Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Moni nuori lopettaa urheilun, koska harrastusporukasta ei löydy kavereita: "Valmentajien pitäisi osata kysyä nuorelta, miten menee"

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemän kyselyn mukaan kaverisuhteiden puuttuminen on iso taustatekijä, minkä takia lapsi tai nuori lopettaa harrastuksen.

Maalitilanne nuorten jalkapallo-ottelussa.
Kuva: Jari Kovalainen / Yle
Matti Konttinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Kavereilla on suuri merkitys lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa, ilmenee Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tekemästä tuoreesta kyselystä.

Verkkokyselyyn vastasi 1 304 4.–9.-luokkien oppilasta kymmenessä koulussa marraskuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana.

Kyselyssä selvisi, että kaverisuhteet ovat tärkeitä niin harrastuksen aloittamisessa ja kuin sen jatkamisessa. Kaverisuhteiden puuttuminen oli iso taustatekijä, minkä takia lapsi tai nuori lopettaa harrastuksen.

– Kyselyssä viidennes lapsista sanoi, että on aloittanut lajin kaverin innostamana ja melkein 40 prosenttia sanoi, että on jatkanut harrastusta sen takia, että siellä on hyviä kavereita ja joukkueessa on hyvä yhteishenki, kertoi MLL:n suunnitelija Eeva-Liisa Markkanen Ylen aamu-tv:ssä tiistaina.

– Joka viides kyselyyn vastanneista harrastuksen lopettaneista puolestaan sanoi, että lopettaminen johtui siitä, että oli jäänyt ilman ystäviä harrastusryhmässä.

Markkasen mukaan nuoret, joilla ei ole ystäviä omassa harrastusryhmässä saavat vähemmän onnistumisen kokemuksia. He myös kokevat, että kannustusta ja kaveripalautetta saa vähemmän.

Valmentamisessa parannettavaa

Palloliiton nuorisopäällikön Marko Viitasen mukaan kyselyn tulokset kielivät siitä, että valmentajakoulutuksessa tulisi huomioida paremmin nuorten sosiaalista ja henkistä kasvua.

Kaveruutta tulisi tukea joukkueessa ja joukkue tulisi rakentaa niin, että nuoret viihtyvät siinä ja uskaltavat olla oma itsensä.

– Valmentajilla pitää olla enemmän herkkyyttä kysyä enemmän pelaajilta, että miten heillä menee. Yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän myös vanhempien kanssa, jotta harrastuksen haasteet tulisivat esille, Viitanen sanoo.

Viitanen kertoo, että jalkapallossa lopettamisen syitä ovat yleensä joukkueen huono ilmapiiri tai pelaajan tuntemukset siitä, että oma osaaminen ei riitä.

– Murrosiässä nuorille tulee myös aikapainetta: on pakko valita, harrastaako jalkapalloa vai jotain muuta.

Myös Markkanen pohtii, että valmentaja voi tehdä paljon siinä, millainen henki ja ilmapiiri joukkueessa vallitsee.

– Osa lapsista on sellaisia, jotka osaavat heti ottaa ryhmässä paikkansa ja löytävät kavereita. Sitten on todella paljon lapsia, jotka hyötyvät siitä, että ryhmää rakennetaan ohjatusti.

Viitanen kertoo, että valmentajan ja pelaajan suhdetta pyritään parantamaan Palloliitossa esimerkiksi tunne pelaajasi -työkalun avulla.

– Meillä on myös kouluista tuttu käytäntö, jossa keskustellaan pelaajan ja valmentajan välillä.

Viitanen myöntää, että esimerkiksi jaottelu tasoryhmiin voi ruokkia lapsen harrastuksen lopettamista. Hän pitää tasoryhmittelyä kuitenkin hyvänä järjestelmänä, jos se tehdään hallitusti.

Kavereilla on suuri merkitys nuorten liikuntaharrastuksissa ja sen jatkamisessa. Näin kertoo Mannerheimin lastensuojeluliiton koululaisille tekemä kysely.

Suosittelemme sinulle