Hyppää sisältöön

Miksi Yle julkaisee seksuaalisesta häirinnästä epäillyn elokuvaohjaajan nimen?

Toistaiseksi noin 20 naista on kertonut henkilökohtaisesti Ylen toimittajalle elokuvaohjaaja Lauri Törhösen tekemästä seksuaalisesta häirinnästä. Tärkeimmät perusteet nimen julkaisulle ovat henkilön valta-asema suhteessa häirinnän kohteena olleisiin naisiin, henkilön toiminta opettajana ja häirintätapausten suuri määrä.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Yle on selvittänyt seksuaalista häirintää elokuva-alalla useiden viikkojen ajan haastattelemalla kymmeniä ihmisiä. Lauri Törhösen tekemiksi kerrottuja häirintätapauksia tuli esiin merkittävä määrä, noin 20 naista kertoi joutuneensa seksuaalisesti häirityksi tai todistaneensa seksuaalista häirintää.

Lue tästä Ylen uutinen aiheesta.

Taustakeskusteluissa on tullut esiin myös muita nimiä häirintätapauksiin liittyen. Yle jatkaa aiheen selvittämistä.

Kokemuksistaan Ylelle kertoneet naiset ovat eri-ikäisiä ja he ovat toimineet häirintätapausten aikaan erilaisissa tehtävissä, kuten alan opiskelijoina tai Törhösen työtovereina. Naiset kertoivat häirinnästä samansuuntaisesti ja useimmat heistä olivat valmiita kertomaan kokemuksistaan julkisesti omalla nimellään.

a-studiossa elina knihtilä ja pamela tola
Toiko #metoo muutoksen? Vieraina näyttelijä Pamela Tola, näyttelijäntyön professori Elina Knihtilä, elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen ja kulttuuriministeri Sampo Terho. Juontajana Kirsi Heikel #yleastudio

Lauri Törhönen on ollut alalla poikkeuksellisessa valta-asemassa, sillä hän on toiminut alan opettajana korkeakoulussa ja ohjannut useita elokuvia. Asemastaan hänen on ollut mahdollista vaikuttaa häirinnästä kertoneiden naisten urakehitykseen ja motivaatioon. Monet naiset ovat olleet kerrottujen tapahtumien aikaan nuoria ja juuri alalle tulleita.

Poikkeuksellista myös se, että tapauksia on eri vuosikymmeniltä, mikä yhdessä kerrottujen tapausten suuren lukumäärän kanssa viittaa vahvasti siihen, että kyse ei ole yksittäistapauksista. Ylen tiedonhankinnan perusteella tapauksia on paljon ja häiritsevä käytös on jatkunut ilman, että siihen olisi puututtu. Ylen haastattelemien naisten mukaan lukuisat ihmiset tiesivät häirinnästä.

Elokuva-alalla on syytä selvittää, ovatko alan oppilaitokset, yritykset ja rahoittajat olleet tietoisia Törhösen tai muiden tekemiksi epäillyistä häirintätapauksista, ja onko toimintaan puututtu. Ovatko keinot ilmiön ehkäisemiseksi riittäviä, ja miten niitä voidaan parantaa?

Kokemuksiin palaaminen on ollut monille haastatelluista naisista raskasta. Monia heistä yksittäisetkin kokemukset ovat ahdistaneet vuosia. Osa naisista on kertonut kokemusten vaikuttaneen jopa siihen, haluavatko he työskennellä elokuva-alalla.

Ylen haastattelemat naiset kertovat Lauri Törhösen muun muassa suudelleen väkisin, kosketelleen heitä reisiin ja rintoihin ja ehdottaneen seksiä.

Tasa-arvovaltuutettu määrittelee nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) seksuaalisen häirinnän tarkoittavan:

Sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Ylen ja muiden tiedotusvälineiden aiheesta julkaisemien haastattelujen perusteella näyttää ilmeiseltä, että naisiin on kohdistunut elokuva-alalla seksististä ja ihmisarvoa loukkaavaa käytöstä.

Ylen haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että Lauri Törhösen toiminta on ollut osa tätä ilmiötä. Hän on toiminut opettajana, ja asemassaan hän olisi voinut murtaa alalle pesiytyneitä toimintatapoja. Tämän sijasta vaikuttaa vahvasti siltä, että hän on toistuvasti suhtautunut naisiin epäasiallisesti ja epäkunnioittavasti. Ylen jutussa mainitut tapaukset eivät ole rikollisia, mutta niitä voidaan pitää henkilön yhteiskunnallisen roolin ja valta-aseman huomioiden moitittavina.

Kirjoittaja on Ylen A-studion tuottaja. Lisää aiheesta Yle Areenassa.

Suosittelemme sinulle