsitelty.

Ei sitä kumoa virsikirjan värssykään (Hän säät ja ilmat säätää, ja aallot tainnuttaa), vaikka siihenkin uskoo puolet amerikkalaisista.

Lähettänyt käyttäjä

Selvää on, mitä pitäisi tehdä. Mitään, tai ainakaan tarpeeksi ei tehdä "koska se hidastaa talouden kehitystä".
Kukin voi tehdä pienimuotoisen kokeen jos on epävarma kumpi on tärkeämpää, ympäristö vai talous: Mene kotiin laskemaan rahojasi pidättäen samalla hengitystäsi.

Lähettänyt käyttäjä

Vaan mallit ja menetelmät eivät - tosin harvalla toki lienee sopivaa supertietokonetta autotallissaan. Toki pelkkä koodin auditointi voisi tietysti tuoda esiin kaikkea mielenkiintoista.

Ensinnäkin mielipiteet ovat pelkkiä mielipiteitä - vaikka ne lausuisi asiantuntija. Ainoastaan kovat todisteet riittävät tekemään mielipiteistä tieteellisiä faktoja.

Toisekseen kaikki tutkijat ovat lähes yhtä mieltä siitä, etteivät nykyiset mallit pysty käsittelemään kaikkia ilmaston prosesseja joko riittävällä tarkuudella jos ollenkaan. Lähes hämmästyttävä yksimielisyys vallitsee siitä, ettei pilviä osata mallintaa kunnolla ja että ne tuottavat suurimmat epävarmuudet mallien antamiin tuloksiin. Kun huomioi, että yhden prosenttiyksikön muutos maapallon pilvisyydessä vaikuttaa lämpötiloihin enemmän kuin kaikki ihmisen aiheuttamat muutokset (siis ei pelkästään CO2 vaan myös noki, metaani jne.), voi kait aika perustellusti kysyä, että mikä mallinnusten luotettavuus oikeasti on.

Lisäksi malli ennustavat väärin sateisuuden muutokset - mallien mukaan kuivien alueiden piti kuivua entisestään ja kosteiden hukkua sateisiin - todellisuudessa satelliittimittausten mukaan onkin käynyt täysin päinvastoin. Samoin mallit ennustavat lämpenemistä vääriin paikkoihin - lämpenemisen piti koskea kumpaakin pallonpuoliskoa ja napa-alueiden piti lämmetä nopeammin kuin tropiikin - nyt eteläinen pallonpuolisko on jo pitkään viilentynyt ja samalla tropiikki on lämmennyt napa-alueita nopeammin.

Lisäksi mallit eivät osaa käsitellä tuulien momentin siirtymistä meriin (eikä siten merivirtojen muutoksia) - eikä pintatuulia osata käsitellä kunnolla kuivalla maallakaan jne.

Joten vaatii kyllä aika vahvaa uskoa luottaa siihen, että yksikään ilmastomalli osaisi kertoa minkälainen ilmasto meillä on vuonna 2100.

Lähettänyt käyttäjä

Huomasin vasta tänään tämän Pasi Toiviaisen blogikirjoituksen ja siinä olevat moninaiset komentit, joihin muutamiin takerrun näin jälkijättöisesti.

Ensiksi Pasille,jonka kanssa olen jo vuosia sitten mitellyt ilmastoaiheesta, kysymys: Väität, että "Grönlannin mannerjäätikkö on läpeensä pehmennyt sen sisäosia myöten kuin voiksi. Tämä hälyttävä muutos on vienyt valtavasti energiaa, joka on poissa alailmakehästä."
Mistähän olet saanut "tietoosi", että Grönlannin jää on kuin voita?

Lisäksi esität samassa yhteydessä Matti Virtasta kritisoiden auringonaktiivisuudesta: "Mutta, nyt kun lämpeneminen näyttäytyykin yhdessä mittarissa odotettua vähäisemmältä, siitä ollaan visusti hiljaa, että viime vuosina auringon aktiivisuus on itse asiassa ollut poikkeuksellisen heikkoa." Todellisuuessa: kun aurinko on poikkeuksellisen heikko ilmasto nimenomaan jäähtyy (vertaa Maunder minimi ja pieni jääkausi).

Kari Mielikäsien juttu elokuun Tiede-lehdessä oli hyvä ja perusteltu toisin kuin Halkan monet näkemykset.

Oikeassa olet - Ilmastomallit eivät todellakaan kelpaa ennustamiseen.

Hadley keskus on äskettäin korjannt lähitulevaisuuen ennusteensa: http://ilmasto.wordpress.com/2013/03/25/maapallo-ei-lampene/

Lähettänyt käyttäjä

...väittää McIntyre blogissaan. Jossa voi kirjoittaa mitä haluaa, ilman että väitteiden tarvitsee olla totta.

Lähettänyt käyttäjä

Ei tieteessä yleensä yritetä etsiä bugeja jonkun toisen koodista, vaan toisintaa tai falsifioida lopputulos.

Se, että oma koodi poikkeaa hieman alkuperäisestä on vain hyvä: jos tulos on sama (niin kuin se kaikilla jotka hommaan ovat ryhtyneet on ollut), se vahvistaa käsitystä siitä että tulos on sekä oikea että robusti.

Jos tulos on eri, jompi kumpi on todennäköisesti tehnyt virheen, jonka löytämällä saatamme oppia uutta.

McIntyren blogissaan harrastama "auditointi" on lähinnä ajojahtia jossa yritetään löytää tapoja mustamaalata kohteena oleva tutkija. Tieteen kanssa sillä on hyvin vähän tekemistä.

Lähettänyt käyttäjä

Rohkenen olla hieman eri mieltä Mielikäisen jutusta, mutta koska aihe on hieman OT tässä keskustelussa, sen puiminen jääköön toiseen kertaan.

Mutta mitä tulee väitteeseesi että tässä keskustelussa esittämäni näkemykset ovat olleet huonoja ja perustelemattomia, haluaisin hieman tarkennusta. Nykyisellään, täysin yksilöimättömänä ja perustelemattomana kommenttisi on vain ad hominem -hyökkäys, ei sen enempää.

Lähettänyt käyttäjä

Kaikki mielipiteet eivät ole samanarvoisia. Jos jonkin laajasti ja pitkään tutkitun tieteenalan erikoisosaajista yli 95% on kerätyn laajan tutkimusaineiston valossa vakuuttunut siitä että teoria X pitää paikkansa, tähän "mielipiteeseen" voi lähes poikkeuksetta luottaa paremmin perustein kuin muutamiin vastarannankiiskiin - tai etenkään bloggareihin.

Näin on, oli kyseessä sitten evoluutio tai ilmastotiede.

Se että malleissa on epävarmuustekijöitä ja puutteita ei tarkoita sitä että mallit olisivat huonoja tai hyödyttömiä.

Jos hyppäät katolta, emme välttämättä osaa ennustaa 100% varmuudella mitä luita sinulta katkeaa, mutta se ei tarkoita että varoitus siitä että saatat rikkoa luitasi jos hyppäät olisi virheellinen. Etenkään se ei tarkoita sitä että katolta hyppääminen olisi vaaratonta.

Mitä tulee ilmastomalleihin, nämä epävarmuustekijät tietysti otetaan huomioon. Kukaan ei väitä että sadassa vuodessa lämpenee varmasti tarkalleen 3.543 astetta, vaan että todennäköinen lämpeminen on jossain 1 ja 4,5 asteen välillä jos päästöt kasvavat tahtiin Y, jne.

Lähettänyt käyttäjä

Juu, juu - paitsi, että taisihan sitä mm. Climate-gate -vuodossa olla useampiakin sähköposteja, joissa jopa alan arvostetuimmat ilmastotutkijat keskustelivat siitä, miten he mielummin hävittäisivät kaiken vuosikymmenien saatossa keräämänsä datan ennemmin kuin antaisivat sen "denialisteille" - ja vaikka tiedon vapaus -lait (FOIA) näin periaatteessa määräisivätkin kaiken datan julkiseksi.

Lähettänyt käyttäjä

Et taida tietää tieteestä enempää kuin sika tinalusikasta?

Monilla aloillahan suuntaus alkaa olemaan siihen suuntaan, että jos tutkimusryhmä kyhää simulointikoodinsa itse ja kieltäytyy jakamasta sitä, niin paperi ei välttämättä pääse edes vertaisarvointiin. Vertaisarvioinnissakin huomiota kiinnitetään nykyään entistä enemmän tulosten helppoon toistettavuuteen kirjoittajien esittämän menetelmän ja tutkimusasetelman pohjalta.

Ihan tieteenteon nykykäytäntöjen ulkopuolelta tekisi mieli esittää sellainen kysymys, että mitä haittaa SINUN mielestäsi olisi siitä, että ulkopuoliset tahot voisivat etsiä virheitä jonkun ilmastonmallinnusryhmän koodista? Eikö luulisi olevan järkevämpää, että mahdollisimman moni silmäpari syynäisi koodia ja että löydetyt virheet korjattaisiin?

,,,niin - tai sitten molemmat ovat metsässä ja samalla tavalla yhtä metsässä voivat olla myös kolmas ja neljäs koodikin, jos niillä ei ole mitään yhteistä basea eikä yhteisverrollisia modulitestejä.

No, jos koodi ja testicaset eivät ole nähtävissä, niin kumpi oli kampi? Se toinen joka oli väärässä?

Antaisitko jonkin esimerkin tällaisesta perusteettomasta mustamaalausajojahdista?

Lähettänyt käyttäjä

Voisikohan kyse olla siitä, että sinä lässytät sössötäen kuin joku itähelsinkiläinen teinityttö osaamatta muotoilla ensimmäistäkään järkevää argumenttia?

Lähettänyt käyttäjä

Juu, eivät tietenkään - monissa tukimuksissa onkin osoitettu, että jos aiheeseen liittyvä tieto on epävarmaa, niin asiantuntijan arvio on yleensä pahemmin pielessä kuin satunnaisen kadunmiehen. How about that?

Kerropas nyt mikä se X, jonka takana tämä 95% seisoo, tässä tapauksessa oikein on.

Mitenköhän minulle on tullut sellainen fiilis, että sinä ymmärrät molemista yhtä paljon kuin jostain ässäarvan raaputuksesta...

...mutta eikös se nyt kuitenkin periaattessa olisi niin, että ne mallit pitäisi ennemmin todistaa hyödyllisiksi kuin että jonkun pitäisi nähdä erityistä vaivaa siinä, että ne todistettaisiin käyttökelvottomiksi? Muutenhan homma räjähtää käsiin - minäkin voisin vaikka väittää, että voisin minun omalla maagisella tarot-korttipakalla ennustaa ilmaston tulevan kehityksen! (Etkö usko? Todistapa, että ennustukseni on väärä!)

Ai et niiku 1-4,5 K? Eikös tuon voi lukea suoraan ilmastoherkkyysarvioista, jotka saa laskettua suurinpiirtein mummon vanhalla pöytäkoneella ja excelillä? Miksi meidän pitää uhrata satoja miljoonia näiden mallien kehittämiseen ja tietokonekeskusten rakentamiseen, jos saman saa laskettua about nelilaskimella? Onko "ei ny tän tarkemmi voikkaa tietää" -mallinnusten aiheuttamien miljoonien CO2 päästötonnien aiheuttamilla seurauksilla mitään väliä, häh?

Lähettänyt käyttäjä

Tämäkään väitteesi ei pidä paikkaansa. Joku kyllä kirjoitti vanhojen sähköpostien poistamisesta - joka on aika ymmärrettävää ottaen huomioon sen miten tutkijoita oli "auditoitu" ja kiusattu FoI pyynnöillä - oletettavasti kirjoittaja ei halunnut tutkijoiden välistä yksityistä sähköpostikirjeenvaihtoa julkisuuteen FoI:n väärinkäytön seurauksena.

Tietomurrolla hankittujen e-mailien asiyhteydestä irroitettu valikoiva lainailu, eli "Climategate" -epäskandaali osoitti että huoli oli perusteltu - julkisuuteen jäi vaikutelma epärehellisistä tutkijoista, vaikka usea erillinen viranomaisten selvitys totesi ettei ole syytä epäillä mitään tieteellistä vilppiä.

Lähettänyt käyttäjä

Yleensä ad hominemiin turvaudutaan silloin kun ollaan heikoilla asiaperusteisessa väittelyssä. Ylläoleva on mainio esimerkki tästä.

Lähettänyt käyttäjä

...eikun, taisi siellä joku tuollainenkin heitto olla kun keskustelivat McIntyren toiminnasta. Mitään dataa ei kuitenkaan poistettu.

Lähettänyt käyttäjä

Kyse ei tässä tapauksessa ole simuloinnista, vaan luonnontieteellisesn aineiston analyysistä. Tulosten toisinnettavuuden tai falsifioinnin kannalta tarkalla ohjelmakoodilla ei ole merkitystä.

Toki, jos näin tehtäisiin tieteen vakiintuneita käytäntöjä noudattaen, tavoitteena tieteellisen ymmärryksen edistäminen.

Valitettavasti nettiblogistien "auditoinnissa" ei ole kyse tästä, vaan aika läpinäkyvästä yrityksestä löytää mikä tahansa syy jonka perusteella tutkija voidaan leimata pätemättömäksi tai epärehelliseksi.

Todennäköisyys sille että tulokset olisivat samalla tavalla virheelliset johtuen samasta koodivirheestä on aika äärimmäisen pieni. Tässä tapauksessa se tutkimusta verifioiva toinen tutkija on myös itse kirjoittanut sen jälkimmäisen koodin, ja voi ajaa sille mitä testejä haluaa.

Jälkimmäinen tutkija julkaisee artikkelin jossa kertoo ettei saanut toisinnettua ensimmäisen tuloksia. Tämän jälkeen ensimmäinen tutkija ja todennäköisesti muutama muukin tarttuu aiheeseen ja saadaan lisänäyttöä jomman kumman puolesta.

Esimerkiksi climategate ja sen käsittely. Lätkämaila.

Juuri parhaillaan climateauditissa on tuoreimpana juttu jossa FoI:n varjolla on vaadittu tietoja blogiserverin julkaisupäivämääristä jne. Kohteena tällä kertaa on Lewandowsky, joka on tutkinut ilmastodenialististen salaliittoteorioiden syntyä ja leviämistä. Hänen tuoreimman artikkelinsa aihe oli uudet salaliittoteoriat joita syntyi hänen edellisen oman paperinsa pohjalta.

Oikeastaan tässä riittäisi jo pelkkä linkki climateauditiin ;-)

Lähettänyt käyttäjä

Olisi mielenkiintoista nähdä tutkimus jossa osoitetaan yli 95% aiheeseen erikoistuneista lunnontutkijoista olleen väärässä suhteessa kadunmieheen jossain vakiintuneessa ja laajalti tutkitussa asiassa.

En pidätä hengitystäni.

Sekä ilmastotutkimus että evoluutioteoria. Molemmista on tehty lukuisia kyselytutkimuksia ja analyysejä tieteellisestä kirjallisuudesta, joissa on päädytty siihen että yli 95% alaan erikoistuneista aktiivisista tutkijoista yhtyy valtavirran näkemykseen.

Molemmissa tapauksissa tämä konsensus on yritetty myös kiistää denialistien toimesta.

Adhomia pukkaa taas - alkaako olla vaikea löytää asiapohjaisia argumenttejä?

Minulla ei ole koulutusta kummallekaan alalle - mutta genetiikan tutkimusta on tullut seurattua lähietäisyydeltä jo pitkään, oikeastaan koko ikäni. Olen myös ollut tutkimusassistenttina kenttätöissä vuosikymmenten ajan, viimeksi tänä kesänä.

Ne on jo todistettu hyödyllisiksi.

Maapallon tuleva keskilämpötila ei ole ainoa asia mitä malleilla selvitetään. Ja tuo haarukkakin jonka heitin malliksi hatusta noudattaa ymmärtääkseni gaussin hajontaa - malli antaa 95% todennäköisyyden sille, että pysytään noiden rajojen sisällä, mutta sieltä jostain keskivaiheilta löytyy se matemaattisesti todennäköisin vaihtoehto.

Muutenkin kysymyksesi on huvittava - toisaalta olet sitä mieltä että asiaa ei osata kunnolla, ja toisalta sitä mieltä että samoihin tuloksiin pääsisi yhtä hyvin excelillä kuin tutkimalla asiaa kunnollisin voimavaroin.

Lähettänyt käyttäjä

Olen pahoillani, jos tulkitset väitteeni ad hominhyökkäykseksi - kyse ei ole persoonastasi vaan tavasta jolla siteeraat tietolähteenäsi esim. realclimate sivustoa ja vastaavasti haukkua esim climateaudit sivua. Olen seurannut Steve McIntyren työtä vuosikausia ja tiedän hänet päteväksi tutkijaksi (etenkin tilastomatemaatikkona), joka on vuosien saatossa paneutunut hyvin seikkaperäisesti koko ilmastonmuutosta koskevaan keskusteluun mitä erilaisimmilla tiedefoorumeilla.

Mielikäisen juttu kuuluu nimenomaan tähän keskusteluun, koska se sivuaa hyvin läheisesti Toiviaisen useita virheellisiä väittämiä. Ilmeisesti et ole perillä Mielikäisen ja etenkin Mauri Timosen uraauurtavaa työtä puulustojen kanssa: http://lustiag.pp.fi/

Lähettänyt käyttäjä

Pasi T: "..huomion sanoihin ”ti­las­to­jen vai­kea­tul­kin­tai­suu­des­ta huo­li­mat­ta”. Rohkenen olla vahvasti eri mieltä. Ei ilmastokysymys ole vaikea. Ei, jos siihen on kunnolla perehtynyt."

Olen vähän eri mieltä. Suurelle osalle ihmisistä ilmastokysymys on vaikea.

a) Tv-uutisissa oli juttu: Suomen eräässä lukiossa keskityttiin projektiluontoisesti ilmastokysymykseen useana tuntina, siis oikein syvennyttiin opettajan johdolla erilliskurssina. Projektin lopuksi oppilailta kysyttiin ymmärrystä. Perästi puolet sanoi, ettei katso ymmärtävänsä sitä. Ja kyseessä on sentään lukiolaiset ja olemme PISAn huippua..

b) Iisalmen Sanomissa useassa nrossa opetettiin ihmisiä miten auton kaasupäästöt vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Sitten tuli gallup ja osoittautui että puolet suomalaisista ei ymmärtänyt ollenkaan kaasujalan painamisen tai auton CO2-arvojen yhteyttä ilmaston lämpenemiseen. Aistin IiSa:n toimittajien valtavan ärtymyksen..

c) Henk. koht.: Kerran kirjoitin maakuntalehteen ilmastoänkyrää vastaan. Sukulaiset kiitteli "hienoa kirjoitustani". Vaikkeivät ymmärtäneet puoliakaan kuten osoittautui (ja minä käytin jopa kuvallisia tilastokäppyröitä!). Turhauduin moneksi kuukaudeksi. ("Pitäkää tunkkinne").

d) Tiede on useimmiten (arki)järjenvastaista, kun mennään arkiaistimusten ulottumattomiin. Ilmastonlämpenemistä tai CO2:ta ei voi aistia. Prosessin ymmärrys (C+O2->CO2->IR takaisinheijastus->..->T average nousee) vaatii koulutusta ja moni ei opi. Osittain tähtitieteellisen laajaa. Ja se on vaikeaa. Miljoona suomalaista (17%) uskoo että aurinko kiertää maata. Saman verran(18%) uskoo että maa kiertää auringon kerran kuussa (Eurobarometer 224,2005). Opettajankouluslaitoksessa opetettu vuosia vuodenaikojen syyt väärin jne, moni ope ei ymmärrä koskaan. Opeta siinä sitten paljon kompleksisempaa ilmastonmuutosprosessia kansalle joka ei ole koulussa vaan klikkaa kanavia tai nettisivuja..

Lähettänyt käyttäjä

Kylläpä näkökään ihan luetun ymmärtäminenkin on vaikeaa. En puhunutkaan suurista kansanjoukoista. Päinvastoin. Sanoin, ettei ilmastoasia ole vaikea silloin, kun siihen on perehtynyt. Siksi juuri tarvitaan erikoistuneita ilmastotoimittajia, jotta he voivat paremmin palvella kansaa. Nyt homma ei etene, kun toimittajatkin ovat pihalla. My point exactly.

Lähettänyt käyttäjä

Tiedettä ei tehdä huutoäänestyksellä, jos tehtäisiin, niin aurinko kiertäisi edelleen maapalloa.
Kuten Einstein aikoinaan sanoi, häntä ei kiinnosta ne sadat taikka tuhannet tiedemiehet jotka ovat hänen kanssaan samaa mieltä, häntä kiinnostaa se yksi joka tulee ja kertoo mikä vika hänen teorioissaan on.

Ja jos tämä AGW-teoria olis oikeata tiedettä, niin koko homma olisi hyätty jo aikoja sitten, mutta kun koko touhu on alunperinkin ollut pseudotieteeseen perustuvaa poliittista kusetusta jossa kaiken perustana on valta ja raha, niin sehän ei kuole kirveelläkään, aina vaan keksitään tekosyitä sen hengissä pitämiseen, kuten merten happamoituminen tai lämmön piiloutuminen jonnekkin meren syvyyksiin... hohhoijjaa...

Lähettänyt käyttäjä

Ensinnäkään kyse ei ollut tietomuurrosta, poliis ei löytänyt mitään viiteitä murtoon, kuse oli tietojen vuotamisesta, tietojen joidenka olisii muutenkion pitänyt olla FOIA -lakien mukaan julkisia, ja joita UEA ei noudattanut, heti ekaksi herää kysymys että jos on puhtaat jauhot pussissa niin miksi salata tietoa?

Se että tutkimuksissa ei havaittu vilppiä oli vain siksi että ei haluttu havaita, pelkkää valkopesua koko homma, sillä kuka tahansa joka noita maileja lukee huomaa kyllä helposti että kyseessä on ollut pitkään jatkunut harkittu kusetus.

Lähettänyt käyttäjä

Projisointi on näköjään alarmistien ominaispiirre, syytetään skeptikkoja siitä mihin itse syyllistytään koko ajan.

Jos joku skeptikko tiedemies erehtyy sanomaan että homma ei ole noin, niin heti on alarmistit syyttämässä että ei se ole oikea ilmastotutkija tms, ja sitten kuitenkin uskotan täysin kritiikittä maailmanpankin tai jonkun vakuutusyhtiön katastrofiennustuksia...

tai jotain AGW-uskoon hurahtanutta arkkitehtiä...

Lähettänyt käyttäjä

En ole siteerannut Realclimatea tai mitään muutakaan blogia jos muistan oikein, kaikki lähteet joita olen siteerannut ovat olleet vertaisarvosteltuja papereita, virallisia lähteitä kuten Met Office, NOAA tai Nasa tai IPCC:n koontiraportteja. Jossain saattaa olla tullut käytetyksi wikipediaa jonkin perustiedon selventämiseksi.

Tästä ehkä pitää vain sopia että olemme eri mieltä.

Olen toki perillä näistä, ja hän on toki tehnyt hyvää työtä omalla sarallaan. Tieteen jutussa vaan kiusasi se, että he hän tekee aika isoja johtopäätelmiä oman alansa ulkopuolelta, yleistää lapin lustosarjojen paikallisen tilaston kertomaan globaalista ilmastosta, piirtelee aika eriskummallisia graafeja yms. jänskää.

Arvaisin että tuohon juttuun tullaan vielä julkaisemaan vastineita, sen verran "mielenkiintoista" tavaraa se oli.

Lähettänyt käyttäjä

Tietysti, on MAHDOLLISTA että löytyy joku jolla on mullistava uusi teoria joka kumoaa ilmastotutkijoiden vuosikymmenten työn. Sellaista vaan ei ole tullut vastaan ja pidän äärimmäisen epätodennäköisenä että koskaan tuleekaan.

Sitä odotellessa on on kuitenkin järkevää luottaa tiedemiesten enemmistön vakiintuneeseen kantaan, aivan niinkuin teemme kaikissa muissakin kysymyksissä.

Jep jep. Kumma kun kaikki maailman tiedeorganisaatiot ovat kuitenkin menneet halpaan ja uskovat näihin pseudotietelijöihin.

Lähettänyt käyttäjä

Aina kun alarmisteilta loppuu järkiargumentit, niin ne pelaavat tuon salalliittokortin...

Vaan eipä ihme, sehä opetetan heidän kirkossa, eli skepticalscience -sivustolla

http://wattsupwiththat.com/2012/09/15/we-need-a-conspiracy-to-save-humanity/

Lähettänyt käyttäjä

Oletan, että tässä kohtaa oma nimi (Kalkka?) unohtui merkitä, mutta sehän on ihan OK, kaikille tapahtuu ajoittain muistikatkoja. Viittaat nimenomaan k.o. sivustoon: Erkki Halkka (ei rekisteröitynyt)
To 08.08.2013 @ 19:06

Lähettänyt käyttäjä

quote=Anonyymi]
En ole siteerannut Realclimatea tai mitään muutakaan blogia jos muistan oikein, kaikki lähteet joita olen siteerannut ovat olleet vertaisarvosteltuja papereita, [/quote]
Oletan, että tässä kohtaa oma nimi (Kalkka?) unohtui merkitä, mutta sehän on ihan OK, kaikille tapahtuu ajoittain muistikatkoja. Viittaat nimenomaan k.o. sivustoon: Erkki Halkka (ei rekisteröitynyt)
To 08.08.2013 @ 19:06

Lähettänyt käyttäjä

Kirkossa? Linkkisi oli kyllä denialistimoskeijaan, wattsupwiththatiin?

Minä taas en ole viitannut tässä keskustelussa skepticalscienceen, vaikka se mielestäni luotettava lähde onkin. Linkitin wikipediaan. Taidan tehdä niin uudelleen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Climategate

Norfolkin poliisin tutkimuksissa päädyttiin siihen että kyse oli netin yli tehdystä tietomurrosta, ja että ei ollyt syytä epäillä kenenkään CRU:n sisällä sekaantuneen asiaan.

Tässä vielä alkuperäinen lähde:
http://www.norfolk.police.uk/newsevents/newsstories/2012/july/ueadatabreachinvestigation.aspx

Tutkimuksia teki usea eri taho: House of Commons Science and Technology Committee, Science Assessment Panel, Pennsylvania State University, Independent Climate Change Email Review, United States Environmental Protection Agency, Inspector General of the U.S. Department of Commerce ja National Science Foundation.

Kaikki näistä päätyivät siihen että mitään näyttöä tieteellisistä väärinkäytöksistä ei ole.

Mukana pitäisi olla Norfolkin poliisilaitos, useita eri yliopistoja, tiedeyhteisöjä, virastoja ja parin maan poliittisten päättäkien asettamat tutkimuskomissiot. Yllä vielä lisäät mukaan salaliiton piiriin kaikki merkittävät tiedeyhteisöt ympäri maailman.

On toki MAHDOLLISTA että olet oikeassa. Mutta se on silti erittäin epätodennäköistä - tällainen salaliitto vaatisi suunnilleen yhtä laajamittaista salassa pysynyttä yhteistyötä kuin kuulentojen lavastaminen.

Ilmastotutkimuksen tiimoilta kyllä löytyy sangen epäilyttävää toimintaa, mutta lähinnä toiselta puolen aitaa. On sangen hyvin dokumentoitu miten vapaata markkinataloutta ajavat lobbausjärjestöt käyttävät disinformaatiota mediassa murentaakseen luottamusta tieteen tekijöihin. Samaa taktiikkaa on käytetty niin tupakan terveysvaikutusten vähättelyyn, kuin moneen muuhunkin asiaan jossa tieteen tulosten pelätään aiheuttavan yritysten vapaata toimintaa rajoittavia säädöksiä.

Ks. vaikka tämä Oxfordin yliopiston esitys aiheesta:
http://www.google.fi/books?hl=en&lr=&id=JihhbdpO-yoC&oi=fnd&pg=PA144&dq=denial+machine&ots=mTgB8r-15f&sig=95nhDLPYf0Hr_hi8_-KrhLwNwJc&redir_esc=y#v=onepage&q=denial%20machine&f=false

Esimerkiksi yllä lähteenä käyttämäsi TV-säämies Wattsin nimi löytyy mm. ajatushautomo Heartland Instituten henkilölistauksesta...

http://heartland.org/experts?title=Watts&issue_area_tid=All

...hän myös sai sieltä viime vuonna 88000 taalaa rahoitusta toimintaansa.

Lähettänyt käyttäjä

Blogissa oli jokin häikkä, kun edellisen viestini kanssa oli ongelmia (tyuli näköjään kahteen kertaan.

tk:n linkki oli kyllä WUWT-sivulle, mutta siinäoli seuraava sitaatti: Here is Glenn Tamblyn (Skeptical Science author/moderator) secretly conversing with his SkS pals on their off limits forum and saying “we need a conspiracy to save humanity”.

Heartland Instituutti on usein avannut keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Ilmastosta Heartland järjesti vuosien varrella useita konferensseja, joihin oli vapaa pääsy ja puhujiksi pyydettiin myös "skeptikkoaian" toiseltakin puolelta, mutta eipä löytynyt halukkaita vaikka matkatkin luvatiin maksaa. Jos instituutti on jossain aiheista erehtynyt, niinovat yleensä sen myöntäneet.

Viimeisin Heratland ilmastokonferenssi yhteistyössä European Institute for Climate and Energy (EIKE) kanssa oli Saksassa marras-joulukuussa 2012. http://heartland.org/press-releases/2012/11/15/heartland-institute-hosts-eighth-international-conference-climate-change-g

Jos viitsit käydä sivustolla, niin sieltä löytyy linkki aiempiin konferensseihin ja niissä tallennettuihin esitelmävideoihin. KANNATTAA KÄYDÄ KATSOMASSA, jos on aidosti kiinnostunut oppimaan.

Turha sinun on myös heitellä herjaa rahasta, kuka on saanut, paljonko ja mistä, sillä toisella puolella pyöryy monta kertaluokkaa suuremmat summat, mutta niissähän ei ole mitään kyseenalaista.

Lähettänyt käyttäjä

Halkka, H:lla. Jäi täyttämättä tuo nimikenttä siirtyessäni pöytäkoneelta läppärille. Pahoittelut jos tämä aiheutti sekaannusta.

En viittaa tuossa sivustoon tueksi omalle argumentilleni - viittasin jo aiemmin vertaisarvosteltuun artikkeliin argumenttini tukena.

Keskustelukumppanini toi esille että viittaamaani artikkelia kritisoitiin blogissa. Kritiikkiin vastattiin toisessa blogissa artikkelin kirjoittajien toimesta. Toin vain tämän jälkimmäisen tiedoksi keskustelukumppanilleni, joka yritti kumota argumenttini tukena käyttämäni vertaisarvioidun paperin tiedot blogipostauksella.

Et myöskään ole vieläkään yksilöinyt mitään kannanottoani joka olisi virheellinen. Toivon että tekisit niin, jotta voin vastata kritiikkiisi. Muussa tapauksessa päätelmä että pyrit vain ad hominem argumentointiin on edelleen voimassa.

Niin? Mitä haluat kertoa tällä asiayhteydestaaän kirsikanpoimitulla sitaatilla?

Juu. Keskustelu tupakan haitallisuudestakin on näköjään edelleen käynnissä...
http://heartland.org/policy-documents/welcome-heartlands-smokers-lounge

Olen kyllä tutustunut Heartlandin (et. al.) materiaaliin. Siksi juuri kritisoinkin voimakkaasti kaikkia tahoja joilla on yhteyksiä k.o. lobbausjärjestöön.

Mitä tarkemmin ottaen tarkoitat? Voisitko perustella?

Lähettänyt käyttäjä

Täällä komenteissa on välillä eksytty tupakkaan ym. Voisiko joku selittää yksinkertaiselle ihmiselle kuinka on
mahdollista, että ikirouta sulaa, koillisväylä on auki huomattavan pitkän ajan vuodesta, jäätiköt pienenevät jne,
jollei jotain lämpenemistä tapahdu ?
Peruskoulun fysiikassa opetettiin jään sulavan kun ympäristö lämpenee, taisi olla sekin jonkun klikin propagandaa....

Lähettänyt käyttäjä

Anteeksi kiroitusvirheeni Erkki Halkka!

Itsepähän otit esille rahan - 88000 taalaa...

Missä olet erehtynyt, tai näkemyksesi poikkeavat ilmastonmuutokseen kriittisesti suhtautuvien tutkijoiden näkemyksistä - haja-ajatuksia:
1. Heartland ei ole se mörkö joksi sitä luokittelet - tupakan myrkyllisyyttä ei edes Heartland kiellä. Heartland on sentään ollut järjestämässä hyvinkin ansiokkaita ilmastokonferensseja, kuten äskettäinen Saksassa pidetty (mainitsin edellisessä viestissäni.
2. IPCC:n omaksuma näkemys mallien ennustuskyvystä, hiilidioskidin liiottellevasta vaikutuksesta, jne.
3. Tutkijoiden konsensus (95 tai 97%) ei pidä paikkaansa. SkS:n "kansalaistiimin" suorittama tilastointi http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024024/article ei vastaa päättelyä. Katso taulukko (Table 3). 32,6% hyväksyy AGW (ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen), ja peräti 66,4% tutkimuksista (abstraktien perusteella) ei ota kantaa.

Kuten jo aiemmin kirjoitit, niin hyväksykäämme, että näemme maailman hyvin erilaisena.

Tiedettä käsittelevässä ilmastoblogissani http://ilmasto.wordpress.com/ kerroin jo 5 vuotta sitten miksi en usko IPCC:n uhkakuviin, nämä mietteet ovat edelleen pääpiirteissään voimassa.

Lähettänyt käyttäjä

Hyvä Aimo, kyllä ilmastossa tapahtuu jatkuvaa vaihtelua - näin on ollut aikojen saatossa ja tulee olemaan vastaisuudessakin. Joskus vaiuhtelu koskee laajempia maapallon alueita toisinaan suppeampia. Vaihtelu voi myös olla luonteeltaan hyvinkin erilaista maapallon eri osissa. Selkeimmin tämä tietysti näkyy eteläisen ja pohjoisen pallonpuoliskon kesken.

Luotettavaa tilastointia Pohjoisen jäämeren jään laajuudesta on saatavissa vasta satelliittiaikakauelta. Luotettavaa tietoa tarjoaa mm: http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm

On huomattava, että talvisen jään laajuus ei ole paljonkaan yli 30 vuoden aikana vaihdellut. Loppukesästä jään ollessa pienimmillään suurimmat vaikuttavat tekijät ovat tuulet ja merivirrat, jotka ovat tehokkaasti hajottaneet jäitä. (Huom! jään peittämäksi alueeksi luokitellan vedenpinta, jos jäätä on vähintään 15 %)

Norjalainen kolleegani Ole Humlum Oslon yliopistosta pitää erinomaista ilmastosivustoa http://climate4you.com/ ja sieltä löyty myös historiallista valaanpyytäjien tuottamaa kesäaikaista tietoa, mutta valitettavasti vain Grönlannin ja Huippuvuorten väliseltä alueelta: http://climate4you.com/images/SeaIceSvalbardSince1769.jpg - huomataan jään etelärajan vaihdelleen merkittävästi kautta neljän vuosisadan.

Lähettänyt käyttäjä

Näissä keskuteluissa on aina lopulta jotenkin niin koomista, että kaikenmaailman medianomit, sosionomit ja elämäntapataiteilijat alkavat opettaa luonnontieteellisten alojen professoreille, tohtoreille ja muille tutkijoille mitä tiede on ja miten sitä tehdään. Taustalla kun on vuosia kestänyt "koulutus" alarmistien blogien, lehtikirjoitusten ja katastrofikirjallisuuden parissa, niin kyllä sillä taustalla paranee hääriä ylimpänä auktoriteettina "kouluttamattomien tiedettä vihaavien denialistimaallikoiden" suhteen.

Ja ainahan näissä väittelyissä löytyy, joku sitkeä erkkihaikka, joka jaksaa jankata niin pitkään, että kaikki vähänkin järkevät keskustelijat kaikkoavat lopulta. Sitten, kun on taas saanut sen viimeisen sanan ja "voittanut" väittelyn, voi hyvällä miellä vetää taas yhden pukin greenpeacen piikku pioneerin tehtävävihkoon.

Lähettänyt käyttäjä

En ottanut. Vastapuoleni väitti ensin ettei Watts saa toimintaansa rahoitusta, tuo Heartlandin budjetissa näkyvä $ 88 000 oli vastaus tähän väitteeseen.

Heartlandin rooli tieteen tulosten vääristelyssä on hyvin dokumentoitu. Olen muistaakseni laittanut jo aiemmin linkkejä tämän perusteluksi.

IPCC:n näkemys perustuu vertaisarvidussa tieteellisessä tutkimuksessa saatuun näyttöön, ja on tiedeyhteisön enemmistön näkemyksen mukainen. Tieteen konsensusnäkemykseen luottaminen on saatavilla olevan aineiston perusteella sekä järkevää että hyvin perusteltua.

Käyttämäni yli 95% ei perustu ainoastaan tuohon tutkimukseen, asiaa on tutkittu aiemminkin ja tulokset ovat olleet samansuuntaisia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change#Surveys_of_scientists_and_scientific_literature

Mitä mainitsemaasi tutkimukseen tulee, on ihan luonnollista ettei ilmastonmuutoksen kaltaisessa vakiintuneessa kysymyksessä oteta joka kerta erikseen kantaa perusasioihin tutkimuksen abstractissa: esimerkiksi biologian alalla ei abstracteissa yleensä erikseen mainita kantaa evoluutioteorian puolesta tai sitä vastaan.

Niistä tämän tutkimuksen papereista joissa kanta otettiin, noin 97% yhtyi näkemykseen että ilmasto lämpenee ja että se on ihmisen vaikutuksesta johtuvaa.

Varmasti näin.

Olen tutustunut blogiisi jo aiemminkin, ja täytyy kyllä sanoa että näkemyksiisi on kovin vaikeaa ellei mahdotonta yhtyä tieteellisen näytön valossa.

Lähettänyt käyttäjä

Tilastojen mukaan esimerkiksi tammikuun jään laajuus on laskenut koko mittausjakson ajan, käppyrää katsoen näyttäisi siltä että kyse on silmämääräisesti suunnilleen 1,5 miljoonasta neliökilometristä tällä jaksolla.

http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/aI/arctic-sea-ice-jan-2011-md.jpg

Tämä on toki "vain" 10% tai sinnepäin koko jääpeitteestä. Loppukesän minimin aikaan hävikki on ollut suurempaa, reilut kolmisen miljoonaa neliökilometriä, ja prosenttiosuutena tästä alkuaankin pienemmästä peittestä noin 50%.

http://blogs.shell.com/climatechange/wp-content/uploads/2012/10/September-Minimum-Sea-Ice.jpg

Lähettänyt käyttäjä

Niin tosiaan, sinulta jäi edelleen kertomatta mitä tarkoitat "vastapuolella", jolla on "kertaluokkia enemmän" rahaa käytössään?

Lähettänyt käyttäjä

Olipahan sinun viestissäsi. Minun kannaltani ilmastonmuutoksesta puhuttaessa vastapuoli on nimenomaan IPCC:n uhkakuviin tukeutuvat tahot, jotka eivät kuuntele tieteeseen tukeutuvia vastaargumentteja, kuten Greenpeace, Maanystävät, eli ne tahot, jotka sokeasti toistavat, mitä heille kerrotaan kertomatta laisinkaan kaikista niistä epävarmuustekijöistä, joita ilmastotutkimukseen liittyy.

Tyypillistä on siteerata tutkimuksia, joista tietoisesti jätetään mainitsematta lukuisat varaukset ja epävarmuudet.

Linkeistä en tiedä, mutta puhe ei ollut Heartlandin esittämistä ehkä virheellisistä väittämistä, vaan siitä, että järjestö on ansiokkaasti organisoinut ja rahoittanut konferensseja, joissa tosinajattelevat tutkijat ovat saaneet esittää ajatuksiaan.

On mielenkiintoista myös todeta, että etenkin maineestaan riippuvaiset suuret ja yleensä monikansalliset yritykset ovat yleisön pakottamina voimallisesti "vihertäneet" imagonsa vaikka käytännössä jatkavat entiseen malliin.

Jos olisit ollut yhtä kauan mukana ilmastopolemiikissa kuin minä, olisit myös tietoinen miten vertaisarviointeja on manipuloitu ja myös tietoinen siitä miten uusia tutkimustuloksia tehneitä tutkijoita on estetty esittämästä painavaa kritikkiä jo ilmestyneitä tutkimuksia kohtaan etenkin kaikkein nimekkäimmissä julkaisusarjoissa kuten Nature ja Science lehdissä. En lähde julkisesti nimeämään tällaisia tutkijoita, koska en ole heiltä lupaa pyytänyt, joten joudut tyytymään sanaani - heitä on jopa suomalaisten tutkjoiden joukossa.

Tähän voisin lisätä, oltuani monien kymmenien ellei peräti satojen tutkimusten vertaisarvioijana - viimeeksi viikko sitten - että vertaisarviointi on ilmaista työtä, eikä sarjan toimittaja pyydä sitä keneltä tahansa.

Ihmisen hiilidioksidpäästöjen väitetty vaikutus ilmaston lämpenemiseen ei todellakaan ole millään lailla verrattavissa kiistattomaan evoluutioon, joka on lukemattomin tavoin osoitettu todeksi. Sensijaan ihmisellä on tietenkin oma pieni vaikutuksensa etenkin paikalliseen ja jopa regionaaliseen ilmastoon, mutta globaalilla tasolla sitä ei voida millään titeellsillä keinoilla todistaa - voidaan vain esittää aihetodisteita (circumstantial evidence), kuten simulointeja ilmastomalleilla.

Enhän minäkään kiellä, etteikö ilmasto ole viimeisen sadan vuoden aikan hieman lämmennyt. En myöskää kiellä etteikö ihminen vaikuta ilmastoon. Mutta sinun 97% ei todellaakan pidä paikkansa kuten esittämäni presenttiluvut osoittavat: 32,6% hyväksyy AGW (ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen), ja peräti 66,4% tutkimuksista (abstraktien perusteella) ei ota kantaa. Pieni osa jopa kielsi ihmisen vaikutuksen.

Tunnen varsin hyvin mm Naomi Oreskesin nuorena tiedehistorioitsijana tekemän ensimmäisen tutkimuksensa, jonka tulokset olivat samaa luokkaa, joskin lähtöasetelma oli vielä kyseenalaisempi. Olin tuolloin myös Oreskesiin yhteydessä, mutta jääkööt sekin asia omaan asemaansa heikosti perusteltuna tekeleenä. Hän teki alkuperäisen tutkimuksensa muistaakseni pelkästään otsikon perusteella.

Abstarktin perusteella ei myöskään saa oikeata näkemystä, Pitää lukea koko tutkimus, pieninkin teksti huomioiden ja tenekin johtopäätöksistä huomioitava kaikki varaukset ja epävarmuudet.

Mielenkiintoisen yksityiskohtana Wikipediassa yhtenä moderaattorina oli Connelley niminen tyyppi, joka poisti järjestelmäsllisesti Wikistä kaikki IPCC:n konsenusta kritisoivat kirjoitukset, kunnes hänet joko potkittiin pois tai annettiin "ukaasit". Tosin vieläkin Wiki on värittynyt :n ja ns konsensuksen kannalle.

Sinun tieteellinen näyttösi on siinä tapauksessa varsin yksipuolista. Omani perustuu sekä kokemukseen, osaamiseen ja kriittiseen harkintaan esillä olevan faktan valossa.

Lähettänyt käyttäjä

Miksi minun esittämäni linkit eivät sinulle kelvanneet? Enhän taaskaan kiellä jäiden tilapäistä vähenemistä. Kyse on jälleen yritys ihmisen syyllistämisestä, eikä jäiden laajuuden ajottainen vaihtelu todista puoleen eikä toiseen.

Tiedoksesi Holoseeni kauden lämpöoptimin aikoihin 7-8000 vuotta sitten jäät olivat häipyneet jopa Grönlannin pohjoispuolelta ja lännempää (missä nyksyisin löytyy laaja lähes paikoillaan pysyvä monivuotinen merijää), kuten ajopuulöydöt pohjoisimmilta rannoilta selkeästi osoittavat.

Lähettänyt käyttäjä

En ole erityisemmin seurannut Greenpeacen tai Maanystävien tapaa kertoa ilmastonmuutoksesta. Mutta jos he ovat jättäneet epävarmuustekijät kokonaan kertomatta, se on toki väärin. Hyvä puoli tässä kuintenkin on ilmeisesti se, että sinunkin mukaasi näiden kahden tuottama sisältö perustuu tutkijoiden valtanäkemykseen.

Heartlandin yms. tuotteena on epäilys: todellisia epävarmuuksia liioitellaan, ja lisäksi tuotetaan mediaan myös täysin virheellistä "informaatiota", ilmeisen tahallisesti.

Discovery Institute järjestää yhtä ansiokkaasti konferensseja, joissa tosinajattelevat tutkijat ovat saaneet esittää ajatuksiaan - evoluutiosta.

Jep. Tämä on sääli.

Salaliittoteoria jälleen. Itse pidän kertaluokkia todennäköisempänä että kyse oli vain siitä etteivät nuo julkaistavaksi yritetyt tutkimukset olleet kovin hyviä.

Kyllä on. Näyttö molemmista on erittäin hyvä.

Minulla ei oikeastaa on mitään lisättävää edelliseen kommenttiini aiheesta - joka oli jo vastaus ylläolevaan.

Tutkimuksia on tehty useita. Ne kaikki viittaavat samaan suuntaan. Voit toki yrittää keksiä tekosyitä joilla "mitätöit" tutkimukset yhdellä blogipostauksella, mutta kovin vakuuttavaa se ei ole.

Paljon kiinnostavampaa olisi nähdä jokin vertaisarvosteltu tutkimus jossa päädyttäisiin ihan toisenlaisiin tuloksiin - sellaisia vaan ei taida olla olemassa.

Tästä syystä tehtiin varmuuden vuoksi myös kyselytutkimus, jossa tutkijoilta kysyttiin heidän omia mielipiteitään tutkimuksensa tuloksista. Ne osuivat yksiin abstracteista tulkittujen kanssa.

Connolley on entinen ilmastotutkija joka toimi jonkin aikaa wikipedian administraattorina. On täysin luonnollista (ja oikein) että hän kirjoitti, muokkasi ja oikaisi paljon omaan erikoisalaansa liittyviä artikkeleita.

Muistelen että mainitsemassasi tapauksessa Connolley ja nimettöminä muokkauksia tehneet "ilmastokriitikot" joutuivat "edittisotaan". Lopulta kriitikot bännättiin puoleksi vuodeksi ja myös Connolleyn muokkausoikeuksia rajoitettiin yhteen per päivä, saman puolen vuoden ajaksi.

Lähettänyt käyttäjä

Laittamassasi linkissä ei ollut aikasarjaa satelliittimittausten alusta tähän päivään asti. Aikasarjaa tarkastelemalla näkee että kehitys on ollut jatkuvaa ja voimakasta. Mitään merkkejä siitä että väheneminen olisi "väliaikaista" ei ole nähtävissä.

Kyse ei ole "ihmisten syyllistämisestä" vaan ilmiselvän faktan totemisesta.

Voi olla. Entä sitten?

Ei se, että 8000 vuotta sitten oli lähes yhtä lämmintä kuin nyt (viimeisimpien rekonstruktioiden mukaan näyttäisi tältä), tai vaikka lämpimämpääkin mitenkään sodi sitä vastaan että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos vaikuttaa juuri nyt.

Aiemmat lämpimät jaksot itseasiassa tukevat sitä näkemystä että ilmasto on herkkä muutoiksille - johtuivat ne sitten ihmisen toiminnasta tai jostain muusta.

Lähettänyt käyttäjä

IPCC käyttää tietokonemallinnusta joka on virheellinen. sillä se ei ota kaikkea huomioon. heidän tietokoneella luomansa säämallit eivät ole kertaankaan vastanneet todellisuutta riittävän lähelle että niitä voisi vakavasti ottaa.

Lähettänyt käyttäjä

IPCC käyttää tietokonemallinnusta joka on virheellinen. sillä se ei ota kaikkea huomioon. heidän tietokoneella luomansa säämallit eivät ole kertaankaan vastanneet todellisuutta riittävän lähelle että niitä voisi vakavasti ottaa.

Lähettänyt käyttäjä

Huomasin vasta nyt, että Nevanlinnakin on käynyt täällä. Häneltä jää huomaamatta muutama seikka. RSS:n ja HadCRUT3:n mukaan lämpötilakehityksen etumerkki viimeksi kuluneilta 16 vuodelta on miinus. Muut (GISS, UAH, HadCRUT4 ja NCDC) osoittavat lievää nousua, ja IPCC preferoi tietysti niitä. Mutta ovatko ne tilastollisesti merkitseviä? Muistaakseni AR5:ssä mainitaan 0,05 astetta, ja luottamusväli on plus miinus 0,15. Mitä tällaisesta pitäisi sanoa? Olen itse suorittanut vain tilastotieteen appron, mutta sen perusteella sanon, että troposfääri ei ole lämmennyt (tilastollisesti merkitsevästi) 16 vuoteen. - MV

Lähettänyt käyttäjä

Ilmastonmuutokseen liittyvä ilmakehän lämpeneminen ei ratkea tilastieteen apron turvin kuten Virtanen luulee. Siihen ei riitä edes saman alan laudatur, koska koko ongelma ei ole tilastollisin tarkasteluin ratkaistavissa, vaan siihen tarvitaan ilmakehäfysiikan suunnalta tulevaa tarkastelua. Tilastot antavat mm. sellaisen tuloksen, että aikavälillä 1990 - 2008 kaikki lämpötilatilatilastot antavat maapallon alatroposfäärin nousulle arvon noin 0.2/10v ja vielä niin, että trendilukema on tilastollisesti merkittävä. Siis tuolloin lämpötila nousi selvästi nopeammin kuin pitkän aikavälin 0.15 (joka myös in tilastollisesti merkittävä). Kun 1998-2013 trendi on lähellä nollaa tai lievästi positiivinen, mutta muuttamalla tarkasteluväliä vain vähän saadaankin merkittävä nousu aikaan. Lähellä on silloin ajatus, että trenditarkastelulla ei saada selvyyttä muutoksen syistä, koska lyhyen ajan puitteissa lämpötilan kehitykseen vaikuttavat lyhytperiodiset tekijät Enso-vaihtelun kautta ja lisäksi eräät muut tekijät, mm. tulivuoritoiminta ja auringon aktiivisuus. Ongelmaa pitää lähestyä analysoimalla niitä meteorologisia ja geofysikaalisia tekijöitä, jotka aiheuttavat lämpötilan kulkuun heilahtelua tasaisesti jatkuneen kasvihuonekaasujen lisäyksen tuottaman lämpötilanousun lisäksi. Ilmakehään menee vain pieni osa, n. 2 %, kasvihuonekaasujen kasvusta tulevasta lämpötilan lisäyksestä. Meriin uppoaa valtaosa. Merien ja ilmakehän vuorovaikutuksessa, missä lämpöenergiaa vaihdetaan näiden välillä, selittää selittää miksi ilmakehän lämpötila vaihtelee välillä nousten nopeammin kuten aikavälillä 1990-2008, välillä hitaammin kuten nyt viimeksi kuluneen noin 15 vuoden aikana. Samanlaisia nopeamman ja hitaamman nousun kausia tunnetaan lämpötilahistoriasta useita viimeksi kuluneiden vuosikymmenien ajalta, joten tämä nykyinen seisokki ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Kun lyhytperiodinen vaihtelukomponentti poistetaan havaintosarjoista ne kaikki näyttävät kasvua, joka siis selittyy kasvihuoneilmiön vahvistumisella.

Lähettänyt käyttäjä

Ihmiskunnalla on ( ainakin euroopassa ) mennyt aina hyvin kun on ollut lämpimämpää. Esim. keskiajan lämpimällä jaksolla n. vuonna 1000. Tällöin lienee ollut noin 1,5 astetta lämpimämpää kuin nyt. Nykyisen ajan ( modern warm period ) lämpeneminen kuuluu ihan normaaleihin vaihteluihin. Ilmaston lämpötila on kuitenkin todennäköisemmin menossa kylmenpään suuntaan. Mahdollisesta kylmenemisestä sietäisikin olla huolissaan. Enkä tarkoita viimeisen 12 vuoden lämpenemättömyyttä, vaan noin 3000 vuotta kestänyttä laskevaa suuntausta.
KUITENKIN " ILMASTOIHMISET " OVAT HUOLISSAAN, JA PUOLUSTELEVAT VÄÄRISTELLEN OMIA TEORIOITAAN JA LASKELMIAAN. OVAT SIIS HUOLISSAAN SIITÄ, ETTEI ILMASTO LÄMPENEKÄÄN !

Lähettänyt käyttäjä

Kyllähän nyt jokainen hiukankin maalaisjärjellä varustettu ymmärtää, ettei mitään ilmastonmuutosta tai ilmaston lämpenemistä ole tapahtumassa. Maapallon ilmastohan on aina ollut vakio. Johan sen todisti aikoinaan Newton omilla laeillaan ja Galileo vahvisti tiedon, kunnes inkvisiittorit kumosivat kaiken.

Se, että vuonna 1967 maapallon väkiliku oli noin 3,5 miljardia, ja nyt vuonna 2014 se on kaksinkertaistunut seitsemään miljardiin, osoittaa luotettavasti sen, että maapallo kestää mitä tahansa, vaikka 13 miljardia ihmistä tai 1300 miljardia. Ruokaa ja juomaa kyllä riittää loputtomiin.

Me ihmiset olemme täysin turvassa eikä mitään toimenpiteitä tarvita, kunhan jatkamme kulutusta normaaliin tapaamme. Kaikki sujuu ihan hyvin. Niin kauan kuin aurinko kiertää maapalloa, ei meillä ole mitään pelkoa maailmanlopusta.

 • kolme hymyilevää sormea puistossa

  Me ollaan kaikki mutantteja - toiset enemmän kuin toiset

  Kaikilla on jotain anatomisia tai fysiologisia poikkeamia.

  Meillä kaikilla on jonkinlaisia anatomisia tai fysiologisia poikkeamia. Joskus ne ovat hyvin ilmeisiä ja joskus niitä ei huomaa. Kuvantamisteknologioiden ja perimän sekvensoinnin kehittyessä mutantit kuitenkin huomataan yhä useammin. Rajanvedosta normaalin ja poikkeavan välillä tulee kokoajan hankalampaa. Millainen mutantti sinä olet, kysyy Lauri Reuter blogissaan.

 • mies VR-laseissa

  Estääkö pahoinvointi virtuaalitodellisuuden yleistymisen?

  VR-maailma ei ehkä sovi ihmisille, joita oksettaa bussissa.

  Olipa teknologia kuinka hieno tahansa, kukaan ei halua käyttää laitetta, jota pitää käyttää oksennuspussin kanssa, kirjoittaa Jukka Häkkinen blogissaan. Kävin jokin aika sitten virtuaalitodellisuuteen liittyvässä tilaisuudessa, jossa yritykset esittelivät sovelluksia ja pelejä. Vaeltelin innostuneena yritysten pöytien ääressä ja uppouduin virtuaalimaailmoihin.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua

 • Aleksandra Mirolybov-Nurmela hymyilee kuvassa ja katsoo yläviistoon. Kuvan vasemmassa yläreunassa valkoinen Vaakakapina-leima.

  Liikunnanopettaja aiheutti ikuiset arvet: "Häpeä kulkee vahvasti mukanani"

  Aleksandra Mirolybov-Nurmela opettelee arvostamaan itseään.

  “Telinevoimistelutunnilla opettaja asetteli koko luokan ympärilleni katsomaan, kuinka tämä lihava lapsi yrittää hypätä pukin yli. Minä epäonnistuin joka kerta ja tömähdin siihen keskelle. Samaa nöyryytystä opettaja jatkoi kaikilla liikuntatunneilla."

 • Pietari K ja grafiikkaa

  Putoanko minä? Olen lukenut 1920-luvun tyttökirjoja ahdistukseen

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  Keskiluokkaa ahdistaa, sillä nykyään edes koulutus ei takaa hyvää työpaikkaa ja palkkaa. Luen 1920-luvun tyttökirjoja, joissa on jotain tuttua. Niistä näkyy, että yhteiskunnallisilla luokka-asemilla leikittely on mahdollista ainoastaan rikkaille. Downshiftaaminen oli tuttu ilmiö jo viime vuosisadan alussa. Lue kirjaessee tai kuuntele podcast täältä!

 • Martti Lutherin patsas

  Miksi Martti Luther vihasi juutalaisia?

  Luther oli antisemitisti

  Uskonpuhdistaja Martti Lutherin elämän pimeisiin puoliin kuuluu hänen suhtautumisensa juutalaisiin. On vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että armosta ja armeliaisuudesta saarnaava ihminen on kirjoittanut kirjan Juutalaisista ja heidän valheistaan – kirjan, jossa kehotettiin polttamaan ja karkottamaan juutalaiset.

Tiede

 • Sombrero-galaksi M 104

  Huhtikuun tähtitaivaalla luikertelee käärme

  Huhtikuun tähtitaivaalla luikertelee käärme

  Huhtikuussa etelätaivaalla on laajahko Neitsyen tähdistö, jonka kirkkaimman tähden Spican lähellä on kirkas Jupiter. Spican lähellä on myös kaunis Sombrero-galaksi, jota kannattaa tavoitella kaukoputkella. Idän suunnasta kiertävät etelään harvinaisemmat kuviot Käärmeenkantaja, Käärmeenpää ja Käärmeenhäntä, jotka himmeätähtisinä ovat melkoinen haaste tarkkailijalle.

 • kolme hymyilevää sormea puistossa

  Me ollaan kaikki mutantteja - toiset enemmän kuin toiset

  Kaikilla on jotain anatomisia tai fysiologisia poikkeamia.

  Meillä kaikilla on jonkinlaisia anatomisia tai fysiologisia poikkeamia. Joskus ne ovat hyvin ilmeisiä ja joskus niitä ei huomaa. Kuvantamisteknologioiden ja perimän sekvensoinnin kehittyessä mutantit kuitenkin huomataan yhä useammin. Rajanvedosta normaalin ja poikkeavan välillä tulee kokoajan hankalampaa. Millainen mutantti sinä olet, kysyy Lauri Reuter blogissaan.

 • Grafiikka suhtautumisesta hoivarobotiikkaan

  Kyselymme: hoivarobotteihin suhtautuminen epäilevää - miehet suopeampia

  Ylen Hoivorobottikyselyn tulokset

  Suomi kuuluu maailman nopeimmin ikääntyvien maiden joukkoon. Ikääntyvä väestö tarvitsee jatkuvasti lisää tukipalveluja itsenäiseen asumiseen ja hoivaan samaan aikaan kun ikäluokat pienenevät. Hoivarobotit ovat yksi vastaus tähän ongelmaan. Mutta ovatko ihmiset kypsiä ottamaan hoivarobotit vastaan? Me teimme asiasta kyselyn ja tässä esittelemme sen keskeiset tulokset.