Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Vuosi Raaseporin tasoristeysonnettomuuden jälkeen – uusi "hätänumero" ja neljä muuta asiaa, joihin Raaseporin tasoristeysonnettomuus vaikuttaa

Puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvon ja kiskobussin törmäys Raaseporin Skogbyssä vaati neljän ihmisen hengen. Onnettomuus on johtamassa nyt konkreettisiin uudistuksiin.

Raaseporin onnettomuus tasoristeys ilmakuva 2
Skogbyn tasoristeys Raaseporissa kuvattuna Hangon suunnasta Tammisaaren keskustaan päin 27.10.2017. Kuva: Jaani Lampinen / Yle
Paula Tiainen
Avaa Yle-sovelluksessa

Onnettomuus tapahtui, kun Tammisaaresta Hankoon matkalla ollut kiskobussi törmäsi puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvoon Skogbyn vartioimattomassa tasoristeyksessä.

Puolustusvoimien puhelinlinjat ruuhkautuivat pahoin, kun huolestuneet omaiset kaipasivat lisätietoa onnettomuudesta.

– Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikölle tuli yli 300 puhelua tunnissa. Sosiaalisen median hyödyntäminen ensitiedotteen antamiseen heti, kun tietoa on riittävästi, olisi helpottanut viestinnällistä painetta merkittävästi, puolustusvoimien viestintäpäällikkö Sami Nurmi myöntää.

Puolustusvoimat kehittää parhaillaan paitsi viestintäänsä sosiaalisessa mediassa, myös niin sanottua omaispuhelinta. Poikkeustilanteissa käyttöön otettavaan numeroon vastaisi tehtävään erikseen koulutettava henkilöstö.

– Puhelimen päässä olisi useampia ihmisiä, joilla olisi riittävä tilannetieto, jonka he voisivat omaisille kertoa. Se ei ole mikään kriisipuhelin, mutta se olisi viestintäkanava, jonka kautta saadaan suurinta hätää rauhoitettua.

Onnettomuustutkintakeskuksen suositukset käytäntöön

Skogbyn tasoristeys poistettiin käytöstä pian onnettomuuden jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus julkaisi oman raporttinsa tapahtumasta kesäkuussa.

Keskus antoi samassa yhteydessä neljä suositusta vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi. Ne näyttäisivät myös toteutuvan.

1. "Puolustusvoimat kehittää harjoitusten riskien arviointia siten, että harjoitusten todelliset riskit tunnistetaan ja tunnistetut riskit nimetään"

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan Uudenmaan prikaati ei huomioinut meneillään olleeseen hyökkäysharjoitukseen kuuluneita tasoristeyksien ylityksiä omassa riskiarviossaan. Tasoristeysturvallisuus ei ylipäätään ole keskuksen mukaan vaikuttanut reittivalintoihin Puolustusvoimien toiminnassa.

Nyt riskien ennakointi ja niiden hallinta on tarkassa syynissä. Puolustusvoimat lisää sekä koulutusta että valvontaa riskienhallintaan päivittäisessä toiminnassaan ja harjoitusolosuhteissa. Esimerkiksi vaaralliset tasoristeyksien ylitykset on tarkoitus huomioida harjoituksiin laadittavissa riskianalyyseissä.

Myös läheltä piti -tilanteet on tarkoitus raportoida entistä tarkemmin.

2. "Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto varmistavat, että resursseja kohdennetaan vaarallisimpien tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen ja poistamiseen"

Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan Suomen tasoristeysturvallisuus on heikolla tolalla. Esimerkiksi Skogbyn tasoristeys on yksi vaarallisimmista keskuksen tutkimista tasoristeyksistä. Radan ja tien kulma on niin pieni, että valtatielle päin ajaneen autoilijan on ollut lähes mahdotonta havaita oikealta lähestyvää junaa.

Liikennevirasto toteuttaa parhaillaan nelivuotista tasoristeyksien parantamisohjelmaa, joka poistaa Suomesta kokonaan 15 tasoristeystä. Lisäksi 22 risteykseen tulee puomi ja 28 risteyksessä tehdään muita turvallisuutta kohentavia toimenpiteitä. Ohjelma tuo Liikenneviraston mukaan merkittävän parannuksen tasoristeysturvallisuuteen.

Suomen rataverkolla on kaikkiaan noin 2 800 tasoristeystä. Viime vuonna tasoristeyksissä tapahtui 25 onnettomuutta, joissa kuoli yhdeksän ja loukkaantui kuusi ihmistä.

kartta
Kuva: Eetu Pietarinen / Yle

3. "Puolustusvoimat kehittää kuormatilaistuimien turvavöitä helpommin käytettäviksi ja tehostaa turvavöiden käytön valvontaa"

Maastokuorma-autossa ei käytetty turvavöitä onnettomuushetkellä. Turvavöiden käyttö olisi Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan lieventänyt varusmiesten vammoja ja voinut jopa pelastaa ihmishenkiä. Keskus havaitsi onnettomuustutkinnan yhteydessä, että kuormatilaistuimien turvavöiden käyttö on hankalaa taisteluvarustuksessa, eikä niitä siksi yleensä käytetä.

Puolustusvoimat selvittää parhaillaan turvavyöt toimittavan alihankkijan kanssa entistä helpommin käytettäviä turvavyöratkaisuja. Puolustusvoimat aikoo lisäksi kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä käskyttämiseen että turvavöiden käytön valvontaan.

4. "Sisäministeriö huolehtii, että toiminta-alueen viranomaisten johtopaikka (TOJE) perustetaan pitkäkestoisissa tai poikkeavissa moniviranomaistehtävissä"

Raaseporin onnettomuuspaikalle ei perustettu viranomaisten johtopaikkaa. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan se olisi helpottanut ensihoidon ja pelastustoimen koordinointia ja tiedottamista.

Tämä huomio tukee osaltaan sisäministeriössä käynnissä olevaa pelastustoiminnan johtamisen kehitystyötä. Maakuntauudistuksen yhteydessä on tarkoitus perustaa viisi uutta, ympäri vuorokauden toimivaa tilanne- ja johtokeskusta. Näistä Uudenmaan keskus kokoaisi lisäksi valtakunnallista tilannekuvaa kulloinkin meneillään olevista pelastustoimista.

Jos maakuntauudistus ei etene, uusi johtamismalli voi silti edetä vapaaehtoispohjalta.

Raaseporin tasoristeysonnettomuuden muistokynttilät ovat edelleen sijoillaan kantatien ja rautatien välissä.
Raaseporin tasoristeysonnettomuuden muistokynttilät ovat edelleen sijoillaan kantatien ja rautatien välissä. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Poliisi tutki Skogbyn tasoristeysonnettomuutta miehistönkuljetusajoneuvon kuljettajan osalta alun perin liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kolmena kuolemantuottamuksena ja vammantuottamuksina.

Syyttäjä teki tapauksesta syyttämättäjättämispäätöksen aikaisemmin tänä syksynä.

Uudenmaan prikaatissa Tammisaaressa lasketaan perjantaina liput puolitankoon ja vietetään hiljainen hetki vuodentakaisen onnettomuuden muistoksi.

Juttua varten on haastateltu puolustusvoimien Sami Nurmen lisäksi sisäministeriön pelastusosaston johtavaa asiantuntijaa Jussi Rahikaista ja Liikenneviraston kunnossapitoyksikön päällikköä Magnus Nygårdia.

Suosittelemme