Hyppää sisältöön

Vuokralla asuvista joka seitsemännellä menee asumiseen yli 40 prosenttia tuloista

Pienituloisista yli viidenneksellä oli suuret asumiskustannukset.

Kuva: AOP
Heidi Sullström

Vuokralla asuvilla asumiskulut ovat suuremmat kuin kotitalouksilla keskimäärin: joka seitsemäs eli reilu 14 prosenttia vuokralla asuvista kotitalouksista käyttää tuloistaan yli 40 prosenttia asumiseen.

Omistusasunnossa asuvista vain kolmella prosentilla menee asumiseen yhtä suuri osa tuloista. Kaikista kotitalouksista hieman alle seitsemän prosenttia joutuu käyttämään yli 40 prosenttia tuloistaan asumiseen.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaisemasta tulonjakotilastosta (siirryt toiseen palveluun), joka kertoo vuoden 2016 tilanteesta.

Vuokralla asuvien tilanne on kuitenkin parantunut, sillä suuria asumiskustannuksia maksavien osuus pienentyi toista vuotta peräkkäin.

Keskimäärin vuokralla asuvat käyttivät tuloistaan hieman alle 26 prosenttia asumiseen, kun omistusasunnossa asuvilla mediaani oli alle 11 prosenttia.

Kotitalouksien asumismuodot jakautuvat karkeasti kolmeen ryhmään: noin kolmannes kotitalouksista asuu vuokralla, hieman alle kolmannes velkaisessa omistusasunnossa ja hieman alle kolmannes velattomassa asunnossa.

Vuokralla asuminen on yleistynyt etenkin pienituloisilla kotitalouksilla.

Suuret asumiskulut rasittavat erityisesti yksin asuvia

Suurin osa kotitalouksista, joilla oli suuret asumiskulut tuloihin nähden, oli yksin asuvia. Enemmistö heistä oli naisia.

Asumiskustannusten maksamisen jälkeen suhteellisesti heikoin tulotaso oli yhden henkilön ja yksinhuoltajien kotitalouksilla.

Pienituloisista yli viidenneksellä asumiskustannukset olivat yli 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.

Kotitalous on pienituloinen, jos sen käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.

Vuonna 2016 pienituloisuuden raja oli OECD:n mukaan yhden aikuisen taloudessa 14 430 euroa. Kahden aikuisen ja yhden alle 14-vuotiaan lapsen kotitaloudessa raja oli 25 974 euroa.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Vuokralla asuvat useimmiten nuoria yksin tai kaksin asuvia

Kun kotitaloudet jaetaan tulojen mukaan kymmeneen ryhmään, kahdessa alimmassa tuloluokassa vuokralla asuminen oli yleisintä.

Pienituloisista kotitalouksista lähes 60 prosenttia asui vuokra-asunnossa.

Mitä suuremmat tulot kotitaloudella olivat, sitä todennäköisimmin asunto oli oma: Alimman tuloluokan kotitalouksista hieman yli kolmannes asui omistusasunnossa, kun suurituloisimmasta kymmenyksestä omassa asunnossa asui lähes 90 prosenttia.

Alle 35-vuotiailla yksin ja kaksin asuvilla aikuisilla vuokralla asuminen oli yleisintä. Lähes kaikissa muissa elämänvaiheissa ja kotitalouden kokoonpanoissa omistusasuminen oli vuokra-asumista yleisempää.

Lue myös:

THL:n laskelmat osoittavat: Sosiaalietuudet riittävät yhä vähempään, vuokrasta maksetaan entistä suurempi osa toimeentulotuella

Vuokralle vai asuntokaupoille: kumpi kannattaa? Ota huomioon nämä seitsemän asiaa

Suosittelemme sinulle