Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Kesätöiden ikärajat voivat rikkoa yhdenvertaisuuslakia – Stockmann ei jatkossa vaadi kampanja-apulaisiltaan 18 vuoden ikää

Mikä estää 17-vuotiasta tekemästä samoja kesätöitä kuin 18-vuotias? Helsingin kaupungin Nuorten ääni -toimitus selvitti.

Nita ja stockmannin henkilöstöpäällikkö kassalla.
Nuoria työntekijöitä nähdään Stockmannin kassalla ensi syksystä lähtien enemmän, kertoo Stockmannin henkilöstöjohtaja Mikko Huttunen Nuorten ääni -toimituksen Nita Koivistolle. Kuva: Nuorten ääni -toimitus
Yle
Avaa Yle-sovelluksessa

Moniin kesätöihin pääsyyn vaaditaan 18 vuoden ikää. Osa ikärajoista perustuu lakiin, osa työnantajien omiin käytäntöihin.

Työnantajalla ei kuitenkaan ole valtaa asettaa rajoja oman mielensä mukaan, koska se voi olla ikäsyrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan työnantajat saattavat rikkoa lakia tietämättään.

Kysyimme paljon nuoria palkkaavista työpaikoista, Linnanmäeltä, Lidlistä ja Stockmannilta, voisiko 17-vuotias päästä samoihin töihin kuin 18-vuotias.

Linnanmäki palkkaa joka kesä satoja laitetyöntekijöitä ja pelimyyjiä. Stockmann palkkaa paljon kampanja-apulaisia ja Lidl kaupan työntekijöitä. Näihin kaikkiin töihin on toistaiseksi palkattu vain yli 18-vuotiaita.

Stockmann aikoo muuttaa käytäntöään

Stockmann perustelee 18 vuoden ikärajaa kokemuksella ja osaamisella. Yritys kertoo myös käytännöstään, jonka mukaan alaikäinen ei saa käsitellä rahaa.

Stockmannilla kampanja-apulainen esittelee tuotteita myymälässä ja toimii yleisenä asiakaspalvelijana. Tehtävään saattaa kuulua myös kassa- tai varastotöitä.

Haastattelun jälkeen Stockmann sanoo kuitenkin muuttavansa käytäntöjään.

– Jatkossa ei kampanjatehtävien hakuilmoituksissa edellytetä 18 vuoden ikää, Stockmannin henkilöstöjohtaja Mikko Huttunen kertoo.

Nuorella työntekijällä ei saa olla ikäänsä nähden kohtuuttoman suurta vastuuta esimerkiksi toisen ihmisen hengestä tai turvallisuudesta.

Toisaalta laki kieltää ilman perusteita asetetun ikäsyrjinnän.

Ikärajalle pitää olla laissa peruste

Yhdenvertaisuuslaissa ikä kuuluu samoihin syrjintäperusteisiin kuin etninen tausta, vammaisuus tai seksuaalisuus. Erilaisen kohtelun pitää perustua todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin.

Esimerkiksi kokemus tai kielitaito eivät ole perusteita ikärajalle. Ikä ei suoraan kerro työnhakijan kokemuksesta tai taidoista.

– Kielitaito voi olla hyvä esimerkiksi perhetaustan vuoksi. Siihen ikä ei vaikuta, kertoo Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Markku Rautio.

Työnantajat eivät välttämättä syrji tarkoituksella, mutta syrjintään voi syyllistyä myös vahingossa tai tietämättömyyttään. Miksi iän perusteella sitten syrjitään?

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ylitarkastaja Jussi Aaltonen
Yhdenvertaisuuslain näkökulmasta henkilöä ei voi olla palkkaamatta kesätöihin pelkästään siksi, että hän on alle 18-vuotias. Kuvassa yhdenvertaisuusvaltuutetun ylitarkastaja Jussi Aaltonen. Kuva: Nuorten ääni -toimitus

– Voi olla, että kaikilla työnantajilla ei ole tarpeeksi tietoa yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellosta, yhdenvertaisuusvaltuutetun ylitarkastaja Jussi Aaltonen sanoo.

Tietyn ikäisille voidaan kuitenkin tarjota töitä työllisyyspoliittisin perustein. Monet alaikäisille tarkoitetut kesätyöt ovat tällaisia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työhön ei esimerkiksi palkata täysi-ikäisiä.

Nuori ei saa tehdä kuormittavaa työtä

Laki vaikuttaa alaikäisen työntekijän töiden sisältöön monella eri tavalla.

Lidlissä kassatyöskentely on rajattu ikärajallisten tuotteiden myynnin takia täysi-ikäisille. Tupakka- ja alkoholilaissa on erikseen määrätty, että alaikäinen saa myydä näitä tuotteita vain valvonnan alaisena.

Samalla myös muut työtehtävät on evätty alle 18-vuotiailta.

Linnanmäen huvipuistolla on käytäntö, jonka mukaan laitetyöntekijän pitää suorittaa laiteajokortti. Kaikkien laitteiden ajokorteille on määritelty sama ikäraja, jonka laki määrää henkilöautolle.

Linnanmäki perustelee käytäntöään sillä, että monien työtehtävien vastuu on niin korkea, etteivät ne kuormittavuutensa vuoksi sovellu alaikäisille. Alle 18-vuotiaat eivät saa siksi kuljettaa esimerkiksi karusellia, lasten junaa tai hepparataa.

Lain mukaan nuori ei saa tehdä yli 9 tunnin työpäiviä. Työajan pitää sijoittua kello 6-22 välille.

Linnanmäen pelimyyjät tekevät usein yli 9 tunnin työvuoroja, joten heiltäkin vaaditaan täysi-ikäisyyttä.

Nita Koivisto

Jutun tekijät kuuluvat pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa. Jutun tekoon ovat osallistuneet Nita Koivisto, Jenni Ilmarinen, Antti Avoranta, Laura Lehtiö, Jonna Oskarsson ja Elias Heikkilä.

Suosittelemme