Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Huumeiden käyttäjien pistohuoneet saavat kannatusta, mutta henkilökunnan vastuuta on mietittävä – "Jos sitten tapahtuu yliannoskuolema"

Helsinkiin saattaa tulla Suomen ensimmäinen valvottu tila suonensisäisten huumeiden käytölle. THL:n mukaan maailmalla kokemukset pistohuoneista ovat pääosin hyviä.

huumeruisku ja lusikka
Kuva: AOP
Ilona Turtola
Avaa Yle-sovelluksessa

Jos Helsinkiin perustetaan Suomen ensimmäinen valvottu tila suonensisäisten huumeiden käytölle, keskeistä on miettiä pistohuoneiden henkilökunnan vastuita ja velvollisuuksia, sanoo erikoissuunnittelija Sanna Kailanto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätyi viikko sitten kannattamaan tilojen kokeilua. Lopullisesti asiasta päättää valtuusto ensi syksynä. Kyse olisi kokeilusta, jossa THL olisi mukana asiantuntijana.

– Kaikki palvelut, jotka tavalla tai toisella parantavat vaikeasti syrjäytyvien ihmisten pääsyä avun piiriin, on hyvä asia ja ehdottomasti kannattaa kokeilla, miten se (pistohuone) meillä Suomessa toimii, Kailanto kommentoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa keskiviikkona.

Tietysti yksi iso miettivä asia on henkilökunta, henkilökunnan vastuut ja velvollisuudet.

Sanna Kailanto, erikoissuunnittelija, THL

– Tietysti yksi iso miettivä asia on henkilökunta, henkilökunnan vastuut ja velvollisuudet, jos pistotiloissa sitten tapahtuu yliannoskuolemia tai jotain muuta.

Pistohuoneisiin oltu pääsääntöisesti tyytyväisiä

Maailmalla pistohuoneita on käytössä noin sata.. Kailannon mukana pääsääntöisesti pistohuoneisiin on oltu tyytyväisiä. Pistohuoneisiin liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa pistohuoneen sijoittelu, ympäristön siisteys ja turvallisuus sekä pistohuoneen aukioloajat ja koko.

– Eli osataanko ne sijoittaa sellaiseen paikkaan, että käyttäjät ne löytävät ja ottavat niin sanotusti omakseen. Myös se, että saadaan ympäristön siisteyteen ja turvallisuuteen tähtäävä tavoite täytettyä: ovatko tilat riittävät kokoiset, ettei muodostu jonoja, jolloin käyttäjät saattavat käyttää aineita pistotilojen ulkopuolella. Ovatko pistotilat auki ympäri vuorokauden ja mitä tapahtuu, jos ne eivät ole? Kailanto listaa kysymyksiä.

THL:n mukaan ongelmakäyttäjiä on Suomessa yli 10 000, toissavuonna Suomessa kuoli huumeisiin 194 henkilöä.

Kailannon mukaan siihen kysymykseen on vaikea vastata, montako henkeä pistohuoneet pelastaisivat.

Ehkä maissa, joissa kuollaan heroiinin yliannostukseen, olisi helpompi vastata.

Sanna Kailanto, erikoissuunnittelija, THL

– Ehkä maissa, joissa kuollaan heroiinin yliannostukseen, olisi helpompi vastata. Suomessa kuollaan hieman pidempiaikaiseen buprenorfiinin, alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden yhteisvaikutukseen. Se ei välttämättä tapahdu pistotilassa.

Myös laillisuuskysymyksiä mietittävä

Jos pistohuone Helsinkiin tulee, pohdittavaksi tulevat myös laillisuuskymykset. Huumausaineen käyttö on lain mukaan rikos.

– Meillä on laissa vähäisyysperiaate ja oikeusoppineiden pitää sitten ottaa kantaa, voidaanko sitä soveltaa pistohuoneiden yhteydessä. Mutta muualla maailmassa, kun pistohuoneet otetaan laajemmin käyttöön, tehdään aina tarvittavat lakimuutokset sekä käytön osalta että ennen kaikkea henkilökunnan vastuiden ja velvollisuuksien osalta.

Pistohuonetta voidaan ehkä kokeilla ilman lakimuutoksia.

– Todennäköisesti siitä varmasti löytyy jokin konsensus, jos siihen lähdetään, Kailanto arvioi.

Kannabis on käytetyin, meillä ja muualla

YK julkisti tällä viikolla vuosittaisen raporttinsa huumausaineiden käytöstä. Raportin mukaan oopiumin ja kokaiinin tuotanto on maailmanlaajuisesti ennätyksellisen korkealla tasolla. Lisäksi huumemarkkinat laajentuvat, opioidipohjaisten reseptilääkkeiden käyttö on ongelma niin Yhdysvalloissa, Afrikassa kuin Aasiassakin.

Kailanto sanoo, että Suomessa toki seurataan maailman trendejä, mutta Suomi on käyttöalueena myös hyvin omanlaisensa.

– Meillä ei juurikaan oopiumin ja kokaiinin tuotannon lisääntyminen näy. Meillä ei oikeastaan heroiiniongelmaa ole koskaan laajemmassa mittakaavassa ollut ja kokaiinin käyttö – vaikka on lisääntynyt – on lisääntynyt hyvin maltillisesti Euroopan ja muun maailman tasoon nähden.

– Suomessa käytetään synteettistä opioidia, buprenorfiinia pääasiassa, sekä amfetamiinia ja metamfetamiinia, jos pistämällä käytettävistä huumeista puhutaan. Kannabis on meillä, niin kuin muuallakin maailmassa, tällä hetkellä se käytetyin aine, Kailanto jatkaa.

Kailanto toteaa, että reseptilääkkeiden osalta Suomi on siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että meillä on toimiva sähköinen reseptijärjestelmä, joka hyvin tehokkaasti estää laillisilla markkinoilla olevien reseptilääkkeiden valumisen katukauppaan.

Suosittelemme