Kotimaa |

Työttömyyden musta siipi varjostaa Lappia

Työttömyys paheni Lapissa lokakuussa. Lapin työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli lokakuun lopussa 12 653 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 15,3 %. Työttömiä oli 425 (3,5 %) enemmän kuin syyskuussa ja lähes 1 720 (15,7 %) enemmän kun viime vuoden lokakuussa.

Nuori odottaa te-palveluita
Kuva: Antti Kolppo / Yle

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli lokakuun lopussa Lapissa seutukunnittain Pohjois-Lapin, Rovaniemen ja Torniolaakson 14,2 %:sta Itä-Lapin 20 %:iin. Työttömien osuus työvoimasta oli matalin ja alle koko maan keskimääräisen Utsjoella (9,5 %) ja korkein Pelkosenniemellä (24,0 %). 

Työttömyys lisääntyi sekä edelliseen kuukauteen että vuoden takaiseen verrattuna kaikissa Lapin seutukunnissa. Eniten työttömyys on lisääntynyt sekä kuukauden että vuoden aikana Kemi-Tornion seutukunnassa. Vähiten työttömyys lisääntyi kuukauden aikana Pohjois-Lapissa ja vuoden aikana Itä-Lapissa.

Nuorisotyöttömyys riesana erityisesti Rovaniemellä ja Kemi-Tornio-alueella

Nuoria, alle 25 -vuotiaita työttömiä oli Lapissa lokakuun lopussa runsas 1 640. Nuoria työttömiä oli 40 (2,4 %) enemmän kuin syyskuussa ja yli 220 (15,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuoria työttömiä oli eniten Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukunnissa. Näiden kahden seutukunnan alueella nuoria työttömiä oli yhteensä noin 1 300 ja nuorten osuus työttömistä korkeampi kuin Lapissa ja koko maassa keskimäärin.

Yli 50-vuotiaita työttömistä oli runsas 5 400 eli 43 % kaikista työttömistä (koko maa 38 %). Viisivuotisikäryhmittäin tarkasteltuna työttömiä on eniten ikäryhmässä 55-59 –vuotiaat. Työttömyys on lisääntynyt viime vuoden lokakuuhun verrattuna vähiten ikäryhmässä 25-29 –vuotiaat ja eniten ikäryhmässä 30-34 –vuotiaat.

Myös pitkäaikaistyöttömyys kasvussa 

Lapin työttömistä lähes joka neljäs oli ollut työttömänä yhdenjakoisesti yli vuoden ja pitkäaikaistyöttömistä 1 230 yhdenjaksoisesti yli kaksi vuotta. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 90 (3 %) enemmän kuin syyskuussa ja lähes 710 (31 %) enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Pitkäaikaistyöttömiä on eniten vanhimmissa ikäryhmissä: pitkäaikaistyöttömistä lähes 1 100 (36 %) oli iältään 60 –vuotiaita tai vanhempia ja 60 vuotta täyttäneistä lähes kaksi kolmasosaa oli ollut työttömänä yli vuoden. Alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa alle 120, mikä on 4 % ko. ikäluokan työttömistä.

Rakennusalan ongelmat jatkuvat

Työttömyys lisääntyi lokakuun aikana kaikissa muissa pääammattiryhmissä paitsi terveydenhuolto- ja sosiaalialalla. Eniten työttömyys lisääntyi rakennusalalla.

Suhteellisesti eniten työttömyys on lisääntynyt vuoden aikana tieteellisessä, teknisessä ja taiteellisessa työssä (erityisesti insinöörit, teknikot, opettajat) ja määrällisesti eniten teollisessa työssä (erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityö, sähköasentajat).

Koko maassa työttömiä oli lokakuun lopussa 289 570, mikä on 4 640 (1,6 %) enemmän kuin syyskuussa ja 39 485 (15,8 %) enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Työttömyys on lisääntynyt vuoden takaiseen verrattuna voimakkaimmin (noin 25 %) Uudellamaalla ja Kainuussa. Vähiten (6-7 %) työttömyys on lisääntynyt Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuussa koko maassa 11,1 %.  Työttömien osuus työvoimasta oli alin (7-9 %) Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella. Korkeimmat
(14-15 %) työttömien osuudet työvoimasta olivat Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa.  

Tuoreimmat aiheesta: Kotimaa

Pääuutiset

Helsinki

Selvitysryhmä: HUSLABin neulasekaannuksen syynä inhimillinen erehdys – Kukaan ei sairastunut

Syyt siihen, miksi HUSLAB:ssa käytettiin keväällä neuloja kahteen kertaan, on nyt tutkittu. Syynä oli inhimillinen virhe. Lisäksi keikkatyöntekijää ei ollut perehdytetty tarpeeksi hyvin, ja käytettyjä turvaneuloja käsiteltiin väärin. Käytetyn neulan sai suoneensa 19 ihmistä, joista 18 on todettu ensimmäisessä seurannassa terveeksi. Yksi ei ole suostunut seurantaan.

Tuoreimmat

Muualla Yle.fi:ssä