Hyppää pääsisältöön

Mitä tiedämme yleisöistämme?

Yleisö taputtaa käsiään rock-konsertissa, yksi tyttö muiden yläpuolella. Kuva: Kaapo Kamu brändi,cosplay,gloria,yle day 5,yleisradio

Noin 90 prosenttia suomalaisista seuraa Ylen sisältöjä tv:ssä, radiossa tai verkossa joka viikko.

Päivittäin Ylen palveluja käyttää 71 prosenttia suomalaisista. Yksi pitää uutisista, toinen urheilusta, kolmas kulttuurista.

Ylen ja yleisöjen välisen suhteen perusta on Ylen sisältöjen seuranta ja sisältöjen käyttö. Siksi tutkimme monin tavoin, mitä yleisö meiltä haluaa. Katsojien, kuuntelijoiden ja verkon käyttäjien tyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää.

Selvitämme myös säännöllisesti, miten suomalaiset suhtautuvat Yleen yhtiönä.

Sisältöihin liittyvä tutkimus

Tutkimme ohjelmia ja muita sisältöjämme sekä määrällisin että laadullisin tutkimuksin.

Television katselun ja radion kuuntelun määrää mitataan seuraavilla, Finnpanel Oy:n tekemillä puolueettomilla tutkimuksilla. Tutkimukset ovat kaikkien suomalaisten televisio- ja radiotoimijoiden käytössä.

  • TV-mittaritutkimus. Tv-mittaritutkimukseen on satunnaisesti valittu 1 100 taloutta siten, että ne edustavat tv-talouksia Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat kaikki neljä vuotta täyttäneet perheenjäsenet, yhteensä noin 2 300 henkilöä. Tutkimusperheiden televisioiden yhteyteen on asennettu mittarit, jotka rekisteröivät kaiken tv-katselun.
    Tutkimuksessa selvitetään nykyään katselua myös muilla kuin televisiolaitteilla.
  • Kansallinen radiotutkimus KRT. Kansallinen Radiotutkimus on Ylen ja kaupallisten radioiden yhteistutkimus, joka on vakiinnuttanut asemansa alan perustutkimuksena. Radion kuuntelua mitataan päiväkirjamenetelmällä. Tutkimushenkilöt kirjaavat radionkuuntelunsa vetämällä viivan oikean kellonajan ja kanavan kohdalle.
    Radion kuuntelua mitataan vuoden jokaisena päivänä. Vuoden aikana toteutetaan yhteensä noin 52 tutkimuskierrosta ja kerätään tietoa yli 21 000 suomalaisen radionkuuntelusta.

Internet-sivustojen kävijämittauksen työkaluna Yle käyttää comScorea.

Lisäksi teemme useita laadullisia tutkimuksia, kyselyitä ja selvityksiä sisältöjemme parantamiseksi.

Suomalaiset seuraavat Ylen tarjontaa mieluiten televisiosta

Vuonna 2015 Ylen tv-kanavat tavoittivat päivittäin 57 prosenttia yli 4-vuotiaista ja radiokanavat 40 prosenttia yli 9-vuotiaista suomalaisista.

Ylen verkkopalvelut tavoittivat päivittäin 18 prosenttia suomalaisista.

Yle Radio Suomi on edelleen kuunnelluin radiokanava ja Yle TV1 katsotuin televisiokanava Suomessa.

Tv-kanavien päivittäinen tavoittavuus 2014-2015 2015,graafit,Tv-kanava,väestö,yleisö

Radiokanavien osuudet päivittäisestä kuunteluajasta 2014-2015 graafit,kuuntelutottumukset,radio (joukkoviestimet),radiokanavat

Verkkopalvelujen viikkotavoittavuus, syksy 2015 2015,graafit,verkkopalvelut,yleisö

Yle Areenassa keskimäärin miljoona käynnistystä joka päivä

Vuoden aikana Ylen verkko- ja mobiilipalveluihin tehtiin yhteensä yli 660 miljoonaa käyntiä.

Yle Areenassa tehtiin vuoden aikana 389 miljoonaa käynnistystä joko video- tai audiotallenteisiin tai suoriin radio- tai televisiolähetyksiin - siis keskimäärin yli miljoona käynnistystä joka päivä.

Suurin osa käynnistyksistä tulee mobiililaitteilta.

Mobiilikäytön kasvu, käynnistykset eri laitteilla 2014-2015 graafit,matkapuhelimet ja mobiililaitteet,mediateknologia,mobiililaitteet,tekniikka (laitteet)

Tavoitamme päivittäin 70 prosenttia suomalaisista

Yle tavoittaa vuosittain kaikki suomalaiset. Vuoden 2016 keväällä tavoitimme päivittäin 71 prosenttia suomalaisista. Syksyllä 2016 vastaava luku oli 70 prosenttia. Palveluihin on laskettu mukaan myös Ylen tarjoamat sosiaalisen median sisällöt.

Ylen strategiset asiakkuustavoitteet ja niiden toteutuminen 2012-2015 (% 15+-väestöstä) 2015,asiakkuus,asiakkuustavoitteet,graafit,ohjelmat (radio-tai tv-ohjelmat),tavoittavuus
Ajankohta Ylen viikkotavoittavuus, % Ylen palvelujen kiinnostavuus, % Ylen päivätavoittavuus, %
keskiarvo 93 79 73
syksy 2016 93 70
kevät 2016 91 74 71
syksy 2015 93 76 72
kevät 2015 94 78 76
syksy 2014 92 77 73
kevät 2014 93 81 73
kevät 2013 92 81 71
syksy 2012 93 80 75
kevät 2012 94 84 74
syksy 2011 91 82 73
syksy 2010 94 82 73
syksy 2009 92 78 73

Lähde: KMK kevät 2016 / TNS Gallup, Ylen Julkaisut - Asiakkuus

Yleä pidetään tärkeänä yhteiskunnassa

Seuraamme sitä, miten tärkeänä suomalaiset pitävät Yleä henkilökohtaisesti ja miten he arvostavat Yleä. Ylen strategiset asiakkuustavoitteet vuodelle 2017 ovat

  • Yle on henkilökohtaisesti tärkeä – arvosana 7/10
  • Suomalaiset arvostavat Yleä – arvosana 8/10
AjankohtaYle on henkilökohtaisesti tärkeäSuomalaiset arvostavat Yleä
syksy 20167,18,0
kevät 20166,97,8
syksy 20156,47,7

Mielikuvatutkimukset ja Ylen arvo suomalaisille

Tutkimme vuosittain esimerkiksi Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksella suomalaisten mielikuvia julkisen palvelun toiminnastamme ja Ylestä instituutiona. Tutkimuksissa selvitetään niitä odotuksia, joita suomalaisilla on meitä kohtaan ja sitä, miten me nuo odotukset täytämme.

Uutisarvostukset-tutkimuksella mittaamme vuosittain suomalaisten luottamusta julkisiin toimijoihin sekä suomalaisten käsityksiä uutistoimintamme luotettavuudesta.

Toteutamme tutkimukset yhdessä suomalaisten kysely- ja haastattelututkimuksiiin erikoistuneiden yritysten kanssa.

Pidämme tuloksia erittäin tärkeinä, sillä ne mittaavat onnistumistamme. Hyödynnämme tuloksia laajasti yhtiön toiminnan kehittämisessä.

Raportoimme tuloksista sekä tiedotteissamme että asiakkuuskatsauksissa.

77 prosenttia luottaa Yleen erittäin tai melko paljon

Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksesta (Taloustutkimus, 2015) käy ilmi, että 77 prosenttia suomalaisista luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisten luottamus Yleen 2015 2015,graafit,Luottamus,suomalaiset

Tyytyväisyys Yle-veroa kohtaan on kasvanut. 71 prosenttiia vastaajista on on tutkimuksen mukaan tyytyväisiä rahoitusratkaisuun, ja yhtä moni kokee saavansa vastinetta Yle-verolle.

Tärkeimpiä ovat luotettava tieto, kotimainen tarjonta ja lastenohjelmat

Valtaosa suomalaisista kokee Ylen yhteiskunnallisesti tärkeäksi.

Asteikolla yhdestä kymmeneen Yle saa arvosanan 7,9. Ylen yhteiskunnallinen tärkeys ja merkityksellisyys omassa mediankäytössä koetaan sitä suuremmaksi, mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse.

Yleisradion merkityksellisyys omassa mediankäytössä 2013-2015 2015,graafit,ikäryhmät,merkityksellisyys,yleisö

Yleisradion tärkeys suomalaisessa yhteiskunnassa 2013-2015 2015,graafit,ikäryhmät,suomalaisuus,yhteiskunta,yleisö

Kaikkiaan 92 prosenttia suomalaisista katsoo, että Yle on onnistunut julkisen palvelun tehtävässään vähintään melko hyvin.

Miten hyvin Yle kokonaisuutena on onnistunut julkisen palvelun tehtävässään 2014 ja 2015 2014,2015,graafit,Julkinen palvelu

Kymmenen tärkeimmän tehtävän joukossa ovat muun muassa luotettava tiedonsaanti, kotimainen tarjonta omalla äidinkielellä, turvalliset lastenohjelmat ja erityispalvelut.