Hyppää sisältöön

Nord Stream -kaasuputkien vuoto: paketissa on 3 artikkelia

Epätietoisuus poik­keuk­sel­lis­ten tapahtumien ympärillä voi palvella Venäjän etua, asiantuntijat arvioivat.

Suomalaiset mittalaitteet havaitsivat rä­jäh­dys­sig­naa­le­ja kahdesta eri rä­jäh­dyk­ses­tä. Toinen näkyi niin vahvasti, että rä­jäh­dys­pai­kan paikannus on mahdollista.

Venäjän sota Ukrainassa: paketissa on 3 artikkelia

Kauppaketjut nostivat kesällä hintoja, joita ne maksavat elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­del­le. Satojen miljoonien lisäpotti helpottaa omalta osaltaan elin­tar­vi­keket­jun kus­tan­nus­pai­nei­ta ja estää hintojen nousua.

Palloliiton pääsihteerin mukaan ot­te­lu­de­le­gaa­tin raportissa ei ole mitään sellaista, joka antaisi aihetta jat­ko­tut­kin­taan.

Suomalainen ruoka: paketissa on 3 juttua

Oletko seurannut Kekäläisen sa­don­kor­juu­kier­tuet­ta? Tule juttelemaan Mikon ja kuo­pio­lais­kok­ki Jere Hakkaraisen kanssa chattiin kello 19 alkaen osoitteessa chat.yle.fi.

Kuntalain mukaan nuo­ri­so­val­tuus­to on pakollinen jokaisessa Suomen kunnassa. Suomen nuo­ri­so­val­tuus­to­jen liiton pu­heen­joh­ta­jan Nette Rimpiojan mukaan nuorten vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det vaihtelevat kunnittain.

Hoitoalan ongelmat: paketissa on 3 artikkelia

Tänä vuonna kaikkiaan noin 44 000 ihmistä on hakenut Suomesta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. Ukrainasta arvioidaan saapuvan tänä vuonna 48 000 ihmistä Suomeen.

Tästä artikkelista löydät tuoreimmat tiedot, miten Suomen jäsenhakemus etenee eri maissa.

Suomen ja Venäjän rajalla: paketissa on 3 artikkelia

Kunnat satsaavat nyt lä­hi­lii­kun­ta­paik­koi­hin, joissa tarjolla on kun­toi­lu­lait­tei­ta kaikille. Kuopion Väi­nö­län­nie­mel­le avataan 11 laitteen uusi ul­ko­kun­to­sa­li.

Ovet kävivät viime kaudella tiuhaan tahtiin käsipallon mahtiseurassa Riihimäen Cocksissa. Rans­ka­lai­sin­vaa­sion myötä Riihimäellä panostetaan nyt nopeaan peliin ja iloisempaan kä­si­pal­lo­kult­tuu­riin.

Moni unohtaa purkaa vanhan öljysäiliön läm­mi­tys­re­mon­tin yhteydessä, jolloin raha-avustus voi jäädä saamatta. Avus­tus­ha­ke­mus­ten käsittelyaika on venynyt ely-kes­kuk­ses­sa jopa vuoteen.

Kahden tietomurron jälkeen Vastaamon asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä. Heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.

Oi­keu­den­käyn­nis­sä pyritään osoittamaan, että Pan­dem­rix-ro­ko­tus aiheutti narkolepsian seitsemälle henkilölle. Jos yhteys todetaan, Lää­ke­va­hin­ko­va­kuu­tus­poo­li voi joutua maksamaan miljoonia euroja.

Poh­jois-Suo­men tur­ki­se­läin­ten kasvattajain puheenjohtaja pohtii, pys­tyt­täi­siin­kö alan työpaikat korvaamaan esimerkiksi härkäpapua tuottamalla. FIFUR kritisoi raporttia tar­koi­tus­ha­kui­sek­si tilaustyöksi.

Sähkön kallistuminen: paketissa on 2 artikkelia

Kokoomuksen edus­kun­ta­ryh­mä on esitellyt ohjelmansa säh­kö­mark­ki­noi­den uu­dis­ta­mi­sek­si. Nopeilla krii­si­toi­mil­la halutaan helpotusta jo ensi talven säh­kö­las­kui­hin.

Heinäkuussa salamurhatun Japanin entisen pääministerin Shinzo Aben hautajaisiin osallistui noin 4 300 arvovierasta. Suomea hautajaisissa edusti ulkoministeri Pekka Haavisto.

Hukkuneiden etsijänä tunnettu Reino Savukoski menehtyi viime viikolla on­net­to­muu­des­sa. Hänen työtänsä jatkaa Lumijoen etsintävene team ry, jolle Savukoski lahjoitti kalustonsa.

Neuloosin jäljillä: paketissa on 2 artikkelia

Kuvaako sinun persoonaasi ennemmin tyylikäs tik­ku­röi­jy-neu­le vai värikäs Ström­sö-vil­la­pai­ta? Sopisiko luonteeseesi parhaiten patalappu? Tee leik­ki­mie­li­nen testi ja selvitä.

Poliisi epäilee teosta nuorehkoa miestä. Vantaan Korsossa sijaitsevan kaupan myyjä on edelleen sai­raa­la­hoi­dos­sa.

Kan­sal­li­soop­pe­ran ja -baletin säätiön hallitus perusteli esitystään joh­ta­mis­tai­doil­la, vi­sioin­ti­ky­vyil­lä ja verkostoilla.

Suomen ja Venäjän rajalla: paketissa on 3 artikkelia

Maa­han­muut­to­vi­ras­to arvioi, että Ukrainan sotaan joutuvalla voi olla oikeus saada turvapaikka Suomesta. Näin on etenkin, jos voidaan olettaa, että hän joutuisi osallistumaan so­ta­ri­kok­siin.

Suomeen keväällä paennut venäläinen toimittaja arvioi ketkä lähtevät ja ketkä jäävät nyt Venäjälle. Hän kertoo myös milloin hänen mielestään venäläiset aloittavat kansannousun. Shelinin mukaan rintamalle joutuvat köyhät ja osattomat.

Pellervon ta­lous­tut­ki­mus­kes­kus ennustaa ruoan hinnan jatkavan nousuaan tänä ja ensi vuonna. Myös maatilojen kannattavuus heikkenee energian hinnan ja lannoitteiden hintojen nousun myötä.

Suomalaiset ovat kuvanneet tärkeää kumppaniaan lehmää luo­la­maa­lauk­sis­ta ny­ky­tai­tee­seen. Tieto- ja valokuvateos Leh­mi­lai­tu­mil­la näyttää, kuinka naudat vaihtavat vapaalle.

Nainen tuomittiin eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta sakkoihin ja mää­rä­ai­kai­seen eläin­ten­pi­to­kiel­toon.

Ruskeasuon Teboil Helsingissä sulkee ovensa tiistain jälkeen. Kan­ta-asiak­kaat joivat aamukahvejaan tänään haikeina.

Rasismiepäily Suomen pelissä: paketissa on 2 artikkelia

Suomi nappasi Kansojen liigassa lohkon kakkospaikan Mon­te­negrol­ta. Ottelu pelattiin erittäin vaikeissa olosuhteissa rankkasateen takia. Montenegron toppari ja päävalmentaja saivat kuumassa pelissä punaisen kortin.

Pit­kä­ai­kai­sel­la pää­val­men­ta­jal­la Janne Anderssonilla on joukkueen heikoista otteista huolimatta yhä pelaajien ja liiton tuki takanaan.

Puolitoista vuotta sitten äidiksi tullut Anna-Julia Kontio tasapainoilee äitiyden ja ratsastuksen välillä. "Jotkut sanovat, että äitiyslomalla harmittaa, kun ei pääse ratsastamaan. Minulla ei ollut mitään sellaista."

Eläintarhan mukaan pennut olivat toivottuja myös eläin­ten­suo­je­lun näkökulmasta. Tavoitteena on palauttaa eläimiä luontoon.

Söderfjärden Pohjanmaalla on perinteinen kurkien syysmuuton kokoontumis- ja ruo­kai­lu­paik­ka. Lin­tu­har­ras­ta­ja Ari Lähteenpää on laskenut, että alueelle mahtuisi las­ken­nal­li­ses­ti vielä paljon enemmänkin lintuja.

Nasan DART-alus osui noin kello 2.15 yöllä asteroidiin 11 miljoonan kilometrin päässä Maasta. Nasa muistuttaa, ettei kyseinen kak­soi­sas­te­roi­di ole uhka maapallolle, vaan kyse oli testistä.

Maa­il­man­laa­jui­nen tie­to­ko­ne­verk­ko tarjosi uusia mah­dol­li­suuk­sia, kerrottiin Nuorten uutisissa vuonna 1995.

Emme tiedä, miten kuoleman edessä kuuluu olla. Silti sureminen tarvitsee muotoja ja konkretiaa. Siksi kaipaamme perinteitä ja riittejä surun hetkellä, piispa Mari Leppänen kirjoittaa.

Tampereen Sokoksen lattian korkeusero päästä päähän on 1,5 metriä. Jokaisesta rakennuksen kolmesta si­sään­käyn­nis­tä pääsee suoraan rakennuksen sisälle, eikä ylimääräisiä portaita tarvita.

Kuntalain mukaan kuntalainen menettää vaa­li­kel­poi­suu­ten­sa aiemmassa kunnassa, jos kotikunta vaihtuu kesken vaalikauden.

Koronavirusepidemian tilanne: paketissa on 2 juttua

Koronavirus Suomessa

Päivitetty

Hoidon tyyppiPotilaita7 päivän muutos14 päivän muutos
Osastohoidossa583+8,2 %+45,0 %
Tehohoidossa100,0 %0,0 %
Rokotettujen osuus väestöstä
16,1 %
54,1 %
76,9 %
79,8 %

Lähde: THL

Se oli siinä!

Olet jälleen ajan tasalla.