Hyppää sisältöön

Maakotkan pesintä meni surkeasti

Tunturihaukkojen pesintä sujui kehnosti, merikotkien keskinkertaisesti mutta muuttohaukkojen onnistui hyvin.

Maakotkan pesä. Kuva: Petteri Polojärvi, Metsähallitus
Perttu Ruokangas

Maakotkan pesintä sujui huonosti tänä vuonna, kertoo Metsähallitus. Metsähallituksen mukaan pesintätulos oli erittäin heikko, koska talvella ja keväällä kotkille ei ollut riittävästi ravintoa.

Asuttuja reviirejä löytyi 368 ja onnistuneita pesintöjä oli 92. Näissä oli 108 rengastusikäistä kotkanpoikasta.

Suurin osa maakotkista on Pohjois-Suomessa, sillä noin 90 prosenttia tunnetuista reviireistä on poronhoitoalueella ja 80 prosenttia Lapissa.

Merikotkat levittäytyvät uusille alueille

Metsähallituksen mukaan pesiviä maakotkia on 330-464 paria. Vuoden aikana löytyi viisi uutta maakotkareviiriä.

Pohjois-Suomen merikotkien pesintätulos oli keskinkertainen. Asuttuja reviirejä oli 97, joissa onnistuneita pesintöjä 53. Rengastusikäisiä poikasia löytyi 72. Pohjois-Suomessa pesiviä merikotkia on 112–125 paria. Vuoden aikana löytyi neljä uutta merikotkareviiriä.

Metsähallituksesta kerrotaan, että merikotkat levittäytyvät uusille alueille pohjoisessa Suomessa ja uusia reviirejä voi löytyä mistä päin tahansa - ei vain isojen vesistöjen läheisyydestä.

Tunturihaukkojen pesintä meni myös kehnosti. Tarkastuksissa löytyi 13 asuttua reviiriä ja neljä onnistunutta pesintää, joissa oli seitsemän poikasta. Myöhemmin syksyllä tuli tietoon havainto yhdestä lentopoikasesta, joten ilmeisesti jossain tuntemattomassa paikassa on ollut poikaspesä. Vähäinen riekkojen määrä on tärkein syy tunturihaukkojen heikkoon pesintään. Pesiviä tunturihaukkoja on 16–27 paria.

Muuttohaukan pesintätulos puolestaan oli hyvä. Rengastusikäisiä poikasia todettiin 325. Metsähallituksen mukaan pesintä onnistui kuivan ja lämpimän alkukesän ansiosta. Asuttuja reviirejä oli 179, ja niistä 132:lla pesintä onnistui. Rengastusikäisiä poikasia oli 325. Muuttohaukan levinneisyysaluetta on Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa, lisäksi yksittäisiä reviirejä on myös Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Pesiviä muuttohaukkoja on 275–323 paria. Vuoden aikana löytyi 15 uutta muuttohaukkareviiriä.

Helikopterilla pesien tarkastukseen

Metsähallituksen vetämiin pesätarkastuksiin osallistui 32 vapaaehtoista rengastajaa, ja muita lintuihin liittyviä tietoja saatiin lisäksi noin 30 lintuharrastajalta tai muilta luonnossa liikkujilta.

Metsähallitus tarkasti yhä suuremman osan pesistä helikopterista. Helikopterilla tarkastettiin yli 700 maakotkan, merikotkan, tunturihaukan ja muuttohaukan pesää Keski- ja Pohjois-Lapissa. Kotkien pesintätulosta käytetään porotalouden reviiriperustaisen petolintukorvausten määrittämiseen.

Suosittelemme sinulle