Hyppää sisältöön

Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä tuulivoimaloita – Katso kartasta, onko sinunkin mökkisi lähelle nousemassa iso tuulivoimapuisto

Tuulivoimabuumi näyttäisi jatkuvan Suomessa ja suunnitteilla on satoja tuulimyllyjä eri puolilla maata. Tuulivoimaa on tuettu voimakkaasti veronmaksajien rahoilla viime vuosina, eikä tuesta päästäne vielä lähivuosina, vaikka uuden tukimallin odotetaan pienentävän uusiutuvan sähköntuotannon saamaa tukea.

Kuva: Remko de Waal / EPA

Jo pitkään on eletty nousukautta tuulivoimaloiden rakentamisessa Suomessa ja se näyttäisi jatkuvan.

Suunnitteilla on parhaillaan satoja voimaloita, jotka sijoittuvat eri puolelle Suomea pääosin länsirannikolta Perämeren pohjukkaan saakka. Viime vuonna uusia tuulivoimaloita valmistui alan etujärjestön Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan 153. Määrä on hieman pienempi kuin toissa vuonna.

Tosin kaikki hankkeet eivät ole läheskään rakentamisvaiheessa, joten aika näyttää milloin ne valmistuvat. Tiedot suunnitteilla olevista tuulivoimaloista on kerännyt Suomen Tuulivoimayhdistys.

Suomessa sähköä tuulivoimalla tuotti viime vuoden lopulla 700 voimalaa. Tuulisähköä syntyi 4,8 terawattituntia, mikä kattaa lähes kuusi prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Uusiutuvan energian käytön tavoitteena on päästä mahdollisimman pian eroon kivihiilestä ja saavuttaa EU:n päästötavoitteet Suomen osalta.

Energiayhtiöiden ja sijoittajien kiinnostukseen ovat vaikuttaneet muun muassa tuotantokustannusten halpeneminen ja nyt jo sulkeutunut, paljon parjattu valtiontukijärjestelmä eli sähkötariffijärjestelmä. Siitä on maksettu satoja miljoonia valtiontukea tuulivoimalle. Tuet jatkuvat vielä vuosikausia.

Isoja tuulivoimahankkeita Suomessa

Wärtsilä: Tuulivoima on ilman tukiakin halvempaa kuin ydinvoima

Tuotetun sähkön hinta säätelee tuotantoa ja sille maksettua tukea merkittävästi. Yhä enemmän alkaa kuulua äänenpainoja siihen suuntaan, että tuulivoiman tuotanto ilman yhteiskunnan rahallista tukea on kannattavaa liiketoimintaa.

Tuulivoimalla tuotettu sähkö on nykylaskelmien mukaan jonkin verran halvempaa kuin ydinvoimalla tuotettu. Sähköä voidaan nyt tuottaa tuulella noin 30 euron hintaan megawattitunnilta. Uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan Teknillisesta yliopistosta laskee, että tuulivoiman tuottaminen on arviolta noin 5–7 euroa megawattitunnilta halvempaa kuin ydinvoiman.

Myös teknologiayhtiö Wärtsilä esitteli hiljan omat laskelmansa. Ilman tukiakin tuulivoima on Wärtsilän mukaan edullisempaa kuin ydinvoima. Wärtsilä tuottaa säätövoimaa kuten kaasumoottoreita, mikä selittää pörssiyhtiön kiinnostusta tuulivoimaan. Wärtsilä kiistää, että se olisi halunnut laskelmillaan lobata ydinvoimaa vastaan.

– Halusimme tuoda tuoda esiin tuulivoiman edullisuuden ja sen vaikutukset Suomessa, sanoo myynti- ja markkinointijohtaja Matti Rautkivi.

– Tämä on nähty myös maailmalla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa hiilivoimaa poistuu voimakkaasti energiamarkkinoilta. Keskilännessä rakennetaan tuulivoimaa ja etelässä panostetaan aurinkovoimaan yhdessä joutavan kaasu- tai sähkövarastokapasiteetin kanssa.

Tuulivoimayhdistys: "Tuulivoimatuotanto voitaisiin lähes kolminkertaistaa"

Lisääkin voidaan vielä tuottaa, eikä silti tarvitse koko sähköntuotannon järjestelmää uusia, arvioi alan tutkija.

– Tieteessä on ajateltu, että ilman isoja muutoksia 10–15 prosenttia vuotuisesta energiantarpeesta voisi olla tuotettu vaihtuvilla uusiutuvilla energioilla eli tuulella ja auringolla, professori Vakkilainen sanoo.

Niissä maissa, joissa tuulivoimalla tuotetaan 30–40 prosenttia sähköntarpeesta on täytynyt huomioida, että aina ei tuule, joten varastojen tai varakapasiteetin tarve on jo huomattava.

Yhteiskunnan kannalta päästään hyvään lopputulokseen vielä pitkään pelkästään sillä, että lisätään tuulivoimaa

Professori Esa Vakkilainen, LUT

Pohjoismaista Tanska on ollut edelläkävijä. Jopa lähes puolet maan sähköntuotannosta on tuulivoimaa. Tanskan etuna on se, että sähköä pystytään ostamaan ja myymään eritoten Norjasta, missä on isot vesivoimavarat, joita voidaan käyttää säätövoimana.

Suomella vastaavaa joustovaraa ei löydy vesivoimasta. Jos Suomi haluaisi lisätä tuulivoiman ja aurinkovoiman käyttöä vielä enemmän kuin 10–15 prosenttia vuotuisesta energiamäärästä, tarkoittaisi se isoja lisäpanostuksia huippuvoiman ja varavoiman sekä sähkövarastojen tuottamiseen, Vakkilainen arvioi.

– Yhteiskunnan kannalta päästään hyvään lopputulokseen vielä pitkään pelkästään sillä, että lisätään tuulivoimaa. Jos verrataan Ruotsiin, voitaisiin kolminkertaistaa tuulivoiman tuotanto ennen kuin tarvitsisi olla huolissaan sen vaikutuksista muuhun energiajärjestelmään.

– Tuulivoiman tuotanto voisi vielä ainakin lähes kolminkertaistua nykyisestä ilman, että energiajärjestelmää tarvitsisi mitenkään muuttaa, Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Mikkonen sanoo.

Tänä vuonna jukaistu Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimus (siirryt toiseen palveluun) puolestaan totesi, että uudentyyppiset tuulivoimalat, jotka ovat kyllin tehokkaita myös heikolla tuulella, riittävät kattamaan kilpailukykyisesti koko Suomen sähkönkulutuksen, joka oli viime vuonna 86 terawattituntia.

Professori Esa Vakkilainen. Kuva: Yle

Sijoittajille suuruudesta on etua

Sijoittajat hakevat hakevat isoista voimalaitoksista suuruuden tuomia hyötyjä, sillä isojen laitosten rakentaminen on edullisempaa kuin pienten. Tuulivoiman rakentaminen on ydinvoiman tavoin hyvin pääomavaltaista, ja suurin kustannus on investointiin haetun lainan maksaminen takaisin.

Sen sijaan, että joku iso yhtiö menee jollekin paikkakunnalle tekemään tuulivoimaloita, toivoisin että se olisi sen paikkakunnan ihmisten omaa toimintaa

Professori Esa Vakkilainen, LUT

Matalien korkojen aikana sähkön tuottaminen sekä tuulivoimalla että ydinvoimalla on nyt pitkäaikaista trendiä halvempaa, Vakkilainen arvioi.

Pienet, muutaman tuulimyllyn kokoiset pikkuvoimalat ovat jääneet jalkoihin. Alalla enemmistönä ovat suuret yhtiöt, jotka pystyvät sijoittamaan isoihin pääomavaltaisiin hankkeisiin, joissa turvaudutaan tunnettuun tekniikkaan ja toimitaan varman päälle.

– Tutkijana toivoisin, että mukana olisi pieniä ja innovatiivisia yrityksiä, jotka veisivät alaa eteenpäin voimakkaammin, Vakkilainen sanoo.

Vakkilainen näkisi Suomessa mielellään samanlaista kehitystä kuin Saksassa. Siellä pienet, paikallisten tahojen perustamat tuulivoimayhtiöt ovat menestyneet hyvin, koska niiden sähköstä maksetaan hieman parempaa hintaa, kun ne tuottavat sähköä omistajilleen omakustannehintaan.

– Sen sijaan, että joku iso yhtiö menee jollekin paikkakunnalle tekemään tuulivoimaloita, toivoisin, että se olisi paikkakunnan ihmisten omaa toimintaa ja tehtäisiin yhteinen tuulivoimayhtiö, joka tuottaisi etua paikkakunnalle. Se olisi yhteiskunnan sekä tuulivoima- ja energiapolitiikan kannalta paljon parempi kuin tämä nykyinen suuntaus, Vakkilainen arvostelee.

Merelle sijoitettujen tuulivoimaloiden lavat yltävät 103 metrin korkeuteen. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Tuoko uusi tukimalli lisää tukea isoille yhtiöille?

Valtion tukipolitiikkaa voisi hiljalleen muuttaa ja alkaa painottaa sähkön varastointiin ja hiilidioksidin ottamiseen talteen, professori linjaa, sillä käsillä alkavat olla tuulivoimatuen viimeiset vuodet.

Kovin isoa muutosta uusi tukimalli ei näytä tuovan ja tuulivoima on vahvoilla edullisten tuotantokustannustensa takia. Uusiutuvan energian tukimalli on juuri hyväksytty eduskunnassa ja se saattaa helpottaa pienempien tuulivoimayhtiöiden rahoituksen hankkimista, kun valtio ottaa itselleen osan sijoittajille kuuluvasta riskistä. Se jää kuitenkin nähtäväksi.

Uusiutuvaa energiaa käyttävät yhtiöt kilpailutetaan toisiansa vastaan suljetussa tarjouskilpailussa, joka avataan marraskuun puolivälissä ja päättyy joulukuun lopussa. Jos tuulivoima voittaa kilpailutuksen, tarkoittaisi se noin sadan uuden neljän megawatin voimalan rakentamista.

Mukana kilpailussa ovat tuulivoiman lisäksi biokaasuhankkeet, aurinkovoimalat sekä metsäteollisuuden tähteitä hyödyntävät pienet biovoimalat. Tarjouksista valitaan "paras ja edullisin", totesi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoessaan kilpailutuksesta tämän viikon keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ministeri on vakuuttunut, että veronmaksajille uusi järjestelmä on edullisempi.

– Järjestelmä on ylimenokauden ratkaisu, joka tarvitaan varmistamaan Suomen kansallisten ja EU:ssa asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Se on veronmaksajille merkittävästi edullisempi tapa tukea uusiutuvan sähkön tuotantoa kuin nykyinen syöttötariffijärjestelmä­, jonka se korvaa, ministeri Tiilikainen vakuutti.

Suomen tuulivoimayhdistys painottaa, että tuki on siirtymäkauden tuki, jolla edistetään siirtymistä kohti markkinaehtoisuutta.

– Paljon riippuu sähkön hinnasta, milloin aletaan siirtyä kohti markkinaehtoisuutta. Ei kilpailutuksia tarvitse enää useita vuosia jatkaa, sanoo Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Mikkosen mukaan on olemassa riski, että isot yhtiöt menestyvät koska ne saavat lainaa edullisemmin, mutta voi olla että joku pienempikin toimija, jolla on "hyvä hanke hyvällä paikalla" pärjää kilpailutuksesssa.

Viime vuonna tuulivoimatuki oli yli 200 miljoonaa

Viime vuonna tuotetulle tuulisähkölle maksettiin yhteiskunnan tukea yli 200 miljoonaa euroa ja tukea saavia tuulivoimaloita oli 110. Tiedot löytyvät sähkömarkkinoita valvovan Energiaviraston verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Suurin viime vuoden tuensaaja oli Metsähallituksen ja Fortumin kehittämä 17 tuulivoimalan puiston Kuolavaara–Keulakkopään alueelle Lapissa Kittilässä ja Sodankylässä. Tukisumma oli yli 8, 3 miljoonaa euroa. Yhtiön nimi on Kuolavaara–Keulakkopää Tuulipuisto Oy. Alue sijaistee pääosin Metsähallituksen mailla. Metsähallitus on kehittänyt tuulipuiston yhdessä valtion energiayhtiö Fortumin kanssa. Puiston omistaa suuri saksalainen pääomasijoittaja Allianz Capital Partners.

Isoja, miljoonien tukisummia viime vuonna sai alan suuri toimija TuuliWatti, jonka omistaa energiayhtiö St1:n ja S-Voima. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat.

Lähes yhtä paljon tukea viime vuonna sai Ilmajoella sijaitseva EPV Tuulivoiman omistama Santavuori 1 tuulivoimapuisto. EPV Tuulivoima on EPV Energian tytäryhtiö ja kotimaisten energiayhtiöiden omistama yritys, joka tuottaa tuulivoimaa erityisesti Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella.

Tukia maksetaan vielä vuosia eteenpäin

Tukisumman hintalappu voi pienentyä muun muassa sähkön markkinahinnan kohoamisen takia. Energiaviraston mukaan sähkön keskihinta tämän vuoden alussa oli jo yli 40 euroa, missä on paluuta joidenkin vuosien takaiselle tasolle.

Jos syöttötariffiin perustuvalla järjestelmällä veronmaksajilta kerätty tuki tuulivoimalle maksaa arviolta 2-3 miljardia euroa vuosien 2017-2030 aikana ( Valtiontalouden tarkastusviraston arvio), uudessa järjestelmässä tuen määrän on arvioitu maksavan yhteiskunnalle 120–360 miljoonaa euroa 12 vuoden aikana.

Isoja merivoimaloitakin on vireillä

Merellä on paljon potentiaalia tuulivoiman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Isoja hankkeita onkin vireillä. Kristiinankaupunkiin Siipyyhyn on suunniteltu enimmillään 87 voimalan merituulipuisto 5 megawatin laitoksilla. Suomen Merituuli Oy:n suunnittelema hanke sijoittuu noin 50 neliökilometrin alueelle.

Toinen suuri merivoimalapuisto on suunniteltu IIhin, Hailuodon pohjoispuolelle Suurhiekan matalikolle, noin 25 kilometriä rannikolta. Lähimpään vapaa-ajan asutukseen on noin 10 kilometriä. Wpd Finland omistaa yhtiön, joka suunnittelee 80 voimalan merituulipuistoa, joka tuottaisi 300 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon verran sähköä vuodessa.

Oulussa Haukiputaan edustalle on suunniteltu pitkään kahta isoa merituulivoimalaa. Pohjolan Voiman hankkeet ovat olleet vireillä vuosia, ja alueelle on tarkoitus rakentaa noin 160 tuulivoimalaa.

Porissa Tahkoluodon merituulipuiston laajennus toisi alueelle nykyisen 11:sta lisäksi vielä enintään 50 tuulivoimalaa merelle. Suomen Hyötytuuli on myös rakentamassa Raahen ja Pyhäjoen kunnan alueelle enintään 50 myllyä Ulkonahkiaisen merituulivoimapuistoon.

Tuulivoima on ollut ajoittain kovan yhteiskunnallisen keskustelun kohteena mm. ympäristöhaittojen ja ihmisten roottorien äänen takia kokemien haittojen takia. Kuinka moni hanke eri puolilla Suomea on kaatunut luvitukseen tai asukkaiden vastustukseen, ei ole selvillä.

Korjaus 25.6. klo 12.50: Korjattu kohta, jossa kerrottu Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimapuiston omistuksesta. Puiston omistaa suuri saksalainen pääomasijoittaja Allianz Partners Capital. Aiemmin sanottiin virheellisesti, että Metsähallitus ja Fortum omistaisivat vielä yhtiötä.

Lue myös:

Nyt se tapahtui: Ensimmäiset tuulivoimalat ilman yhteiskunnan tukea rakennetaan Suomeen

Analyysi: Historiallinen päivä – Tulevaisuuden visiot toteutuivat etuajassa, kun Suomeen nousee ensimmäinen tuulivoimapuisto ilman veronmaksajien rahoja

Tuuli-, aurinko- ja biovoima pannaan kilpasille keskenään – Uusiutuvalle sähkölle tulee uusi tukimalli

Suosittelemme sinulle