Turku

Kansanedustajat Ylen kyselyssä: Katupartiointi jakaa mielipiteet, Orpolle sataa kehuja

Kysyimme Varsinais-Suomen ja Satakunnan kansanedustajilta maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Lue kaikkien 17:n kyselyyn osallistuneen lyhentämättömät vastaukset. Osallistu keskusteluun.

Poliisin katupartio Helsingin Kampissa.
Poliisin katupartio Helsingin Kampissa. Kuva: YLE

Satakuntalaisten kansanedustajien käsitykset katupartioinnista ja turvapaikanhakijoiden aiheuttamista ongelmista jakautuvat voimakkaasti. Hallituspuolueiden edustajatkaan eivät ole yksimielisiä.

Enemmistö kyselyyn vastanneista Varsinais-Suomen kansanedustajista kannattaa ääriainesten katupartiotoiminnan kieltämistä. Sisäministeri Orpo saa kiitosta linjastaan yli maakunta- ja puoluerajojen.

Kyselyyn turvapaikanhakijatilanteesta ja katupartioista vastasi Satakunnan kansanedustajista 6, Varsinais-Suomessa vastaukset saatiin 11 edustajalta.

Vastaamatta jättivät satakuntalaisista Ari Jalonen (ps.) ja Kauko Juhantalo (kesk.), varsinaissuomalaisista Ilkka Kanerva (kok.), Maria Lohela (ps.), Ville Niinistö (vihr.), Petteri Orpo (kok.), Katja Taimela (sd.) ja Ville Tavio (ps.).

Kansanedustajille esitettiin seuraavat kysymykset:

1. Suomessa on viime päivinä keskusteltu katupartioista. Pitäisikö Suomessa kieltää rasististen, fasististen tai muihin ääriaineksiin liittyvien joukkojen katupartiointi? Miksi/miksi ei?

2. Poliisin mukaan Suomessa on havaittu uusi ilmiö, jossa useat ulkomaalaistaustaiset henkilöt häiritsevät seksuaalisesti naisia. Jos tekijät ovat turvapaikanhakijoita ja pystytään näyttämään toteen heidän syyllisyytensä, pitäisikö seksuaalisen häirinnän viedä oikeus turvapaikkaan?

3. Miten hyvin poliisi on mielestänne onnistunut viime aikojen tiedottamisessa liittyen turvapaikanhakijoihin?

4. Miten hyvin hallituksen ministerit ovat mielestänne onnistuneet turvapaikanhakijatilanteeseen liittyvässä kommentoinnissa ja yleisen turvallisuustunteen ylläpitämisessä viime aikoina?

Satakuntalaiset kansanedustajat:

Laura Huhtasaari (ps.)

1. Sellaiseen orwellilaiseen järjestelmään, jossa meillä olisi ajatusrikollisia, emme voi mennä. Pitää olla näyttöä rikoksesta tai rikoksen valmistelusta ennen kuin kansalaisten perusoikeuksia voidaan rajoittaa. Ihmisillä on ideologiasta riippumatta oikeus kulkea vapaasti ja käyttää myös yleistä kiinniotto-oikeutta, kunhan he eivät riko lakia.

2. Kyllä.

3. Välillä paremmin ja välillä huonommin.

4. Kansalaiset haluavat kuulla asiat niin kuin ne ovat. Hyssyttely pahentaa vastakkainasettelua ja luo epäluottamusta. Turvallisuustilanne on tosiasiallisesti heikentynyt. Ministerien kommentoinnilla on pienempi vaikutus kuin julkisuudessa olleilla tapahtumilla.

Timo Kalli (kesk.)

1. En hyväksy rasistisia enkä fasistisia ääriaineksia ylläpitävää katupartiointia. Hyväksyn kuitenkin sellaisen toiminnan, jonka avulla ennalta ehkäistään rikollisuutta tai suojellaan julkista tai yksityistä omaisuutta. Myös hyväksyttävästä partioinnista on ilmoitettava aina poliisille.

2. Seksuaalinen häirintä on aina ankarasti tuomittava ja rangaistava. Mielestäni turvapaikka tulisi evätä seksuaalirikoksen vuoksi.

3. Turvapaikanhakijoiden valtava tulva tuli niin poliisille kuin meille muillekin yllätyksenä.

4. Tähän voin vastata samalla tavalla kuin edelliseenkin kysymykseen. Tilanne oli kaikille uusi eikä miltään taholta, joka tässä vaikeassa asiassa on kylmiltään joutunut operoimaan, voi vaatia täydellistä suoritusta. Olemme kuitenkin selvinneet tähän asti mielestäni kohtalaisen hyvin.

Krista Kiuru (sd.)

1. Yleisen yhteiskuntarauhan ja turvallisuuden kannalta pitäisi kieltää rasististen, fasististen tai muihin ääriaineksiin liittyvien joukkojen katupartiointi. Ihmettelen, miksi nykyhallituksessa ei tunnu kuitenkaan olevan yksimielisyyttä ilmiön kitkemiseen. Jos tällaiset järjestäytymiset sallittaisiin katupartioinnin nimissä, miten kansalaiset voisivat enää luottaa katujen turvallisuuteen ja yhteiskuntarauhaan jatkossa.

2. Jo nyt lainsäädännössä on mahdollisuus käännyttää rikolliseen toimintaan syyllistyneet. Missään tapauksessa ei voi ajatella, että lakia ei noudatettaisi.

3. Parannettavaa on, mutta poliisi on kyllä petrannut työtään tiedottamisessa.

4. Hallitus on onnistunut erittäin huonosti maahanmuuttopolitiikan hoidossa. Linja on ollut ristiriitainen ja haparoiva. Näin ison pakolaiskriisin keskellä linjan pitäisi olla erittäin kirkas ja uskottava. Hallituksen sekoilu maahanmuuttoasioissa on johtamassa siihen, että ihmisten pelot, turvattomuudentunne ja epävarmuus lisääntyvät, kun luottamus maan johtoon näissä asioissa horjuu.
Kotouttamiseen liittyviä asioita ei ole otettu ollenkaan tosissaan ja epävarmuutta lisää myös se, että ajoittain hallituksessa näistä asioista vastaavan ministeri Petteri Orpon linjaa haastavat välillä jopa kahdetkin erilaiset julkisuuteen esitetyt arviot hallituksen sisältä.
Suomalaisten tulisi pystyä luottamaan enemmän siihen, että Suomen hallituksella on selkeä ja yhteisesti jaettu näkemys, kuinka tässä tilanteessa menetellään. Näin isoissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa näin pienessä maassa on kaikkien etu, että linjat eivät ole sekaisin. Sama koskee esimerkiksi Puolan oikeusvaltiokehitystä käsitteleviä ristiriitaisia linjauksia. On vaikea luottaa linjattomaan hallitukseen.

Jaana Laitinen-Pesola (kok.)

1. Suomessa järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaaminen kuuluu yksiselitteisesti virkavallalle. Siitä säädetään laissa.

2. Jokainen seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen puuttuva teko on vakava asia ja nämä on tutkittava asianmukiasesti. Törkeisiin rikoksiin syyllistyvät turvapaikanhakijat on käännytettävä, mikäli se on mahdollista. Mikäli edellytykset varsinaisen turvapaikkapäätöksen saamiseen täyttyvät, ei maasta poistaminen ole mahdollista kansainvälisten sopimusten mukaan.

3. Poliisi on pääosin onnistunut ok ja kertonut realistisen kuvan Suomen turvallisuustilanteesta.

4. Mielestäni vastuuministeri Petteri Orpo on onnistunut erittäin hyvin (näkökulma inhimillinen, mutta ei sinisilmäinen). 

Jari Myllykoski (vas.)

1. Suomessa turvallisuuden valvominen kuuluu poliisille ja rasistisin motiivein toimiva katupartio on omiaan vaarantamaan yleisen turvallisuuden. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa oman käden oikeutta käyttävät ryhmittymät partioivat kadulla toimien omien ennakkoluulojensa pohjalta.  Lisäksi Suomen kansainväliset sopimukset, kuten YK:n rotusyrjintäsopimus, edellyttävät rasististen katupartioiden kieltämistä.
Lapsista huolehtiminen ei toisaalta voi olla kiellettyä, viitaten vanhempien katupartiointiin joka liittyy esim. koulujen päättymiseen. On hyvä, että välitämme toisistamme.

2. Rikoksiin syyllistyminen mahdollistaa turvapaikanhakijoiden karkottamisen ja tätä mahdollisuutta tulee käyttää silloin, kun kyse on vakavista rikoksista kuten seksuaalirikoksista.

3. Tiedottamisessa on parannettavaa, mutta sosiaalisen median toiminta asettaa osin kohtuuttomiakin vaatimuksia poliisin tiedottamiselle. Huhut leviävät verkossa nopeasti, eikä poliisi voi tiedottaa asioista ennen kuin sillä on varmennettua tietoa.

4. Osalla ministereistä on ollut ristiriitaisia kantoja, johtuen varmasti tilanteen kansalaisissa herättämästä kiihkosta ja suoranaisesta hysteriasta. Poliitikkojen tulee korostaa oikeusvaltion periaatteita ja löytää käytännönläheisiä ratkaisuja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Helppoja ratkaisuja ei ole löydettävissä tilanteessa, jossa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa velloo alati paheneva konfliktien kierre.

Kristiina Salonen (sd.)

1. On hyvä asia, että ihmiset ovat kiinnostuneita yhteisöstään ja haluavat vaikuttaa ympäristöönsä. Kuitenkin pelosta tai vihasta kumpuavien joukkotoimenpiteiden tarkoitusperät ovat kyseenalaiset. Historia osoittaa lukemattomia esimerkkejä, joissa oikeus on otettu omiin käsiin ja se on johtanut mielivaltaisuuteen, joka vain lisää yhteisön pelkoa ja kauhua. En siis millään tavalla voi hyväksyä äärijoukkoja yhteiskunnan oikeuden jakajiksi.
Tämä ei silti tarkoita sitä, ettenkö pitäisi tärkeänä jokaisen turvallisuuden varmistamista ja ettenkö tuomitsisi kaikkea häiriökäyttäytymistä tai rikollisuutta oli tekijöinä sitten kantasuomalaiset tai maahanmuuttajat. Suomessa oikeutta jaetaan kuitenkin poliisin ja tuomioistuinten kautta. Ja täysin syystä.

2. Aivan ensimmäinen asia on parantaa turvapaikanhakijoille annettavaa tietoa yhteiskuntamme pelisäännöistä, lakiemme velvoittavuuksista ja erityisesti tasa-arvoisuudesta sekä naisten asemasta Suomessa. Tällä tavoin voidaan ennakkoon tehdä selväksi, että jos Suomessa ei noudata lakeja ja sovittuja sääntöjä tai kunnioita jokaisen yksityisyyttä ja koskemattomuutta, ei sovellu Suomeen asumaan.
Jos turvapaikanhakija syyllistyy rikokseen, niin Suomessa olevan käytännön mukaisesti kansainvälisiä sopimuksia noudattaen on aina tutkittava mahdollisuus käännyttämiseen tai karkoitukseen. Mikäli karkoittaminen ei ole mahdollista, rikoksesta saatu rankaistus on suoritettava joka tapauksessa. Nämä ovat usein tapauskohtaisia harkintoja, mutta vahva viesti on annettava niin suomalaisille kuin Suomeen tuleville, että rikos on Suomessa aina tuomittavaa ja siitä seuraa aina rangaistus, joka muuttaa oleellisesti oman elämän suuntaa.

3. Uskon, että niin hallituksella kuin poliisillakin on ollut ongelmia tiedottamisessa. Avoin tiedottaminen on tärkeää, mutta pelkoa ei saa lietsoa turhaan. Ilmiöitä on syytä nostaa esiin, jotta jokainen voi tunnistaa yhteiskunnan muutokset ja miettiä omaa suhtautumistaan siihen. Siksi en paheksu poliisin esille nostamia joukkoahdisteluja.
On kuitenkin tärkeää, että viranomaisen viesti on mietitty tarkkaan ja samalla on olemassa myös toimenpiteet, joilla aiotaan parantaa turvallisuutta ja tarttua ongelmaan. Asian ilmoille ampuminen ilman konkretiaa, selkeitä faktoja ja ratkaisuajatuksia jättää ihmiset vellomaan epätietoisuuteen, saa viestin vaikuttamaan asenteelliselta ja lisää yhteiskunnassa pelkoa sekä vihaa.

4. Ministeri Orpo on ollut poikkeus koko joukossa. Hänen lausuntonsa ovat olleet vakaita ja harkittuja. Hän on onnistunut lisäämään tunnetta hallitusta tilanteesta, jota ei valitettavasti voi muista johtohahmoista sanoa. Kun tilanne on Suomessa näin poikkeuksellinen, kansalaiset odottavat ministereiltä erityistä luotettavuutta lausunnoissaan ja suomalaisia kokoavia sekä turvallisuutta lisääviä puheenvuoroja ja toimia.

Varsinaissuomalaiset kansanedustajat:

Olavi Ala-Nissilä (kesk.)

1. Jos ääriainekset ottavat katupartioinnilla lakia tai poliisin tehtäviä omiin käsiinsä, sen pitää olla kiellettyä. Luonnollista liikkumista ihmisten joukossa ei pidä eikä voida kieltää.

2. Nykyinen laisäädäntö ei häirintätapauksessa vielä anna perusteita turvapaikan epäämiseen. Kannatan säädösten kiristämistä niin, että turvapaikanhakijan selvästi rikollinen toiminta Suomessa voi olla peruste turvapaikan epäämiselle.

3. Turvapaikanhakijoiden iso määrä on yllättänyt kaikki. Tämän huomioiden annan poliisille hyvän arvosanan.

4. Hallitus on ollut aktiivinen ja toiminut hyvin, ottaen huomioon että turvapaikanhakijoiden määrä yllätti. On keskityttävä niihin turvapaikanhakijoihn, joilla on kotimaassaan ollut todellinen hätä ja vaara. Vuosittainen turvapaikkahakijoiden määrä pitää voida rajoittaa kantokykyymme ja raja on 10 000.

Li Andersson (vas.)

1. Perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen ovat mielestäni hyvin tuoneet esille sen, että kun kyse on ryhmittymistä, jotka pyrkivät edistämään rasistista ja demokratianvastaista aatetta, Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet edellyttävät, että niiden toimintaan puututaan. Myös kansalaisten ja Suomessa asuvien turvallisuuden ja koskemattomuuden takaamiseksi on tärkeää, että fasististen ja rasististen organisaatioiden toimintaan puututaan.

2. Valtioilla on mahdollisuus rangaista tekijöitä oman maan lainsäädäntöön nojaten. On äärimmäisen tärkeää, että viranomaiset panostavat turvapaikanhakijoiden keskuudessa tehtävään valistustyöhön ja että kotoutumisessa myös osallistetaan maahanmuuttajayhteisöä.
Pakolaisoikeuden keskeisin periaate on kuitenkin palautuskielto. Sen mukaan valtiot eivät voi palauttaa turvapaikanhakijoita sellaisiin maihin, joissa on olemassa todellinen riski, että he joutuvat hengenvaaraan taikka kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Palautuskielto on luonteeltaan velvoittava kaikissa tapauksissa, ja siksi syyllistyminen seksuaalisen häirintään ei voi viedä oikeutta turvapaikkaan.

3. Poliisin tiedottamisessa on välillä ollut epäselvyyttä, ja erityisesti katupartioihin liittyen jopa ristiriitaisia viestejä. Toisaalta poliisi on monesti myös panostanut tiedotuksessa siihen, että on oikaistu julkisuudessa olleita virheellisiä tietoja, mitä pidän erittäin tärkeänä. Toivoisin, että poliisi selvemmin keskittyisi juuri asialliseen tiedotukseen siitä, mikä turvallisuustilanne on.

4. Hallituksen kommentit katupartioista ovat olleet ristiriitaisia. Ministerit Stubb ja Orpo linjasivat, että katupartiot eivät ole tervetulleita vaan poliisi hoitaa yleisen järjestyksen turvaamisen. Ministeri Lindström ei nähnyt niissä omien sanojensa mukaan mitään ongelmaa. Rasististen katupartioiden hyväksyvä kommentointi ei lisää kansalaisten tunnetta arkiturvallisuudesta ja antaa kuvan siitä, että poliisin resurssien riittävyyteen ei voi luottaa. Näin ei voi olla.

Ritva Elomaa (ps.)

1. Suomessa on sananvapaus ja oikeus kokoontua. Lakien noudattaminen koskee kaikkia. Vapaaehtoiset toimivat monella saralla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Jos havaitsee ympäristössä uhkia, on mielestäni velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille. Ääriryhmien väkivaltainen toiminta on tuomittavaa, se on selvä juttu. Valveutunut rauhanomainen kansalaisaktiivisuus ei voi olla tuomittavaa.

2. Ps-naiset esittivät jo kuukausia sitten kysymyksen: Annetaanko turvapaikanhakijoille riittävää infoa siitä, mikä on naisen asema Suomessa ja mitkä käyttäytymissäännöt maassamme vallitsevat? Turvapaikanhakijat ovat pääsääntöisesti nuoria miehiä niin erilaisista kulttuureista, että ongelmia oli odotettavissa.
Jos teko todetaan törkeäksi, oikeus turvapaikkaan on evättävä. Kun henkilö tulee Suomeen, maassa maan tavalla -ohjeistus on esitettävä kristallin kirkkaana asianomaiselle. Jos se ei mene sittenkään perille, turvapaikkaan ei ole oikeutta.

3. Tilanne on poliisille ollut vaikea ja resurssipula vaivaa. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on kuitenkin onnistunut lausumaan oleellisen. Viranomaiset hoitavat asian. Mutta kansalaiset voivat vapaaehtoisesti olla yhteydessä poliisiin ja huomioida asioita. Mielestäni nykyään saa olla varpaillaan sanomisistaan, rasistin leiman saa aiheettomastikin.

4. Ministereillä on ollut varovainen ote, koska ääri-ilmiöitä ei haluta ruokkia. Se on ymmärrettävää. Mutta tässäkin asiassa pitää olla rehellinen. Poliitikkojen, median sekä viranomaisten on oltava puolueettomia uutisoinnissa. Perussuomalaiset ministerit ovat onnistuneet parhaiten kommentoinneissaan, koska he ovat käsitelleet asioita avoimesti.

Eeva-Johanna Eloranta (sd.)

1. Katupartiot ovat erittäin kielteinen ilmiö. Niistä tulevat mieleen sadan vuoden takaiset suojeluskunnat. Katupartiotoiminta saattaa johtaa hallitsemattomaan väkivaltaan, vaikka tarkoitus voikin olla päinvastainen.

2. Kyllä, jos näyttö on selvä ja häirintä on huutelua vakavampaa, esimerkiksi käsiksi käymistä tai sitä vakavampaa.

3. Tiedottaminen ei aina ole ihan helppoa, mutta poliisin kanta on joissakin asioissa jäänyt kovin epäselväksi.

4. Tuntuu ettei hallituksella oikein ole yhtenäistä linjaa. Tuntuu, että kokoomuksella ja perussuomalaisilla on kummallakin oma linjansa, mutta pääministeripuolue keskustalla ei ole oikein linjaa ollenkaan. Ministeri Orpo on onnistunut hyvin.

Ilkka Kantola (sd.)

1. Poliisin tulee puuttua tällaisten liikkeiden katupartiointiin silloin kun ne herättävät turvattomuutta tai muuta yleistä häiriötä. Nykyinen lainsäädäntö antaa tähän riittävät edellytykset. Ääriaineksiin kytkeytyvien katupartioiden riskinä on vastakkainasettelujen korostuminen eri väestöryhmien välillä ja siitä syntyvä henkinen ja fyysinen väkivalta. Seurakuntien vapaehtoisuuteen perustuva Saapastoiminta tai uusi Joensuun Kyllikin siskot -toiminta ovat esimerkkejä yhteiskuntaa rakentavista katupartiosta. Myös omaisuuden varjelemiseen keskittyvät venekerhojen jäsenten päivystysvuorot laitureilla ovat hyväksyttävää ”laituripartiointia”.

2. Naisten seksuaaliseen häirintään syyllistyneitä tulee rangaista, olivat he sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia, turvapaikanhakijoita tai maassa jo oleskelevia. Oleskeluluvan myöntämisessä ratkaisut tehdään kunkin turvapaikanhakijan yksilöllisen tilanteen arvioinnin perusteella. Keskeisin arviointiperuste on se, katsotaanko henkilöllä olevan tarve kansainväliseen suojeluun siksi, että häntä kotimaassaan uhkaa kidutus tai kuolema.
Oleskeluluvan tai turvapaikan myöntäminen ei vapauta henkilöä rikosoikeudellisesta vastuusta Suomessa. Rikokseen syyllistynyttä rangaistaan siten kuin rikoslaissa säädetään. Vakaviin rikoksiin syyllistynyt ulkomaalainen voidaan karkottaa maasta silloin, kun hänen kotimaansa suostuu ottamaan tämän vastaan eikä häntä kotimaassaan uhkaa kuolemanrangaistus.

3. Poliisin viestintä on ajoittain näyttänyt ristiriitaiselta esimerkiksi katupartiointiin liittyen. Selkeintä on ollut sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin ja ministeri Petteri Orpon viestintä. Poliisikin näyttää vähitellen parantavan viestintäänsä.

4. Hallituksella ei ole ollut yhtenäistä viestiä asiassa. Julkisuuteen tullaan puolueen puheenjohtajan ominaisuudessa kukin omaan tahtiinsa, vaikka perusteltua olisi sopia hallituksen yhteisistä kannanotoista hankalissa asioissa kuten katupartioinnissa. Selkeintä ja uskottavimmin turvallisuutta vahvistavaa on ollut sisäministerin viestintä. Viestien erilaisuudessa näkyvät eri hallituspuolueiden erilaiset näkemykset maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta yleensä.
Median välittämät ja editoimat hallituksen jäsenten erilaiset viestit eivät ole omiaan ylläpitämään turvallisuuden tunnetta yleisössä tässä herkässä asiassa. Selkeä ja yhtenäinen viestintä vaatii taakseen selkeät ja yhteiset linjaukset hallituksen sisällä. Tätä nyt kaivattaisiin.

Esko Kiviranta (kesk.)

1. En tunne tarkoin ns. katupartioiden toimintatapoja, joita lienee monenlaisia. Perustuslain kokoontumisvapaus takaa tietenkin ihmisille oikeuden kulkea kadulla myös ryhmissä. Jos kadulla kulkeva ilmoittaa poliisille jostain havaitsemastaan epäjärjestyksestä, niin tämä on yksinomaan positiivista. Mutta katupartiot eivät saa ryhtyä käyttämään poliisivaltuuksia.

2. Tällaisen henkilön kuuluu saada rangaistus tehdystä rikoksesta Suomen rikoslain mukaan.

3. Poliisi on hoitanut tiedottamisen asianmukaisella tavalla.

4. Kaikki ministerit ovat olleet hyvin ajan tasalla. Tiedonvälitys on ollut sujuvaa.

Annika Lapintie (vas.)

1. Kyllä. Järjestyksenpito ja turvallisuudesta huolehtiminen on poliisin tehtävä. Katupartiot lisäävät turvattomuutta ja aiheuttavat poliisille ylimääräistä työtä.

2. Minkäänlaista seksuaalista häirintää tai väkivaltaa ei pidä hyväksyä kenenkään toimesta. Rikoksiin syyllistyneet vastaavat teoistaan oikeudessa. Maahanmuuttovirasto on todennut, että viranomaisilla on valmiudet karkottaa rikoksiin tai muihin häiriöihin syyllistynyt turvapaikanhakija nopeastikin, toki näissäkin tilanteissa kansainvälisen suojelun tarve on tutkittava sitoumustemme mukaisesti.

3. Valitettavasti poliisin viestintä ei ole mennyt nappiin. Ristiriitainen ja tulkinnanvarainen viestintä on aikaansaanut hämmennystä.

4. Ministeri Orpo on onnistunut viestimään selkeästi ja johdonmukaisesti haastavassa tilanteessa. Hämmennystä on aiheuttanut se, että muut ministerit ovat puhuneet ympäripyöreitä ja vaienneet tilanteissa, joissa keskustelu käy vilkkaana ja ihmiset kaipaavat hallitukselta selkeää linjaa.

Annika Saarikko (kesk.)

1. Minusta katupartiointi pitäisi voida kieltää. Asia ei ole oikeudellisesti helppo viitaten kokoontumisen vapauteen perusoikeuksien nojalla. Olisi kuitenkin hyvä, jos Sipilän hallitus selvittäisi asian. On kokonaan eri asia kieltää rasistissävytteinen katupartiointi kuin lainsäädännöllä tulla samalla estäneeksi tärkeä ja avoin kansalaistoiminta esimerkiksi nuorten päihteidenkäytön tai turvallisen koulutien valvomiseksi.

2. Ensinnäkin oli kysymys suomalaisesta tai ulkomaalaistaustaisesta rikoksesta epäillystä, epäiltyä ei voi vielä tuomita. Se on osa ihmisoikeuksia. Vasta tuomio ratkisee. Sen sijaan monen oikeudentaju tässä kohtaa sanoisi, että seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö tulisi karkottaa välittömästi. Kansainvälisten sopimusten nojalla joudumme kuitenkin toimimaan siten, että rangaistus kärsitään siinä maassa, jossa tuomio on annnettu.

Pidän tosi tärkeänä, että vastaanottokeskuksissa satsataan selkeään, perusasioihin menevään koulutukseen, jossa maahan tulijoita valistetaan suomalaisista käyttäytymismalleista, naisen kunnioittamisesta ja oikeudesta koskemattomuuteen sekä myös oikeusjärjestelmästämme. Uskon, että tällä nyt esiin nousseita erittäin valitettavia ulkomaalaistaustaisten tekemiä raiskaustapauksia voitaisiin osaltaan ehkäistä.  Samalla on muistettava, että seksuaalirikos on aina tuomittava teko; kansalaisuudesta riippumatta.

3. Suomalaisen poliisin toimintakyky ja resurssit ovat ihan äärirajoilla 30 000 maahantulijan syksyn jäljiltä. Tarvittaessa poliisin resursseja on siis pystyttävä lisäämään. Viestinnässä olisi voitu onnistua paremminkin.

Katupartioita ei tarvita, eikä sellaisia niin helposti synny, jos julkinen viranomainen ja poliisi pystyvät varmistamaan kansalaisille riittävän turvallisuudentunteen. Se on maan hallituksen tärkein tehtävä; huolehtia sisäisestä turvallisuudesta ja myös kansalaisten luottamuksesta sitä kohtaan.

4. Ottaen huomioon syksyn tapahtumakulun nopeuden, tässä maassa on onnistuttu reagoimaan hyvin, paikoitellen erinomaisestikin turvapaikanhakijoiden tulemiseen. Verrokkimaissa Euroopassa monia asia ei ole mennyt yhtä hyvin. SPR:n vahva toiminta, hallituksen nopea reagointi ja sisäministeriön koordinaatio, järjestelykeskus Torniossa ovat hyviä esimerkkejä.

Suurinta huolta kannan kotouttamisesta; maahanmuuttajien työllistymisestä, koulutuksesta ja suomalaisen kulttuuurin ja tapojen opettamisesta. Se on pitkä projekti, jonka tärkeintä aikaa ovat ensimmäiset kuukaudet oleskeluluvan saamisen jälkeen. Meillä ei ole varaa toimia kuten moni Euroopan maa, jossa maahanmuutajat ovat syrjäytyneet ja elävät toimettomana.

Saara-Sofia Sirén (kok.)

1. En hyväksy rasistista tai väkivaltaista toimintaa missään muodossa. Julkisuudessa käyty keskustelu omavaltaisista katupartioista on jo osaltaan varmasti lisännyt vastakkainasettelua entisestään. Se ei paranna turvallisuuttamme. Katupartioinnin kieltäminen ei toki ole ongelmatonta, mutta mielestäni kuvatunlaisten katupartioiden kieltämistä tulisi tarkkaan arvioida ja selvittää, esimerkiksi suhteessa perusoikeusjärjestelmäämme. Kielto koskisi vain sellaista toimintaa, joka perustuu väkivaltaan tai sillä uhkailuun.

2. Kaikkien meidän pitää voida liikkua ulkona ilman pelkoa ja uhkaa turvallisuudellemme. Jokainen koskemattomuutta loukkaava tai seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen puuttuva teko on otettava vakavasti ja kaikki tapahtuneet rikokset on tärkeä tutkia ja syyllisiä rangaista asianmukaisesti.
Mielestäni törkeisiin rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat voitaisiin mahdollisuuksien mukaan käännyttää. Maasta poistaminen ei kuitenkaan ole kansainvälisten sopimusten mukaan mahdollista, mikäli tekijällä täyttyvät edellytykset varsinaisen turvapaikkapääätöksen saamiseen.  Siksikin on erityisen tärkeää panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja oikean tiedon jakamiseen maahantulijoille.
Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet, että erityisesti olisi tarvetta kertoa selkeästi naisten asemasta ja oikeuksista suomalaisessa yhteiskunnassa.

3. Poliisin viestinnän tehtävänä on faktoihin nojaten antaa realistinen kuva Suomen turvallisuustilanteesta. Tärkeää on virheelliseen tietoon perustuvan vastakkainasettelun välttäminen. Poliisi on mielestäni onnistunut tässä pääosin hyvin.

4. Sisäministeri Orpo on mielestäni onnistunut työssään oikein hyvin. Kaikkiaan ministerit ovat kyenneet nostamaan esille tilannetta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Yleisen turvallisuudentunteen kannalta viranomaisviestinnällä on tärkeä rooli. Hallituksen viestinnän on oltava selkeää ja avointa.

Stefan Wallin (r.)

1. Kyllä pitäisi. Suomessa järjestystä valvoo poliisi, ei kukaan muu. Ääriainekset pysyköön koloissaan.

2. Tämä väitetty uusi ilmiö on kopio siitä ikivanhasta ilmiöstä, jossa kantasuomalainen mies häiritsee seksuaalisesti naisia. Toteen näytetty teko johtaa rangaistukseen, jonka on oltava sama kaikille, etnisestä taustasta riippumatta.

3. Poliisin ylin johto ei onnistunut kovinkaan hyvin, vaikka korjasi sittemmin lausuntonsa.

4. Sisäministeri Orpo on ollut johdonmukainen ja jämäkkä. Pääministeri ei alussa onnistunut kertomaan, mitä mieltä asiasta on. Perussuomalaisten linja on, kuten yleensä, epäselvä.

Anne-Mari Virolainen (kok.)

1. Kyllä, sillä ääriaineksiin liittyvät katupartiot eivät lisää ihmisten turvallisuuden tunnetta, eikä turvallisuutta.

2. Olisin valmis harkitsemaan sitä. Aidosti suojelua tarvitsevat ihmiset ovat niitä, joille turvapaikka pitäisi myöntää. Se edellyttää myös turvapaikanhakijalta velvollisuuksia noudattaa maan lakeja ja tapoja.

3. Tiedottamislinjassa olisi parantamisen varaa, jotta viestit olisivat yhtenäisiä.

4. Hyvin.

Mitä mieltä sinä olet samoista kysymyksistä? Mitä terveisiä lähettäisit kansanedustajallesi? Osallistu keskusteluun.

Kommentoi aihetta (32 kommenttia)

Kirjoita uusi kommentti

Kirjoita kommentti

Käytäthän nimimerkkiä. Emme julkaise nimellä kirjoitettuja viestejä.

Pysythän aiheessa. Vain aiheeseen liittyvät viestit julkaistaan.

Vastaa alla olevaan kysymykseen. Kysymyksen on tarkoitus varmistaa, että lähetetty kommentti ei ole tietokoneella automaattisesti luotu häiriöviesti.

Viestisi luetaan toimituksessa ennen sen julkaisemista. Haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden hyvin perusteltuun, laadukkaaseen ja moniääniseen keskusteluun. Tarkemmat pelisäännöt voit lukea tästä linkistä.

 • jääpuikko

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Nuo kansanedustajien mielipiteet ihmisten sanan- ja ajatuksenvapauden ja vapaan liikkumisen ja kokoontumisvapauden kieltämisestä ovat todella pelottavia, niissä on fasismin ja äärikommunismin piirteitä.

  Perustetaanko nyt joka kuntaan ajatuspoliisin virka? Joka valvoisi ihmisten puheita ja ajatuksia?

  Miten ihmeessä voidaan määritellä, kenen ajatukset ovat rasistisia ja fasistisia ja demokratianvastaisia, yleistä järjestystä uhkaavia? Miten keneltäkään voidaan kieltää vihan tunteet ja ajatusten ja tunteiden esille tuominen? Jos ei ole mitään laitonta rikollista tekoa ilmennyt?

  • 1Suomalainen

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   Juuri näin. Kansalaisten perusoikeuksiin ei voida kajota sillä perusteella että joku pahoittaa mielensä tai vaikkapa pelästyy jostain uutisesta. Peräänkuuluttaisin suhteellisuuden tajua ja tervettä järkeä, niille on nyt todellakin kysyntää!

 • Katupartiot ok

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Hyviä kommentteja Kike. Muut voisivat ottaa jo päänsä ulos pensaasta.

  • ulpukka

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   Minusta Kike kommentoi asiaa varsin aiheettomasti. Hän puolusti perussuomalaisten linjaa,joka on hyvin maahanmuuttokriittinen ja rasistinen. He eivät ottaisi yhtään turvapaikanhakijaa. Petteri Orpo on asiallinen turvapaikanhakijoiden kohtelusta Suomessa.

  • tätsy

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   persujen kommenteissa näkyy koko ajan se, etteivät edes kansanedustajan asemassa olevat tajua Suomen perustuslakia, saati kansainvälisiä sopimuksia, jotka Suomi on allekirjoittanut. Ihmisoikudetkin ovat epäselviä, kuten Laura Huhtasaaren kohdalla on surkuhupaisesti tjodettu. Iso kuva on hakusessa, niin kuin se on ollut koko ajan.

   Hallituksen kanta on ollut - tässäkin asiassa - tempoileva ja epäselvä. Ymmärrettävästi mm. siksi, koska Soini tekee ulkoministerinä puoluepolitiikkaa. Persujen, kepun ja kokoomuksen lehmäkaupat tekevät hallituksen politiikasta poukkoilevaa. Orpo on ainoa, jolla on jotain todellista sanottavaa, ja jolla on malttia.

 • Sarianna

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Naurettavinta on korvata poliisin tehtäviä jollakin täydennyspoliisilla, kun oletettavasti nämä täydennyspoliisiksi ilmoittautuneet ovat melko iäkkäitä naisia ja miehiä, joiden merkitys on vielä pienempi kuin katupartioiden. Miksi ei oteta Tanskasta mallia, jossa joissakin kaupungeissa nämä katupartiot toimivat. Nyt huomio maan ongelmista on siirretty katupartioiden laillisuuteen, mutta valtiovallan on turvattava riittävät resurssit poliisille eli lisää koulutettuja poliiseja. Jos turvallisuusuhkat kadulla kasvavat, niin seuraavaksi armeija kaduille.

  • j00sua

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   Vai niin. Armeija kaduille! Sattuuko olemaan tietämystä miten sellaisille valtiojärjestyksille tuppaa käymään joissa armeija ilmestyy kaduille?

   Samaa luokkaa oli Halla-ahon tämänpäiväinen esitys kaasuaseista. Siis EU-parlamentaarikko kehottaa kaduilla kulkevia kansalaisia aseistautumaan! Tämä on minusta tähänastisen kiihotuksen huippu.

  • ulpukka

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   Seuraavaksi varmaan ilmestyvät suojeluskunnat ja IKL. On aina vaarallista, jos tällaiset ääriainekset ottavat oikeuden omiin käsiinsä.

  • jääpuikko

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   Etenkin maaseudulla asuu paljon vanhoja ihmisiä yksin kaukana naapureista.

   Sinne voi rikollisryhmät pyrkiä tekemään varkauksia ja ryöstöjä. Entistä enemmän kun maassa on väkeä, joista ei ole viranomaisilla tietoa ja joilla ei ole muutakaan tekemistä eikä elantoa.

   Poliisin tulo paikalle voi kestää, jopa tuntikausia.

   Vanha äitini alkoi pitää ovet tiukasti lukossa, kun pelkäsi, ketä tulee sisään.Hän oli turvaton, vanhusten laitospaikkoja ei kunnassa ole tarpeeksi.

   Aikaisemmin ovia ei koskaan lukittu.

 • mies37

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Jokin neighborhood watch järjestelmä pitäisi saada meillekin.

 • piirivartija (eläk)

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Partioiden tulisi olla poliisin hyväksymiä henkilöitä, kuten tilapäiset järjestyksenvalvojat suuremmissa tapahtumissa.

 • Turvaako?

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Mielenkiintoista tässä jutussa oli oikeastaan se, että Porin persu Ari Jalonen ei uskaltanut enää vastata tähän kyselyyn. Se jos mikään osoittaa hänen ajatuksiaan.

  Itse en hyväksy näitä yhden aatteen katupartioita. Siitähän Natsi-Saksakin lähti liikkeelle. Lisää valvontaa kaduille toki soisin ja mielellään yhteistyöpartioita. Niissä voisi olla 2-3 jäsentä noista ääriliikkeistä. Yksi jäsen jostain kyseisen kaupungin asukasjärjestöstä ja yksi jäsen vaikkapa SPR:ltä, MLL:stä tai vaikkapa Aseman Lapset-järjestöistä. Yllä olisi neutraali tunnukseton keltainen huomioliivi. Tämä toisi turvaa tasapuolisesti. Kun lähdetään aatteen nimessä turvaamaan katuja, niin silloin asenne on jo alusta lähtien kieroutunut.

 • Analyytti

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Järjestelykeskuksen perustamisessa viivyteltiin ja lisäksi maassa on pakolaisille tarkoitettua järjestelmää kuormittamassa käytännössä valtaosin siirtolaisia. Auttamisen tehokkuus juuri hädänalaisten osalta on siten heikkoa ja verovaratkaan eivät ole loputtomat.

  Turvalisuus on heikentynyt alueittain. Mm.. eilen saatiin kuulla lisää tietoa epäillyistä ahdistelu-ja seksuaalirikoksista uuden vuoden aikaan Helsingin keskustassa. Tiedote oli luettavissa Poliisin sivuilla ja kun sen luki läpi niin kylläpä kylmäsi, itse kukin voi käydä tutustumassa aineistoon. Ihmettelen valtamedian heikkoa osallistumista ko. asian tiedottamiseen. Kun siirtolaisia pyritään palauttamaan lähtömaihinsa niin ongelmia voi olla tiedossa niiden taholta jotka eivät lähde vapaaehtoisesti maasta. Jonkinlaiselle lailliselle kansalaispartioinnille on varmaan paikkansa, kuten on jo nähty, niin poliisin resurssit eivät riitä.

 • eråpgåpwlgf

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Stefanille asian kieltäminen on tärkeintä, kun kysytään maahanmuutajien mahdollisesta rikoksesta on siinä paljastavaa kertoa kantasuomalaisten vanhoista vastaavista. Kun asiasta kysytään olisi hyvä pystyä siihen vastaamaan.

  • maha54

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   Niin totta. Tuo kyllähän suomalaisetkin , noiden uusien joukkoahdistelujen yhteydessä, osoittaa täydellistä aivottomuutta. Koska suomalaiset ovat joukolla erottaneet äidin ja lapsen toisistaan ja nuolleet ja lääppineet lasta, Ja kun äiti koittanut puolustaa lastaan tullut pahoinpidellyksi?

  • stefanov

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   En ole kuullutkaan suomalaisten miesten joukkoahdisteluista, joitakin kännisten ylilyöntejä varmastikin on joskus ollut ja tulee olemaan, toivottavasti Stefan Vallin kertoo milloin tällaisia tekoja on ollut. Lisäksi hän vähättelee että "väitetty ilmiö". On törkeää että tällainen mies istuu päättämässä meidän asioista. Näitä "turvapaikanhakijoiden" naisia kohtaan tekemiä seksuaalisia ahdisteluita on varmasti ollut paljon enemmän kuin mitä julkisuuteen on tullut esille.

   Sellaiset turvapaikanhakijat jotka syyllistyvät pieneenkin rikokseen täytyisi välittömästi poistaa maasta ja evätä turvapaikka, suomen kansalaiset tuomitaan suomessa ja he kärsiköön rangaistuksensa täällä. Katupartiot ovat hyvä asia ja antavat monelle suomalaiselle kadulla liikkujalle lisää turvallisuutta, koska poliisi ei näytä ehtivän joka paikkaan. Katupartiot eivät myöskään saa syyllistyä mihinkään rikoksiin, eikä niitä voida leimata jonkun jäsenen rikollisen taustan vuoksi, onhan näitä tuomittuja eduskunnassakin.

  • Becca

   Ilmoita asiattomasta kommentista

   Tämä Wallinin "väitetty ilmiö" nousi tekstistä minunkin silmiin, historian ehkä huonoin puolustusministeri ja varuskuntien lakkauttajana tunnettu mies vähättelee tehtyjä rikoksia, vastenmielistä puhetta, kertoo miehestä kaiken oleellisen, ei jatkoon...

 • Hönö

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Jos fasistinen katupartiointi kielletään, niin luetaanko mustan fasismin lisäksi kiellon piiriin myös punainen ja vihreä fasismi?

  Entä kuka saa määritellä fasismin sisällön?

 • Jape

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Luotan eniten virkavastuulla toimiviin katupartioihin eli poliiseihin.

  Uhmakkaan näköisten bodarien roolileikit ("ollaan sotilaita") kaduillamme eivät lisää useimpien vihtyvyyttä tai turvallisuudentunnetta.

 • Zerox

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Stefan Wallin, kysymys 2: Kopio ikivanhasta kantasuomalaisesta ilmiöstä?? No huh huh! Kalevalakin on varmaan pullollaan tarinoita joukkoraiskauksista. Ruotsinkielinen sivistyneempi väki ei tällaiseen syyllistynyt.

 • Vapaa ajattelija

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Pelottavaa yksisilmäisyyttä Li Anderssonilta ja Stefan Wallinilta. Suorastaan fasistista ajatuskulkua, totalitarismin hengessä.

 • Abc

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Kansanedustajien kommentit eivät sinänsä yllätä, tietenkin toivoisi että edustajat rohkenisivat tehdä ryhmätoiminnasta huolimatta mm. uusia lakialiotteita tuomioiden koventamiseksi esim. seksuaalirikoksissa. Silmät olisi tietenkin oltava auki nähdä johtopäätöksiä varten nekin asiat jotka eivät välttämättä ole mukavia nähdä.

  Katupartioaiheen jatkuva ylläpito ja varsinkin sellaisena että se olisi jotenkin turvallisuutta uhkaavaa ihmetyttää. Mikä taho näkee partiot uhkana kun tiedetään että tutkinnassa on paljon tapauksia, eikö esim. tapahtuneet ja todetut naisten joukkoahdistelut ole osoitus siitä että turvallisuusuhka tulee aivan muualta kuin katupartioilta ? Ihmetyttää myös Yleisradion rooli ja varat ylipäätään tuottaa niin valtavasti aineistoa pakolaisuuteen liittyen, sitähän tulee jatkuvasti kaikista aluetoimituksistakin ja ulkomailla kiertää ilmeisesti toimittajia eri puolilla.

 • arska

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Katupartiot ovat laillisia.Eeva-Johanna Elorannan kommentti oli mielenkiintoinen.hän vertasi katupartioita suojeluskuntiin,ja vastustaa niitä siksi.Historiallinen tosiasia on että demarit vastustivat Suomen itsenäistymistä.Suojeluskunnat olivat itsenäisyyden kannalta välttämätön joukko,samoin jääkärit.Ei olisi huono asia jos suojeluskunnat perustettaisiin uudelleen.Isänmaallisuutta ei ole koskaan liikaa pienellä maalla.

 • Kaitsu

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Orpolle sataa kehuja koska hän on ottanyt selvän kannan asiasssa eikä yritä väistää kysymystä niin kuin Soini ja muut persut.

 • konneveteläinen

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  On se vaan mielenkiintoista miten helposti sitä rauhaa ja demokratiaa kannattava Li on rajoittamassa kansalaisoikeuksia kun katupartioinnin taka-ajatuksena on jotakin niinkin hirveää kuin ihmisten fyysisen koskemattomuuden turvaaminen.

  Myös muiden edustajien mielipiteissä näkyy joko porvarillis-eurofederalistinen unelman kaipuu loppumattomasta halpatyövoimavirrasta Lähi-idästä ja Afrikasta Eurooppaan......tai sitten loppumattomasta virrasta monikultturelleja tylsän pohjolan harmauden rikastuttajia. Typerät vasemmistolaiset punavihreät puolestaloukkaantujat klikkiytyvät porvareiden kanssa fiksuja maltillisia nationalisteja vastaan mielipiteissään koska hitler. Ja samat vassarit kuvittelevat olevansa samaa liberaalipataa porvareiden kanssa. Typerykset tulevat yllättymään kun huomaavat ettei Orpot ja Stubbit halunneetkaan kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita Suomeen solidaarisuuttaan. Siinä sivussa voi taas vauhkota somessa natseista. Koska jonkun mielestä raiskaus on väärin. Moro.

 • Jack

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Eiköhän mielipiteistä selviä mitä kunkin agendalla on. Kaikki muut kieltäisivät paitsi persut, joiden asiana ei nykyisin yksinkertaisesti ole muuta kuin maahanmuutto. Ei ole muita mielessä. Silmät auki suomalaiset!

 • Tekopyhiäpuheitavastaan

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Luulisin että suurin osa suomalaisista kannattaa ensisijaisesti Poliisivoimien valvontaa. Kuntien lakkauttamis ja -yhdistämiskiimassa ei olla otettu sitä huomioon, että turvallisuuden takaamisen tarve ei ole mihinkään kadonnut sieltä, josta kunnallishallinto on lakkautettu. Hiljenevissä kylissä tai poliisittomissa kaupungeissa ja kunnissa on ns. valtatyhjiö. Kun Poliisiasemia lakkautettiin pienistä kunnista ja kaupungeista, otettiin tietoinen riski, ettei apua ole tarjolla lähes tuntiin. Siinä on rikoksen jäljet jo kylmenneet. Ja liikkuvan poliisin lakkauttaminen puolestaan työllistää jo valmiiksi kuormittunutta poliisia. Poliisilla ei ole aikaa muuta kuin ajella autollansa ympäri ämpäri ja valita se kiirein tehtävä. Isot kaupungit ovat hyvässä asemassa, siellä niitä partioita ei tarvita, mutta entäs pienet kaupungit, kunnat ja maaseutu. On tainnut unohtua Arkadianmäellä, että Suomessa edelleen asutetaan koko maata tasaisesti ihan rajojaan myöden.

 • travis

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Wallinin kommentti on aivan törkeä. Se on ulkomaalaista turvapaikanhakijaa puolusteleva, ja sen hyväksyvä, että kyseessä olisi muka maan tapa, vaikka kaikki tietää, että muslimimaissa naisten seksuaalinen ahdistelu on monessa suhteessa yleisesti hyväksyttyä, toisin kuin Suomessa! Tämä on täysin ulkoa tuotettu ongelma, mihin meillä ei ole mitään vastuuta. Vahingollista ja turvapaikanhakijan oikeudet vievää toimintaa, sellainen on lähetettävä takaisin, suojelua niin tulkiten! Suomen kansalaiselle on Suomen laki ensisijaisesti velvoittava suojelua antamaan. Piste.

 • TURVAPARTIO

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Tuntuuko turvattomalta? Liity meihin!

 • tsinde

  Ilmoita asiattomasta kommentista

  Siis kielletään kaikki.Eihän siinä ole mitään järkeä mietitäänpä hetki miksi katupartioita on syntynyt.Pakolaismiehet ovat omalla käytöksellään tehneet katupartiot.Pohjois-korea on kieltojen maa ei Suomi.Kansanedustajien kielletään kaikki vain ruokkii lisää näitä ihmisiä ,kadulle kävelemään.Totuus on kyllä ,että poliiseja ei ole joka paikkaan ja ongelma ei poistu ,jos hyssytellään ja peitellään asioita ,ne vain pitkässä juoksussa pahenee.Avain on kunnioitus ja nöyrempi asenne suomalaisia kohtaan jokataholla.Ei voida lähteä siitä ,että suomalaisten pitää muutaa länsimaalaiset elämäntavat.Jos ,joku muuta haluaa niin tehköön eikös täällä ole vielä demokratia!

Tuoreimmat aiheesta: Turku

Pääuutiset

Tuoreimmat

Muualla Yle.fi:ssä