Näin Yle toimii

Ylen toiminnan ja ohjauksen kehittämisen tavoitteena on avoimuus ja läpinäkyvyys. Organisaatio on rakennettu tukemaan selkeää toimintamallia ja päätöksentekoa.

Organisaatio ja johto

Ylen organisaatio uudistettiin vuoden 2011 alusta. Tavoitteena oli selkeyttää yhtiörakennetta ja tehostaa toimintatapoja.

Yhtiön hallitus päättää ohjelmatoiminnan linjauksista ja resursseista. Johtoryhmä vastaa strategisesta johtamisesta ja valmistelee asiat hallitukselle. Linjausten pohjalta yksiköt suunnittelevat vuosittaisen sisältötarjonnan. Suunnitelmissa täsmennetään Ylessä tuotettavan ja ulkoa hankittavan sisällön osuudet.

Ylessä on julkaisuyksikkö, kolme sisältöyksikköä, tuotantoyksikkö ja talon yhteiset toiminnot.

Julkaisut vastaa ohjelmatarjonnan ja julkaisukanavien profiloinnista ja television, radion ja yle.fi:n sisältökokonaisuuksien koordinoinnista. Radio, televisio ja internet tilaavat pääsääntöisesti omat sisältönsä. Julkaisuille kuuluu myös käytännön työtä tukeva tuotekehitys, suunnittelu ja asiakkuustutkimus sekä markkinointi.

Uutis- ja ajankohtaistoiminta vastaa uutis-, urheilu- ja ajankohtaissisällöistä, aluetoiminnasta sekä näiden sisältöjen kehittämisestä tv:ssä, radiossa ja internetissä.

Luovat sisällöt vastaa suomenkielisistä sisällöistä ja niiden kehittämisestä. Sisältöalueita ovat: asiaohjelmat, kulttuuri ja viihde, draama, lapset ja nuoret ja Radion sinfoniaorkesteri.

Svenska Yle suunnittelee ruotsinkieliset kaavio- ja kanavaprofiilit sekä vastaa sisällöistä ja julkaisusta kaikissa ruotsinkielisissä välineissä. Svenska Yle tilaa omat sisältönsä.

Tuotannot vastaa oman ohjelmatuotannon toteutuksesta sekä johtaa tuotannon, tekniikan ja toimitilojen palvelutoimintoja.

Yhteiset toiminnot tukevat ohjelmatoimintaa ja koordinoivat yhtiön resursseja. Yhteisiä toimintoja ovat HR, Talous, Strategia, Lakiasiat, Viestintä ja Turvallisuus.

Ylen johtoryhmä 2011

Kuvassa vasemmalta: johtaja Ismo Silvo, Yle Tuotannot, johtaja Annika Nyberg Frankenhaeuser, Svenska Yle, henkilöstöjohtaja Liisa Ojala-Walker, johtaja Ville Vilén, Luovat sisällöt, teknologiajohtaja Jorma Laiho, talousjohtaja Katri Westerberg, toimitusjohtaja Lauri Kivinen, strategiajohtaja Gunilla Ohls, johtaja Olli-Pekka Heinonen, Julkaisut, viestintäjohtaja Reija Hyvärinen, lakiasiainjohtaja Katri Olmo, markkinointijohtaja Päivi Nummi-Aho ja johtaja Atte Jääskeläinen, Uutis- ja ajankohtaistoiminta.

Ylen organisaatio 2012

Yhtiötä johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylen johtoryhmä vastaa operatiivisesta johdosta.

Julkaisut
Julkaisujohtaja Olli-Pekka Heinonen 29.2.2012 saakka, 1.3.2012 alkaen Ismo Silvo
Televisio, päällikkö Riitta Pihlajamäki
Radio, päällikkö Marja Keskitalo
Internet, päällikkö Jari Lahti
Markkinointijohtaja Päivi Nummi-Aho
Julkaisu- ja asiakkuuspäällikkö Ilkka Saari

Uutis- ja ajankohtaistoiminta
Johtaja Atte Jääskeläinen
Yle Uutiset, uutispäätoimittaja Jouni Kemppainen
Yle Urheilu, päällikkö Markku Jylhäsalo
Yle Ajankohtaistoiminta, päällikkö Jyrki Richt
Yle Alueet, päällikkö Teijo Valtanen
Uutiskeskus, päällikkö Hannele Muuronen
Internet-toimitus, päällikkö Mika Rahkonen
Uutis- ja ajankohtaistuotanto, päällikkö Ville Venell

Luovat sisällöt
Johtaja Ville Vilén
Yle Asia, päällikkö Ilkka Lehtinen
Yle Kulttuuri ja viihde, päällikkö Minna-Mari Parkkinen
Yle Draama, päällikkö Tuire Lindström
Yle Lapset ja nuoret, päällikkö Teija Rantala
RSO, intendentti Tuula Sarotie
Sisältöpäällikkö Raimo Lång
Sisältöpäällikkö Satu Keto-Kantele
Asiakkuuspäällikkö Susanna Snell

Svenska Yle
Johtaja Annika Nyberg Frankenhaeuser 31.1.2012 asti, 15.3.2012 alkaen Marit af Björkesten
Julkaisupäällikkö Mary Gestrin
Strategiapäällikkö Pirkka Aunola 31.12.2011 asti
Fakta ja fiktio, päällikkö Jens Berg 30.9.2011 asti, 1.10.2011 alkaen Carin Göthelid
Uutiset, urheilu ja ajankohtaisohjelmat, päällikkö Mika Kosunen, 30.9.2011 asti 1.10.2011 alkaen Kerstin Häggblom
Mediatuotanto, päällikkö Johan Sundström

Tuotannot
Johtaja Ismo Silvo 29.2.2012 asti, 1.5.2012 alkaen Janne Yli-Äyhö
Yle Tuotanto, päällikkö Pihla Allos
Tuotantoalustat, päällikkö Kari Helminen
Tietohallinto, päällikkö Maarit Waskilampi-Kuikka
Lähetys ja siirto, päällikkö Mika Lavonen
Teknologiat, johtaja Jorma Laiho
Toimitilapalvelut, päällikkö Kari Haapamäki

Yhteiset toiminnot
HR, henkilöstöjohtaja Liisa Ojala-Walker
Talous, talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen 31.3.2011 asti, 1.4.2011 alkaen Katri Westerberg
Strategia, strategiajohtaja Gunilla Ohls
Lakiasiat, lakiasiainjohtaja Katri Olmo
Viestintä, viestintäjohtaja Reija Hyvärinen
Turvallisuus, turvallisuuspäällikkö Simo Alho

Ohjelmapäälliköt
Yle TV1, Airi Vilhunen
Yle TV2, Timo Järvi
Yle Teema, Airi Vilhunen
Yle Radio 1, Kaj Färm
Yle Radio Suomi, Saila Mattila
YleX, Jyri Kataja-Rahko
Yle Puhe, Riku Saaranluoma
Yle Fem, Nicolina Zilliacus-Korsström
Yle Radio Vega, Kerstin Häggblom 30.9.2011 asti, 1.10.2011 alkaen Mika Kosunen
Yle X3M, Alex Fager.
yle.fi, Jari Lahti
svenska.yle.fi, Sami Kallinen

Hallintoneuvosto

Yleisradion ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. Lisäksi kahdella yhtiön henkilöstön nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet, päättää yhtiön toiminnan ja talouden suuntaviivoista sekä valvoo hallintoa, taloudenpitoa ja sitä, miten julkisen palvelun ohjelmatoiminta toteutuu. Hallintoneuvosto on vastannut myös Ylen uusien palveluiden ennakkoarvioinnista. Lisäksi hallintoneuvosto antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilintarkastuskertomuksesta ja kahden vuoden välein eduskunnalle kertomuksen Ylen julkisen palvelun tehtävien toteutumisesta.

Hallintoneuvoston jäsenet 30.6.2011 asti:
Kimmo Sasi (kok), puheenjohtaja
Elsi Katainen (kesk), varapuheenjohtaja
Mikko Alatalo (kesk)
Sirpa Asko-Seljavaara (kok)
Risto Autio (kesk)
Maria Guzenina-Richardson (sd)
Anne Kalmari (kesk)
Ilkka Kantola (sd)
Timo Kaunisto (kesk)
Päivi Lipponen (sd)
Tapani Mäkinen (kok)
Mikaela Nylander (rkp)
Erkki Pulliainen (vihr)
Lyly Rajala (kok)
Jouko Skinnari (sd)
Esko-Juhani Tennilä (vas)
Pentti Tiusanen (vas)
Tuulikki Ukkola (kok)
Mirja Vehkaperä (kesk)
Pia Viitanen (sd)
Ilkka Viljanen (kok)
Henkilöstön edustaja Jukka Kuusinen
Henkilöstön edustaja Pekka T. J. Salo
Hallintoneuvoston sihteeri, lakiasiainjohtaja Katri Olmo

Hallintoneuvoston jäsenet 30.6.2011 lähtien:
Ilkka Kantola (sd), puheenjohtaja
Pekka Ravi (kok), varapuheenjohtaja
Mikko Alatalo (kesk)
Maarit Feldt-Ranta (sd)
Tarja Filatov (sd)
Pekka Haavisto (vihr)
Leena Harkimo (kok)
Kalle Jokinen (kok)
Kimmo Kivelä (ps)
Katri Komi (kesk)
Mika Lintilä (kesk)
Päivi Lipponen (sd)
Silvia Modig (vas)
Tapani Mäkinen (kok)
Jaana Pelkonen (kok)
Jouko Skinnari (sd)
Maria Tolppanen (ps)
Reijo Tossavainen (ps)
Mirja Vehkaperä (kesk)
Pertti Virtanen (ps)
Ulla-Maj Wideroos (rkp)
Henkilöstön edustaja Jukka Kuusinen
Henkilöstön edustaja Pekka T. J. Salo 6.9.2011 asti, Aapo Parviainen 7.9.2011 alkaen
Hallintoneuvoston sihteeri, lakiasiainjohtaja Katri Olmo

Ylen hallitus

Yleisradion hallitukseen tulee kuulua vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet eivät saa kuulua hallintoneuvostoon tai yhtiön muuhun ylimpään johtoon. Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon, vahvistaa heidän palkkansa sekä sopii muista toimiin liittyvistä ehdoista. Hallitus päättää yhtiön strategisista linjauksista ja talousarviosta. Se kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat sekä antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomuksen Viestintävirastolle.

Hallituksen jäsenet 2011
Vuorineuvos, professori Kari Neilimo, puheenjohtaja
Executive Advisor Jouni Backman 1.9.2011 asti
Toimitusjohtaja Gunvor Kronman, varapuheenjohtaja
Professori Laura Kolbe
Toimitusjohtaja Kirsi-Marja Laitinen 1.1.2012 lähtien
Toimitusjohtaja Juhani Pekkala
Senior Partner, OTK Tuomo Raasio
Teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala 31.12.2011 asti
Senior Partner Ilkka Wäck 4.10.2011 lähtien
Henkilöstön edustaja, toimittaja Raino Hurme
Hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja Katri Olmo

Tilintarkastajat
KHT Raija-Leena Hankonen
KHT Minna Riihimäki
KPMG Oy, KHT-yhteisö