Hyppää pääsisältöön
Kaksi tyttöä huvipuiston karusellissa pimeällä, pipot ja toppatakit päälllä

Ylen vastuullisuus 2015

Yhteiskuntavastuun verkkoraportti

Vastuullisuus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ja arvopohjaisen toiminnan ydintä. Kerromme Ylen toiminnasta vuonna 2015 näissä 12 artikkelissa GRI4-viitekehyksen mukaan.

Näin johdamme vastuullisuutta

vastuullisuuden teemat -tagipilvi

Miten Yle kantaa vastuuta?

Vastuullisuus on julkisen palvelun ytimessä

Vastuullisuus kytkeytyy kaikkiin valintoihin ja päätöksiin, joita teemme mediayhtiönä, yhteiskunnallisena toimijana, työnantajana ja yhteistyökumppanina. Huomioimme toiminnassamme niin taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kuin ympäristövastuun.

Vastuullisuus Ylen sisällöissä ja palveluissa

Tietoa, sivistystä, oivalluksia, elämyksiä

Yhteiskuntavastuu Ylen sisällöissä

Vaalimme vähemmistöjen kulttuureja huomioimalla pienet ryhmät sekä sisällöissä että kohderyhmänä. Huolehdimme siitä, että yhteiskunnan muutos ja moninaisuus näkyvät ja kuuluvat sisällöissä ja palveluissamme.

Tuotamme esteettömiä palveluja

Selkouutiset, viittomakieliset palvelut ja tekstitykset

Erityispalvelut edistävät Ylen palvelujen esteettömyyttä ja palvelevat erityiskohderyhmien lisäksi muitakin Ylen palvelujen käyttäjiä.

Ylen toimintaperiaatteet

Ylen toimintaa ohjaavat myös eettiset ohjeet.

Toimintaamme ohjaa paitsi Yle-laki myös eettiset ohjeet ja linjaukset. Ohjeet koskevat kaikkia yleläisiä sekä freelancereita ja yhteistyökumppaneita.

Noudatamme eettisiä ohjeita

Vastaavat toimittajat; Yle Julkisen sanan neuvostossa

Ylen sisältöjen teossa, journalismissa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan koko media-alaa koskevia yhteisiä eettisiä ohjeita, Journalistin ohjeita ja Ylen omia eettisiä ohjeita.

Vastuumme ympäristöstä ja taloudenpidosta

hybridiauto

Huolehdimme ympäristöstä

Ympäristövastuun tunnuslukuja

Sähköinen media tarvitsee paljon energiaa, ja siksi kiinnitämme huomiota erityisesti sähkön ja veden kulutukseen. Huomioimme ympäristön myös muun muassa matkustamisessa, hankinnoissa, jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä.

Sosiaalinen vastuu

Johtamisen ja päätöksenteon elimet

Ketkä Ylessä päättävät?

Hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta. Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumisesta.