Hyppää sisältöön

Tutkimus: Vauvaikäisenä koettu köyhyys voi vaikuttaa vielä nuoruudessakin

Heti syntymän jälkeen koettu köyhyys voi ilmetä monin tavoin, selviää THL:n ja Turun yliopiston tutkimuksesta.

Lapset leikkimässä.
Kuva: Toni Pitkänen / Yle
STT

Alle kolmivuotiaana koettu perheen köyhyys vaikuttaa vielä nuoruudessakin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Turun yliopiston tutkimuksesta. Köyhyys voi näkyä nuoruudessa mielenterveysongelmina, teiniraskauksina, peruskoulun varaan jäämisenä ja rikoksina.

Hyvinvointiongelmien ja köyhyyden välinen yhteys oli havaittavissa tutkimuksessa laajalti. Köyhyyden mittarina tutkimuksessa käytettiin toimeentulotuen saamista.

Vauva-aika erityisen herkkä vaihe

Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että pitkäaikainen köyhyys on lapselle haitallista. On kuitenkin ollut epäselvää, miten eri-ikäisenä koettu köyhyys vaikuttaa lapseen. Tuoreessa tutkimuksessa lapsuudenaikainen köyhyys havaittiin sitä vakavammaksi, mitä kauemmin köyhyysjakso oli perheessä kestänyt ja mitä nuorempana lapsi oli köyhyyden kokenut.

Tutkimuksen mukaan tätä voi selittää se, että varhaislapsuudessa kehitetään kognitiivisia ja vuorovaikutuksellisia kykyjä, jotka luovat edellytykset yhteiskunnassa pärjäämiseen. Aikaisemmat elämänvaiheet taas luovat pohjaa tulevien vaiheiden kehitykselle, mikä voi selittää vauva-ajan köyhyyden erityistä haavoittavuutta.

– Muista tutkimuksista tiedetään, että perheissä, joissa on taloudellisia hankaluuksia, vanhemmat ovat usein kuormittuneita ja joutuvat miettimään vain tätä hetkeä, eivätkä he ajattele niin paljon lapsen tulevaisuutta, toteaa THL:n erikoistutkija Tiina Ristikari.

Tutkimus pohjautuu Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineistoon, johon on kerätty Suomessa vuonna 1987 syntyneiden noin 60 000 henkilön tietoja sikiökaudelta 25-vuotiaiksi asti. Jopa 11 000 perhettä oli saanut toimeentulotukea ennen kuin nuoret olivat täyttäneet 21 vuotta.

Suosittelemme sinulle