Hyppää sisältöön

Ylen tietojen mukaan vir­ka­mies­ta­paa­mi­nen alkaa kello 13 Ankarassa. Neuvottelujen pohjana on Turkin laatima lista.

Apinarokko leviää: paketissa on 4 juttua

Aikuisella miehellä on Helsingin ja Uudenmaan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu ort­ho­pox-ryh­mään kuuluvan viruksen aiheuttama tar­tun­ta. Var­mis­tus siitä, onko kyseessä apinarokko, saadaan lop­pu­vii­kos­ta.

Venäjä hyökkää Ukrainassa: paketissa on 2 juttua

Kokoamme tähän artikkeliin Venäjän aloittaman sodan tärkeimmät tapahtumat.

Uusimmat päivitykset1849 seuraa

  1. Zelenskyi: Eurooppa ei ole riittävän yhtenäinen suhteessa Ukrainaan ja yhtenäisyyden puute näkyy myös Suomen ja Ruotsin Nato-pro­ses­sis­sa
  2. Liettua toimittaa Ukrainaan 20 mie­his­tön­kul­je­tus­vau­nua
  3. Venäjä väittää olevansa valmis avaamaan reitin ruokaa Ukrainasta vieville laivoille

Leijonat MM-kisoissa: paketissa on 3 artikkelia

“Tämä on hirveä pettymys”, sanoo asiantuntija. Puutteellinen kun­to­tar­kas­tus ei avaa ostajan silmiä kaikille riskeille ennen asunnon kauppaa. Siitä seuraa usein kalliita oi­keus­rii­to­ja.

Henkilöauton kuljettaja kuoli syksyllä 2020 törmättyään leik­kuu­pui­mu­riin Ori­mat­ti­las­sa. Käräjäoikeus antoi pui­mu­rin­kul­jet­ta­jal­le sakkotuomion törkeästä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Vuoden 2022 Si­be­lius-viu­lu­kil­pai­lu käydään Helsingissä 18.–29.5. Seuraamme kilpailun välieriä Si­be­lius-Aka­te­mian R-talolla.

Uusimmat päivitykset

  1. Nyt on pienen tauon aika. Soitto jatkuu klo 13.10.
  2. Yh­dys­val­ta­lai­nen Nathan Meltzer soittaa Sibeliuksen Humoreskin nro 6 op.
  3. Viidennen välierän toinen soittaja on 21-vuotias yh­dys­val­ta­lai­nen Nathan Meltzer.

Texasin kuvernöörin mukaan epäilty ampuja oli 18-vuotias paikallinen mies, joka oli aseistautunut käsiaseella sekä mahdollisesti myös kiväärillä.

Suomen kuntien ra­ken­nus­re­kis­te­reis­sä on paljon virheitä. Myös kuntien ja verohallinnon tiedot eivät täsmää. Kiin­teis­tö­ve­ro­uu­dis­tus tuo lisäpaineita rekisterien täy­den­tä­mi­seen. Selvittelyä tehdään eri tahtiin ja eri tavoin.

Suomen ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen (SYKE) selvityksen mukaan kumirouhetta kulkeutuu jal­ka­pal­lo­ken­til­tä lä­hiym­pä­ris­töön esimerkiksi ken­tän­hoi­dos­sa käytettävien työkoneiden sekä pelaajien mukana.

Ruoan hinta nousee: paketissa on 3 artikkelia

Arktisen neuvoston lähes 130 projektia on jäissä, kun yhteistyötä Venäjän kanssa ei haluta nyt jatkaa. Uhkakuvissa arktinen alue jakaantuisi kahtia, mutta sitä pidetään vielä epä­to­den­nä­köi­se­nä.

Tutkijat ovat pyytäneet kyttyrälohen poikasia nuotalla rantavedessä ja mitanneet ne. Tarkoituksena on saada lisää tietoa kyttyrälohen käyt­täy­ty­mi­ses­tä.

Helsingissä on jouduttu markkinoimaan nuorisotaloja uusille sukupolville, koska koronan jälkeen tilojen käyttö on jäänyt pieneksi. Nuorisotyön johtaja kuitenkin uskoo, että tilanne tasaantuu ajan myötä.

Ukrainalaiset Suomessa: paketissa on 2 artikkelia

Kajaanissa ai­kuis­opis­ke­li­joi­den ryhmä suorittaa seitsemän viikon mittaisen ko­tou­tu­mis­kou­lu­tuk­sen orientoivan jakson, joka auttaa kotoutumaan Suo­meen. Kai­nuun malli on tiedettävästi ainoa laatuaan Suomessa.

Ilmastopäästöt: paketissa on 2 artikkelia

Kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt pysyivät viime vuonna edellisvuoden tasolla, kertovat Ti­las­to­kes­kuk­sen en­nak­ko­tie­dot. Maan­käyt­tö­sek­to­ri oli ensimmäisen kerran net­to­pääs­tö­läh­de.

Saltovkan asukkaat eivät voi ymmärtää, miksi Venäjä halusi tuhota ve­nä­jän­kie­li­sen suurkaupungin asukkaat, joista osa on jopa Venäjän kansalaisia.

Va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Iiu Susirajan kau­neusi­han­tei­ta ky­see­na­lais­ta­vat omakuvat keräävät nyt maailmalla huomiota. Kaksi arvostettua julkaisua nosti Susirajan teokset esiin muutaman kuukauden sisään.

Turkki ja Suomen Nato-ratkaisu: paketissa on 2 artikkelia

UPI:n Toni Alaranta arvioi A-studiossa, että keskiviikon neu­vot­te­luis­sa voidaan joissain asioissa päästä eteenpäin.

Korona-ajan etä­opis­ke­lus­ta syntynyttä op­pi­mis­va­jet­ta paikataan nyt lisävuodella lukioissa. Myös kor­kea­kou­lu­jen va­lin­ta­koe­uu­dis­tus on lisännyt lukiolaisten painetta saada yhä parempia arvosanoja yli­op­pi­las­to­dis­tuk­seen.

Pelastajia tarvitaan kymmenen vuoden sisällä lähes 2 500. Maaseudun rekrytoinnit ovat jo nyt vaikeita, kun joihinkin virkoihin ei ole ollut yhtään hakijaa.

Jääkiekon MM-kisat: paketissa on 3 juttua

Klovnit ovat lasten ja heidän perheidensä tukena nykyään jokaisessa yli­opis­to­sai­raa­las­sa. Seurasimme sai­raa­laklov­nien juhlapäivää Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.

Uiguurien sorto: paketissa on 2 artikkelia

Tietovuoto sisältää tuhansien pidätettyjen kuvia ja mie­li­val­tai­sia pidätyssyitä. Se tarjoaa tähän asti laajimmat kuvatodisteet ui­guu­ri­vä­hem­mis­tön sorrosta van­ki­lei­reil­lä Xinjiangissa.

Johann Willem Hägerström katosi 21. lokakuuta 2004 Helsingissä ja löytyi seuraavana vuonna surmattuna Rymättylästä. Poliisi kaipaa nyt yleisöltä tietoja asian rat­kai­se­mi­sek­si.

Helsingin Hernesaaressa sijaitseva Löyly synnytti sau­na­ra­vin­to­loi­den buumin. Moderneja saunallisia ravintoloita löytyy jo useista kaupungeista. Uusin avataan ensi viikolla Jyväskylässä.

Toistuvat pai­non­pu­do­tus­yri­tyk­set voivat vaikuttaa epäe­dul­li­ses­ti syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen sekä kehon painoon ja ai­neen­vaih­dun­taan.

Fazer ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt näin suurta investointia, toteaa kon­ser­ni­joh­ta­ja Christoph Vitzthum. Lahden alueelle nousee nyt vahva elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den keskittymä.

Vielä hetki lämpöä: paketissa on 2 artikkelia

Villasukat on jätetty narikkaan ja ensimmäiset shortsit on bongattu, mutta kau­pun­ki­lai­set varautuvat silti vaihtelevaan säähän pit­kä­hi­hai­sil­la.

Esimerkiksi Eckerö Linen mukaan huhtikuussa oli matkustajia jo lähes yhtä paljon kuin ennen koronaa keväällä 2019.

Tuoreimmat koronaviruksesta: paketissa on 2 juttua

Koronavirus Suomessa

Päivitetty

Hoidon tyyppiPotilaita7 päivän muutos14 päivän muutos
Osastohoidossa572-5,0 %-24,0 %
Tehohoidossa20-4,8 %-4,8 %
Rokotettujen osuus väestöstä
4,2 %
52,8 %
77,1 %
80,3 %

Lähde: THL

Työssä jaksaminen: paketissa on 2 artikkelia

Lyhyissä työsuhteissa eri työnantajilla työs­ken­te­le­vät saattavat tehdä jopa useita vuosia töitä ilman lomaa. Pät­kä­työ­läis­ten vuosilomien pitämiseen ei toistaiseksi ole näköpiirissä helpotusta.

Kotkassa on Suomen viimeinen Lenin-patsas. Kaupungissa on nyt etenemässä esitys, jonka mukaan patsas pitäisi sittenkin poistaa katukuvasta ja siirtää maakunnan museon kokoelmiin.

Jos esitys toteutuu, val­ko­hän­tä­kau­ris­ta voisi jahdata ilman met­säs­tys­kort­tia ja ympäri vuoden, myös li­sään­ty­mi­sai­ka­na.

Tuomas Sammelvuo oli Radio Suomessa maanantaisin kuultavan Ur­hei­lu­hul­lut-oh­jel­man vieraana. Sammelvuo kertoi, miten paluu Suomeen tapahtui ja vahvisti valmentavansa jatkossakin ulkomailla.

Ilkka Suominen 1939–2022

Ilkka Suominen oli pitkäaikaisin kokoomuksen pu­heen­joh­ta­ja. Suominen muistetaan harkitsevana, sovittelevana ja mää­rä­tie­toi­se­na, sanoi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen.

Se oli siinä!

Olet jälleen ajan tasalla.