Hyppää sisältöön

Yle sai Julkisen sanan neuvostolta langettavan päätöksen kolumnista

JSN:n katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa huomautuksen.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Yle on saanut Julkisen sanan neuvostolta (JSN) langettavan päätöksen.

Päätös koskee Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistua kolumnia ”Vastaus Imagen blogissa esitettyihin väitteisiin”.

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja selitti, miksi oli ollut yhteydessä häntä sosiaalisessa mediassa kritisoineen henkilön työnantajaan. JSN:n päätöksen mukaan toimittaja puolusteli omaa epäasiallista toimintaansa leimaamalla tunnistettavissa olevan yleisön edustajan yksipuolisella ja liioittelevalla tavalla.

Kantelijan mukaan on väärin ja erittäin vaarallista, että Journalistin ohjeisiin sitoutuneen median toimittaja katsoo oikeudekseen alkaa käyttää valtaansa yksityiselämään epäasiallisesti ja rankaisumentaliteetilla puuttuvalla tavalla. Kantelija ei ole asianomistaja.

Päätoimittajan vastauksen mukaan merkittävän aiheen käsittely ei ole Journalistin ohjeiden kohdan 4 vastaista henkilökohtaista hyötymistä vaan journalistista keskustelua aiheesta. Päätoimittajan mukaan toimittajan yhteydenotto työnantajaan oli toiminnan hetkellä yksityinen.

JSN toteaa päätöksessään, että tässä tapauksessa toimittajan häiriköinniksi leimaamissa tviiteissä oli kyse ainoastaan yleisön edustajan esittämistä kärjekkäistä ja satiirisista kommenteista. Neuvosto pitää paheksuttavana sitä, että toimittaja oli työstään saamansa kritiikin vuoksi yhteydessä yleisön edustajan työnantajaan ja kehotti keskustelemaan asiasta työpaikalla.

Neuvoston mukaan toimittajalla oli vahingoittamistarkoitus, kun hän toivoi, että yleisön edustajaa puhuteltaisiin hänen työpaikallaan. Tällainen toimintatapa on omiaan rajoittamaan sananvapautta, jota journalistien tulisi kaikin keinoin puolustaa.

Neuvosto toteaa myös, että toimittajan epäasiallinen yhteydenotto ei kuitenkaan ollut Ylen vastuulla, eikä sitä ole sen vuoksi mahdollista tulkita Journalistin ohjeiden näkökulmasta. JSN kuitenkin toteaa, että Yle toimi harkitsemattomasti, kun se julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jossa hän oikeutti oman epäasiallisen käytöksensä kritisoimalla yksipuolisesti ja liioittelevasti tunnistettavissa olevaa yleisön edustajaa.

JSN:n mukaan toimittajiin kohdistuva uhkailu ja häirintä on vakava ongelma. Pelkän kärjekkään palautteen määritteleminen häiriköinniksi voi kuitenkin vaikeuttaa mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään.

JSN katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa sille huomautuksen. Kohdassa neljä sanotaan, että journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Neuvosto muistuttaa, että henkilökohtainen hyötyminen voi tarkoittaa muutakin kuin taloudellista hyötyä. Tässä tapauksessa toimittaja pyrki puhdistamaan mainettaan leimaamalla ylimitoitetulla tavalla yleisön edustajan, jota hän oli kohdellut epäasiallisesti jo aiemmin ottaessaan yhteyttä hänen työnantajaansa.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: Ylelle langettava päätös Julkisen sanan neuvostolta.

Suosittelemme sinulle