Ympäristö: Tehokkuutta ja valintoja

Vastuu ympäristöstä kuuluu Ylen arvoihin ja arkeen. Siksi Yle edistää ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä ja kehittää aktiivisesti uusia toimintatapoja vähentääkseen ympäristökuormitusta.

Ylen ympäristövastuuohjelma kannustaa yleläisiä päivittäisiin ekotekoihin ja asettaa yhtiön toiminnalle ympäristötavoitteita. Niiden onnistumista seurataan säännöllisesti.

Ympäristövaikutuksia pienennetään parantamalla energiatehokkuutta ja säästämällä energiaa. Ylessä onkin vähennetty matkustusta, tehostettu jätteiden lajittelua, materiaalien ja laitteiden kierrätystä sekä lisätty vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta kalustossa. Tämä kaikki tuo myös kustannussäästöjä.

Ympäristötyössään Yle pyrkii pitkäjänteisyyteen ja tuloksellisuuteen. Tätä tukee koko henkilöstön sitoutuminen ympäristöstrategian tavoitteisiin. Se näkyy toiminnan suunnittelusta arjen valintoihin.

Yle toivoo myös yhteistyökumppaniensa noudattavan ympäristöperiaatteita. Yhteistyökumppanin ympäristöjärjestelmä tai hyvän ympäristönhoidon tason täyttävä toiminta voidaan ottaa huomioon kilpailutuksessa.

Ympäristötekoja vuonna 2011

Energiatehokkuutta

 • kiinteistöjen sähkönkulutus pieneni lähes 100 omakotitalon vuosikulutuksen verran
 • Pasilan it-konesalin energiankäyttöä tehostettiin ja tarjonnan pyörittämiseen tarvittiin 130 palvelinta vähemmän
 • Tohlopissa energiansäästöinvestointi pienensi sähkönkulutusta 13 % ja lämmön kulutusta 38 %
 • Pasilan Lähetyskeskus liittyi ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin

Liikenteessä

 • vuoden loppuun mennessä Ylellä oli 21 vähäpäästöistä hybridiautoa
 • taksien ja omien autojen käyttö työajossa vähentyi
 • kotimaanlentoja oli 11 % edellisvuotta vähemmän, mutta ulkomaanlennot lisääntyivät viidenneksellä muun muassa Etelä-Koreassa pidettyjen yleisurheilun MM-kisojen takia

Työtiloissa

 • Yle noudattaa WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä
 • sähköinen asiointi on lisääntynyt ja kaksipuolinen tulostus pienentää kopiopaperin kulutusta
 • kertakäyttöastioiden tilalla on kestoastioita
 • jätettä syntyy aiempaa vähemmän ja tehokkaan lajittelun ansiosta yhä suurempi osa päätyy hyötykäyttöön

Hyvä kiertoon

 • henkilöstölle järjestetään pari kertaa vuodessa pientavaroiden kierrätystori
 • lokakuussa Yle järjesti Pasilassa yleisölle avoimen laitekirpputorin
 • yhteensä 700 käytettyä tietokonetta lahjoitettiin Afrikkaan tai myytiin uusiokäyttöön


(Kuva: Yle. Ylen luonto-ohjelmat kuten Avara luonto ja Luontoilta ovat suosittuja vuodesta toiseen. Kuvassa muikun talvinuottausta Säkylän Pyhäjärvellä sarjassa Järviemme helmet.)