Skip to main content
syksyinen maisema tunturissa, horisontti katoaa sumuun

Muitalanárbevierru: máidnasat, cukcasat ja sáhkamat

Guldal mas earuha máidnasiid, cukcasiid ja sáhkamiid

Sierralagan hutkojuvvon muitalusaid sáhttá juohkit vaikko golmma "luohkkái". Leat máidnasat, cukcasat ja sáhkamat. Dávjá go guldala dajahusaid luđiin (juigosiin) de dain fuomáša gean birra dat leat. Nuba luohti lea okta máinnastanvuohki. Sámi muitalusain gávdnojit stálut, ulddat, gufihttarat ja háldejaččat. Stálu beaatnagisge lea mearkkašupmi muitalusain.

syyskesän näkymä Inarista Ukonkivelle päin, puolipilvinen taivas, melkein tyven järven pinta

Inarijärvellä siikapesiä kokemassa, 1969

Kalastajien matkassa Inarijärvellä

Yle Saamen nauha-arkiston suomenkielinen ohjelma "Inarijärven siikapesillä" vuodelta 1969. Toimittaja Nils Aslak Valkeapää on kalastajien mukana kokemassa pyydyksiä. Keskustelua käydään Inarijärven säännöstelystä ja ammattikalastuksen mahdollisuuksista Inarissa.

Gámasmohki fáŋgaleairrat - Ánne-Ovllá ja su nieida Sire muitaleaba

Uula Valle ja Siiri Somby Gámasmohki fáŋgaleairraid birra

Nuppi máilmmesoađi áigge duiskka soahteveahka doalai sullii 700 ruoššalaš soalddáha njealje fáŋgaleairras Ohcejoga Gámasmohki guovllus. Fáŋggat gárte Gápmasa ja Gáregasnjárgga gaskasaš geannu guohkkanbargguide. Lossa dilis ollugat maiddái geahččaledje gárgidit dahje jápme garra leairra áigge. Soahtefáŋggaid muittu gudnejahttima dihte ceggejuvvui muitomearka Gámasmohkis čakčagease 1988.

Mátkemuittuid vuovdin, turisten lei oahpes oainnus Sámi geaidnoguorain eandalii 1960- ja 1970-logus

Mátkemuittuid duddjon ja vuovdin lassidienasin

Vuosttas ságastallan dán báttis: Turisten lei dehalaš sámeealáhus 1970-logus. Álggus beassat gullat raportta, mii sáddejuvvui Sámi radios 21.7.1970. Doaimmaheaddji Majlis Skaltje ságastahtii olbmuid geat vuovdalit iežaset dujiid Gárasavvon - Gilbbesjávri geainnu guoras. Mielde dás leat Inga Juuso (Ingá-áhkku) ja su mannji Inga Juuso sihke Joonas Ketola.

Ealli arkiiva lea sámegielat vuorkáprográmmafálaldat. Dáin siidduin almmuhuvojit 6.2.2017, sámiid álbmotbeaivve rájes Sámeradio báddevuorkká radioságat. Vuorkkás Anáris lea valjis sámegielat prográmmat: ođasfáttat, ságastallamat ja máidnasat eandalii 1970-logu álggu rájes. Soames boarrasutge prográmmat gávdnojit.

Yle Sápmi ja Elävä arkisto almmuhit juovlavahkus moadde Ealli arkiiva -sága. Leat válljen juovlaáigái heivvolaš vuorkáságaid. Oaivilin lea maiddái geahččaladdat dan Ealli arkiiva -bálvalusa doaibmama, mii álgá guovvamánus.

Varrasamos sisdoallu - Ealli arkiiva

 • syksyinen maisema tunturissa, horisontti katoaa sumuun

  Muitalanárbevierru: máidnasat, cukcasat ja sáhkamat

  Guldal mas earuha máidnasiid, cukcasiid ja sáhkamiid

  Sierralagan hutkojuvvon muitalusaid sáhttá juohkit vaikko golmma "luohkkái". Leat máidnasat, cukcasat ja sáhkamat. Dávjá go guldala dajahusaid luđiin (juigosiin) de dain fuomáša gean birra dat leat. Nuba luohti lea okta máinnastanvuohki. Sámi muitalusain gávdnojit stálut, ulddat, gufihttarat ja háldejaččat. Stálu beaatnagisge lea mearkkašupmi muitalusain.

 • syyskesän näkymä Inarista Ukonkivelle päin, puolipilvinen taivas, melkein tyven järven pinta

  Inarijärvellä siikapesiä kokemassa, 1969

  Kalastajien matkassa Inarijärvellä

  Yle Saamen nauha-arkiston suomenkielinen ohjelma "Inarijärven siikapesillä" vuodelta 1969. Toimittaja Nils Aslak Valkeapää on kalastajien mukana kokemassa pyydyksiä. Keskustelua käydään Inarijärven säännöstelystä ja ammattikalastuksen mahdollisuuksista Inarissa.

 • Venäläsiä sotavankeja nuotionŧmpärillä, taustalla teltta, tunturinrinne ja rakennuksia.

  Gámasmohki fáŋgaleairrat - Ánne-Ovllá ja su nieida Sire muitaleaba

  Uula Valle ja Siiri Somby Gámasmohki fáŋgaleairraid birra

  Nuppi máilmmesoađi áigge duiskka soahteveahka doalai sullii 700 ruoššalaš soalddáha njealje fáŋgaleairras Ohcejoga Gámasmohki guovllus. Fáŋggat gárte Gápmasa ja Gáregasnjárgga gaskasaš geannu guohkkanbargguide. Lossa dilis ollugat maiddái geahččaledje gárgidit dahje jápme garra leairra áigge. Soahtefáŋggaid muittu gudnejahttima dihte ceggejuvvui muitomearka Gámasmohkis čakčagease 1988.