Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Sama ammatti ja sama yritys – naisen ja miehen palkkaero on tilastojen mukaan Suomessa 3 prosenttia

Miesten ja naisten palkkaero on pysynyt viime vuodet melko samana, kun katsotaan kuukausiansioita. Suurimmat kuukausiansiot ovat ikäryhmällä 40–44-vuotiaat.

seteleitä lompakossa
Naisten ja miesten palkkaero on pysynyt melko samana viimeiset vuodet, kertovat tilastot. Kuva: AOP
Stina Brännare
Avaa Yle-sovelluksessa

Vuonna 2016 kuukausiansioiden mediaani eli keskimmäinen palkka oli Tilastokeskuksen mukaan 3001 euroa. Mediaani tarkoittaa kuukausiansiota, jonka alapuolelle ja yläpuolelle sijoittuu puolet palkoista.

Vuonna 2010 vastaava luku oli 2715 euroa eli kuukausiansiot ovat kasvaneet noin 10,5 prosenttia seitsemässä vuodessa. Tuossa ajassa inflaatio eli hinnat ovat kasvaneet noin 9,2 prosenttia. Kuukausiansiot ovat siis reaalisesti kasvaneet noin 1,0 prosenttia.

Todellisuudessa siis tämän verran palkansaajien ostovoima on kasvanut seitsemässä vuodessa, laskee Tilastokeskus.

Ohessa viisi kohtaa, jotka nousevat esiin palkkarakennetilastoista.

1. Naisten ja miesten palkkaero on pysynyt melko vakiona vuodesta 2010 eteenpäin. Yliaktuaari Sampo Pehkonen tilastokeskuksesta kiinnittää huomiota kahteen asiaan sukupuolten välisissä palkkaeroissa.

– Miesten ja naisten palkkaero on suuri, kun vertaillaan miesten ja naisten mediaanien palkkaeroja keskenään.

– Jos verrataan miehiä ja naisia, jotka työskentelevät samalla ammattinimikkeellä samassa yrityksessä, palkkaero on Suomessa keskimäärin noin kolme prosenttia, Pehkonen sanoo.

2. Kun vertaillaan koulutustasoja, kuntatyönantajalla ansaitsee Tilastokeskuksen mukaan selkeästi eniten tutkijatasoisella koulutuksella. Tämä johtuu siitä, että kuntasektorilla työskentelee paljon tutkijatasoisen koulutuksen saaneita lääkäreitä, jotka sijoittuvat eniten ansaitsevien joukkoon.

3. Jos katsotaan ylempää korkeakouluastetta eli maistereita ja ylempiä AMK-tutkintoja, niin valtion palkansaajien mediaaniansiot ovat suuremmat kuin yksityisen sektorin palkansaajilla. Valtion korkeakoulutetut palkansaajat työskentelevät mm. käräjätuomareina, neuvottelevina virkamiehinä, ylitarkastajina ja upseereina.

4. Maantieteellisesti kuukausiansioissa yleisin palkka on sama Uudellamaalla kuin muualla Suomessa eli 2500 euroa kuukaudessa. Tätä selittää se, että keskimääräinen ansiotaso asiakaspalveluammateissa, rakennusalalla ja teollisuudessa on vain hieman korkeampi Uudellamaalla kuin muualla Suomessa.

5. Suurinta palkkaa saavat palkansaajat ikäryhmässä 40–44-vuotiaat. Tässä ikäluokassa vaikuttaa ammattirakenne eli ikäluokassa on eniten asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita. Tyypillisesti he ovat insinöörejä, diplomi-insinöörejä ja ekonomeja.

Kokonaisansioiden kuukausitilastoissa eivät ole mukana osa-aikaiset työntekijät. Palkat ovat bruttopalkkoja ennen veroja ja mukaan on laskettu peruspalkkojen lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontaisedut.

Katso hakukoneesta, miten miesten ja naisten palkat eroavat eri ammateissa ja ketkä ansaitsevat eniten

Suosittelemme