Turku

Kupittaan lukio, Turku

Kupittaan lukiosta kirjoitti keväällä 96 ylioppilasta.

Aaltonen Eemeli
Ahtiainen Artturi
Almenoksa Tuomas
Ambarus Arnold
Ambarus Roland
Baydin Aleksei
Blomqvist Caarle
Farah Mohamed
Frantti Juho
Heilakka Santtu
Heinonen Olli
Hirvonen Saku
Hokkanen Samu
Hurme Pekka
Håkansson Joakim
Ilmanen Otto
Ilves Pia
Jaakkola Melissa
Jerva Sira
Jessen-Juhler Marko
Johansson Jere
Junnila Kati
Jussila Joona
Järvinen Anni
Kaunisto Miika
Kauppinen Henrikki
Keskinen Janne
Keskitalo Julia
Kettunen Henrik
Khatib Saara
Kivi Ella
Kivihalme Sauli
Koivisto Paavo
Koivula Sakari
Kukkonen Ville
Kuusisto Karoliina
Kyllönen Joel
Laakso Saku
Laiho Veera
Laine Jere
Laine Riku
Laine Ville
Larjava Ville
Laurila Antti
Lehto Emmi
Lehto Roope
Lehtonen Ida
Leino Otto
Leppänen Aleksi
Lätti Jouko
Mellanen Kasper
Mäkelä Noora
Niemi Samu
Nieminen Henna
Nikander Tiia
Nummela Janne
Oksanen Patrik
Pekkanen Jussi
Peltola Markus
Pentti Salli
Penttilä Jami
Pihlajaniemi Elina
Retva Marika
Saarinen Erkka
Salonen Teemu
Sjögren Hanna
Strozyk Matias
Sundberg Joni
Suovuori Joni
Syrjälä Joel
Sällylä Katarina
Särkkä Vilma
Taavitsainen Elli
Tammi Nora
Tamminen Henri
Tavio Daniela
Tavio Mikaela
Tenko Jasse
Tetri Nina
Tiusanen Teemu
Tuomi Elina
Tähtinen Miro
Wickström Michael
Wickström Suvi
Virho Oona
Vuorela Taija
Yli-Alho Daniel
Yli-Junnila Eevi
Yli-Junnila Sini
Ylikoski Satu

Tuoreimmat aiheesta: Turku

Pääuutiset

Tuoreimmat

Muualla Yle.fi:ssä