Hyppää sisältöön

Niilo Mäki Instituutti on julkaissut uuden menetelmän lasten kielellisen kehityksen arviointiin

Viiveet alle kaksivuotiaan lapsen kielellisessä kehityksessä saattavat olla merkki myöhemmistä kielellisistä vaikeuksista.

Kuva: Sanna Savela / Yle
Sanna Savela

Sanaseula-arviointimenetelmän tavoitteena on tunnistaa heikommin kehittyvän sanaston lapset aiempaa paremmin ja helpommin. Menetelmällä arvioidaan, onko lapsen kieli kehittynyt ikätason mukaisesti, ja onko jatkoselvityksille tarvetta.

Sanaseula on tarkoitettu puheterapeuttien, psykologien, terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden käytettäväksi.

Kielen kehityksen vaikeudet ovat monen vanhemman ja lapsen kanssa työskentelevän huolenaihe.

Jos lapsi on muutoin terve eikä hänellä ole fyysisiä poikkeavuuksia, viiveet tai eroavaisuudet kielen ja kommunikaation kehityksessä voivat olla ennusmerkki myöhemmistä kielellisistä ongelmista. Kielen kehitystä olisi tällöin tärkeää arvioida.

Niilo Mäki Instituutti on Jyväskylässä toimiva, oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen kehittämistyön yksikkö.

Instituutti on uuden arviointimenetelmän julkaisukoti. Menetelmä on osa Suvi Stoltin väitöskirjaa, joka on tarkastettu Helsingin yliopistossa.

Edit. 2.5.2018 kello 17:59 otsikkoon vaihdettu Niilo Mäki Instituutti on julkaissut-sana aikaisemman kehittänyt- tilalle.

Suosittelemme sinulle