Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Selvitys: Suomalaisten asenteet eurooppalaisittain jyrkät – 62 prosenttia uskoo, että islam ei sovi yhteen suomalaisen kulttuurin kanssa

Pew tutki uskonnollisia asenteita 15 eurooppalaisessa maassa. Suomessa asenteet islamiin näyttävät arvojen ja kulttuurin osalta kaikkein jyrkimmiltä.

musliminaisia kadulla
Kuva: AOP
Tom Kankkonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Yhdysvaltalaisen Pew-tutkimuslaitoksen mukaan peräti 62 prosenttia suomalaisista uskoo, että islam ei ole yhteensopiva suomalaisen kulttuurin ja suomalaisten arvojen kanssa.

Kirkossa käyvät kristityt suhtautuivat asiaan vielä jyrkemmin. 67 prosenttia heistä uskoo, että islam ei sovi Suomeen. Myös enemmistö suomalaisista, jotka eivät ilmoita mitään uskonnollista suuntausta, sanoo, ettei islam ei sovi yhteen suomalaisten arvojen kanssa.

Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat väitteestä, jonka mukaan "Islam on pohjimmiltaan yhteensopimaton suomalaisen kulttuurin ja suomalaisten arvojen kanssa". Toisena vastausvaihtoehtona oli, että mitään ristiriitaa ei ole.

Vastaajia kehotettiin ottamaan kantaa asiaan, vaikka kumpikaan väite ei täysin vastaisi heidän mielipidettään.

Suomessa asenteet jyrkimmät – Ruotsi, Portugal ja Ranska toisessa laidassa

Pew selvitti asenteita 15 länsieuroopalaisessa maassa. Suomessa asenteet näyttävät kultturin ja arvojen osalta jyrkimmiltä. Portugalissa 31 prosenttia vastaajista sanoi, että islam ei sovi yhteen portugalilaisten arvojen ja kulttuurin kanssa. Ruotsissa ja Ranskassa vastaava luku oli 34 prosenttia.

Itävalta on mielenkiintoinen tapaus. Siellä on viime vuosina käyty kovaa islam- ja maahanmuuttokeskustelua, mutta silti asenteet islamiin vaikuttavat lievemmiltä kuin Suomessa. Itävallassa 48 prosenttia vastaajista sanoi, että islam ei sovi yhteen itävaltalaisten arvojen ja kulttuurin kanssa.

Suomalaistutkimuksissa samansuuntaisia tuloksia

Pew esitti laajassa tutkimuksessaan useita kysymyksiä liittyen uskontoon. Selvä enemmistö suomalaisista, 83 prosenttia, on valmis hyväksymään muslimin naapurikseen.

Helsingin yliopiston uskontotieteeen dosentti Tuomas Martikainen sanoo, että tutkimustulos vastaa varsin hyvin suomalaisissa tutkimuksissa saatuja tuloksia.

Suomalaiset suhtautuvat hvyin kriittisesti islamiin uskontona

Tuomas Martikainen, uskontotieteen dosentti

– Suomalaiset suhtautuvat hyvin kriittisesti islamiin uskontona. Sen sijaan suhtautuminen muslimeihin yksilöinä on merkittävästi myönteisempi, Martikainen sanoo.

Italiassa asenteet musliminaapureihin olivat kaikkein kielteisimmät, vaikka sielläkin 65 prosenttia vastaajista hyväksyisi muslimin naapurikseen.

Suomalaisten asenteet vakaat

Siirtolaisinstituutin toimitusjohtajana toimiva Martikainen avusti Pew'tä ulkopuolisena asiantuntijana. Hänen mukaansa suomalaisten asenteet islamiin ovat pysyneet varsin vakaina.

– Suhtautuminen on pysynyt pääpiirteissään samanlaisena 1980-luvulta lähtien, Martikainen sanoo.

Ajatuspaja Magman raportista käy ilmi, että vuonna 2008 noin puolella suomalaisista oli kielteinen mielikuva islamista. Raportin mukaan kyseessä on todennäköisesti suuressa määrin aivan maalliselta pohjalta nouseva ennakkoluuloisuus voimakasta ja näkyvää uskonnollisuutta kohtaan.

Suomessa näkyvä uskonollisuus on harvinaisempaa kuin monissa muissa maissa.

Pew-tutkimuslaitoksen mukaan 68 prosenttia suomalaisista ilmoitti olevansa kristittyjä, mutta eivät aktiivisesti harjoita uskontoaan. Luku on poikkeuksellisen suuri, eikä muualla löydy yhtä paljon passiivisia kristittyjä.

Suomessa käydään yhtä vähän kirkossa kuin Ruotsissa, eli vain yhdeksän prosenttia vastaajista ilmoitti käyvänsä säännöllisesti kirkossa.

Pewin tutkimukseen osallistui Suomessa 1 500 ihmistä. Tutkimus tehtiin kevään ja kesän 2017 aikana. Pew'n ilmoittama virhemarginaali, kun puhutaan koko otoksesta, on 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Muutettu kello 15.45, tarkennettu kuvausta virhemarginaalista.

Suosittelemme