Luonto

Ärjänsaaren hakkuita ei keskeytetä – ELY hylkäsi luontoväen vaatimukset

Kainuun luonnonsuojelupiirin ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen vaatimus Ärjänsaaren hakkuiden keskeyttämisestä on hylätty. Kainuun ELY-keskuksen mukaan hakkuut eivät vaaranna Natura 2000 -alueen suojeluperusteita.

Moto Ärjän mäntymetsässä
Kuva: Yle

Ärjänsaaren hakkuita vastustavat vetosivat Kainuun ELY-keskukselle tekemässään keskeyttämisvaatimuksessa muun muassa hatarin perustein tehtyihin hakkuusuunnitelmiin ja merikotkan esiintymiseen Oulujärvellä.

Kainuun ELY-keskus kuitenkin päätti torstaina, että hakkuiden keskeyttämiselle ei ole perusteita. ELYn mukaan viranomaisella on hakkuusuunnitelman hyväksyessään ollut riittävät tiedot Natura-alueen suojeluperusteena olevista luontotyypeistä. Erillistä linnustoselvitystä ei ole vaadittu, koska linnusto ei ole kyseisen Natura-alueen suojeluperusteena.

Jos merikotkan todettaisiin pesivän saaressa, sen turvaamiseksi olisi käytettävissä ELYn mukaan muita luonnonsuojelulain mukaisia keinoja. Kainuun ELY-keskuksen mukaan käsillä ei ole sellaisia luonnonsuojelulain mukaisia perusteita, joiden vuoksi Ärjänsaaren hakkuut tulisi keskeyttää tai kieltää.

ELY-keskus on jo aiemmin todennut lausunnossaan, että hakkuut eivät vaaranna Natura 2000 -alueen suojeluperusteita. Harjumetsät ovat olleet keskeinen suojeluperuste. Kainuun ELY-keskus on esittänyt harjumetsien ominaispiirteiden turvaamiseksi haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja, jotka hakkuita suoritettaessa otetaan huomioon. Lisäksi luonnonmetsät, lehdot ja puustoiset suot jäävät hakkuiden ulkopuolelle.

Tuoreimmat aiheesta: Luonto

Pääuutiset

Kotimaa

Hurja ennuste F-Securen Hyppöseltä: Tekoäly tekee ohjelmoijista työttömiä

Tekoäly on mullistanut työnteon tietoturvayhtiö F-Securella. Kaksitoista vuotta kehitetty tekoäly seuloo väsymättä haittaohjelmia. Ihmiset voivat keskittyä vaikeimpiin tehtäviin. Tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen uskoo, että vielä suurempi mullistus nähdään pian, kun tietokoneet alkavat kirjoittaa virheetöntä ohjelmakoodia. Yle tutustui tekoälyn käyttöön haittaohjelmien metsästyksessä, robotiikassa ja puheentunnistuksessa.

Tuoreimmat

Muualla Yle.fi:ssä