Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Mitä omalla pihalla saa rakentaa ilman lupaa? Palju ja leikkimökki käy, terassin kate ei

Oma piha ja talo ei läheskään aina tarkoita, että voisit tehdä pihallasi mitä vain. Todella moni asia vaatii luvan tai ainakin ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaan.

Omakotitaloalue.
Kuva: Ville Toijonen / Yle
Ville Toijonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Omakotitalon omistajalla on velvollisuus pitää talonsa kunnossa. Moni voisi kuvitella, että omalle talolle ja pihalle voi tehdä mitä vain, mutta asia ei kaikissa tapauksissa näin ole. Eri kuntien säännöt rakentamisesta poikkevat toisistaan, joten ne kannattaa selvittää oman rakennusvalvonnan tai teknisen toimen kanssa.

Seuraavat esimerkit ovat Lappeenrannan asemakaava-alueelta.

Millaisen aidan voi tehdä ilman lupaa?

Jos lauta-aita tehdään kadun varteen, niin se voi enintään olla 150 senttimetriä korkea. Lauta-aitaa varten on tehtävä toimenpideilmoitus rakennusvalvontaan. Jos tehdään pensasaita, se ei vaadi ilmoitusta.

Kun enintään 150 senttimetriä korkea aita tehdään naapureiden välille, kannattaa sopia aidasta naapurin kanssa yhdessä. On hyvä kirjallisesti sopia, kumpi rakentaa ja kumpi huoltaa aitaa vai tehdäänkö kaikki yhdessä.

Kun aidan korkeus ylittää 150 senttimetriä, aita tarvitsee rakennusvalvonnasta toimenpideluvan. Tässä menettelyssä katsotaan, sopiiko suunniteltu aita alueelle, kuullaan naapureita ja myös aidan väri katsotaan lupamenettelyn yhteydessä.

Haluan kaataa puun tontiltani, mitä pitää ottaa huomioon?

Puun kaatamista varten tarvitsee puunkaatoluvan kaupungilta. Tämä siksi, että voidaan ottaa huomioon asuinalueen viihtyisyys. Ympäristö halutaan pitää kauniina ja tarvittaessa katsotaan, tarvitseeko kaadetun puun tilalle istuttaa uusi puu.

Jos puu on naapurin rajalla ja on epäselvää, kumman vastuulla puu on, voi kaupungin mittausosastolta pyytää katselmuksen. Mittaajat tulevat katsomaan tarkan rajan paikan, ja puun omistaja saadaan selville.

Puut ja pensaat ovat asukkaille kovasti tunteita herättäviä asioita. Toiset pitävät niistä ja toiset eivät välttämättä tahtoisi niitä omalle tontille juuri ollenkaan. Rakennusvalvonnasta vinkataan, että on aina parempi, jos naapurit voivat keskenään puhua ja sopia puuasioista. Se on kaikille mukavampi ja helpompi tie.

Omakotitaloalue.
Pensasaidan kunnossapidosta kannattaa sopia kirjallisesti naapurin kanssa, jotta ei tule epäselvyyttä kenen vastuulla se on. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Tarvitsenko luvan leikkimökille?

Pienen, alle neljän neliön leikkimökin voi rakentaa ilman lupaa. Mutta esimerkiksi 4–10-neliöisistä kevytrakenteisista leikkimökeistä tarvitsee tehdä toimenpideilmoitus rakennusvalvontaan.

Leikkimökkiä tai esimerkiksi grillikatosta omalle pihalle suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan. Jos esimerkiksi naapurin puolella on toinen rakennus, niin rakentamisessa on huomioitava palorajoituksia ja osa seinistä pitää palo-osastoida.

Entä paljulle?

Palju ei vaadi lupaa, mutta paloturvallisuutta on noudatettava. Hormi tulee asentaa tarkasti asennusohjeiden mukaan. Paljuista voi tulla riitoja, jos esimerkiksi savu kulkeutuu suoraan naapuritalon ilmanvaihtoon. Paljun sijoittamisessa tontille kannattaa olla tarkkana. Kannattaa esimerkiksi jättää ainakin neljä metriä tilaa omille rajoille, niin naapurikin on sopivan kaukana.

Paljun tyhjennyksessä on huomioitava, etteivät vedet valu naapurin puolelle.

Siirryn maalämpöön ja aurinkosähköön. Tarvitsenko luvan rakennusvalvonnasta?

Maalämpöjärjestelmä tarvitsee toimenpideluvan. Samalla pyydetään ympäristötoimelta lausunto. Jos ympäristötoimen mielestä kaikki on hyvin, yleensä kaikki hoituu. Esimerkiksi Lappeenrannassa maalämpöjärjestelmille haettiin 52 lupaa vuonna 2017

Aurinkopaneelit, jotka yleensä asennetaan talon katolle katon suuntaisesti, eivät tarvitse lupaa eikä ilmoitusta.

Pitäisi talo maalata, voinko valita minkä värin tahansa?

Vanhoilla asuinalueilla on yleensä kaikenlaisia ja -värisiä taloja. Mutta uusilla asuinalueilla asemakaavassa on yleensä määrätty värit, joita alueella tulee käyttää.

Julkisivun maalaaminen tai värin vaihtaminen vaatii toimenpideilmoituksen rakennusvalvontaan. Talon huoltomaalaus samalla värillä ei vaadi ilmoitusta.

Tarvitseeko terassi rakennusluvan?

Terassi, jossa on valokate tai vastaava kevyt kate, tarvitsee toimenpideilmoituksen. Jos tehdään raskaampi kate, esimerkiksi jatketaan talon kattoa, niin se tarvitsee toimenpideluvan. Jos terassille ei tule katetta, siitä ei tarvitse olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Haastateltavana artikkelissa on ollut tarkastusinsinööri Janne Meuronen Lappeenrannan rakennusvalvonnasta.

15.1.2018 10.00 juttua tarkennettu, koskemaan Lappeenrannan kaupungin säännöstöä.

Suosittelemme