Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Kaikki keinot käyttöön: EU haluaa nollata päästönsä vuoteen 2050 mennessä

Tavoitteen toteuttaminen tarkoittaisi isoja muutoksia. Esimerkiksi sähköä tarvitaan rutkasti lisää.

tehtaan piipuista tulee savua
Kuva: Yle
Petri Raivio
Avaa Yle-sovelluksessa

BRYSSEL Euroopan komissio ehdottaa, että EU pyrkisi niin sanottuihin nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen jyrkän vähentämisen tarkoitus on täyttää Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimys rajoittaa maapallon ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Komission tavoite käy ilmi tänään keskiviikkona julkaistusta tiedonannosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi tiedonannon mukaan isoja muutoksia monella saralla.

Esimerkiksi sähkön tuotanto pitäisi yli kaksinkertaistaa, samalla kun sen tuotannossa luovuttaisiin kokonaan fossiilisista polttoaineista. Yli 80 prosenttia sähköstä tuotettaisiin uusiutuvilla ja noin 15 prosenttia ydinvoimalla.

Muutos on iso nykytilanteeseen, jossa esimerkiksi Saksan sähköstä neljäsosa tuotetaan yhä hiilellä.

Lisää sähköä tarvitaan, jotta liikenteen ja asumisen päästöjä saadaan vähennettyä. Yhä useampi asunto lämpeäisi uusiutuvalla sähköllä.

Sähköautotkin tarvitsevat virtaa. Sähköllä voitaisiin tuottaa myös polttoaineita kuten vetyä, joita voitaisiin käyttää liikenteessä tai energian varastoinnissa.

Biomassaa tarvittaisiin myös reilusti lisää lämmön ja biopolttoaineiden tuottamiseen. Biomassan tarve voi kasvaa jopa 80 prosenttia nykyisestä.

Samaan aikaan pitäisi kuitenkin pystyä kasvattamaan myös hiilinieluja, sillä esimerkiksi maatalous tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei kyetä estämään. Hiiltä pitäisi myös pyrkiä poistamaan ilmakehästä niin sanotulla CCS-teknologialla.

Mikään ei ole ilmaista. Energiajärjestelmän lisäinvestointien tarve on 175–290 miljardia euroa vuosittain eli yhteensä noin 5 500 – 9 000 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.

Komissio kuitenkin korostaa tiedonannossa, että kyse on vasta suosituksesta, joka vaatii vielä jäsenmaiden ja parlamentin käsittelyn. Se korostaa myös, että vuoden 2050 uudesta tavoitteesta huolimatta, tarkoitus ei ole tiukentaa vuodelle 2030 jo sovittuja tavoitteita.

EU on päättänyt tähdätä 40 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2030. Ympäristöjärjestöjen mielestä 2030 tavoitetta on kiristettävä jotta nettonollatilanteeseen olisi käytännössä mahdollista päästä 2050.

– EU:n on päästävä nettonollaan jo ennen vuotta 2050. Pikemminkin 2040, sanoi Imke Lübbeke ympäristöjärjestö WWF:stä ennen odotetun tiedonannon julkaisua.

Hänen mukaansa pitkän tähtäimen tavoitteet ovat tarpeen jotta lyhyen tähtäimen tavoitteita voidaan säätää niiden mukaisiksi.

Lue lisää:

EU pohtii kovempia ilmastotavoitteita, vaikka nykyisissäkin on vielä tekemistä: vertailussa ilmastopolitiikan hyvät, pahat ja rumat

Suosittelemme sinulle