Hyppää sisältöön

Tiukka äänestystulos selvisi: Talviaika sai enemmän kannatusta

Otakantaa-kyselyn mukaan hieman yli puolet suomalaisista kannattaa pysyvää talviaikaan siirtymistä.

Kuva: AOP

Valtaosa oikeusministeriön kyselyyn vastanneista haluaisi luopua kellojen siirtelystä.

Lisäksi enemmistö vastanneista siirtyisi pysyvästi mieluummin talviaikaan kuin kesäaikaan, selviää Otakantaa-palvelussa järjestetystä kyselystä.

Kyselyyn tuli yhteensä noin 677 000 vastausta. Vastaajista noin 238 000 eli noin 52 prosenttia kannatti talviaikaan ja noin 216 000 eli 48 prosenttia kannatti kesäaikaan siirtymistä.

Kyselyssä pyydettiin vastaamaan myös aikavyöhykkeisiin liittyviin väitteisiin.

Vastaajista 49 prosenttia piti tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä, että Suomen aikaero Skandinaviaan tai Keski-Eurooppaan ei lisäänny nykyisestä yhdestä tunnista. 13 prosenttia vastaajista oli tästä täysin tai jokseenkin eri mieltä.

Avoimia vastauksia kyselyyn tuli noin 359 000 kappaletta. Niistä noin 220 000 oli ilmeisesti vastausrobottien antamia.

Kyselyssä seurattiin vastausten kertymistä väärinkäytösten havaitsemiseksi. Havaitut robottivastaukset jätettiin huomioimatta kyselyn tuloksissa.

Gallupkyselyssä samantyyppinen tulos

Suomalaisten mielipiteitä kellojen siirtelyyn kysyttiin myös Kantar TNS Oy:n tekemällä galluptutkimuksella. Siihen vastasi syyskuun loppupuolella 1 087 henkilöä. He olivat 15–74-vuotiaita.

Gallupiin vastanneista 87 prosenttia kannatti kellojen siirtelystä luopumista. Vastaajista 47 prosenttia piti pysyvää talviaikaa parempana vaihtoehtona.

39 prosenttia kannatti kesäaikaan siirtymistä. 14 prosenttia ei ottanut kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta.

Myös Ylen kyselyssä enemmistö vastaajista kannatti talviaikaan siirtymistä.

Muutos vaatii EU:n hyväksynnän

Suomi ei voi päättää kansallisesti kellojen siirtelystä luopumisesta. Asiasta on päätettävät Euroopan unionissa.

EU-komissio on tehnyt kellojen siirtelystä luopumisesta ehdotuksen. Euroopan neuvosto ja parlamentti jatkavat komission ehdotuksen käsittelyä.

Suomessa direktiiviehdotusta tullaan käsittelemään seuraavaksi valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Näin muodostetaan Suomen virallinen kanta komission ehdotukseen.

EU-parlamentti ja Euroopan neuvosto päättävät direktiivin hyväksynnästä. Sen jälkeen muutos saatetaan voimaan EU-jäsenvaltioissa.

Jos kellojen siirtelystä luovutaan EU:ssa, niin Suomessa eduskunta tekee lopullisen päätöksen siitä, mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön.

Lue myös:

EU-komissiolta esitys kellojen siirtelystä luopumista – "Kansa haluaa tätä, me teemme sen"

Pysyvä talviaikaan siirtyminen on Ylen lukijoiden suosikki – Selvitimme kumpaa opettajat, viljelijät ja hoitajat kannattavat

Oletko aamu- vai iltavirkku? Katso Ylen valokoneella, sopiiko sinulle paremmin talvi- vai kesäaika

Suosittelemme sinulle