Hyppää sisältöön

Polii­si­pääl­likkö ja tutkija Ruotsista kertovat, miksi rikol­lis­jengit onnistuvat rekrytoimaan alaikäisiä.

Taustalla on EU-direktiivi, jossa määritellään liiken­ne­va­kuutus pakolliseksi ajoneuvoille, jotka painavat yli 25 kiloa tai kulkevat yli 25 kilometriä tunnissa.

Matkailun sesonkityössä piilee jatkuvia ongelmia, mutta silti se vetää ennätysmäärin väkeä. Arviolta jo liki puolet Lapin kausityö­voi­masta tulee ulkomailta.

Maahan­muut­ta­ja­taus­taisten oppilaiden kielenopetus kaipaa kipeästi lisää resursseja. Halli­tus­oh­jelman lupaus valmistavan opetuksen piden­tä­mi­sestä herättää koulussa toiveita paremmasta.

Suomen miesten jääkiek­ko­maa­jouk­kueen pääval­men­tajan tehtävä on äärimmäisen kova paikka. Nyt se on vielä poikkeuk­sel­lisen haastava, kirjoittaa Jussi Paasi.

Maatähtien heimoon kuuluvan uurre­maa­tähden esiintymä on epätavallinen näky.

Luonnon­va­ra­kes­kuksen selvityksen mukaan hakkuumääriä ei tarvitsisi kuitenkaan pienentää, vaan ne kohden­net­taisiin toisin.

Vuokra­lää­kärien palkat ovat julkisessa tervey­den­huol­lossa usein huomattavasti korkeampia kuin samoissa tehtävissä olevien virka­lää­kä­reiden.

Paikallisuutiset

Myös Bolivian naapurimaat Brasilia, Paraguay ja Peru ovat kärsineet epäta­val­li­sista lopputalven ja alkukevään lämpö­aal­loista.

Entiset ja nykyiset euro­par­la­men­taa­rikot väittelivat Ylen A-Talkissa EU:n mahdollisesta laajen­tu­mi­sesta ja siitä, miten se muuttaa unionia.

Paulus Arajuuri lopettaa uransa. Päätökseen vaikutti se, ettei keskus­puo­lus­taja ole pystynyt antamaan enää kaikkeaan kipujen takia.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) paljasti eilen eläke­uu­dis­tuksen madonluvut. Uudistuksen odotetaan tasa­pai­not­tavan julkista taloutta noin miljardilla eurolla.

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan myös tuttavien kautta työllis­ty­minen on maahan­muut­ta­jilla varsin yleistä. Harva työllistyy TE–toimiston ja yksityisen työnvä­li­tyksen kautta.

Ruotsissa on ammuttu 11 ihmistä pelkästään syyskuun aikana. Yle kokosi karttaan jengi­vä­ki­vallan veriset teot.

Pentulivessä whippetit: paketissa on 2 juttua

Kun Sahara oli vihreä, ekologinen portti pohjoiseen oli auki myös varhaisille ihmislajeille. Tutkimus on osa hanketta, jossa selvitetään ilmaston vaikutusta ihmiskunnan levin­nei­syyteen.

Wahlroosin mielestä valtio on huono omistaja ja sen pitäisi luopua ainakin pörssiyh­tiöiden omistuksesta.

Polii­si­koi­ra­gal­leria esittelee ensimmäistä kertaa kaikki Suomen poliisikoirat ja niiden viralliset nimet.

Se oli siinä!

Olet jälleen ajan tasalla.

.
.