Skip to main content

Maht juovlâpukki kiergân jyehi sajan?

Mikkal, Saammal ja Petteri Morottaja jouluna 1989.
Mikkal, Saammal ja Petteri Morottaja jouluna 1989. Kove: Matti Morottaja inarinsaamelaiset,joulu,lapset (perheenjäsenet)

21.12.1989 Anarâš saavâin lii saahâ juovlâin. Matti Morottaja savâstâl kandâidiskuin tast, maid sij halijdeh juovlâskeŋkkân. Kaandah Mikkâl (5), Petter (7) já Saammâl (10) kuleh ejistis ovdâmerkkân tom, mii iäruid lii juovlâpuukist já juovlâstáálust.

Juovlâstáálun koolgâi leđe ovdâmerkkân juuhâmčääci valmâšin ko sun poođij kolliđ, ege lamaš poccuuh kerris vuájánin peic aaibâs eres elleeh. Kaandah meid imâštâlleh, ete maht juovlâpukki kiergân jyehi sajan, veikkâ láá nuuvt ennuv tááluh main sun kalga kolliđ.

Kuullâp meid ko 17.12.1987 Anarâš saavâin, ko Márjá-Liisá Mujo lohá Mika Waltari čäällim juovlâmainâs. Tieđijd-uvks tom, ete juovlâpuukist-uv lii jieijâs radio, mon puáhtá kuldâliđ?

 • Jävri.

  Čáháligvääri vâi Čiähádâttâmvääri? – Päikkinoomáid lohtâs ennuv tehálâš ärbitiätu

  Saahâ lii Njellim päikkinoomâin.

  1983 Anarâš saavâin savâstâllii anarâš päikkinoomâin. Elsa Valle, Sammeli Kuuva já Antti Paadar muštâččii Njellim kuávlu päikkinoomâi historjá. Sämikielâlävdikodde ceelhij jo 1980-lovvoost, ete sämmilâš päikkinoomâid kalga čäälliđ olmâ čäällimvuovijn já ton kuávlu sämikielân, kost päikki lii. Sämmilij ärbitiätu kolgâččij meiddei leđe vuáđđun paaihij noomâtmist.

 • Iisakki Paadar.

  Lusme-Issá maainâst: Ävđintuuveest kumâttâlâi

  Lusme Issá muštâl, ko ävđintuuveest kumâttâlâi

  Lusme-Issá, Iisakki Paadar, mainâstij Sämiradion 1990-lovvoost kommemainâsijd. Tovle ulmuuh iä nuhhum kommemainâsijn, já ohtii Paadar lâi jieš-uv vises, ete ävđintuuveest kumâttâlâi. Lusme-Issá lâi ergijn vyeijimin iälu luusâ, ko puolâštij nuuvt, ete sun kaartâi pääcciđ ävđintupán ijâstâllâđ. Mutâ ko Paadar uáđđái, tábáhtuvvii suámáliih ääših.

 • Juhan Aabram Aikio.

  Mihkâljäävri Johan Aabram mainâstâl kyelipiivdost, päikkinoomâin já stuorrâ suuvâin

  Johan Aabram Aikio maainâst jieijâs elimist.

  Johan Aabram Aikio, Mihkâljäävri Johan Aabram, muštâččij puáris aaigijd čohčuv 1983, ko toimâtteijeeh Ella Sarre ja Matti Morottaja kollijn suu Mihkâljäävrist. Saahâ lâi meiddei kyelipiivdost, päikkinoomâin já anarâš suuvâin. Mihkâljäävri Johan Aabram muuštâš aaigijd, ko aasâi Čuolisvuonâst já juuđij kiddâ Njellimist käävpist.

Vorrâsumos siskáldâs - Ellee arkkâdâh

 • Jävri.

  Čáháligvääri vâi Čiähádâttâmvääri? – Päikkinoomáid lohtâs ennuv tehálâš ärbitiätu

  Saahâ lii Njellim päikkinoomâin.

  1983 Anarâš saavâin savâstâllii anarâš päikkinoomâin. Elsa Valle, Sammeli Kuuva já Antti Paadar muštâččii Njellim kuávlu päikkinoomâi historjá. Sämikielâlävdikodde ceelhij jo 1980-lovvoost, ete sämmilâš päikkinoomâid kalga čäälliđ olmâ čäällimvuovijn já ton kuávlu sämikielân, kost päikki lii. Sämmilij ärbitiätu kolgâččij meiddei leđe vuáđđun paaihij noomâtmist.

 • Iisakki Paadar.

  Lusme-Issá maainâst: Ävđintuuveest kumâttâlâi

  Lusme Issá muštâl, ko ävđintuuveest kumâttâlâi

  Lusme-Issá, Iisakki Paadar, mainâstij Sämiradion 1990-lovvoost kommemainâsijd. Tovle ulmuuh iä nuhhum kommemainâsijn, já ohtii Paadar lâi jieš-uv vises, ete ävđintuuveest kumâttâlâi. Lusme-Issá lâi ergijn vyeijimin iälu luusâ, ko puolâštij nuuvt, ete sun kaartâi pääcciđ ävđintupán ijâstâllâđ. Mutâ ko Paadar uáđđái, tábáhtuvvii suámáliih ääših.

 • Juhan Aabram Aikio.

  Mihkâljäävri Johan Aabram mainâstâl kyelipiivdost, päikkinoomâin já stuorrâ suuvâin

  Johan Aabram Aikio maainâst jieijâs elimist.

  Johan Aabram Aikio, Mihkâljäävri Johan Aabram, muštâččij puáris aaigijd čohčuv 1983, ko toimâtteijeeh Ella Sarre ja Matti Morottaja kollijn suu Mihkâljäävrist. Saahâ lâi meiddei kyelipiivdost, päikkinoomâin já anarâš suuvâin. Mihkâljäävri Johan Aabram muuštâš aaigijd, ko aasâi Čuolisvuonâst já juuđij kiddâ Njellimist käävpist.