Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Oma aurinkovoimala pienentää sähkölaskua, mutta vain jos asut omakotitalossa – rivi- ja kerrostaloissa lainsäädäntö haittaa käyttöönottoa

Suomen 2,6 miljoonaa kerros- ja rivitaloasukasta ovat väliinputoajia aurinkosähkön hyödyntämisessä. Aurinkopaneeleita voidaan käyttää kiinteistön yhteiseen sähkönkulutukseen, mutta asuntojen sähkölaskua oma sähköntuotanto ei pienennä.

Aurinkopaneeli kerrostalon katolla.
Kuva: Petri Aaltonen / Yle
Riikka Pennanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Omakotitaloihin on viime vuosina asennettu aurinkovoimaloita kiihtyvää tahtia, sillä auringon avulla voidaan pienentää kodin sähkölaskua. Rivi- ja kerrostaloissa aurinkopaneeleja ei juurikaan näe.

Eikö taloyhtiöiden asukkaita siis kiinnosta pienentää sähkölaskuaan päästöttömällä aurinkoenergialla?

Aalto-yliopiston valtakunnallisen kuluttajakyselyn mukaan kuitenkin lähes puolet taloyhtiöiden asukkaista haluaisi hankkia aurinkosähköä. Siinä kiinnostaa eniten nimenomaan uusiutuvan energian hyödyntäminen ja päästöttömyys.

Kyselystä selviää myös se, että taloyhtiöiden asukkaat toivovat aurinkosähkön käyttöönoton olevan taloudellisesti kannattavaa ja helppoa.

Tällä hetkellä se ei ole kumpaakaan.

Asuntojen sähkölaskua ei auringon avulla pienennetä

Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro sanoo, että aurinkosähkö on kannattava investointi silloin, kun sillä voidaan korvata ostosähkön määrää.

– Tällä hetkellä meiltä puuttuu joustava tapa jakaa aurinkovoimalan tuottamaa sähköä taloyhtiöiden asukkaille.

Uudisrakennuksiin aurinkosähkön saa kohtuullisella kustannuksella, kun asia otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Olemassa olevissa taloyhtiössä aurinkosähköön investoiminen on toistaiseksi kallista ja hankalaa.

Taloyhtiön yhteisten tilojen ja laitteiden sähkönkulutukseen, eli kiinteistösähköön, aurinkovoimala voi olla kannattava ratkaisu. Asuntojen sähkölaskun pienentämiseksi auringosta ei ole apua nykyisellä systeemillä.

Aurinkopaneeli ja taustalla kerrostaloja.
Aurinkopaneelit taloyhtiön katolla ovat vielä harvinainen näky. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Vaikka aurinkopaneelit tuottaisivat kaiken kiinteistössä ja asunnoissa kulutettavan sähkön, asukkaat joutuvat silti maksamaan siirtomaksun ja sähköveron, koska sähkö kulkee asuntoihin verkkoyhtiön omistaman mittarin kautta.

Omakotitalossa oma aurinkovoimala vähentää niin siirtomaksuja kuin veroakin. Rivi- ja kerrostaloasukkaat eivät siis ole omakotiasujien kanssa tasa-arvoisessa asemassa aurinkosähkön hyödyntämisessä.

Vaatimuksena kallis mittariremontti ja yhteinen sähkösopimus

Tällä hetkellä lainsäädäntö estää aurinkosähkön jakamisen taloyhtiöiden asukkaiden omaan käyttöön nykyisillä sähkönsiirtoyhtiöiden mittareilla.

Lainmukainen aurinkosähkön laajempi hyödyntäminen taloyhtiössä vaatisi, että asuntokohtaiset verkkoyhtiön mittarit vaihdetaan taloyhtiön mittareiksi. Tämä tulee kalliiksi – yksi mittari asennuksineen kun maksaa arviolta 250–500 euroa.

Sähkömittareita rivitalon sähköpääkeskuksessa.
Asuntokohtaiset sähkömittarit ovat verkkoyhtiön omaisuutta. Kuva: Petri Aaltonen / yle

Tällä niin kutsutulla takamittaroinnilla (FinSolar) aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö jaetaan talon sisälle. Takamittaroinnilla aurinkosähköä voidaan tuottaa sekä kiinteistön, että asuntojen kulutukseen ilman siirtomaksuja ja sähköveroa.

Takamittaroinnin edellytyksenä on se, että taloyhtiö tekee yhteisen sähkösopimuksen, jolla hankitaan sähkö koko kiinteistöön ja sen asukkaille. Tämä vaatii osakkailta yksimielisen päätöksen.

Yhteiseen sähkösopimukseen siirtyminen tarkoittaisi, että osakkailla ei olisi enää mahdollisuutta kilpailuttaa tai solmia omia sähkösopimuksia.

Yhteinen sähkösopimus ei myöskään istu nykyiseen sähkömarkkinalakiin, jonka mukaan kuluttajalla pitää olla mahdollisuus kilpailuttaa sähkönmyyjänsä halutessaan.

Ratkaisuksi hyvityslaskelma

Aalto-yliopiston vetämässä FinSolar-hankkeessa on pilotoitu aurinkosähkön käyttöä taloyhtiössä Oulussa ja Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla saataisiin taloyhtiöiden asukkaat samalle viivalle omakotiasujien kanssa.

Valon pilkahduksen taloyhtiöille tuo se, että työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän linjauksen mukaan taloyhtiön asukkaiden ei tulevaisuudessa pidä maksaa itse tuotetusta aurinkosähköstä veroja tai siirtomaksuja.

Aurinkoenergiaa käyttävä kerrostalo.
Aurinkosähkö on kannattavaa kiinteistösähköön, jolla käytetään hissejä, kylmätiloja ja muuta talotekniikkaa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro näkee, että aurinkosähkön hyvityslaskelmamalli (FinSolar) voisi olla ratkaisu.

– Hyvityslaskentamallissa aurinkosähkön jakamisessa voitaisiin käyttää olemassa olevia verkkoyhtiöiden älymittareita, eikä kallista mittarien vaihtoa tarvita.

Älymittarien avulla lasketaan aurinkovoimalan tuotanto ja se jaetaan osakkeiden omistussuhteessa asunnoille. Osuudet vähennetään asuntojen ostosähkön määrästä.

FinSolar-hanke on julkaissut politiikkasuosituksensa (Smart Energy Transition) keinoista, joilla kerros- ja rivitaloissa asuvat 2,6 miljoonaa suomalaista pääsisivät hyödyntämään aurinkosähköä omassa kulutuksessaan.

Suosittelemme sinulle