Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Jyväskylän yliopisto: Laura Huhtasaaren gradussa enemmän plagiointia kuin aiempi selvitys osoitti

Jyväskylän yliopiston mukaan Laura Huhtasaaren (ps.) opinnäytetyön tieteellisen käytännön loukkaukset ovat vakavia. Selvityksen tehneen professorin mukaan 80 prosenttia tutkielman pohdintaluvusta on kopioitu muilta.

Kansanedustaja Laura Huhtasaari.
Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva
Sanna Savela
Avaa Yle-sovelluksessa

Jyväskylän yliopiston mukaan Laura Huhtasaaren (ps.) vuonna 2003 hyväksytty opinnäytetyö loukkaa merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän hyvää tieteellistä käytäntöä.

Yliopiston tiedotteen mukaan Huhtasaaren pro gradu -työ sisältää sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, mikä ilmenee plagiointina.

Yliopiston rehtorin ratkaisussa todetaan, että Huhtasaaren menettelytavat ovat johtaneet tiedeyhteisöä harhaan. Yliopisto pitää Huhtasaaren toimia luonteeltaan ja mittaluokaltaan vakavina.

Jyväskylän yliopisto teki päätöksen ulkopuolisen asiantuntijan tekemän esiselvityksen pohjalta. Ratkaisussa todetaan, että vilppi ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä kävivät ilmi jo esiselvitysvaiheessa.

Yliopiston osalta asian käsittely päättyy, koska hallinnollisesta näkökulmasta asia on vanhentunut.

Jyväskylän yliopisto käynnisti ensimmäisen esiselvityksen jo talvella, kun julkisuudessa esitettiin loukkausepäilyjä.

Yle uutisoi omassa selvityksessään viime toukokuussa, että Huhtasaaren gradussa on huomattavasti enemmän ja järjestelmällisemmin kopioitua tekstiä kuin mitä ensimmäisessä esiselvityksessä tuli ilmi.

Jutun julkaisun jälkeen yksityishenkilö teki gradusta tutkintapyynnön ja yliopisto käynnisti selvityksen uudelleen toukokuussa.

Huhtasaari vetosi huolimattomuuteen

Keväällä aloitetun esiselvityksen vastineessaan yliopistolle Huhtasaari esimerkiksi perustelee lähdeluettelon puutteitta huolimattomuudella, ymmärtämättömyydellä ja kirjoitusvirheillä.

Lisäksi hän syyttää yliopistoa tekijänoikeuksiensa rikkomisesta, ja väittää yliopiston levittäneen hänen graduaan pdf-tiedostona ja syöttämällä työn plagiaatintunnistusohjelmaan ilman hänen lupaansa.

Esiselvityksen tehnyt professori Patrik Scheinin ilmoittaa omassa vastineessaan, että Huhtasaaren tutkielman pohdintaluvusta 80 prosenttia on kopioitu muilta. Tulokseen hän kertoo päätyneensä vertaamalla aikaisempia opinnäytetöitä Huhtasaaren tekstiin ja laskeneen yhtäläisyyksien merkkimäärän.

Professorin mukaan graduun liittyy ongelmia, joissa kyse ei ole yksittäisistä hairahduksista, vaan niitä esiintyy kautta koko työn. Hän toteaa, että tässä ollaan vaarallisen lähellä tutkimusvilpiksi laskettavaa tulosten sepittämistä.

Vastineet käyvät ilmi Jyväskylän yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen ratkaisusta, joka liitetään myös Huhtasaaren graduun.

Laura Huhtasaari kommentoi asiaa Twitterissä toteamalla, että 15 vuotta sitten laatiessaan Pro gradu -tutkielmaa hän pyrki noudattamaan ohjeita, joita annettiin, eikä hän tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä.

Jyväskylän yliopisto ei kommentoi päätöstä. Yle ei ole tavoittanut Laura Huhtasaarta.

Suosittelemme