Hyppää sisältöön

KHO tulkitsi lääkäriyhtiön kikkailun veronkierroksi

Verotarkastuksessa paljastuneessa tapauksessa lääkäri teki töitä kommandiittiyhtiössä, joka maksoi saman lääkärin omistamalle osakeyhtiölle.

Verottajan neuvontapiste Vero2017-tapahtumassa Helsingissä.
Verottajan neuvontapiste Vero2017-tapahtumassa Helsingissä. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva
Jarmo Koponen

Moni ammatinharjoittaja haluaisi saada tulonsa mieluummin kevyemmin verotettuna pääomatulona kuin suurituloisilla ankarammin verotettuna ansiotulona.

Muun muassa lääkäriyhtiöistä muutamia vuosia sitten käydyn julkisen keskustelun seurauksena tätä on kuitenkin rajoitettu säätämällä työpanoksen mukaan osakeyhtiöistä jaettavat osingot työn tehneen henkilön ansiotuloksi.

Nyt korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään laajentanut säädöksen tulkintaa niin, että vaikka työpanoksen mukaan jaettu pääomatulo tulisikin kommandiittiyhtiöstä ja menisi sen vastuullisena yhtiömiehenä toimivalle osakeyhtiölle, on tulo yhä työn tehneen henkilön ansiotuloa.

Työpanososingon tulkinta laajeni

Mutta kuinka merkittävästä asiasta KHO:n tekemässä päätöksessä on Verohallinnon kannalta kyse?

– Ratkaisu vahvistaa Verohallinnon ohjeessa ”Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus” todetun verotuskäytännön, joten päätös ei käytännössä aiheuta muutoksia soveltamiskäytäntöön. Ratkaisu kertoo selvästi sen, että työpanososinkosäännöksen soveltamisala on laaja, toteaa johtava veroasiantuntija Tero Määttä Verohallinnosta.

KHO katsoi myös, että lääkäriyhtiön kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva toimintamalli oli liiketaloudellisilta perusteiltaan ohut ja keinotekoinen. Ainoa hyöty koski osakkaille tulevan voiton verotusta.

Entä kuinka suuria verotulojen menetyksiä veronsaajille on tämäntyyppisten järjestelyjen takia tullut?

– Tästä ei ole saatavissa tilastotietoa, mutta kun näitä tällaisia järjestelyitä ei juurikaan ole ollut, suurista summista ei missään tapauksessa puhuta, Määttä arvioi.

Ei kovin yleistä

Päätös synty KHO:ssa äänin 3–2. Vähemmistöön jääneiden oikeusneuvosten mukaan työpanososinkoa koskeva lainkohta on erityissäännös, joka ei ole laajennettavissa kommandiittiyhtiöön.

Mutta onko Verohallinnolla menossa muita työpanososinkojen verotusta koskevia oikeusprosesseja? Kuinka monta ja millä toimialoilla?

– Minulla ei ole avoinna olevien tapausten lukumäärästä eikä toimialoista tarkkaa tietoa, mutta montaa näitä ei käsittääkseni ole. Näihin tämän tyyppisiin järjestelyihin törmätään yleensä erilaisten asiantuntijayhtiöiden verotarkastusten yhteydessä, joten näitä voi nousta vielä esiin tulevaisuudessa, ennakoi Määttä.

Suosittelemme sinulle