Hyppää sisältöön

Kuuleeko Lapinjärvi, kysyy opettaja oppilailtaan 500 kilometrin päässä – ainutlaatuinen videokokeilu pelasti kyläkoulun pienessä Kannuksen kunnassa

Poikkeuksellinen mobiilikoulukokeilu pelasti kyläkoulun Kannuksessa. Oppilaiden opetusvastuu siirtyi viidensadan kilometrin päähän Lapinjärvellä sijaitsevalle koululle.

Kuva: Kalle Niskala / Yle
Heidi-Maria Harju,
Saija Nironen

Kuuleeko Lapinjärvi? Näillä sanoilla alkaa keskiviikkoinen oppitunti Kannuksen Eskolassa. Kannettavien tietokoneiden ruuduille ilmestyy kuva oppilaista, jotka osallistuvat samalle oppitunnille 500 kilometrin päässä Lapinjärvellä.

– Hyvin kuuluu, voimme aloittaa opetuksen, vastaa ruudulla näkyvä rehtori Piia Siltala Lapinjärveltä.

Käynnissä on uusi mobiilikoulukokeilu, jossa Lapinjärvellä ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan koulun opetus yhdistetään etäyhteyksien avulla. Tänään Kannuksen Eskolassa istuvat oppilaat seuraavat Uudellamaalla annettavaa opetusta interaktiivisten näyttöjen avulla.

– Vähän oudolta se kyllä tuntuu, että niin kaukana on muita oppilaita. Kyllä siihen kuitenkin tottuu ja tuo laite on ihan kiva, toteaa toista luokkaa Eskolassa käyvä Kyösti Kumpulainen.

Opettaja Tiina Kuusiluoma opastaa Pauanne Kannussaarta (4. lk.) ja Konsta Kumpulaista (6. lk.). Kuva: Kalle Niskala / Yle

Etäyhteyksien avulla pienet koulut pärjäävät pienemmillä resursseilla

Kannus päätti Eskolan koulun lakkauttamisesta vuonna 2013 vähäisen oppilasmäärän vuoksi. Sen jälkeen kyläläiset ovat itse järjestäneet lapsille opetusta, kunnes uusi kolmivuotinen kokeilu palautti koulun kylälle.

Käytännössä Uudellamaalla sijaitseva Lapinjärvi siis perusti pienen koulun omien kuntarajojen ulkopuolelle yhdessä Kannuksen aktiivisen kyläyhteisön kanssa.

– Onhan se tietenkin hienoa, että tämän avulla pystyttiin säilyttämään lähikoulu täällä. Näin oppilailta ei mene tunteja koulumatkoihin ja samalla tämä kasvattaa lapsien teknologiaosaamista, sanoo Eskolan toimipisteen opettaja Tiina Kuusiluoma.

Mobiilikoulua on valmisteltu useita vuosia. Vastassa oli paljon hallinnollisia päätöksiä ja lakikiemuroiden selvittelyä. Teknisenä yhteistyökumppanina toimii kansainvälinen it-jätti Google, jonka ohjelmia käytetään etäopetuksessa.

– Tavoitteena on, että ainakin pari tuntia viikossa kouluilla olisi yhteisopetusta. Vielä pitää tarkasti miettiä, missä oppiaineissa etäopetusta kannattaa hyödyntää. Yksi sellainen aine voisi olla esimerkiksi kielten opiskelu, sanoo rehtorina Lapinjärven Hilda Käkikosken ja Kirkonkylän kouluissa toimivan Piia Siltala.

Rehtori Piia Siltala toivoo, että mobiilikoulu pystyisi pelastamaan lakkautusuhan alla olevia pieniä kouluja Suomessa. Kuva: Jari Kovalainen/Yle

Ideana on, että aineita voisi esimerkiksi jakaa opettajien välillä. Näin jokaiseen aineeseen ei tarvitsisi palkata molempiin pisteisiin omaa opettajaa.

– Osalle luokkaa voisi opettaa täältä Lapinjärveltä etäyhteyden avulla jotain oppiainetta samalla, kun Eskolan päässä oleva opettaja vapautuisi opettamaan toiselle porukalle jotain muuta, selventää Siltala.

Tavoitteena etäopetusmalli koko Suomen käyttöön

Luokan edessä olevalla kuvaruudulla näkyvät Eskolan oppilaat aiheuttavat heti liudan kysymyksiä Lapinjärven luokkahuoneessa. Pian kaivetaan jo esille karttaa, että nähdään, missä tämä Eskola oikein sijaitsee.

– Se on vähän niin kuin oltaisiin puhelimessa. Välillä on tosin vaikea kuulla, mitä toisessa luokassa sanotaan, sanoo kolmatta luokkaa Lapinjärvellä käyvä Tatu Einiö.

Googlen luoma Jamboard välittää Eskolassa piirretyt kuvat ja tekstit realiajassa Lapinjärvellä olevalle näytölle. Kuva: Jari Kovalainen/Yle

Kaksi luokkaa luo yhdessä satua vuorotellen interaktiiviselle valotaululle Jamboardille, jonka avulla oppilaiden piirtämät ja kirjoittamat asiat näkyvät reaaliajassa toiselle luokalle.

– Se on aika jännittävä hetki, kun tuohon taululle ilmestyy Kannuksessa piirrettyjä asioita. Tämä on innostavaa oppilaiden lisäksi myös meille opettajille, sanoo Siltala.

Koko kokeilun tavoitteena on kehittää perusopetuspalveluja siten, että mobiilikoulun toimintatapaa voitaisiin mallintaa myös muilla alueilla Suomessa. Yhtenä toiveena on, että mobiilikoululla voitaisiin esimerkiksi pelastaa lakkautusuhan alla olevia kyläkouluja.

Etäopetus voi kuitenkin toimia enintään tukevana opetusmuotona, sillä täysin ilman opettajaa oppilaita ei voi luokkaan istuttaa.

Kyseessä ei ole pysyvä ratkaisu

Yhteistyö Lapinjärven ja Kannuksen välillä on herättänyt myös kysymyksiä. Miksi Lapinjärven kunta haluaa maksaa koulun perustamisen toisen kunnan alueella?

– Ei ole tarkoitus, että Lapinjärvi järjestäisi pidemmän päälle opetusta Pohjanmaalla. Kokeilulla haluamme vain mallintaa, miten tällainen etäopetus voitaisiin mahdollisesti järjestää, sanoo sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen Lapinjärveltä.

Aaltosen mukaan Lapinjärvelle kokeilu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää digitaalista oppimisympäristöä kansainvälisen yhteistyökumppanin kanssa.

Kannuksessa jokaisella oppilaalla on oma Chromebook, jolla voi harjoitella esimerkiksi kymmensormijärjestelmää. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Myös hankkeen rahoitusvastuut toivat projektiin omat ongelmansa. Kun Kannuksen 13 oppilaan opetusvastuu siirtyy Lapinjärvelle, on kunnan järjestettävä oppilaille myös paljon muuta, kuten esimerkiksi oppilashuolto ja kouluruoka.

Kokeilua on tarkoitus pyörittää oppilasta kohden saatavilla valtionosuuksilla. Perusopetukseen kuuluvia tukipalveluita Lapinjärvi on puolestaan hankkinut Kannukseen erilaisilla suorahankintasopimuksilla.

– Rahoitus on yksi niistä asioista, jota tässä kokeilussa seurataan. Se jää nähtäväksi, että saadaanko kokeilun myötä luotua myös rahoituksen kannalta kestävä malli, sanoo Aaltonen.

Etäopetusmallia toteutetaan valtakunnallisen Kokeileva Suomi (siirryt toiseen palveluun) -kärkihankkeen alla ja se myös palkittiin elokuussa (siirryt toiseen palveluun)ennakkoluulottomasta tavasta etsiä ratkaisuja pienten kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Kaikkiaan nelivuotinen hanke voi kestää maksimissaan kolme lukuvuotta, mikäli Kannuksen Eskolassa riittää oppilaita. Se on kuitenkin vielä epävarmaa jatkuuko koulunkäynti Eskolassa sen jälkeen, kun yhteinen kokeilu Lapinjärven kanssa päättyy.

Lue myös:

Kannuksen koululaisille pian etäopetusta 500 kilometrin päästä – ainutlaatuinen kokeilu alkaa ensi syksynä

Saman koulun oppilaat 500 kilometrin päässä toisistaan? Ainutlaatuinen kokeilu kompastelee vielä käytännön kysymyksissä

Suosittelemme sinulle