Tietokoneet, kamerat ja tablettilaitteet tuodaan esikouluihin

Lapsia halutaan jo päiväkodissa tutustuttaa tietotekniikkaan. Uusien laitteiden on huomattu auttavan oppimisessa.

päivähoito
Itäharjun päivähoitoyksikön esikoulussa kirjoitetaan kosketustaululle
Itäharjun päivähoitoyksikössä harjoitellaan tietotekniikan käyttöä muun muassa kirjoittamalla kosketustaululle.TOP-keskus, Turku

Turun päiväkoteihin halutaan lisää tietotekniikkaa opetuksen avuksi. Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama Molla-hanke selvittää, mitä laitteita voidaan hyödyntää esikouluissa.

Jokaiseen turkulaiseen päiväkotiin on tavoitteena saada opettajan kone ja kosketustaulu vuoteen 2016 mennessä. Ehdotus tietotekniikan lisäämisestä on kirjattu paikalliseen tieto- ja viestintätekniikan suunnitelmaan.

- Molla-hankkeessa mietitään, jos muistakin laitteista, kuten esimerkiksi tablettilaitteista tai kameroista, olisi hyötyä päiväkodeille, kertoo Turun Molla-hankkeen koordinaattori Saila Visti.

Turun hankkeessa on tällä hetkellä mukana viisi turkulaista esikoulua. Kokeilussa mukana oleviin päiväkoteihin on jaettu tietokoneita, kosketustaulu, tablettilaitteita, digikameroita, piirtoalustoja, äänitallentimia sekä sähköisiä oppimateriaaleja.

- Tarve Molla-hankkeelle lähti siitä, että varhaiskasvatuksessa Turussa ei tällä hetkellä ole juurikaan tietotekniikkaa käytössä, perustelee Saila Visti hankkeen lähtökohtia.

Sähköiset oppimateriaalit perinteisten kirjojen rinnalle

Molla-hankkeella kokeillaan laitteiden lisäksi, millaiset sähköiset oppimateriaalit olisivat esikoulun kannalta hyödyllisiä.

- Tällä tekniikalla on tarkoitus tuoda kiva pieni lisä perinteisiin oppimateriaaleihin, sanoo Molla-hankkeen koordinaattori Saila Visti.

Hankkeessa ovat mukana yhteityökumppaneina suuret suomalaiset oppimateriaalikustantajat Sanoma Pro ja Otava.

Tietotekniikasta saa tukea

- Sähköiset oppimateriaalit tukevat oppimista, sillä perinteiseen tekstiin voi yhdistää myös kuvia ja ääntä. Tällöin monella tavalla oppivat lapset saavat tarvitsemansa avun, kuvailee Molla-hankken koordinaattori Saila Visti tietotekniikan tarvetta.

Uutta tietotekniikkaa kokeilevassa Itäharjun päivähoitoyksikössä on huomattu uusien laitteiden auttavan oppimisessa.

- Tämä eroaa siten aiemmasta, että kirjoilla jokainen teki yksin tehtäviä. Nyt tablettilaitteilla oppilaat voivat tehdä tehtäviä yhdessä. Yhdessä tekeminen taas opettaa vuorovaikutusta, iloitsee lastentarhanopettaja Hanna Mikkola-Hyytiäinen.