Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

UPM suunnittelee Suomen suurinta biojalostamoa – jättimäinen tontti odottelee jo Kotkan satamassa

Kotkan kaupunki varaa UPM:lle erittäin ison, noin 30 hehtaarin tontin Mussalon sataman alueelta.

Upm biojalostamo.
Kuva: Jari Tanskanen / Yle
Jari Tanskanen,
Miina Sillanpää
Avaa Yle-sovelluksessa

Metsäyhtiö UPM suunnittelee suuren biojalostamon rakentamista.

Kotkan kaupunki on varaamassa yhtiötä varten erittäin ison, noin 30 hehtaarin tontin Mussalon sataman alueelta Kotkasta. Tontti sijaitsee Palaslahden teollisuusalueella, entisellä Pohjolan Voiman voimalaitoksen alueella.

UPM:n tavoitteena on selvittää, voiko tontille rakentaa biojalostamon. Biojalostamo olisi kooltaan Suomen suurin, ja erittäin iso myös Euroopan mittakaavassa.

Havainnekuva tontista Mussalon satamassa, jonka Kotkan kaupunki on varannut UPM:lle biojalostamoa varten.
Kuva: HaminaKotka Satama Oy

UPM:n mahdollisessa toisessa biojalostamossa käytettäisiin eri raaka-aineita ja teknologiaa kuin UPM Lappeenrannan biojalostamossa.

Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita useista kestävistä raaka-aineista. Sen vuosituotanto olisi viisinkertainen Lappeenrannan biojalostamoon verrattuna.

Kotkalle tärkeä

Tontin vuokratulot kaupungille olisivat noin miljoona euroa vuodessa. UPM:n kanssa tehtävä selvitystyö, ja mahdollinen vuokrasopimus ovat Kotkan kaupungille erittäin merkittäviä.

– Kaupungin saamat vuokratuotot kasvaisivat merkittävästi ja hankkeen kautta odotetaan Kotkaan lisää työpaikkoja. Uudet teolliset työpaikat ovat alueelle erittäin tervetulleita, vs. kaupunginjohtaja Jorma Haapanen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan tiistaina. Varsinainen vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun YVA-selvitys on valmis ja muut esisopimuksessa määritellyt edellytykset ovat täyttyneet. YVA-prosessi kestää yleensä noin vuoden.

Lopullisen rakentamispäätöksen UPM tekee aikaisintaan loppuvuodesta 2018. Päätökseen vaikuttaa kesällä valmistuva EU:n ILUC-direktiivin päivitys. Siinä määritellään, mistä materiaaleista päästöttömiksi laskettavia uusiutuvia biopolttoaineita voi tehdä.

Myös Lappeenranta tavoitteli biojalostamoa

Yksi vaihtoehto sijoituspaikaksi oli Lappeenranta, jolloin uusi jalostamo olisi rakennettu nykyisen UPM:n biojalostamon viereen Kaukaan tehdasalueelle.

Kotka osoittautui kuitenkin Lappeenrantaa edullisemmaksi vaihtoehdoksi hyvien merikuljetusten ansiosta. Lappeenrannan sataman ympärivuotisen käytön estää Saimaan kanavan sulkeutuminen talvikuukausien ajaksi.

– Tämän kokoluokan laitos laatii erittäin hyvän logistiikan ja Kotka–Haminan satamasta on hyvät yhteydet, perustelee UPM Biopolttoaineiden kehityksestä vastaava johtaja Petri Kukkonen.

Kotkan biojalostamo käyttäisi raaka-aineena metsän hakkuutähteitä sekä Uruguayssa viljeltävää brassica carinataa, joka on ravinnoksi kelpaamaton öljykasvi.

Suosittelemme