Hyppää sisältöön

Liito-oravan poikasille tehdään Helsingissä "suojatie" vilkasliikenteisen kadun yli

Pääkaupungin ensimmäinen turvallinen kadunylitys liito-oraville tulee Keskuspuiston halkovalle vilkasliikenteiselle Metsäläntielle. Tarkoitus on mahdollistaa poikasten turvallinen liikkuminen laajalta metsäalueelta toiselle.

Kuva: Petri Vironen / Yle

Suunnitelmat eivät ole vielä ympäristötarkastaja Raimo Pakarisen mukaan täysin valmiit, mutta vaihtoehdot ovat selvillä.

– Puuistutuksia tai hyppytolppia. Istutusten ongelma on se, että niiden kasvaminen oikeisiin mittoihin vie aikaa, eivätkä ne voisi olla liito-oravien suosimia puulajeja, kertoo Pakarinen Helsingin ympäristöpalveluista.

Varteenotettavin vaihtoehto oravien turvalliseen tienylitykseen ovat Pakarisen mukaan hyppytolpat, eräänlaiset tekopuut.

– Ne voisivat olla vanhanaikaisen sähköpylvään tai nykyaikaisen ulkovalaisintolpan tapaisia, mutta vähän korkeampia.

Kadun ylittävät liitämistä vasta opettelevat poikaset

Ensimmäinen kadunylitys liito-oraville on suunnitteilla Helsingin Maunulaan, missä Keskuspuiston läpi johtavan, vilkasliikenteisen Metsäläntien varrelta kaadetaan puita sähkölinjan vuoksi.

– Asuintalojen kaavoituksen takia täällä siirretään voimalinja tien varteen ja sen alle ei saa jäädä lain mukaan puita, kertoo ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen Helsingin ympäristöpalveluista.

Kuva: Yle

Puiden kaataminen tien reunasta heikentää merkittävästi liito-oravien mahdollisuuksia ylittää kyseinen Metsäläntie elävänä.

– Liito-orava on kömpelö ja sen on erityisen vaarallista laskeutua kadulle.

Liito-orava pystyy liitämään Pakarisen mukaan jopa 60 metriä, mutta niin pitkiä liitovälejä ei pidä hänen mukaansa oraville jättää, sillä kadunylityksiä tekevät eniten nuorimmat oravat, jotka eivät ole vielä parhaita liitäjiä.

– Vaara-aika ajoittuu keski-kesään, jolloin samana kesänä syntyneet poikaset lähtevät syntymäreviireiltään etsimään uusia elinalueita.

Kuva: Yle

Liito-oravien kadunylityksiä pohditaan jatkossa useammin

Muutama vuosi sitten Maunulassa oli neljä liito-oravan elinpiiriä. Pakarinen arvioi, että nyt saattaa olla enemmän. Oravien liikkuminen laajalta metsäalueelta toiselle halutaan mahdollistaa.

– Tarkoitus ei ole eristää pieniä osakantoja toisistaan. Liito-oravan on hyvä päästä tien yli etelästä pohjoiseen ja toisin päin.

Pakarinen arvioi, että liito-oraville tehdään kadunylityksiä tulevaisuudessa myös muualle Helsinkiin.

– Liito-oravia on ollut vasta vähän aikaa, mutta esimerkiksi Paciuksenkadulla Meilahdessa on jo pohdittu samoja asioita, kertoo ympäristötarkastaja Pakarinen Helsingin ympäristöpalveluista.

Suosittelemme sinulle