Hyppää sisältöön

Halkokari ja Meripuisto yhdistyvät pian kävelysillalla Kokkolassa

Asemakaavamuutos tulee nähtäville.

Uusien venevajojen tontit näkyvät kartassa kirkkaan vihreinä. Kävelysillan paikka on pienvenesataman eteläpuolella sinisellä alueella merkinnällä jk/pp. Kuva: Kokkolan kaupunki

Kokkolassa niin sanottu venevajojen alue laajenee ja Halkokarilta pääsee vihdoin Suntin yli Meripuistoon.

Uusiksi luonnostellussa asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokas venevajojen alue saa jatkoa kaupunginsalmi Suntin itäpuolella, sillä sinne saa rakentaa 15 uutta venevajaa. Uusilla tonteilla ei ole yhteyttä rantaan, vaan ne sijoittuvat aluetta halkovan kävelytien oikealle puolelle.

Venevajoja on nyt satakunta ja vanhimmat niistä ovat peräisin 1800-luvulta. Venevajojen alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Uuteen asemakaavaluonnokseen on lisäksi merkitty Meripuiston ja Halkokarin yhdistävä kävelysilta. Se sijoittuu pienvenesataman tuntumaan, sen eteläpuolelle. Suntin toisella puolella silta tulee lähelle entistä tanssilavaa.

Alueelle voi myös rakentaa liike- ja palvelurakennuksia sekä matkailua palvelevia rakennuksia Mustakarintien varteen sekä Meripuiston satama-altaan kohdalle.

Noin kolmeakymmentä hehtaaria linjaava asemakaavan muutos asetetaan nyt nähtäville. Alue ulottuu Pohjoisväylän pohjoispuolella sijaitsevalta puusillalta Vanhaan Veistämöntiehen ja rajautuu Mustakarille saakka.

Asemakaavan muutos sai alkunsa alueella toimivien yhdistysten aloitteesta. Esimerkiksi Suntinrannan venehuoneet ry on korostanut Halkokarin ja Meripuiston yhdistävän kevyen liikenteen sillan tärkeyttä.

Suosittelemme sinulle