Hyppää sisältöön

Ensihoitaja kanteli oikeusasiamiehelle: Ensihoidon ambulansseja käytetään vääriin potilassiirtoihin

Eduskunnan oikeusasiamieheltä halutaan lain tulkinta, millaisia siirtoajoja ensihoidon kuuluu tehdä. Sairaanhoitopiirin mukaan ensihoidon kalustoa käytetään terveydenhoitolain mukaan.

Pelastuslaitoksen ambulanssi Kuva: Minna Rosvall / Yle
Kimmo Gustafsson

Turun alueen ensihoidon ambulanssien käytöstä on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun mukaan ensihoidolla teetetään potilaiden siirtokuljetuksia, jotka eivät niille terveydenhoitolain mukaan kuuluisi. Tämä sitoo kantelijan mukaan yksiköitä Turun seudulla ja kuormittaa henkilöstöä.

Ensihoidon yksiköillä on Varsinais-Suomessa reilut 65 000 tehtävää (siirryt toiseen palveluun) vuodessa. Kantelun tehnyt aluepelastuslaitoksen ensihoitoyksikön varaluottamusmies Harri Palomäki on sitä mieltä, että niistä noin 4 500 on potilassiirtoja – entiseltä nimeltään kiireettömiä tehtäviä, jotka eivät ensihoidolle kuulu.

Harri Palomäki Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Hän antaa esimerkin, että jos terveyskeskukseen on hakeutunut liian sairas ihminen, hänen siirtämisensä sairaalaan ja matkan aikana annettava hoito kuuluvat ensihoitoon.

– Sen sijaan ensihoidolle ei kuulu kuljettaa sellaisia potilaita, joiden tila on vakaa tai joita on hoidettu päivystyksessä ja sitten heidät siirretään jatkohoitoon terveyskeskukseen.

Palomäen mukaan nämä tehtävät vaikuttavat varautumiseen. Ambulanssia voi olla vaikea saada, jos vaikka kolme henkilöä loukkaantuu kolarissa.

Ensihoidolle ei kuulu kuljettaa sellaisia potilaita, joiden tila on vakaa.

Harri Palomäki

Kantelussa todetaan, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on huolehtinut omille osastoilleen kirjattujen potilaiden siirtokuljetuksista asianmukaisesti osin omana toimintanaan ja osin kilpailuttamalla toiminnan.

Ohjeistus kuitenkin puuttuu muilta alueen terveydenhuollon yksiköiltä. Sairaalan omat poliklinikat tilaavat edelleen terveydenhuoltolaista ja ensihoitoasetuksesta huolimatta siirtokuljetukset numerosta 112, jolloin hätäkeskus aktivoi ensihoitopalvelun hoitamaan siirtokuljetuksen.

Sairaanhoitopiiri ei näe ongelmaa

Sosiaali- ja terveysministeriön (siirryt toiseen palveluun) ohjeen voi tiivistää niin, että terveydenhoitolain mukaan ensihoidon on tarkoitus siirtää sellaiset potilaat, jotka tarvitsevat akuuttia apua. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä potilassiirrot hoidetaan omassa organisaatiossa – lukuunottamatta mainittuja akuutteja tapauksia. Lähettävä lääkäri päättää, vaatiiko potilassiirto ensihoidon yksikköä.

Me emme ole nähneet tässä mitään lainsäädännöllistä ongelmaa.

Sirpa Rantanen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Sirpa Rantanen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo, että he käyttävät ensihoidon autoja kuten kuuluukin. Hoitolaitossiirtoja tehdään muilla yksiköillä.

Sirpa Rantanen Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Rantasen mukaan siirtokuljetuksissa ei ole ongelmia.

– On mielenkiintoista nähdä, jos oikeusasiamies ottaa tähän toisenlaisen kannan. Me emme ole nähneet tässä mitään lainsäädännöllistä ongelmaa.

Toiveissa lisää yksiköitä

Ensihoidon järjestäminen on sairaanhoitopiirin vastuulla. Suurimman osan ensihoidon tehtävistä hoitaa aluepelastuslaitos.

Harri Palomäen mukaan potilassiirrot sitovat kalustoa, ja näin odotusajat voivat kasvaa. Lisäksi siirrot rasittavat henkilöstöä, sillä lakisääteisistä tauoista joutuu toisinaan joustamaan.

Palomäki kertoo, että osa väestä on siirtynyt muihin tehtäviin.

– Monet kertovat olevansa niin loppu, että lähtevät. Meidän työnantajamme, pelastuslaitos on tehnyt kaikkensa, mutta ilman lisäresurssia asiaa on mahdoton korjata.

Pelastuslaitoksen ja muiden toimijoiden ensihoidon yksiköitä on koko Varsinais-Suomessa reilut 30. Palomäki myöntää, että tilanne on muuten hyvä, mutta Turussa on kiirettä.

Monet kertovat olevansa niin loppu, että lähtevät.

Harri Palomäki

Kymmenen vuotta ensihoitajana työskennelleen Palomäen mukaan yksi lisäyksikkö ja muutama vuosi sitten poistettujen parin yöambulanssin palauttaminen helpottaisi tilannetta.

Sirpa Rantasen mukaan se ei ole tällä hetkellä mahdollista.

– Ei onnistu, ellei sairaanhoitopiirin valtuuston tekemään palvelutasopäätökseen saada muutosta. Yhden ympärivuorokautisen, välittömässä valmiudessa olevan ambulanssin lisähankinta on iso kustannus. Se menee normaalin budjettikäsittelyn kautta.

Rantasen mukaan tämän hetken palvelutasopäätöksessä nykyinen kalusto on arvioitu riittäväksi, joskin toisilla yksiköillä voi olla kuormitusta enemmän kuin toisilla.

Rantanen toteaa, että sairaanhoitopiirissä kyllä pohditaan, miten saada ambulanssien kuormaa tasattua. Käynnissä on muun muassa pilotti, jossa yhden hengen yksikkö tekee paikan päällä arvion kuljetustarpeesta.

Suosittelemme sinulle