Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Suo siellä, kosteikko täällä – Lyijyhaulien käyttökielto saattaa laajentua

Euroopan kemikaalivirastossa on parhaillaan käsiteltävänä ehdotus, joka voi laajentaa nykyisen vesilintujahtien lyijyhaulikiellon koskemaan kaikkea haulikkometsästystä turvemailla. Suomessa riistakeskus pitää parempana, että kieltoa laajennettaisiin vain ranta-alueille.

Suomen riistakeskuksen apulaisjohtaja Jari Pigg.
Lyijyhaulien käyttökiellon laajeneminen vaikeuttaisi metsästystä etenkin Metsähallituksen mailla, missä kovat teräs- ja tungstenhaulit ovat kiellettyjä, sanoo Suomen riistakeskuksen apulaisjohtaja Jari Pigg. Kuva: Jarmo Koponen / Yle
Jarmo Koponen
Avaa Yle-sovelluksessa

Lyijyn käyttöä koskevat haulikkometsästyksen rajoitukset ovat todennäköisesti laajenemassa.

Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n käsittelyssä on parhaillaan lyijypitoisten ammusten käyttöä kosteikkoalueilla rajoittava ehdotus.

Ehdotuksen tekee Suomen kannalta ongelmalliseksi se, että rajoitusalueen kuvauksena on käytetty, 1970-luvulla Iranissa tehdyn, Ramsarin kaupungista nimensä saaneen sopimuksen mukaista laajaa määritelmää.

Maailman tunnetuimpia kosteikon määritelmiä

– Se käsittää merialueet, joissa on vettä kuuteen metriin asti, eli rannikon ja matalikot. Ja sitten mantereisessa ympäristössä mennään soihin. Järvet, joet kuuluvat tähän Ramsarin laajaan kosteikkomääritelmään, kertoo ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen ympäristöministeriöstä.

Käytännössä lyijyhaulikielto laajenisi myös metsätalousmaiden keskellä oleviin pieniin kosteikkoihin. Kaikkine suoja-alueineen kielloista tulisi hyvin laaja. Lyijyhaulien käyttökiellon kanssa jonkilaisessa ristiriidassa olisi myös valtion maita hallinnoivan Metsähallituksen määräys, joilla se on kieltänyt lyijyä korvaavien teräs- ja kovien volframihaulien käytön alueillaan. Syynä ovat kovien haulimateriaalien puun käytölle aiheuttamat haitat.

Haulikko ja erilaisia hauleja.
Vesilintujahdissa kiellettyjä lyijyhauleja (vas.). Niiden sijaan voi sorsastuksessa käyttää esimerkiksi tungsten- eli volframihauleja (keskellä) tai kuparihauleja (oik.). Yleisimmin vesilintujahdissa kuitenkin käytetään teräshauleja. Kuva: Jarmo Koponen / Yle

Suomen riistakeskus onkin nyt esittänyt, että vesilintujen suojelemiseen tarkoitetun lyijyhaulikiellon aluerajaukseen sovellettaisiin eurooppalaisen paikkatietojärjestelmän, Inspiren, kriteeristöä.

–Me olemme esittäneet kommenttinamme ECHA:n raporttiin, että Ramsar– kosteikkosopimuksen määritelmän sijaan rajoitusalueena käytettäisiin maanmittauslaitoksen Inspire- HY rantaviivamääritelmää. Sen määritelmän mukaisella alueella voitaisiin sitten kieltää lyijyhaulien käyttäminen haulikkometsästyksessä, sanoo riistakeskuksen apulaisjohtaja Jari Pigg.

Lisäksi riistakeskus haluaa, että kiellon laajennuksesta poistetaan vaatimus, jonka mukaan lyijyhauleja sisältäviä patruunoita ei saisi pitää edes halussa kosteikkoalueilla. Riistakeskuksen mielestä se olisi suomalaisen vaellustyyppisen metsästyksen kannalta kohtuuton.

Etenee aikanaan komissioon

Tällä hetkellä vesilintujen lyijyhauleilta suojelemiseen pyrkivä ehdotus on Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean sekä sosioekonomisesta analyysistä vastaavan komitean käsittelyssä.

Suomessa hankkeen valmistelua seuraavan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin mukaan asia siirtyy sitten komission arvioitavaksi, joka tekee asiassa päätöksen komiteamenettelyä noudattaen.

Komiteamenettelyssä jäsenmaat pääsevät vaikuttamaan rajoitusehdotuksen sisältöön, Tukesista kerrotaan.

Suosittelemme