Hyppää sisältöön

Kuluttaja-asiamies: Aikakauslehtien markkinointi on harhaanjohtavaa ja tilauksissa kohtuuttomia irtisanomisehtoja

Osa lehtitaloista on myös lähettänyt kuluttajille aikakauslehtiä ilman heidän nimenomaista suostumustaan ja vaatinut niistä maksua.

Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Aikakauslehtien markkinoinnissa on ollut yleisesti ongelmia esimerkiksi lehtitilausten kestosta, hinnasta, peruuttamisoikeudesta ja sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista kertomisessa niin puhelinmarkkinoinnissa kuin verkkosivuilla, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa.

– Kun kestotilausta eli toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta markkinoidaan tutustumistarjouksella tai kokeilujaksolla, tulee kuluttajalle kertoa selvästi, että kyse on kestotilauksesta ja mikä on sen hinta. Myös tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä tulee antaa kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen tekemistä, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Irtisanomisajat kohtuuttomia

Joidenkin kestotilausten irtisanomisajat voivat olla kohtuuttoman pitkiä ja irtisanominen on tehty liian vaikeaksi. Markkinoinnissa ja etämyynnissä ei aina ole annettu kuluttajalle kaikkia kuluttajansuojalain edellyttämiä ennakkotietoja. Toisaalta annetut tiedot ovat saattaneet olla osin harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia.

Pisimpänä kohtuullisena irtisanomisaikana voidaan kuluttaja-asiamiehen mukaan pitää 30 päivää tai yhtä kalenterikuukautta. Jotkut lehtitalot ovat sitoneet irtisanomisajan laskutusjakson pituuteen. Tämä on tarkoittanut sitä, että esimerkiksi neljän kuukauden tilausjaksolla on ollut neljän kuukauden irtisanomisaika.

Ongelmia käsitelty viiden lehtitalon kanssa

Osa lehtitaloista on myös lähettänyt kuluttajille aikakauslehtiä ilman heidän nimenomaista suostumustaan ja vaatinut niistä maksua. Lisäksi puutteita on ollut myös tilausvahvistuksen sisältämissä tiedoissa, eikä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ole aina kerrottu. Vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä pitäisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan olla maininta sekä ehdoissa että verkkosivuilla.

Väänänen käsittelee saamiensa ilmoitusten ja omien havaintojen perusteella esille nousseita ongelmia viiden eri lehtitalon kanssa. A-lehdet Oy:lle, Aller Media Oy:lle, Bonnier Publications Oy:lle, Otavamedia Oy:lle ja Sanoma Media Finland Oy:lle lokakuussa 2018 lähettämissään sitoumuspyynnöissä hän nostaa esille lainvastaisia menettelyitä, jotka edellyttää lehtitalojen korjaavan.

– Aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä on merkittäviä ongelmia kuluttajansuojalain kannalta ihan perusasioissa ja ne pitää nyt saada kuntoon, Väänänen kertoo.

Kuluttaja-asiamies edellyttää lehtitaloilta sitoumusta siitä, että ne muuttavat lainvastaisia menettelytapojaan ja pyrkii pääsemään neuvotteluratkaisuun vuoden 2018 aikana.

Suosittelemme sinulle