Hyppää pääsisältöön

Ratsastajan motivaatio – Mitä sillä tarkoitetaan?

Ystäväni Hevonen
Ystäväni Hevonen Kuva: Emmi Kähkönen ystäväni hevonen

Motivaatio on se maaginen voima, joka saa meidät lähtemään tallille silloinkin, kun se hetkellisesti tuntuu hankalalta. Se tekee harrastuksesta merkityksellistä ja auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Ystäväni Hevonen kysyi urheilupsykologi Anna Andersenilta, mitä meidän jokaisen tulisi tietää motivaatiosta.

Kaikki ratsastajat joutuvat aika ajoin pohtimaan omaa motivaatiotaan ratsastuksen suhteen.
Koulu- tai työkiireet, väsymys ja huono ilma tekevät tallille lähdön joskus vaikeaksi.

– Silti menemme tallille, vaikka se hetkellisesti saattaa tuntua raskaalta. Tämä johtuu siitä, että olemme motivoituneita ratsastamaan, kertoo urheilupsykologi ja ratsastusvalmentaja Anna Andersen.

Motivaatio juontuu sanasta movere, joka tarkoittaa liikettä. Motivaation voi siis ajatella olevan liikkumista jotakin päämäärää kohti. Päämäärän, eli tavoitteen voi jokainen asettaa itse omien halujensa mukaan. Tavoite on siis olennainen osa motivaatiota.

Ystäväni Hevonen
Ystäväni Hevonen Kuva: Emmi Kähkönen ystäväni hevonen

Motivaation sisäiset ja ulkoiset tekijät

Motivaatio koostuu sisäisitä ja ulkoisista tekijöistä, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteen.
Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan ulkoa päin tulevia vaikutteita. Ne voivat olla joko positiivia tai
negatiivisia. Positiivisia ulkoisia tekijöitä voivat olla vaikkapa hyvät kilpailutulokset tai palkinnot. Valmentajan liian vaativavalta tuntuvat odotukset taas ovat negatiivisia tekijöitä.

Sisäiset motivaation tekijät taas lähtevät ratsastajan itsestään. Ne voidaan jakaa kolmeen eri osaan. Ensimmäinen on itseohjautuvuus, eli tunne siitä, että voi itse vaikuttaa ja päättää omasta tekemisestään. Toinen taas on pystyvyyden tunne, eli tunne siitä, että kykenee aidosti saavuttamaan tavoitteensa.

Kolmas tekijä sisäisessä motivaatiossa on sosiaalinen yhteenkuuluvuus, eli kuuluminen johonkin yhteisöön. Käytännössä se tarkoittaa, että ratsastuksesta voi jutella ja keskustella muiden kanssa, tehdä asioita yhdessä ja että tallilla on hyvä ilmapiiri.

– Joskus voidaan olla motivoituneita tekemään jotakin, vaikka ei ihan osaa sanoa miksi. Varsinkin nuorilla menee joskus sekaisin, mikä omassa tekemisessä on vanhempien miellyttämistä ja mikä sisäistä halua joka tulee itsestä, kertoo Andersen.

Meillä kaikilla on siis sisäisiä ja ulkoisia vaikutteita, jotka motivoivat meitä ratsastamaan. Positiivisesti motivoituneesta ratsastajasta harrastus tuntuu hyvältä ja tärkeältä. Motivaatio siis antaa ratsastukselle merkityksen. Vastavuoroisesti motivaatio voi helposti laskea, jos se koostuu liiaksi negatiivisista vaikutteista, kuten ulkoisista paineista.

Ystäväni Hevonen
Ystäväni Hevonen Kuva: Emmi Kähkönen ystäväni hevonen

Seuraavalla viikolla: Mitä jokaisen kannattaa pohtia omassa motivaatiossaan ja mitä tehdä, jos motivaatio laskee?

 • Kuvat jäätelöistä.

  Jäätelöt testissä

  Summerin harjoittelijat testasivat jäätelöitä.

  Summerin harjoittelijoiden testissä oli sekä uutuus- että klassikkojäätelöitä. Jäätelöt arvioitiin kahdella eri tavalla, pisteillä ja sanallisesti.

 • Summerin talvirieha.

  Summerin talvirieha

  Tuu tapaamaan meitä!

  Perjantaina 24.2. järjestetään Summeri-miitti Brahenkentällä Helsingissä. Tule tapaamaan meitä sinne klo 13 alkaen!

 • Ystäväni Hevonen

  Miten valita sopiva valmentaja?

  Valmentaja auttaa kehittymään kilpaurheilijana.

  Hyvä valmentaja on kokenut ratsastaja, joka hallitsee valmennuksen kokonaisuuden. Ratsastuksenopettaja Anu Korppoo kertoo, että valmentajan tarkoitus on tukea ratsastajaa tavoitteissaan myös ratsastustunnin ulkopuolella. Valmentamisessa on käytössä myös oma kansainvälinen tasoluokitus, jossa on neljä eri tasoa. Neljännen tason suorittanutta valmentajaa kutsutaan ammattivalmentajaksi.