Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Yo-todistuksella suoraan unelma-alalle – Katso aineet ja arvosanat, joilla keräät pisteet oikikseen, lääkikseen ja kauppikseen vuonna 2020

Kauppakorkeaan on turha yrittää pelkällä ylioppilastodistuksella, jos siitä ei löydy matematiikan arvosanaa. Voit keskustella aiheesta jutun lopussa.

Kallion lukion vegaaniylioppilaslakki.
Tytöt menestyvät ylioppilaskirjoituksissa poikia paremmin. Kuva: Kari Ahotupa / Yle
Marjatta Rautio
Avaa Yle-sovelluksessa

Yliopistot ovat päättäneet, mitä arvosanoja ne ottavat huomioon valitessaan uusia opiskelijoita suoraan ylioppilastutkinnon perusteella vuonna 2020.

Koulutusalakohtaiset todistusvalinnan kriteerit on julkaistu Opintopolku-palvelussa. Sivustolta löytyy myös tietoa siitä, millä periaatteilla kriteerejä on voitu harkita. Osa koulutusaloista tiedottaa valintaperusteista elokuussa.

Korkeakoulut ovat sopineet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa opiskelijavalintojen uudistamisesta siten, että kulttuuri- ja taidealoja lukuunottamatta nykyistä merkittävästi suurempi osa hakijoista saisi opiskelupaikan ilman pitkää valmentautumista vaativaa pääsykoetta.

Keväällä yliopistot hyväksyivät todistusvalinnan pohjaksi pistetaulukot, joiden perusteella eri alat ovat nyt saaneet muokattua niille sopivat valintaperusteet.

Vuosi 2019 on siirtymävuosi, jonka jälkeen suurin osa opiskelijoista tulisi valita todistusvalinnalla. Pääsykokeet säilyvät toisena pääasiallisena väylänä korkeakouluihin.

Oikeustiede jarruttaa suurta todistusvalintakiintiötä

Vuonna 2020 oikeustieteellisen alan aloituspaikoista noin 40 prosenttia täytetään ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Oikeustieteelliset tiedekunnat katsovat tämän riittävän.

Muun muassa Lakimiesliitto on puolustanut pääsykoetta sillä, että koe mittaa parhaiten hakijan soveltuvuutta alalle.

Oikeustieteessä otetaan huomioon suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta äidinkieli ja sen lisäksi neljä muuta hakijalle parhaat pisteet antavaa arvosanaa tavallisen pistetaulukko 1:n mukaisesti.

Taulukko yo-tutkinnon pisteitä
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa Suomessa eivätkä ottaneet vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyn 2014 jälkeen.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot.

Oikeustieteellisen alan todistusvalinta avataan pienemmällä kiintiöllä ensi vuonna, jolloin aloituspaikoista noin 20 prosenttia jaetaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella.

Kauppakorkeaan vaatimuksena matematiikan arvosana

Kauppatieteellisen alan aloituspaikoista jaetaan jo nyt ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella 60 prosenttia ja koepisteiden perusteella 40 prosenttia. Käytäntöön siirryttiin tämän vuoden valinnoissa.

Todistuksen perusteella opiskelupaikan saaneille ilmoitettiin asiasta viime viikolla. Laajaan todistusvalintaan siirtyminen näyttää ennakkotietojen mukaan lisäävän naisten osuutta opiskelupaikan saaneista.

Kauppatieteellisellä alalla otetaan oikeustieteen tavoin käyttöön pistetaulukko 1.

Todistusvalinnan kautta pyrkivältä hakijalta huomioidaan viisi ylioppilastutkinnon arvosanaa. Jos hakija ei ole kirjoittanut pitkää tai lyhyttä matematiikkaa, häntä ei voida valita todistusarvosanojen perusteella.

Matematiikan lisäksi huomioon otetaan äidinkielen arvosana ja parhaat pisteet antava kieli. Näiden lisäksi huomioidaan kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet antavaa ainetta.

Todistusvalinnalla voivat opiskelupaikan kauppatieteissäkin saada vain ensikertalaiskiintiöön kuuluvat hakijat.

Lääkiksen ovet voivat aueta kuudella arvosanalla

Lääketieteellisten alojen aloituspaikoista jaetaan vuodesta 2020 lähtien enintään 51 prosenttia ylioppilastodistuksen perusteella.

Todistusvalinnassa painotetaan lääketieteiden kannalta keskeisiä aineita ja käytetään pohjana matemaattis-luonnontieteellisille ja tekniikan aloille soveltuvaa pistetaulukkoa 2.

Kaikilta otetaan huomioon äidinkielen, pitkän tai lyhyen matematiikan, kemian ja biologian arvosanat. Lisäksi pisteitä saa kahdesta muusta parhaat pisteet tuottavasta arvosanasta: fysiikasta tai enintään yhdestä ainereaalista tai enintään yhdestä kielestä.

Vaikka hakija ei olisi kirjoittanut jotakin todistusvalinnassa käytettävää ainetta hänet otetaan silti huomioon valinnoissa.

Taulukko yo-tutkinnon pisteitä
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Ensikertalaisille varattavien paikkojen määristä, tasapistesäännöistä ja mahdollisista vaadittavista vähimmäispistemääristä todistusvalinnassa tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Valintakokeen perusteella opiskelemaan pyrkiville varataan 49 prosenttia alan aloituspaikoista. Lääketieteellisten alojen valintayhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.

Todistusvalinnalla yliopistoihin valituille ja osana pääsykoetta voidaan järjestää soveltuvuuskoe, mikäli sitä pidetään alalla perusteltuna.

Todistusvalinnan ja pääsykoevalinnan lisäksi opiskeleman pääsee jatkossa nykyistä enemmän avoimessa korkeakouluopetuksessa opintoja suorittaneita..

Täydelliset vuoden 2020 opiskelijavalintojen valintakriteerit julkaistaan loppuvuonna 2019.

Lue myös:

Ani harva pääsee nykyään opiskelemaan lääkäriksi ilman kallista valmennuskurssia: "Suunnattu varakkaalle keskiluokalle"

Tutkimus: Korkeakoulutukseen pääsy ei ole nopeutunut – opiskelupaikan saanti onnistuu parhaiten valmennuskurssin käyneiltä

Valmennuskursseja yhä nuoremmille opiskelijoille – "Kilpailu siirtyy jo peruskouluun asti"

Nuorilta tyrmäys valintakokeista luopumiselle: "Pääsykoe on hyvä niille, jotka tulevat järkiinsä myöhemmin"

Matematiikalle esitetään ylivaltaa yliopistojen valinnoissa

Ylioppilastodistuksen vaikutus jatko-opintoihin näkyy jo kirjoituksissa: "Niihin panostetaan enemmän"

Yo-todistuksella suoraan oikikseen – arvosanojen korottaminen kannattaa, kun korkeakoulujen valintakriteerit muuttuvat

Olet päntännyt pääsykokeisiin vuosia, mutta viiden ällän kirjoittaja voi kiilata pian ohi – 60 000 jumittaa korkeakoulujen jonoissa

Suosittelemme sinulle