Hyppää pääsisältöön

Ylen ohjelmapalautteen rekisteriseloste

Rekisteriseloste, Yleisradio Oy, Ylen ohjelmapalauterekisteri

1 Rekisterinpitäjä
Yleisradio Oy
Radiokatu 5, 00024 Yleisradio
puhelin 09 14801

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eija Moisala, Radiokatu 5, 00024 Yleisradio, ohjelmapalaute@yle.fi, puhelin 09 14801

3 Rekisterin nimi
Yleisradio Oy, Ylen ohjelmapalauterekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen. Yle voi ottaa käyttäjään yhteyttä sähköpostitse, mikäli käyttäjä on sähköpostiosoitteensa Ylelle toimittanut tai mikäli käyttäjä on ilmoittanut muita yhteystietojaan, muulla tavoin, ilmoittaakseen palvelun toimintaan tai Ylen kanaviin ja palveluihin liittyvistä asioista tai vastatakseen käyttäjän kysymyksiin.

5 Rekisterin tietosisältö
Käyttäjällä on mahdollisuus anonyymiin palautteenantoon ja yhteydenottoon.

Käyttäjä voi halutessaan antaa muita tietoja itsestään, kuten nimensä ja sähköpostiosoitteensa tai muut tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

Yle saattaa käyttää annettuja palautteita tehdäkseen ohjelmayhteenvetoja ja -raportteja, jotta asiakaspalautetta voitaisiin hyödyntää yhtiön toiminnan parantamiseksi sekä ohjelmatarjonnan kehittämiseksi. Tehdyissä yhteenvedoissa ja raporteissa henkilön yksilöintitiedot on poistettu, jolloin ne eivät ole yhdistettävissä palautteen antajaan.

Tietoja säilytetään toistaiseksi tai kunnes käyttäjä pyytää tietonsa poistettavan.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Ainoana tietolähteenä toimii käyttäjä itse. Käyttäjä itse määrittelee, mitä tietoja hän vapaaehtoisesti itsestään antaa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ylen palvelujen teknisestä ylläpidosta ja käyttäjärekisterin hallinnoinnista vastaa Yleisradio ja sen kulloinkin valitsemat palveluiden ylläpidosta vastaavat kumppanit.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitseville Yleisradion kulloinkin valitsemille palveluiden ylläpidosta vastaaville SafeHarbor-järjestelmään sitoutuneille yhteistyökumppaneille. Muille ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei luovuteta.

Käyttäjäpalautteen perusteella tehtyjä palauteyhteenvetoja tai raportteja, joista henkilöiden yksilöintitiedot on poistettu, voidaan luovuttaa sisäisesti tai jakaa yhteistyökumppanien kanssa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedonsiirto tapahtuu salatun yhteyden yli.

10 Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen ohjelmapalaute@yle.fi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy tarkastuspyyntöä koskevaan yhteydenottoon. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan yhteydenottoon liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Käyttäjä voi pyytää Yleä poistamaan tietonsa käyttäjärekisteristä. Käyttäjä voi pyytää tietojen poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ohjelmapalaute@yle.fi. Tällöin poistetaan kaikki samasta sähköpostiosoitteesta tullut palaute ja henkilötiedot.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua

 • Aleksandra Mirolybov-Nurmela hymyilee kuvassa ja katsoo yläviistoon. Kuvan vasemmassa yläreunassa valkoinen Vaakakapina-leima.

  Liikunnanopettaja aiheutti ikuiset arvet: "Häpeä kulkee vahvasti mukanani"

  Aleksandra Mirolybov-Nurmela opettelee arvostamaan itseään.

  “Telinevoimistelutunnilla opettaja asetteli koko luokan ympärilleni katsomaan, kuinka tämä lihava lapsi yrittää hypätä pukin yli. Minä epäonnistuin joka kerta ja tömähdin siihen keskelle. Samaa nöyryytystä opettaja jatkoi kaikilla liikuntatunneilla."

 • Pietari K ja grafiikkaa

  Putoanko minä? Olen lukenut 1920-luvun tyttökirjoja ahdistukseen

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  Keskiluokkaa ahdistaa, sillä nykyään edes koulutus ei takaa hyvää työpaikkaa ja palkkaa. Luen 1920-luvun tyttökirjoja, joissa on jotain tuttua. Niistä näkyy, että yhteiskunnallisilla luokka-asemilla leikittely on mahdollista ainoastaan rikkaille. Downshiftaaminen oli tuttu ilmiö jo viime vuosisadan alussa. Lue kirjaessee tai kuuntele podcast täältä!

 • Martti Lutherin patsas

  Miksi Martti Luther vihasi juutalaisia?

  Luther oli antisemitisti

  Uskonpuhdistaja Martti Lutherin elämän pimeisiin puoliin kuuluu hänen suhtautumisensa juutalaisiin. On vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että armosta ja armeliaisuudesta saarnaava ihminen on kirjoittanut kirjan Juutalaisista ja heidän valheistaan – kirjan, jossa kehotettiin polttamaan ja karkottamaan juutalaiset.