Hyppää sisältöön

Tutkintapyyntö poliisille: onko valtuutetun sukulaislapsille järjestetty ilmaiset koulukyydit ilman perusteita Evijärvellä?

Eteläpohjalaiskunnassa selvitetään, ovatko sivistyslautakunnan puheenjohtajan sukulaislapset saaneet käyttää ilmaiseksi koulukyytiä, josta olisi tavallisesti pitänyt maksaa. Vuonna 2015 kyseinen reitti maksoi kunnalle noin 42 000 euroa.

Kuva: Heikki Haapalainen / Yle
Jarmo Panula

Etelä-Pohjanmaalla Evijärvellä epäillään, että sivistyslautakunnan puheenjohtajan sukulaislapset olisivat saaneet käyttää ilmaiseksi koulukyytejä ilman perusteita.

Neljä kunnanvaltuutettua katsoo, että lapsille on järjestetty mahdollisuus käyttää naapurin lapselle järjestettyä kuljetusta ilmaiseksi, vaikka tavallisesti tällaisesta kuljetuksesta olisi pitänyt maksaa.

Tutkintapyynnön poliisille jättää kunnanhallituksen jäsen, lakiasiaintoimistoa Evijärvellä pitävä Jorma Tolonen (vas.).

– Ratkaisu on maksanut paljon rahaa, Tolonen sanoo.

Kalleimpana vuotena kuljetusten hinta oli noin 42 000 euroa. Tuolloin kyyti kulki kolmesti päivässä, vaikka kunta on perustellut sen palvelleen ennen kaikkea yhtä lasta.

Kyydityksiä on järjestetty vuodesta 2012 vuoteen 2016.

Kyytiä on perusteltu puutteellisesti kahteen kertaan

Kesäkuussa kuljetuksiin otti kantaa myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies. Asiamiehen mukaan kunta on perustellut kyyditystä puutteellisesti pöytäkirjassaan.

Kunta ei myöskään perustellut apulaisoikeusasiamiehelle, miksi kuljetus tarvittiin vuonna 2015 kolmesti päivässä ja miksi oli perusteltua, että kuljetus aiheuttaa näin suuret kustannukset.

"Tätä selvitysvelvollisuutta kunta ei täyttänyt."

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies

Apulaisoikeusasiamies ei kuitenkaan antanut tapauksesta huomautusta muun muassa siksi, että tapauksen lainmukaisuutta ei ollut mahdollista arvioida saadun selvityksen perusteella.

– Käsitykseni mukaan tässä tilanteessa kunnalla olisi ollut erityisen korostettu velvollisuus osoittaa, että järjestelylle oli asialliset ja hyväksyttävät perusteet, ja että oppilaita ei asetettu toisistaan poikkeavaan asemaan, toteaa asiamies antamassaan ratkaisussa.

– Tätä selvitysvelvollisuutta kunta ei täyttänyt.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on Suomen ylimpiä laillisuusvalvojia. Sen tehtävänä on valvoa muun muassa viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien toiminnan lainmukaisuutta.

Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

"En voi kovin vakavasti suhtautua", sanoo lautakunnan puheenjohtaja

Evijärvellä on kohdeltu kaikkia koululaisia tasa-arvoisesti kyyditysasioissa, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahti (kesk.). Hänen mukaansa myöskään sivistyslautakunnan puheenjohtajan sukulaisia ei ole suosittu.

Kunnan mukaan kuljetus on järjestetty yhtä koululaista varten niin sanotuin sosiaalisin perustein. Kultalahden mukaan on kuitenkin katsottu järkeväksi, että myös muut samalta alueelta tulevat lapset saavat nousta mukaan kyytiin. Hänen mukaansa vastaavia poikkeuksia on tehty muuallakin.

– Emme vain ole tarpeeksi hyvin kirjallisesti perustelleet tätä kyydityspäätöksessä emmekä apulaisoikeusasiamiehelle annetussa vastineessa, Kultalahti sanoo.

Kultalahden mukaan perusteita on avattu kyydityksistä päättäneelle sivistyslautakunnalle suullisesti hyvin tarkasti. Siitä, miksi kuljetus on järjestetty kolmesti päivässä, Kultalahdella ei ole tietoa.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja kertoo evänneensä itse omilta lapsiltaan kyydityksiä vuosien 2012 ja 2016 välillä.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Järvinen (kesk.) haluaa kommentoida asiaa vain lyhyesti.

– Kantelun [apulaisoikeusasiamiehelle] tehneiden tuntien ja toimintatavat tietäen, en voi kovin vakavasti asiaan suhtautua, Järvinen sanoo.

Järvinen huomauttaa, että samaan reittiin liittyvää asiaa on käsitelty aiemmin myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO:ssa kyydityksen ei katsottu rikkoneen yhdenvertaisuutta verrattuna toiseen kunnan sisällä järjestettyyn kyyditykseen.

Järvinen kertoo myös evänneensä itse omilta lapsiltaan kyydityksiä vuosien 2012 ja 2016 välillä.

Kun vuoden 2015 kuljetuksesta on päätetty sivistyslautakunnassa, Järvinen ei ole ollut paikalla kokouksessa.

Kuva: Tommi Parkkinen / Yle

Valtuutetut penäävät päätösten taustoja

Kyydeistä apulaisoikeusasiamiehelle kanteli kolme evijärveläisvaltuutettua kokoomuksesta ja SDP:stä. Heistä Lasse Vertanen (sd.) toteaa, että hänen on hyvin vaikea kuvitella, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja ei olisi ymmärtänyt sukunsa saavan kyydityksissä erityistä kohtelua.

– Tämä täytyy ehdottomasti selvittää, Vertanen sanoo.

Tutkintapyynnön poliisille jättävä Jorma Tolonen (vas.) puolestaan penää vastauksia siihen, kuka on pyytänyt kyseistä kuljetusta ja kuka siitä on varsinaisesti päättänyt. Hänestä on myös epäselvää, onko tapauksessa syyllistytty luottamusaseman väärinkäyttöön.

Päätöksen kyydeistä on tehnyt sivistyslautakunta vuosina 2012 ja 2015.

"Jos olen väärässä, olen väärässä"

Sivistyslautakunnan puheenjohtajan naapurin lapselle oli myönnetty kuljetus kotoa asti erityisin perustein. Tällaisia kuljetuksia saavat kunnassa käyttää myös muut, mutta itse maksaen.

Evijärven kunta ei kuitenkaan pidä kiistanalaista järjestelyä poikkeuksellisena, vaan listaa apulaisoikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä lukuisia esimerkkejä muista erityisjärjestelyistä kunnan alueella.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahti sanoo, että kunta ottaa tapauksesta opiksi ja pyrkii jatkossa perustelemaan ratkaisunsa selkeämmin.

– Aina näistä opitaan ja saadaan jopa uutta tietoa. Eihän kunta ole mikään umpio, jossa tehdään kaikki välttämättä oikein, vaan virheitä voi sattua.

"Jos olen väärässä, olen väärässä."

Jorma Tolonen (vas.)

Tutkintapyynnön tekevä Jorma Tolonen toteaa, että ei halua rangaista ketään, vaan selvittää asian. Hän epäilee, että sivistyslautakunta ei olisi kyydityksistä päättäessään tiennyt kaikista kyytien yksityiskohdista.

Kun kunta valmisteli apulaisoikeusasiamiehelle antamaansa selvitystä, selvitys palautettiin kerran uudelleen valmisteltavaksi Tolosen esityksestä. Tolosen mukaan tämä johtui jo tuolloin juuri selvityksen puuttellisuudesta.

– Kun poliisi tutkii asian, siellä kuullaan jokaista asianosaista ja sen jälkeen todetaan, onko syytä nostaa syyte vai ei. Jos olen väärässä, olen väärässä.

Evijärven kunta sai aiemmin tänä vuonna eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen pöytäkirjojensa perusteettomasta salaamisesta.

Suosittelemme sinulle