Saamelaiskäräjien hallitus on valittu

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion ja varapuheenjohtajien Heikki Palton ja Tuomas Aslak Juuson lisäksi Nilla Tapiola, Petra Magga-Vars, Pentti Pieski ja Magreta Sara.

Kotimaa
Suoma Sámedikki stivra 2016-2019
Saamelaiskäräjien hallitukseen 2016–2019 valittiin Tiina Sanila-Aikio Inarista (pj), Heikki Paltto Inarista (1. vpj), Tuomas Aslak Juuso (2. vpj), Petra Magga-Vars Sodankylästä, Pentti Pieski Helsingistä, Magreta Sara Inarista ja Nilla Tapiola Utsjoelta.Yle

Saamelaiskäräjien hallitus vuosille 2016–2019 on muodostettu.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion ja varapuheenjohtajien Heikki Palton ja Tuomas Aslak Juuson lisäksi Nilla Tapiola, Petra Magga-Vars, Pentti Pieski ja Magreta Sara.

Saamelaiskäräjät keskusteli pitkään muun muassa siitä, millä tavoin totetuttaa eri kieliryhmien- ja alueiden- sekä sukupuolten välinen tasa-arvo hallituksessa.

Järjestäytymiskokous jatkuu huomenna keskiviikkona lautakuntien ja neuvostojen jäsenten valinnalla.