Hyppää sisältöön

Ammattikorkeakoulun plagiointijupakka paisuu: yksi tutkinto perutaan, suurin osa epäillyistä on opettajia

Tutkinnon suorittaminen tiesi roimaa palkankorotusta plagioinnista epäillyille opettajille. Plagioinnit ilmiantanut uskoo, että tapauksia paljastuu vielä lisää.

Karelia ammattikorkeakoulun opastekyltti.
Karelia-ammattikorkeakoulussa on paljastunut useita plagiointiepäilyjä. Kuva: Jouki Väinämö / Yle
Laura Kosonen,
Anton Rinta-Jouppi

Kolme Karelia-ammattikorkeakoulun plagiointijupakassa epäiltyä tutkinnon suorittajaa toimii itse opettajana ammattikoulussa. Karelia-ammattikorkeakoulu tiedotti perjantaina, että viisi koulussa hyväksyttyä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvää opinnäytetyötä on paljastunut osittain plagioiduksi.

Ylen saamien tietojen mukaan kolme näihin plagiointitapauksiin liittyvää henkilöä työskentelee opettajina Riveria-ammattioppilaitoksessa Pohjois-Karjalassa.

Riverian rehtori Esa Karvinen vahvistaa Ylen saamat tiedot.

– Nyt on tärkeää, että asia selvitetään perinpohjin, Karvinen sanoo.

Kaikki kolme plagiointitapausta liittyvät ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin (YAMK). YAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon. Pääsyvaatimuksena YAMK-opintoihin on korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus. Yleensä tutkinto suoritetaan työn ohessa.

Tutkinnosta satojen eurojen palkankorotus

Riverian opettajille YAMK-tutkinnon suorittaminen tietää mojovaa palkankorotusta. Kun opettaja suorittaa tutkinnon, hänen palkkansa nousee useamman satasen kuukaudessa.

– Opettajat ovat omaehtoisesti hakeutuneet kehittämään osaamistaan ja suorittamaan tutkintoa. On todella ikävä asia, jos ihmiset ovat syyllistyneet plagiointiin, Esa Karvinen sanoo.

Riveria-ammattiopiston kyltti
Riveria vastaa ammatillisesta koulutuksesta Pohjois-Karjalassa. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Yhden Riveriassa opettajana työskentelevän YAMK-opinnäytetyö paljastui suurelta osin plagioiduksi jo viime keväänä. Jo hyväksyttyä tutkintoa ei kuitenkaan peruttu, vaan Karelia-ammattikorkeakoulu päätyi alentamaan opinnäytetyön arvosanan alimmalle mahdolliselle tasolle. Henkilö työskentelee edelleen tuntiopettajana Riveriassa.

– Meidän on varmaan syytä käydä keskustelu kyseisen henkilön kanssa siitä, miksi hän on menetellyt näin, Esa Karvinen toteaa.

Hän ei halua vielä arvioida tarkemmin, millaisiin toimenpiteisiin Riveria ryhtyy kahden muun opettajan kohdalla.

Kovat seuraamukset: yhden plagioijan tutkinto perutaan

Karelia-ammattikorkeakoulu on päättänyt seuraamuksista neljän tapauksen osalta. Viidennen tapauksen esiselvitys on vielä kesken.

Yhdessä jo selvitetyistä tapauksista plagioinnin katsottiin olleen niin vakavaa, että se johtaa tutkinnon peruuttamiseen. Se edellyttää, että tapaus käsitellään vielä hallinto-oikeudessa.

Kahdessa tapauksessa ammattikorkeakoulu päätyi alentamaan opinnäytetyön arvosanaa.

Yksi tutkinnon suorittaneista taas ei hyväksynyt omalta osaltaan selvitystyön tulosta, minkä seurauksena plagioinnista tehdään vielä ulkopuolinen tutkinta. Sen tulokset valmistuvat ensi vuonna. Plagioinnin kiistäminen on Karelia-ammattikorkeakoulun mukaan poikkeuksellista.

Lisäksi kaikkiin opinnäytetöihin lisätään merkintä plagioinnista.

"Plagioinneissa ollaan takamatkalla"

Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo ei usko, että plagiointi on Karelia-ammattikorkeakoulussa sen yleisempää kuin muuallakaan.

– Plagiointien suhteen ollaan aina vähän takamatkalla. On täysin mahdollista hämätä valvontajärjestelmiä, Petri Raivo sanoo.

Hänen mukaansa Karelia-ammattikorkeakoulussa käytetään sähköisiä plagiaatintunnistusjärjestelmiä. Lisäksi jokaisen opinnäytetyön tekemisessä on mukana kaksi opettajaa, joista toinen ohjaa työn ja toinen toimii tarkastajana.

Plagiaatintunnistusohjelmat eivät ole aukottomia. Ne vertaavat tekstiä aiemmin julkaistuihin teksteihin, ja huijaaminen on mahdollista muuttamalla esimerkiksi lauserakenteita. Ohjelmat voivat toimia yhtenä apuvälineenä plagiaatintunnistuksessa.

– Ei ohjelmiin voida luottaa. Plagiaatin tunnistaminen vaatii opettajalta aika lailla silmä- ja jalkatyötä, Petri Raivo sanoo.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus on sidottu suoritettujen tutkintojen määrään. Sen vuoksi on koulujen etu, että tutkinnot valmistuvat.

– Tutkinnoista toki saa rahaa, mutta emme halua sitä, jos se tulee huijaamalla. Niin paljon sitä ei tule ja niin tärkeää se ei ole, Petri Raivo vakuuttaa.

Ilmiantaja paljasti plagioinnin

Karelia-ammattikorkeakoulun plagiointitapaukset paljastuivat koulun ulkopuolisen ilmiantajan selvitysten perusteella. Ylen haastattelema ilmiantaja on perehtynyt plagiointikysymyksiin laajasti. Hän esiintyy tässä jutussa nimettömänä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Ilmiantajan mukaan opinnäytetöiden plagiointi on paljon luultua suurempi ongelma.

– Plagiointeja on ollut jo vuosikausia näkyvillä Theseuksessa (ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tietokanta), ja niistä puhutaan käytävillä, ilmiantaja kertoo.

Hänen mukaansa plagiointeja löytyy helposti yksinkertaisilla google-hauilla.

Pyöriä ammattikorkeakoulun toimipisteen edessä Joensuussa.
Karelia-ammattikorkeakoulu on saanut kaikkia korkeakouluja koskeneessa laatuarvioinnissa parhaan mahdollisen arvosanan "edistynyt". Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Nyt paljastuneita Karelia-ammattikorkeakoulun tapauksia yhdistää ilmiantajan mukaan se, että niiden aiheet ovat yleisiä.

– Näissä töissä aiheina ovat muun muassa “osaamisen johtaminen”, “henkilöstön kehittäminen” tai “lean”. Tällaisissa aiheissa samat tekstit ja samat lähdeviitteet kiertävät työstä toiseen.

Ilmiantaja uskoo, että plagiointitapauksia paljastuu vielä lisää eri ammattikorkeakouluista. Hänen mukaansa ainoa keino päästä ongelmaan käsiksi on tehdä esiselvityspyyntöjä yksittäisistä töistä, joissa epäillään plagiointia.

Ongelma on kuitenkin rakenteellinen

– Korkeakoulujen laatua ei arvioida riittävästi. Jokainen valmistunut opiskelija tai opinnäytetyö tuo rahoitusta. Laadulla ei näytä olevan enää väliä, ilmiantaja sanoo.

Tutkintoa ei yleensä peruta

Hallitusneuvos Laura Karppinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ei pysty arvioimaan, ovatko viime aikoina paljastuneet plagiointitapaukset yksittäisiä vai jäävuoren huippu.

– Korkeakouluissa kiinnitetään plagiointiin entistä enemmän huomiota. Jos korkeakoulu tiedottaa tutkivansa plagiointiepäilyjä, sen ei pitäisi johtaa siihen, että organisaatio joutuu huonoon valoon. Päinvastoin se on merkki siitä, että asia otetaan vakavasti, Laura Karppinen sanoo.

Plagiointiepäilyt ja -selvitykset tulevat julkiseksi silloin, kun kyse on ylemmästä korkeakoulututkinnosta, kuten YAMK- tai maisterintutkinnosta. Tällöin tiedon vilppiepäilystä saa myös Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Näissä tapauksissa plagiointiepäilyn tutkinta perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaan ohjeeseen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, johon muun muassa ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet.

Jos vilppiä epäillään ammattikorkeakoulujen perustutkinnoissa, asia voidaan selvittää koulun sisäisesti.

Plagiointi ei yleensä johda tutkinnon purkamiseen. Jo myönnetyn tutkinnon purkaminen on harvinaista ja hankalaa, ja sitä haetaan hallinto-oikeudelta. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedossa on vain yksi aiempi tapaus, josas tutkinto on peruttu.

Yleisempiä seuraamuksia plagioinnista ovat varoitus, puhuttelu, arvosanojen alentaminen ja opintosuorituksen uudelleen teettäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ei uskota, että korkeakoulut hyväksyvät puutteellisiakin opinnäytetöitä saadakseen lisää rahoitusta.

– En ole havainnut sellaista, että vilppiä katsottaisiin läpi sormien, Laura Karppinen sanoo.

Juttua päivitetty 12.11.2018 kello 16:02 Muokattu alaotsikkoa. Kello 17:30 lisätty tieto seuraamuksista.

Suosittelemme sinulle