Saame |

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan esitetään 350 000 euroa

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan määrärahoja esitetään nostettavaksi 350 000 euroon vuodelle 2011. Tämä tulee esille Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä valtion budjettiesitykseen.

Kuva: YLE / Arja Lento

Kielipesien rahoitus myöskin vakiinnutetaan Valtioneuvoston lasten- ja nuortenpolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti.

Saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseen ehdotetaan Saamelaiskäräjien jaettavaksi 290 000 määräraha, joka tarkoittaa vuoteen 2009 verrattuna noin 83 000 euron lisäystä ja vuoteen 2010 verrattuna noin 17.000 vähennystä - kun mukaan lasketaan tämän vuoden tilapäisjärjestelyin hoidetut lisäavustukset.

Valtionavustuksista ehdotetaan enintään 50 000 euroa saamen ja romanin äidinkielen opetukseen - mikä tarkoittaa käytännössä valtionavustuksia saamen opetukseen kotiseutualueen ulkopuolella - ja 2 000 000 saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen opettajien palkkamenoihin, mikä tarkoittaa käytännössä saamelaisten kotiseutualueen kunnille osoitettavia valtionavustuksia.

Saamelaisen nuorisoneuvoston perustaminen on mainittu Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käytössä nuorisotyön edistämiseen, mutta summaa ei ole vielä määritelty.

Saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan esitetään 205 000 euron avustusta, josta 12 000 euroa menisi Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon.

Valtioneuvosto ei ole vielä käsitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotusta.

YLE Saame

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Säämi

Avaskari: “Sämmiliih iä lah meendu oovtâlâš juávkku”

Sämitige jeessân já Anarâšah seervi saavâjođetteijee Anu Avaskari ij uáini siämmáá uhkekove ko čaittâleijee já ovddiš toimâtteijee Ánne Risten Juuso. Juuso lii vyesimáánust Laapi ollâopâttuvvâst tuhhiittum riehtitiettuu pro gradu –pargos oohtânkiäsust čáállám, ete Suomâst vyeimist leijee sämmilâšmiäruštâllâm taha máhđulâžžân tom, ete sämmilij tubdâm sämivuotâ puávtáččij lappuđ Suomâst.

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä