Hyppää pääsisältöön

Ohjeita tuotantoyhtiöille

Johanna Iivanainen SuomiLOVEn 2. kaudella.
Johanna Iivanainen SuomiLOVEn 2. kaudella. Kuva: Ari Ojanperä johanna iivanainen,SuomiLOVE (Tv)
Kuvassa Johanna Iivanainen SuomiLOVE-musiikkiohjelmassa. Sarjan formaatti on Ylen ja tuotantoyhtiö Eyeworks Finlandin yhdessä kehittämä.

Seuraavat ohjeet koskevat tuotantoyhtiöitä. Mikäli haluat tarjota Ylelle ohjelmaideaa tai valmista ohjelmaa freelancerina tai muuna yksityishenkilönä, lue ohjeita sivulta Onko sinulla ohjelmaidea?

Ylen tilaajat eli yhteyshenkilöt tuotantoyhtiöille

 • Lasten ja nuorten sisällöt: Hyppe Salmi ja Jarmo Oksa
 • Kulttuuri ja viihde: Arttu Nurmi
 • Asia: Ari Ylä-Anttila ja Ilkka Saari

Voit tarjota ohjelmaa ympäri vuoden

Tuotantoyhtiöt voivat jättää ympäri vuoden ehdotuksia uusista ohjelmahankkeista. Yle järjestää myös tarjouskilpailuja joko laajasti koko tuotantoyhtiökentälle tai rajatusti tietyille tuotantoyhtiöille.

Lisäksi olemme yhteisrahoittamassa elokuvia. Tällöin tuotantoyhtiö hankkii suuren osan rahoituksesta muilta, esimerkiksi Suomen elokuvasäätiöltä (SES) tai Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskukselta AVEKilta.

Tällä tavoin yhdessä rahoitetaan niin pitkiä kuin lyhyitä, niin fiktiivisiä kuin dokumentaarisia elokuvia sekä pari lyhyttä draamasarjaa vuosittain.

Ohjelmien tilausprosessi ja tarvittavat dokumentit

Kerromme tässä, mitä tapahtuu ohjelman tilausprosessin eri vaiheissa sekä mitä tietoja ja asiakirjoja tuotantoyhtiön on toimitettava Yleen. Valmistelemalla asiakirjat hyvin nopeutat Ylen päätöksentekoa kaikissa vaiheissa.

Kun Yle tilaa tuotantoyhtiöltä ohjelman, prosessissa on viisi vaihetta:

 1. Ohjelmaehdotus
 2. Tarjous
 3. Sopimus
 4. Tuotanto ja julkaisu
 5. Jälkiarviointi

Tuotantoyhtiön ja Ylen yhteistyö alkaa ohjelmaehdotuksista ja jatkuu keskusteluina tilaajien ja tuotantoyhtiöiden välillä. Osa ehdotuksista päätyy täsmällisiksi tarjouksiksi, joihin sitten otamme lopullisen kannan.

Sopimusvaiheen jälkeen kumppanimme pääsee käytännön työhön. Kun sisältö on saatettu suomalaisten koteihin, televisioon, radioon, tietokoneelle ja mobiilikäyttöön muissa päätelaitteissa, arvioimme, miten olemme yhteisessä työssämme onnistuneet.

Hankintaprosessin tulee olla kaikilta osiltaan tasapuolinen, tavoitteisiin perustuva ja avoin sekä nopea ja selkeä. Näin varmistamme parhaat mahdolliset sisällöt kaikille mahdollisille kanavillemme ja verkkoon. Arvioimme prosessia tuotantoyhtiöiden kanssa.

Ohjelmaehdotus

Ylen tilaajat keskustelevat ohjelmaideoista suullisestikin, mutta varsinainen ohjelmaehdotus tulee jättää tilaajalle kirjallisena, mieluiten sähköpostilla yhtenä pdf-tiedostona.

Mikäli tilaajamme pitää ohjelmaehdotusta kiinnostavana, hän kutsuu tuottajan tapaamiseen tarkempaa esittelyä ja jatkokeskustelua varten. Jos päätös on kielteinen, se ilmoitetaan perusteluineen kirjallisesti.

Jos olet epävarma, kenen tilaajan vastuualueella hankkeesi kuuluu, voit ottaa puhelimitse yhteyttä meistä kehen tahansa ja sinut ohjataan oikean tilaajan puheille. Löydät meidät täältä.

Ohjelmaehdotuksen pohjalta osa hankkeista etenee tarjousvaiheeseen. Hyvin valmistellut suunnitelmat nopeuttavat Ylen päätöksentekoa.

Oheisesta dokumentista näet, mitä ohjelmaehdotuksen tulee sisältää: Ohjelmaehdotus

Tarjous

Tilaajamme kertoo tuotantoyhtiölle, jos on aika konkretisoida asioita tarjouksen muotoon. Tarjouksessa tuotantoyhtiö kertoo tarkemmin, miten ohjelmaehdotus on käytännössä tarkoitus toteuttaa.

Tarjouksen perusteella Yle pystyy arvioimaan, onko tuotantoyhtiöllä realistiset mahdollisuudet toteuttaa hanke niin sisällön kuin taloudellisten resurssien osalta.

Hyvin valmistellut suunnitelmat edistävät Ylen päätöksentekoa, nopeuttavat tarjouksen käsittelyä ja mahdollisten sopimusneuvottelujen aloittamista. Mitä tarkemmat ja pidemmälle viedyt suunnitelmat Yle saa ohjelmatarjouksessa, sitä paremmin kaikki projektiin Ylessä osallistuvat sen hahmottavat.

Etenkin jos ohjelma on tarkoitus tuottaa Ylen kanssa yhteistuotantona, on tärkeää, että Ylen puolelta Nimetty Yle tuottaja pääsee jo suunnitteluvaiheessa varmistamaan Ylen palveluiden saatavuuden.

On myös tärkeää nostaa esiin sellaiset asiat, jotka ovat tuotannossa erityisiä ja vaativat runsaasti esiselvitystyötä kuten esimerkiksi jokin uusi tekniikka, lavastus, tekijänoikeudelliset haasteet, arkistoaineiston käyttö, musiikki tai yhteistyökumppanuudet.

Tarjous etenee sujuvimmin, kun sen liitteenä ovat jo alkuvaiheessa kaikki tarvittavat asiakirjat.

Hyvä tarjous koostuu muun muassa seuraavista asiakirjoista:

 • käsikirjoitus tai seikkaperäinen sisältökuvaus tarjottavasta ohjelmasta. Mukaan myös ehdotus ohjelman tekijöistä ja mahdollisesta castingista
 • perustuuko ohjelma valmiiseen vai kehitteillä olevaan formaattiin. Jos ohjelma perustuu formaattiin, toimita Ylelle kirjallinen esitys siitä, miten kyseisen formaatin Suomen-toteutus tehdään Ylelle
 • monimediaisuus ja muut ohjelmaan liittyvät oheistapahtumat tai -tuotteet
 • tuotantosuunnitelma ja tuotantoaikataulu, arvio researchistä valmiin ohjelman ja sisältö- ynnä muiden tietojen luovutukseen saakka
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma. Huomaathan, että Yle ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa, eikä rahoituksessa siksi voi olla mukana sponsorointia
 • enintään kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote,
 • ennakkoperintärekisteriote
 • enintään kuukauden vanha verovelkatodistus ja todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista. Nämä tarvitaan, jos olet uusi Ylelle ohjelmaa tarjoava yhtiö tai jos sitä erikseen pyydämme
 • selvitys yhtiön taloudesta ja kyvystä toteuttaa kyseinen ohjelmahanke
 • Jos olet Ylelle ohjelmaa tarjoava uusi yhtiö, tarvitsemme lisäksi esittelyn yhtiön aiemmista töistä ja yhtiön tekijöistä, kuten esimerkiksi ohjaajista, käsikirjoittajista ja toimittajista.

Sopimus

Sopimusneuvottelut käydään tilaajan johdolla. Sopimusneuvotteluissa sovitaan muun muassa osapuolten tehtävät ja työnjako, lopullinen kustannusarvio ja hinta, oikeudet, maksu- ja toimitusaikataulu sekä muut sopimuksen ehdot.

Tuottajamme ja sopimusasiantuntijamme valmistelevat neuvottelut ja pyytävät tuotantoyhtiöltä tarkennuksia, täydentäviä tietoja ja selvityksiä neuvotteluja varten. Hyvin valmistellut ja aikataulutetut neuvottelut edistävät ja nopeuttavat neuvotteluprosessia ja tuotannon aloittamista.

Ohjelmaa koskeva sopimus muodostuu sopimusasiakirjasta, Yleisradio Oy:n ohjelmatuotantoja koskevista yleisistä sopimusehdoista eli YSEstä sekä muista sopimuksen liitteistä.

Yle edellyttää tuotantoyhtiöiltä kumppanuussitoumuksen ja Ylen ohjelmatoiminnan eettisten ohjeiden noudattamista sekä sellaista taloudellista varmuutta, että ohjelmahanke pystytään varmasti toteuttamaan.

Lisätietoja antaa sopimuspäällikkö Tiia Ranta, puhelin 09 1480 4528, sähköposti tiia.ranta@yle.fi.

Tutustuthan dokumentteihin, jotka löytyvät yllä olevien linkkien takaa.

Tuotantosuunnitelma ja -aikataulu

Tuotantosuunnitelma ja -aikataulu vastaavat kysymyksiin mitä, missä, milloin, kuka tai ketkä ja miten.

Tuotantosuunnitelma ja -aikatataulu ovat tärkeitä työvälineitä myös Ylelle. Niiden avulla pystymme arvioimaan muiden muassa tuotannon rakennetta ja kustannuksia sekä Ylen palvelujen saatavuutta ja aikatauluttamista, Ylen tuottajan työaikataulua, ohjelmien markkinointia ja viestintää sekä sijoittamista kaavioon.

Rahoitussuunnitelma

Rahoitussuunnitelmasta ilmenee, mikä on tuotannon kokonaisbudjetti ja miten se rahoitetaan. Mikäli tuotantoon on ehdolla muita rahoittajia kuin Yle, rahoittajat tulee hyväksyttää Ylellä ennen rahoituksen hakemista tai neuvottelujen aloittamista. Rahoitussuunnitelmassa eritellään rahoittajien nimet ja rahoitusosuudet sekä tieto siitä onko rahoituspäätös jo tehty vai vasta haussa.

Rahoitusta suunnitellessasi ota huomioon Ylen sponsorointisäännöt. Kerromme niistä myöhemmin tässä dokumentissa.

Kustannusarvio

Hyvin laadittu ja riittävän yksityiskohtainen kustannusarvio on oiva suunnittelun apuväline ja molemminpuolinen etu. Kustannusarvio auttaa myös tilaajaa ja Ylen tuottajaa nopeasti hahmottamaan tuotannon rakennetta ja painotuksia ja saamaan hyvän käsityksen siitä, mitä ollaan tekemässä. Huolellinen kustannusarvion läpikäynti minimoi tuotannonaikaisia riskejä ja yllätyksiä ja auttaa pitämään kustannukset kurissa.

Kustannusarvion tulee sisältää ohjelman välittömät tuotantokustannukset. Satunnaiset kulut, tuotantoyhtiön välilliset kulut ja kate lasketaan prosenttiosuuksina varsinaisista tuotantokustannuksista. Tuotantoyhtiön kiinteän henkilökunnan palkat merkitään kustannusarvioon omina euromääräisinä erinä. Tuotantoyhtiön omistajan hankkeelle tekemä työ merkitään kustannusarvioon kiinteänä kokonaiskorvauksena. Oman kaluston käyttökorvaukseksi saa kustannusarviossa huomioida enintään 60 prosenttia käyvästä vuokraushinnasta.

Sarjamuotoisen ohjelman osalta tulee kehittämis- ja perustamiskustannukset (lavasteet, grafiikka, tunnus ja tunnusmusiikki ynna muut) laskea erikseen. Tarvittaessa myös verkkoon tehtävien tai muiden erikseen sovittavien sisältökokonaisuuksien kustannukset lasketaan erikseen.

Kustannusarviossa huomioidaan hankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa.

Kustannuserittelyjen ohje ja excel-pohja

Sponsorointi

Ylen ohjelmien sponsorointia koskevan erityissäännöksen (Laki Yleisradio Oy:stä, 12 §) mukaan Yle ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Yle ei saa ottaa tuottamaansa ohjelmaan rahoitusta tai muuta vastaavaa taloudellista tukea sponsorilta.

Yle-lain sponsorointikielto koskee Ylen omatuotantoisia ohjelmia. Yle kohtelee yksinomaan Ylen käyttöä varten tuotantoyhtiöiltä tilattuja ja Ylen kokonaan maksamia ohjelmia sponsorointikysymyksissä samalla tavoin kuin omatuotantoisia ohjelmia.

Sponsorointikieltoa sovelletaan seuraaviin ohjelmiin:

 • Omatuotantoisiin ohjelmiin, jotka toteutetaan pääosin Ylen oman henkilökunnan avulla.
 • Yhteistuotantoihin, joissa Yle tuottaa ohjelman yhdessä ulkopuolisen tuotantokumppanin kanssa siten, että tuotantoon osallistuu Ylen luovaa henkilökuntaa. Ylen panos ohjelman tuotantoon sisältää muutakin kuin yksinomaan rahamääräisen suorituksen.
 • Ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä tilattuihin tuotantoihin, jotka Yle tilaa yksinomaan omaa käyttöään varten ja maksaa kokonaan.

Yle-lain sponsorointikielto ei estä Yleä esittämästä sponsoroituja ohjelmia.

Mikäli Ylen panostus Ylen ulkopuolella tuotetun ohjelman tuotantoon sisältää yksinomaan rahamääräisen suorituksen tai teknisen tuotantopanoksen, Yle voi esittää muiden muassa ulkopuolisilta koti- tai ulkomaisilta tuotantoyhtiöiltä ennakko-ostoina tai valmiina hankittuja ohjelmia, joiden tuotannossa on käytetty sponsorirahoitusta. Tällaisten ohjelmien esittämisessä on huomioitava sponsorointia koskevat yleiset määräykset.

Oikeudet

Suomalaiset kokevat Ylen julkisin varoin tuottamat ja hankkimat ohjelmat yhteiseksi omaisuudeksi, jonka tulee olla laajasti saatavilla myös tulevaisuudessa esimerkiksi Ylen arkistopalvelussa.

Hankimme oikeuksia tavalla, joka on perusteltu julkisen palvelun kattavan toteutuksen kannalta, ja joka mahdollistaa kaupallisen liiketoiminnan tuotantoyhtiöille.

Oikeuksien hankinnan lähtökohtana pidetään Ylen rahoitusosuutta kokonaisrahoituksesta. Näin ollen Ylellä on tilaamiinsa ja pääosin rahoittamiinsa ohjelmiin kaikki oikeudet. Ylen julkisen palvelun tehtävän kannalta on välttämätöntä, että ei-kaupalliset välitysoikeudet ovat Ylellä. Kaupalliset oikeudet voidaan tapauskohtaisesti luovuttaa tuotantoyhtiölle.

Yle voi sopia tuotantoyhtiön kanssa myös ei-kaupallisten välitysoikeuksien osalta kaupallisista aikaikkunoista, muun muassa maksu-tv -kanavilla Suomessa. Tuona aikana Yle ei käytä omia oikeuksiaan.

Oikeuksista, oikeuksien käytöstä, niistä maksettavista korvauksista ja kaupallisen käytön tulonjaosta sovitaan aina tapauskohtaisesti sopimuksessa.

Ylen tuotantopalvelut

Ylen tuotantopalvelujen suunniteltu käyttö, niiden laatu, laajuus ja aikataulu on käytävä ilmi tuotantosuunnitelmasta ja kustannusarviosta.

Yle varmistaa palveluiden saatavuuden ennen sopimusneuvotteluja, ja palvelujen käyttö sovitaan sopimusneuvotteluissa. Mikäli tuotantoyhtiölle jää oikeuksia ohjelmaan, sen tulee lunastaa Ylen luovuttamiin palveluihin sisältyvät tekijänoikeudet Yle Myynnistä oman käyttönsä osalta.

Ylen tuotantoyhtiölle luovuttamiin tuotantopalveluihin sovelletaan oheisia Ylen ohjelmatuotannossa käytettäviä Yle Tuotannon Sopimusehtoja.

Ylen arkistoaineistot ja -palvelut

Ylen arkistoaineistojen mahdollinen käyttö tulee ilmetä jo ohjelmatarjouksesta, jotta Yle tuottaja voi varmistaa aineistojen saatavuuden ja oikeudet sekä arvioida käytöstä aiheutuvat kustannukset. Sopimusneuvotteluissa sovitaan lopullinen ohjelmassa käytettävä arkistoaineiston määrä ja laatu sekä sen käytöstä aiheutuvien kustannusten suuruus.

Yhteydenpito Ylen arkistoihin tapahtuu Ylen tuottajan kautta.

Tuotantoyhtiön tulee ilmoittaa Ylelle käyttämistään arkistomateriaaleista käyttöilmoituksella. Arkistomateriaalilomake tulee palauttaa Ylen tuottajalle viimeistään loppuselvityksen yhteydessä.

Musiikki

Musiikin määrästä, laadusta ja musiikista aiheutuvista kustannuksista sovitaan sopimusneuvottelussa. Etenkin äänilevyjen ja musiikkivideoiden käyttöön liittyy rajoitteita, jotka tulee ottaa huomioon ohjelman julkaisusuunnittelua ajatellen.

Kaikki ohjelmassa käytetty musiikki raportoidaan loppuselvityksen yhteydessä Yle-tuottajalle musiikkitietojen keruulomakkeella.

Linkkejä:
Teoston myöntämät musiikin käyttöoikeudet vuonna 2016
Teosto
Gramex
Musiikkituottajat IFPI Finland ry

Lopputekstit

Ylen edustaja tai tuottaja vastaa kunkin genren mukaisista lopputeksteistä, hyväksyy ne etukäteen ja antaa tarkemmat ohjeet kulloisenkin ohjelman osalta.

Lopputekstiohje
Lopputekstien graafiset ohjeet

Tiedotusmateriaali

Ohjelmaan liittyvästä markkinoinnista, tiedottamisesta ja aikatauluista sovitaan joko sopimusneuvotteluissa tai myöhemmin erikseen Ylen tuottajan kanssa.

Ellei sopimuksessa tai Ylen tuottajan kanssa ole muuta sovittu, tuotantoyhtiö toimittaa materiaalit viimeistään valmiin ohjelman luovutuksen yhteydessä.

Markkinointimateriaaliohje (pdf)

Ohjelmamateriaali

Ylelle toimitettavan ohjelmamateriaalin tekniset vaatimukset on määritelty tässä ohjeessa.

Lisätietoja teknisistä vaatimuksista saat tarvittaessa sähköpostitse pqm@yle.fi tai puhelin 09 1480 4790.

Tuotanto ja julkaisu

Tuotantovaiheesta vastaa tuotantoyhtiö. Tuotannon aikana Ylen yhteyshenkilönä toimii ensisijaisesti Ylen tuottaja. Tilaajamme on myös tässä vaiheessa koko projektin vastuuhenkilö.

Jälkiarviointi

Ohjelman tai muun hankkeen julkaisun jälkeen Ylen asiakkuustutkimus seuraa, miten ohjelma saavuttaa ne asiakkuustavoitteet, jotka tilaajamme ja tuotantoyhtiö ovat sopineet. Tilaajamme kokoaa yhdessä tutkijoiden kanssa analyysin ja käy sen läpi tuotantoyhtiön kanssa.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua

Minulla on ohjelmaidea!

 • lovemilla

  Onko sinulla ohjelmaidea?

  Olemme kiinnostuneita uusista ohjelmaideoista.

  Tahdomme tarjota suomalaisille parasta mahdollista sisältöä ja kehittää suomalaista audiovisuaalista osaamista yhä paremmaksi. Siksi ostamme suomalaisilta tekijöiltä radio- ja televisio-ohjelmaa sekä monimediaisia toteutuksia. Olemme aina kiinnostuneita uusista ohjelmaideoista. Jos sinulla on sellainen, katso tästä, ketä voit lähestyä!

 • Johanna Iivanainen SuomiLOVEn 2. kaudella.

  Ohjeita tuotantoyhtiöille

  Näin etenee Ylen ja tuotantoyhtiön yhteistyö

  Haluatko tarjota ohjelmaa Ylelle? Lue, miitä tapahtuu tilausprosessin eri vaiheissa sekä mitä tietoja ja asiakirjoja tuotantoyhtiön on toimitettava Yleen.